ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2011 року N 253

Про ліквідацію Державного підприємства "Житловий комплекс"

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", з метою виконання Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" наказую:

1. Припинити діяльність Державного підприємства "Житловий Комплекс", код ЄДРПОУ 36471293, шляхом його ліквідації.

2. Призначити ліквідаційну комісію зазначеного підприємства, у складі:

- Пасічний Анатолій Федорович (ідентифікаційний номер - [...]) - в. о. директора ДП "Житловий комплекс", голова комісії;

- Ткачик Віктор Дмитрович (ідентифікаційний номер - [...]) - начальник відділу управління державним майном та державних закупівель Держкомтелерадіо України, заступник голови комісії;

- Кравченко Олександр Кирилович (ідентифікаційний номер - [...]) - заступник директора ДП "Житловий комплекс", член комісії;

- Ставицька Ірина Владиславівна (ідентифікаційний номер - [...]) - головний бухгалтер ДП "Житловий комплекс", член комісії.

Установити, що відповідно до частини третьої статті 105 Цивільного кодексу України з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами підприємства, що припиняється. Повноваження керівника зазначеного підприємства припиняються.

3. Керівнику підприємства, що припиняється, - Пасічному Анатолію Федоровичу, у триденний термін з дня прийняття наказу передати Голові ліквідаційної комісії печатку, штампи та відповідну документацію підприємства, що оформити відповідними актами прийому-передачі.

4. Ліквідаційній комісії:

4.1. Повідомити органи, що здійснюють державну реєстрацію, за місцезнаходженням зазначеного підприємства про прийняття рішення щодо його припинення шляхом ліквідації. На виконання пункту 5.9 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153, стосовно оригіналу наказу, який залишається в установі, яка є автором цього документу, державним реєстраторам подати завірені копії цього наказу;

4.2. Забезпечити опублікування в "Урядовому кур'єрі" або в офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи повідомлення про припинення діяльності товариства та порядок і строк заявлення кредиторами вимог;

4.3. Письмово повідомити всіх кредиторів підприємства, що припиняється, про його ліквідацію та встановити строк заявлення кредиторами вимог два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи;

4.4. У зв'язку із припиненням підприємства, в установленому законодавством порядку попередити працівників про їх наступне вивільнення;

4.5. Провести інвентаризацію майна, основних засобів та матеріальних цінностей підприємства, що припиняється, станом на 01.09.2011 р.;

4.6. Вжити всіх заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;

4.7. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести розрахунки з кредиторами;

4.8. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його Держкомтелерадіо України на затвердження;

4.9. Здійснити всі інші, передбачені законодавством, заходи, пов'язані з ліквідацією підприємства;

4.10. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення процедури ліквідації, яка передбачена законом, забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних для здійснення державної реєстрації припинення діяльності державного підприємства, зазначеного у п. 1 цього наказу;

4.11. Ліквідацію підприємства здійснити у термін до 01.12.2011 р.;

4.12. Продаж майна підприємства здійснювати в установленому чинним законодавством порядку за попереднім погодженням із Держкомтелерадіо України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А. Л.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали