ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 01.12.2011 р. N 16/27

Про міську цільову Програму "Створення меж та режимів використання історичного ареалу, збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Луцька на 2012 - 2014 роки"

Керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878 "Про затвердження списку історичних населених місць України" та від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму "Створення меж та режимів використання історичного ареалу, збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Луцька 2012 - 2014 роки" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є.

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
01.12.2011 N 16/27

Міська цільова Програма
"Створення меж та режимів використання історичного ареалу, збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Луцька на 2012 - 2014 роки"

ПАСПОРТ
міської цільової Програми "Створення меж та режимів використання історичного ареалу, збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Луцька на 2012 - 2014 роки"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління культури Луцької міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

3.

Розробник Програми

Управління культури Луцької міської ради

4.

Учасники Програми

Управління фінансів та бюджету, управління культури Луцької міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн., в т. ч.:

888707 грн.

- з бюджету міста

888707 грн.

- з інших джерел

-

1. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Місто Луцьк внесено до списку історичних населених місць України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 878 "Про затвердження списку історичних населених місць України". Для міста, яке внесено до цього списку, необхідно визначити історичний ареал - найбільш освоєну в минулому і добре збережену частину території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних, або погано збережених частин населеного місця, згідно з постановою від 13 березня 2002 року N 318 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць". Історичний ареал є спеціально виділеною у населеному місці територією історико-культурного значення із затвердженими межами, яка повинна фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядатися як специфічний об'єкт містобудівного проектування.

У межах населеного місця може бути визначено один або кілька історичних ареалів. У разі, коли на території населеного місця є державний історико-культурний заповідник, його територія обов'язково включається до історичного ареалу. Межі історичних ареалів визначаються спеціальною науково-проектною документацією під час розроблення історико-архітектурного опорного плану.

Ця Програма спрямована на суттєве покращення ситуації у сфері охорони культурної спадщини міста Луцька і розрахована на 2012 - 2014 роки.

2. Мета Програми

Метою програми є:

- досягнення якісного перелому у ставленні до об'єктів культурної спадщини як народного надбання, їх власників і користувачів, у тому числі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, населення області, на підставі належного застосування і вдосконалення існуючих та запровадження нових правових, організаційних, інформаційних та матеріально-технічних засад охорони культурної спадщини, забезпечення на цій підставі належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті.

Основними напрямами виконання Програми є:

- впровадження та налагодження комплексної системи заходів з охорони культурної спадщини;

- підвищення рівня відповідальності власників і користувачів об'єктів культурної спадщини за їх збереження і належне використання;

- сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам'яток, розвитку благодійництва у цій сфері;

- удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;

- сприяння залученню об'єктів культурної спадщини до обласних, національних і світових туристичних маршрутів;

- використання об'єктів культурної спадщини області для організації міжнародного співробітництва у цій сфері.

3. Завдання Програми

3.1. Підготовка для затвердження в установленому порядку нормативних актів міського рівня з питань охорони культурної спадщини.

3.2. Підготовка та внесення пропозицій щодо включення об'єктів культурної спадщини міста Луцька до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями національного і місцевого значення, зняття пам'яток культурної спадщини з державного обліку.

3.3. Паспортизація об'єктів культурної спадщини (за окремим графіком).

3.4. Проведення комплексної інвентаризації об'єктів культурної спадщини.

3.5. Організація та ведення моніторингу об'єктів культурної спадщини. Впровадження новітніх інформаційних технологій у сферу охорони культурної спадщини, у тому числі, виготовлення (або закупівля) і впровадження комп'ютерних програм з охорони культурної спадщини, зокрема, з паспортизації, обліку і моніторингу об'єктів культурної спадщини.

3.6. Організація робіт з консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

3.7. Визначення власників і користувачів, грошової і балансової належності об'єктів культурної спадщини, укладення охоронних договорів на всі пам'ятки культурної спадщини.

3.8. Виготовлення та затвердження в установленому порядку проектної документації щодо визначення меж та режимів утримання територій пам'яток культурної спадщини, зон охорони, та переведення їх до категорії земель історико-культурного призначення.

3.9. Забезпечення, у межах своєї компетенції, проведення робіт на пам'ятках, їх територій та в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць лише за наявності дозволу служби охорони культурної спадщини Державної служби з питань національної культурної спадщини, а проведення археологічних розвідок, розкопок - лише за наявності зареєстрованого службою охорони культурної спадщини облдержадміністрації дозволу Державної служби з питань національної культурної спадщини

3.10. Оперативний контроль територій пам'яток національного значення.

4. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми забезпечить:

- визначення режиму використання охоронних територій об'єктів культурної спадщини та конкретні обмеження господарської діяльності на території історичного ареалу з метою їх збереження;

- розроблення плану зонування території м. Луцька з метою збереження охоронних територій об'єктів культурної спадщини, відповідно до ст. 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);

- установлення охоронних зон пам'яток історії та культури;

- паспортизація пам'яток;

- збереження об'єктів культурної спадщини міста.

5. Показники якості

5.1. Збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища.

5.2. Створення сприятливих умов функціонування історичних ареалів.

5.3. Гармонійне поєднання нових будівель з об'єктами культурної спадщини міста.

6. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачено у 2012 - 2014 роках.

7. Напрями діяльності та заходи щодо Програми

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, грн.), у тому числі:

Очікуваний результат

1

Розробка проекту меж та режимів використання історичного ареалу м. Луцька

Складання історико-архітектурного опорного плану, визначення історичного ареалу та проекту зон охорони м. Луцька

до 31.12.2014

Управління культури Луцької міської ради, Державний історико-культурний заповідник в м. Луцьку, інститут "Укрзахідпроектреставрація"

Бюджет міста

233520,00
I етап: 2013 р. 116760,00

II етап: 2014 р. 116760,00

Збереження об'єктів культурної спадщини міста

2

Паспортизація об'єктів культурної спадщини

Виготовлення паспортів, облікових карток, актів технічного стану на 129 об'єктів культурної спадщини м. Луцька

до 31.12.2014

Управління культури Луцької міської ради, інститут "Укрзахідпроектреставрація"

Бюджет міста

644587,00
I етап: 2012 р. 82000,00

II етап: 2013 р. 80000,00

III етап: 2014 р. 482587,00

Інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

3

Охоронні дошки (знаки)

Виготовлення та встановлення охоронних дощок (знаків) на 53 об'єктах культурної спадщини м. Луцька

до 31.12.2014

Управління культури Луцької міської ради

Бюджет міста

10600,00
I етап: 2012 р. 3000,00

II етап: 2013 р. 3000,00

III етап: 2014 р. 4600,00

Інформування про об'єкти культурної спадщини, що занесені до реєстру

8. Ресурсне забезпечення

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат (гривень) на виконання програми

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

85000,00 грн.

199760,00 грн.

603947,00 грн.

888707 грн.

кошти міського бюджету (грн.)

85000,00 грн.

199760,00 грн.

603947,00 грн.

888707 грн.

кошти з небюджетних джерел (грн.)

-

 

-

-

Інші кошти (грн.)

-

 

-

-

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали