ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.06.2011 р. N 1043

Київ

Про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", на виконання рішень Київської міської ради від 02.04.2009 N 144/1200 "Про затвердження заходів щодо розвитку сфери побутових послуг у м. Києві на 2009 - 2013 роки" та від 23.12.2010 N 412/5224 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки" (Рішення N 412/5224), у зв'язку із необхідністю подальшого підвищення рівня надання якісних побутових послуг населенню міста Києва суб'єктами господарювання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Запровадити щорічне проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві (далі - міський конкурс-огляд).

2. Затвердити Положення про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві, що додається.

3. Створити міську конкурсну комісію з організації та проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві (далі - міська конкурсна комісія) та затвердити її склад, що додається.

4. Голові міської конкурсної комісії щорічно до 1 лютого подавати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на затвердження пропозиції щодо присвоєння суб'єктам господарювання сфери побутового обслуговування звання зразкового у місті Києві.

5. Визначити відповідальним за організацію та проведення міського конкурсу-огляду Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

6.1. забезпечити щорічне проведення районних конкурсів-оглядів суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у районі (далі - районний конкурс-огляд);

6.2. рекомендувати затвердити положення про районний конкурс-огляд та районну конкурсну комісію;

6.3. щорічно до 1 грудня подавати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) звіт про результати проведення районних конкурсів-оглядів та пропозиції щодо участі суб'єктів господарювання, яким присвоєне звання зразкових у районі в міському конкурсі-огляді.

7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. до 15 вересня 2011 року розробити та подати на затвердження голові міської конкурсної комісії план заходів з проведення районних та міського конкурсу-огляду;

7.2. забезпечити надання необхідної методичної, інформаційної, консультативної допомоги районним в місті Києві державним адміністраціям в організації та проведенні районних конкурсів-оглядів;

7.3. при формуванні бюджетних запитів на 2012 рік та наступні роки враховувати потребу у видатках на проведення міських конкурсів-оглядів у сфері побутового обслуговування.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.10.2004 N 1827 "Про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві".

9. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

  

Голова

О. Попов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.06.2011 N 1043

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві

I. Загальні положення

Міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві (далі - міський конкурс-огляд) проводиться з метою вивчення та розповсюдження позитивного досвіду роботи з надання побутових послуг та на виконання рішень Київської міської ради від 02.04.2009 N 144/1200 "Про затвердження заходів щодо розвитку сфери побутових послуг у м. Києві на 2009 - 2013 роки" та від 23.12.2010 N 412/5224 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки" (Рішення N 412/5224).

Міський конкурс-огляд носить постійний характер, проводиться щорічно в два етапи.

На першому етапі проводяться районні конкурси-огляди суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового в районі (далі - районні конкурси-огляди) серед суб'єктів господарювання, діючих на території районів.

На другому етапі проводиться міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування, яким присвоєне звання зразкового в районі.

II. Умови міського та районних конкурсів-оглядів

Учасниками міського конкурсу-огляду та районних конкурсів-оглядів можуть бути суб'єкти господарювання усіх форм власності, які спеціалізуються на діяльності з надання основних соціально необхідних видів побутових послуг:

1. Хімічна чистка виробів;

2. Послуги пралень;

3. Індивідуальне пошиття та ремонт одягу;

4. Індивідуальне виготовлення взуття;

5. Індивідуальне виготовлення та ремонт виробів із шкіри та хутра;

6. Індивідуальне виготовлення, в'язання та ремонт трикотажних виробів;

7. Індивідуальне виготовлення та ремонт меблів;

8. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів за індивідуальними замовленнями;

9. Ремонт радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;

10. Ремонт електропобутової техніки та інших побутових приладів;

11. Ремонт годинників;

12. Послуги фотосалонів;

13. Послуги перукарень та салонів краси;

14. Ремонт та виготовлення металовиробів;

15. Виготовлення та ремонт ювелірних виробів;

16. Ремонт взуття (стаціонарні майстерні);

17. Прокат речей особистого користування та побутових товарів;

18. Невиробничі види послуг (послуги домашньої прислуги, очищення та прибирання приміщень тощо).

Перелік видів діяльності може бути розширений за рішенням районних конкурсних комісій з організації та проведення районних конкурсів-оглядів суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового в районі (далі - районна конкурсна комісія) та міської конкурсної комісії з організації та проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового в місті Києві (далі - міська конкурсна комісія).

Для участі у першому етапі міського конкурсу-огляду суб'єкти господарювання подають районній конкурсній комісії у встановлений нею термін та за встановленою формою інформацію про результати роботи за минулий та очікувані результати за поточний рік з такими показниками:

обсяг реалізації наданих побутових послуг (тис. грн.), у тому числі на одного штатного працюючого підприємства (грн.);

дані про фактичну кількість працюючих на підприємстві (чол.);

кількість структурних підрозділів на території міста (при їх наявності);

кількість введених нових робочих місць (одиниць);

кількість введених нових видів послуг (перелічити конкретно) та нових форм обслуговування (назвати);

впроваджено нових технологій та встановлено нового обладнання (одиниць).

вказати суми затрачених на це коштів;

участь працівників у конкурсах (фестивалях, чемпіонатах, оглядах, виставках) професійної майстерності, зайняті місця;

участь підприємства у благодійних акціях (конкретизувати, назвати дані про кількість соціально незахищених осіб, яким надані послуги, та їх загальну суму);

кількість зареєстрованих скарг замовників, зауважень (приписів, попереджень тощо) перевіряючих від контролюючих органів.

Перелік показників може бути розширений за рішенням районних конкурсних комісій та міської конкурсної комісії.

З моменту надання районній конкурсній комісії вказаної інформації суб'єкт господарювання вважається учасником районного конкурсу-огляду.

Переможці районних та міського конкурсів-оглядів визначаються по кожному напрямку діяльності окремо.

Основними критеріями оцінки стану роботи та розвитку суб'єкта господарювання - учасника районних та міського конкурсів-оглядів при визначенні переможців є:

- вищевказані результативні показники, надані суб'єктом господарювання;

- відповідність діяльності вимогам законодавства України, рішенням Київської міської ради, розпорядженням Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Правилам побутового обслуговування населення, Закону України "Про захист прав споживачів", іншим нормативним документам, які регламентують роботу суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування;

- зовнішній стан та стан прилеглої території, зовнішньої реклами, вивіски тощо;

- внутрішній стан приміщень, інтер'єр, стан внутрішньої реклами, інформації для споживача;

- наявність відповідного спецодягу (фірмового одягу), бейджиків у виконавців послуг;

- відповідність робочих місць правилам та нормам безпеки, виробничої санітарії тощо;

- додаткові сервісні умови для споживача, режим роботи.

За рішенням районних та міської конкурсних комісій перелік вимог може бути розширений.

За основу приймаються вимоги, які поширюються на суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування вищої категорії.

Процедура оцінки рівня діяльності суб'єктів господарювання - учасників районних та міського конкурсів-оглядів здійснюється у порядку, визначеному районними та міською конкурсними комісіями. Інформація про порядок оцінки доводиться до всіх суб'єктів господарювання - учасників районних та міського конкурсів-оглядів.

III. Порядок проведення районних та міського конкурсів-оглядів

Оцінку стану роботи суб'єкта господарювання - учасника районних та міського конкурсів-оглядів районні та міська конкурсні комісії здійснюють з виїздом на місця.

На першому етапі міського конкурсу-огляду на підставі аналізу отриманих результативних показників та оцінки діяльності учасника районних конкурсів-оглядів безпосередньо на місці, районні конкурсні комісії визначають переможців. Рішення районних конкурсних комісій оформлюються протоколом, який затверджується головою районної конкурсної комісії та розпорядженням районної в місті Києві державної адміністрації.

Розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації про присвоєння суб'єктам господарювання - учасникам першого етапу міського конкурсу-огляду звання зразкового в районі, лист-подання районної в місті Києві державної адміністрації, протокол районної конкурсної комісії та інформацію, визначену у розділі II цього Положення, щорічно до 1 грудня подаються міській конкурсній комісії для проведення другого етапу міського конкурсу-огляду.

На підставі аналізу отриманих матеріалів, вивчення стану діяльності суб'єктів господарювання - переможців районних конкурсів-оглядів відповідно до цього Положення міська конкурсна комісія визначає переможців міського конкурсу-огляду.

Результати міського конкурсу-огляду затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

IV. Підведення підсумків міського конкурсу-огляду

Оголошення результатів міського конкурсу-огляду, вручення суб'єктам господарювання сфери побутового обслуговування Свідоцтва про присвоєння звання зразкового у м. Києві здійснюється у рамках міських заходів з відзначення професійного свята - Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

Результати міського конкурсу-огляду висвітлюються у районних та міських засобах масової інформації.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.06.2011 N 1043

Склад
міської конкурсної комісії з організації та проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві:

Крамаренко
Руслан Михайлович

- заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії;

Шовкун
Ігор Васильович

- начальник Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, заступник голови комісії;

Щербенко
Василь Прокопович

- перший заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення;

Шрамченко
Оксана Григорівна

- заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення;

Бондарчук
Лариса Петрівна

- заступник голови Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг;

Соляник
Костянтин Миколайович

- начальник Головного управління з питань захисту прав споживачів;

Поворозник
Микола Юрійович

- начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва;

Пономаренко
Анатолій Миколайович

- Головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою);

Садовой
Сергій Миколайович

- начальник Головного управління контролю за благоустроєм;

Радченко
Олена Георгіївна

- головний спеціаліст відділу побутового обслуговування Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, секретар комісії;

Назаренко
Вікторія Василівна

- начальник відділу побутового обслуговування Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали