ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія VI скликання
III пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 25.01.2011 р. N 18

Про місцеві податки і збори в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Рішення N 335)рішеннями (Рішення N 359) Чернівецької міської ради від 24 листопада 2011 року N 335 (Рішення N 335), від 29 грудня 2011 року N 359 (Рішення N 359)


Відповідно до (Рішення N 359) Податкового кодексу України, (Рішення N 359) статті 25, (Рішення N 359) пункту 24 частини першої статті 26, (Рішення N 359) частини першої статті 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", (Рішення N 359) постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року N 576 "Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню", Чернівецька міська рада вирішила: (Рішення N 359)

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 29.12.2011 р. N 359) (Рішення N 359)

1. Встановити на території м. Чернівців такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2. Єдиний податок;

1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів;

1.5. Туристичний збір.

2. Затвердити положення про:

2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2.2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, згідно з додатком 2;

2.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно з додатком 3;

2.4. Туристичний збір, згідно з додатком 4.


3. Пункт 3 втратив чинність з (Рішення N 359) 1 січня 2012 року (Рішення N 359)

(згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 29.12.2011 р. N 359) (Рішення N 359)


3. 1. Підпункт 3.1 втратив чинність з (Рішення N 359) 1 січня 2012 року (Рішення N 359)

(згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 29.12.2011 р. N 359) (Рішення N 359)

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради та департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради до 1 серпня 2011 року направити фінансовому управлінню міської ради для внесення на розгляд міської ради та затвердження, перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", технічного облаштування, кількості місць для паркування транспортних засобів (в тому числі для інвалідів).

5. З метою недопущення втрат доходів міського бюджету, до набрання чинності затвердженого міською радою переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, елементи збору (платники збору, об'єкт і база оподаткування збором, ставка збору та порядок обчислення збору), зазначені в Положенні про збір за місця для паркування транспортних засобів, викласти в такій редакції:

"2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які наразі, в установленому порядку, уповноважені провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів в м. Чернівцях.

3. Об'єкт і база оподаткування збором

3.1. Об'єктом оподаткування збором є земельна ділянка, на якій платниками збору здійснюється діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

3.2. Базою оподаткування збором є площа земельної ділянки, обрахована платником, виходячи з затвердженої (відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови) кількості місць для паркування транспортних засобів, помножених на нормативну площу одного машино-місця. Нормативна площа одного машино-місця для тимчасового перебування автотранспорту, визначена в розмірі 11,5 метрів (2,3 * 5,0 м) відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 ДБН В.2.3-15-2007, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 07.02.2007 року N 44.

4. Ставки збору, а саме підпункт 4.2.

4.2. Встановити ставку збору, за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі 0,2823 грн. за 1 (один) квадратний метр площі земельної ділянки, яка використовується для організації та провадження такої діяльності.

5. Порядок обчислення збору

5.1. Збір обчислюється шляхом множення площі земельної ділянки, яка є базою оподаткування (за винятком площі земельної ділянки, яка призначена для безоплатного паркування транспортних засобів) на ставку збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та на кількість днів провадження цієї діяльності за базовий податковий (звітний) період."

6. Виконавчому комітету міської ради розробити положення щодо поширення дії пункту 1.4. (збір за місця для паркування транспортних засобів) цього рішення на суб'єктів господарювання всіх форм власності, що організовують та провадять діяльність на автостоянках в межах міста.

7. Місцеві податки і збори зараховуються до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей визначених Податком кодексом України.

8. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2011 року, в зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України:

8.1. Рішення 7 сесії міської ради IV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень";

8.2. Рішення 11 сесії міської ради IV скликання від 29.05.2003 року N 232 "Про внесення доповнень до рішення 7 сесії міської ради IV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень".

8.3. Рішення 18 сесії міської ради IV скликання від 25.12.2003 року N 360 "Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії IV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень";

8.4. Рішення 30 сесії міської ради IV скликання від 24.02.2005 року N 661 "Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради IV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень";

8.5. Рішення 40 сесії міської ради IV скликання від 22.12.2005 року N 907 "Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради XXIV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень";

8.6. Рішення 30 сесії міської ради V скликання від 17.07.2008 року N 637 "Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради XXIV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень";

8.7. Рішення 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 року N 703 "Про внесення змін до Положення про ринковий збір, затвердженого рішенням 40 сесії міської ради IV скликання від 22.12.2005 року N 907 "Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради XXIV скликання від 26.12.2002 року N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень" (Рішення N 703);

8.8. Рішення 8 сесії міської ради V скликання від 27.10.2006 року N 134 "Про встановлення вартості торгового патенту для суб'єктів підприємницької діяльності в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень";

8.9. Рішення 2 сесії міської ради V скликання від 25.05.2006 року N 16 "Про затвердження Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців і визнання рішень такими, що втратили чинність".

8.10. Пункт 2 рішення 43 сесії міської ради V скликання від 27.08.2009 року N 1039 "Про встановлення розміру фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку, та встановлення площі для здійснення торговельної діяльності (надання послуг), з якої справляється ринковий збір, і ставок ринкового збору на оптовому ринку з продажу сільськогосподарської продукції, продовольчих та непродовольчих товарів ТОВ "Букотрейдінг" в м. Чернівцях, внесення змін в раніше прийняте рішення" (Рішення N 1039).

9. З моменту набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення II пленарного засідання 2 сесії міської ради VI скликання від 29.12.2010 року N 10 "Про Тимчасовий порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Чернівцях".

10. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення в газеті "Чернівці", крім підпункту 1.1 пункту 1 та підпункту 2.1 пункту 2 цього рішення, які набирають чинності в терміни, визначені (Рішення N 335) Податковим кодексом України.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

11. Рішення оприлюднити в газеті "Чернівці" та розмістити на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

12. Повторне відстеження результативності цього рішенням провести упродовж двох років з дня набрання ним чинності.

13. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління міської ради та державну податкову інспекцію у м. Чернівцях.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.01.2011 N 18

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначення понять

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об'єкти житлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

1.2. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

5.2. Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку за 1 (один) кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості, в таких розмірах:

6.1.1. Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 (один) відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. Для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення - рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

8.4. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

8.5. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набирає чинності це Положення, та надалі щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.7. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розподілом річної суми рівними частками поквартально.

8.8. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8.9. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику, впродовж трьох місяців, після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.01.2011 N 18

ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Визначення понять

1.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі - збір) - сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту.

1.2. Торговий патент - державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

1.3. Пільговий торговий патент - торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, зазначеними в пункті 3 цього Положення.

1.4. Короткотерміновий торговий патент - торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів.

1.5. Торговельна діяльність - роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

1.6. Пункт продажу товарів - це:

а) магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

б) кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

в) автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

г) лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб'єктам господарювання - фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

ґ) стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;

д) фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

ж) оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.


1.7. Пункт обміну іноземної валюти - структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у порядку, встановленому Національним банком України, у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами - резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, та розташована поза межами операційного залу. (Рішення N 335)

(підпункт 1.7 пункту 1 у редакції рішення Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

1.8. Пункт продажу палива - стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю (оптову та/або роздрібну) нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом.

1.9. Торгівля валютними цінностями - операції, пов'язані з переходом права власності на національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали.

1.10. Торгівля іноземною валютою - валютні операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами за умови, що такими валютними цінностями є національна валюта України, цінні папери та чеки, виражені у національній валюті України.

1.11. Платні послуги - діяльність, пов'язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України.

1.12. Діяльність у сфері розваг - господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо.

1.13. Окреме гральне місце - гральний автомат, гральний/більярдний стіл, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця.

1.14. Незалежні гральні місця - це:

а) місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою та не впливають на результати інших гравців;

б) місця за одним гральним автоматом, обладнані окремими моніторами, приймальниками монет, жетонів або купюр, клавіатурами або іншими засобами керування таким автоматом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх. При цьому ситуація, що складається під час гри в одного з гравців, не залежить від ситуацій, що складаються в інших гравців.

1.15. Проведення лотереї - господарська діяльність, яка включає в себе прийняття сплати участі у лотереї (ставок), проведення розіграшів призового (виграшного) фонду лотереї, виплату виграшів (видачу призів), а також інші операції, що забезпечують проведення лотереї;

1.16. Лотерея - масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними особами - підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід);

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

г) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

ґ) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

д) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

е) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

є) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

ж) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

3.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

3.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, газ освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

3.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

4. Придбання короткотермінового торгового патенту

Короткотерміновий торговий патент придбавається суб'єктом господарювання у разі прийняття ним участі в проведенні ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів.

5. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування збором є право на провадження певного виду підприємницької діяльності.

6. База оподаткування

Ставка збору застосовується до бази оподаткування - мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата).

7. Ставки збору

7.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та/або діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

7.2. Встановити ставки збору:

7.2.1. За провадження торговельної діяльності, в тому числі за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, згідно з додатком 1 до цього Положення.

7.2.2. За провадження діяльності з надання платних послуг, згідно з додатком 2 до цього Положення.

7.3. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

7.4. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

7.4.1. Для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

7.4.2. Для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

7.4.3. Для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

7.4.4. Для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

7.5. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

7.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

7.7. Ставки збору, визначені відповідно до цього пункту, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

8. Порядок обчислення збору

Обчислення суми збору здійснюється шляхом множення бази оподаткування на відповідну ставку збору, встановлену цим Положенням, з урахуванням виду пункту продажу товарів, асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

9. Порядок придбання торгового патенту

9.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбавається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Положення. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

9.2. Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.

9.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

9.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

9.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

9.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

9.7. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

9.8. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

9.9. У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах двох чи більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгівля, громадське харчування і один вид побутових послуг; роздрібна торгівля і кілька видів побутових послуг) суб'єктом підприємницької діяльності придбавається два торгових патенти - на торгівельну діяльність і на діяльність з надання побутових послуг.

9.10. У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів двох або трьох видів торгівельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) придбавається один торговий патент за максимальною ставкою, з урахуванням місцезнаходження цього пункту та асортиментного переліку товарів.

9.11. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах надає два і більше видів побутових послуг, які підлягають патентуванню, придбавається один торговий патент за максимальною ставкою, з урахуванням місцезнаходження цього пункту і виду побутових послуг.

10. Строк дії торгового патенту

10.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

10.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

10.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

10.4. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у строк, встановлений пунктом 11, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

10.5. Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

11. Порядок та строки сплати збору

11.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

11.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

11.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за перший та останній місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

11.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

11.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

12. Порядок використання торгового патенту

12.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

а) на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

б) на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

в) на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

г) у пунктах обміну іноземної валюти;

ґ) у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

12.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

12.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб'єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов'язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

12.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

12.5. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється.

12.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

12.7. Після закінчення терміну дії торговий патент підлягає поверненню до органу державної податкової служби.

13. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

13.1. Відповідальність за порушення порядку отримання та використання торгового патенту несе платник збору відповідно до Податкового кодексу України.

13.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до бюджету.

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 

Додаток 1
до Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради
25.01.2011 N 18

Ставки збору за провадження торговельної діяльності
(в частинах до мінімальної заробітної плати)

  

Магазини, інші торговельні точки, які мають торговельний зал

Кіоск, палатка, інші малі архітектурні форми, які не мають торговельного залу

Автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі

Лотки, прилавки, інші види торговельних точок у відведених для торговельної діяльності місцях

АЗС, заправний пункт

Ресторани, бари, кафе, їдальні, буфети, літні майданчики, кіоски, інші пункти ресторанного господарства

Оптові бази, склади-магазини, інші приміщення для здійснення оптової торгівлі

Тютюнові вироби

0,4

0,4

 

 

 

0,4

0,4

Продукція громадського харчування

0,35

0,35

0,21

0,21

 

0,21

0,4

Продовольча група товарів

0,35

0,35

0,35

0,35

 

0,35

0,4

Промислова група товарів

0,35

0,35

0,35

0,35

0,4

0,35

0,4

Пиво

0,35

0,35

0,35

0,35

 

0,35

0,4

Алкогольні напої

0,4

 

 

 

 

0,4

0,4

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 

Додаток 2до Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради25.01.2011 N 18(в редакції рішення Чернівецької міської ради24.11.2011 N 335) (Рішення N 335)

Ставки збору за провадження діяльності з надання платних послуг (Рішення N 335)

(в частинах до мінімальної заробітної плати) (Рішення N 335)

N з/п (Рішення N 335)

Вид платних побутових послуг (Рішення N 335)

Ставка збору (Рішення N 335)

1. (Рішення N 335)

Виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів, штор, занавісок, драпіровок тощо (Рішення N 335)

0,15 (Рішення N 335)

2. (Рішення N 335)

Будівництво житла за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

3. (Рішення N 335)

Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

4. (Рішення N 335)

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,35 (Рішення N 335)

5. (Рішення N 335)

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури (Рішення N 335)

0,25 (Рішення N 335)

6. (Рішення N 335)

Заміна елементів живлення годинників (Рішення N 335)

0,15 (Рішення N 335)

7. (Рішення N 335)

Виготовлення металовиробів/огорож, гратів, поручнів за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

8. (Рішення N 335)

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

9. (Рішення N 335)

Виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок за індивідуальним замовленням, обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

10. (Рішення N 335)

Послуги з ремонту ювелірних виробів (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

11. (Рішення N 335)

Послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельтапланів, парусних дошок, водних лиж (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

12. (Рішення N 335)

Прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

13. (Рішення N 335)

Прокат весільного та урочистого одягу, а також предметів атрибутики (Рішення N 335)

0,22 (Рішення N 335)

14. (Рішення N 335)

Послуги з виконання фоторобіт (Рішення N 335)

0,20 (Рішення N 335)

15. (Рішення N 335)

Послуги з оброблення фотоматеріалів (Рішення N 335)

0,20 (Рішення N 335)

16. (Рішення N 335)

Послуги перукарень (Рішення N 335)

0,22 (Рішення N 335)

17. (Рішення N 335)

Виготовлення перук, шиньйонів, накладних борід, брів, вій тощо з волосся людини, волосу тварин та інших текстильних матеріалів (Рішення N 335)

0,30 (Рішення N 335)

18. (Рішення N 335)

Послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,20 (Рішення N 335)

19. (Рішення N 335)

Послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням (Рішення N 335)

0,20 (Рішення N 335)

  (Рішення N 335)

Секретар Чернівецької міської ради (Рішення N 335)

В. Михайлішин (Рішення N 335)

(додаток 2 у редакції рішення Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.01.2011 N 18

ПОЛОЖЕННЯ
про збір за місця для паркування транспортних засобів

1. Визначення понять

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів - плата за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Майданчики для платного паркування - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів.

1.3. Спеціально відведені автостоянки - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.

До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів.

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з цим Положенням організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", технічного облаштування, кількості місць для паркування транспортних засобів, (в тому числі для інвалідів) є невід'ємною частиною цього Положення та затверджується рішенням міської ради.

2.3. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

2.4. Платники збору уповноважуються, у визначеному порядку, на провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об'єкт і база оподаткування збором

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка за рішеннями міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.3. Не належить до об'єкту та бази оподаткування площа земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

4. Ставки збору

4.1. При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів, режим роботи та їх заповнюваність.

4.2. Встановити ставку збору на 2011 рік за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі 0,2823 грн. за 1 (один) квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, за винятком площі земельної ділянки, яка призначена для безоплатного паркування транспортних засобів.

4.3. Надалі, щорічно (з 1 січня кожного року), ставка збору у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, обраховується та встановлюється у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5. Порядок обчислення збору

5.1. Збір обчислюється шляхом множення площі земельної ділянки, яка є базою оподаткування (за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів) на ставку збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та на кількість днів провадження цієї діяльності за базовий податковий (звітний) період.

6. Податковий період, порядок обчислення та строки сплати збору

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.


6.2. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. (Рішення N 335)

(підпункт 6.2 пункту 6 у редакції рішення Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

7. Строк та порядок подання звітності

7.1. Податкова декларація (розрахунок) збору за місця для паркування транспортних засобів подається за звітний період, в установлені Податковим кодексом України строки до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

8. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

8.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники збору відповідно до Податкового кодексу України.

8.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету.

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.01.2011 N 18

ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір

1. Визначення понять

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, який сплачуться платниками за отримання (споживання) ними послуг з тимчасового проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 6.1 цього Положення, та зараховується до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Чернівців, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в визначений строк.

2.2. Не є платниками збору:

а) особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;


д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров'я України; (Рішення N 335)

(підпункт "д" підпункту 2.2 пункту 2 у редакції рішення Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

е) діти віком до 18 років. (Рішення N 335)

(підпункт 2.2 пункту 2 доповнено підпунктом "е" згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

3. Об'єкт оподаткування збором

Об'єктом оподаткування збором є послуги, що надаються платникам, пов'язані з тимчасовим проживанням (ночівлею) в місцях, визначених підпунктом 6.1 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою для справляння збору є вартість отриманих платником послуг за весь період проживання (ночівлі) ним в місцях, визначених пунктом 6.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

5. Ставка та порядок обчислення збору

5.1. Встановити ставку збору у розмірі 1 відсотка. Обчислення суми збору здійснюється шляхом множення бази справляння, визначеної пунктом 4 цього Положення на ставку збору.

6. Податкові агенти

6.1. Справляння збору здійснюється податковими агентами:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

7. Особливості справляння збору

7.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

9. Строк, порядок сплати збору та подання звітності


9.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. (Рішення N 335)

(підпункт 9.1 пункту 9 у редакції рішення Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

9.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.


9.3. Підпункт 9.3 пункту 9 виключено (Рішення N 335)

(згідно з рішенням Чернівецької міської ради від 24.11.2011 р. N 335) (Рішення N 335)

9.4. Податкова декларація по туристичному збору подається за звітний період, в установлені Податковим кодексом України строки до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку податковий агент.

10. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

10.1. Податкові агенти, визначені цим Положенням, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку, згідно з Податковим кодексом України.

10.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування туристичного збору до бюджету.

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали