НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 вересня 2011 року N 470

Про надання Адміністрації Державної Служби спеціального зв'язку та захисту інформації України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

На виконання підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності" (Постанова N 573) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Схвалити пропозиції НКРЗ щодо внесення змін до Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 (додаються).

2. Департаменту ліцензування та радіочастот (Сокирко М. С.) у встановленому порядку направити зазначені пропозиції до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток
до рішення НКРЗ
08.09.2011 N 470

Пропозиції НКРЗ
щодо внесення змін до Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

1. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання" пункт 2 виключити.

3. У пункті 6, 8, 31 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (далі - Технічний регламент) слова "НКРЗ" та "Держспоживстандарт" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" і "Держспоживінспекція" відповідно.

4. У пункті 21 Технічного регламенту слова "Державна інспекція зв'язку" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

5. Привести назви центральних органів виконавчої влади, що наводяться у Технічному регламенті і Плані заходів із застосування Технічного регламенту, у відповідністю з Указами Президента України з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

6. З метою чіткого розмежування та забезпечення ефективності здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації і Держспоживінспекцією державного ринкового нагляду за радіообладнанням і телекомунікаційним кінцевим (термінальним) обладнанням відповідно до сфери відповідальності, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності" (Постанова N 573), гармонізацією форм декларацій про відповідність в Україні із рекомендовами формами декларацій про відповідність в Європейському Союзі (Guide to the R&TTE Directive 1999/5/EC, Annex 1), пропонуємо додаток до Технічного регламенту (декларація про відповідність) викласти у новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

___________
            (повна найменування виробника або уповноваженої нею особи - резидента України, або постачальника,
___________
                                                      його місцезнаходження, код ЄДРПОУ (за наявності))
в особі _____
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ________,
                                                                                   (повна назва продукції, тип, марка, модель)
яка виготовляється ______
                                                     (назва та позначення технічної документації для продукції, що випускається серійно;
___________,
                                        номера партії та/або серійні номера для її ідентифікації для партії продукції)
на _________,
(повна найменування виробника, його адресу та місце виробництва продукції; для вітчизняного виробника код з ЄРДПОУ)
відповідає вимогам Технічному регламенту радіообладнання і телекомунікаційного (кінцевого) обладнання (ТР РТО), а також нормативним документам, добровільне застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам ТР РТО:

Позначення пункту вимог до пристрою, встановлених ТР РТО

Позначення нормативного документа*

Випробувальна лабораторія

Протокол випробувань

підпункт 1 пункту 9 (безпека)

 

 

 

підпункт 2 пункту 9 (ЕМС)

 

 

 

підпункт 3 пункту 9 (радіо)

 

 

 

підпункт 4 пункту 9

 

 

 


* У разі використання модулю відповідно до пункту 26 ТР РТО, в якому оцінку відповідності здійснює призначений орган, зазначається номер сертифіката дослідження конструкції, дата його видачі, термін дії, назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженої особи/постачальника (необхідне підкреслити).

______
(посада)

___
(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

___ 20__ р.
(дата)

 

Лише для радіообладнання: зазначена у декларації про відповідність продукція може застосовуватися відповідно до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, реєстраційний номер

 

Місце для позначки про реєстрацію
декларації про відповідність

 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали