ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАТИСТИКИ

ЛИСТ

від 20.09.2011 р. N 18/01-15-5730-ЕП

Начальнику Київської регіональної митниці, начальникам митниць

Про надання додаткових технічних вимог до СЗНЗ в частині інформаційного обміну з АСМО та придбання обладнання та загальносистемного ПЗ

З метою забезпечення доведення до суб'єктів ЗЕД (СТЗ, МЛС, ВМК тощо) вимог стосовно виконання листа Держмитслужби України від 16.09.2011 N 11.1/2-18/13084-ЕП "Про вимоги до облаштування місць прибуття системами відеоспостереження та зчитування номерних знаків" та на виконання вимог розпорядження від 06.09.2011 N 55/2-р надаємо додаткові технічні вимоги до систем зчитування номерних знаків (далі - СЗНЗ) в частині забезпечення інформаційного обміну з автоматизованою системою митного оформлення "Інспектор-2006" (далі - АСМО) та придбання обладнання для СЗНЗ відповідно до пп. 2.2 зазначеного листа Держмитслужби України (додаються).

Звертаю Вашу увагу на таке:

- Додаткові технічні вимоги відповідно до пп. 2.2 до СЗНЗ в частині їхньої взаємодії з АСМО та придбання обладнання є попередніми та робочими, які в подальшому можуть уточнюватися та доповнюватися;

- прошу також поінформувати учасників ЗЕД (СТЗ, МЛС та ВМК тощо) про необхідність звернення до ДМІТС виключно через відповідальних осіб від митниць, призначених забезпечувати взаємодію з такими учасниками ЗЕД.

Додаток: Додаткові технічні вимоги до СЗНЗ в частині інформаційного обміну з АСМО та придбання обладнання і загальносистемного ПЗ на 8 арк. в 1 примірнику.

 

Т. в. о. начальника ДМІТС

О. О. Ніколайчук

 

Додаток
до листа
20.09.2011 N 18/01-15-5730-ЕП

Додаткові технічні вимоги до СЗНЗ
в частині інформаційного обміну з АСМО та придбання обладнання і загальносистемного ПЗ

1. Загальні та структурно-технологічні вимоги до суб'єктів ЗЕД (їхніх територій та інфраструктури) та СЗНЗ

1.1. Загальні вимоги до суб'єктів ЗЕД (їхніх територій та інфраструктури)

1.1.1. Номери транспортних засобів (далі - ТЗ) мають відповідати структурним вимогам та вимогам до оформлення (чистоти) згідно з Венською конвенцією від 08.11.68 "Конвенція про дорожній рух" з виправленнями та доповненнями (витяг з "Конвенції про дорожній рух" та посилання на джерело інформації наведено у додатку 1 до цих "Додаткових технічних вимог до СЗНЗ ...").

Суб'єкти ЗЕД (СТЗ, МЛС, ВМК тощо) мають забезпечити таку відповідність перед прийняттям ТЗ на власну територію та при покиданні ТЗ їхньої території (бажано із зазначенням цієї вимоги у вигляді окремого друкованого оголошення, яке доцільно розмістити на дошці об'яв підприємства).

1.1.2. Інфраструктура зв'язку суб'єктів ЗЕД має передбачати підключення до мережі Інтернет із достатньою пропускної спроможністю, яка визначається з урахуванням темпів прибуття/вибуття ТЗ, та мати відповідні засоби зв'язку та обчислювальної техніки.

1.1.3. Суб'єкти ЗЕД мають бути оснащені засобами обміну інформацією (машинними носіями, смарт-картами, флеш-накопичувачами тощо) із засобами обчислювальної техніки митних підрозділів, що розташовані на їхньої території.

1.1.4. Суб'єкти ЗЕД мають бути оснащені системами ідентифікації власних працівників та працівників, що виконують певні функції в інтересах суб'єкта на підставі укладених договорів (угод тощо) із сторонніми організаціями.

1.1.5. Виконувані операції та трансакції в автоматизованих системах суб'єктів ЗЕД мають підтверджуватися обов'язковим записом до пакету електронних даних (в першу чергу, відомостей про розпізнаний номер транспортного засобу, дату та час виконання операції), що мають передаватися до АСМО митного органу, відомостей про особу (її ідентифікатор), яка цю операцію (трансакцію) виконувала.

1.2. Структурно-технологічні вимоги до СЗНЗ

1.2.1. СЗНЗ має забезпечувати одночасне (або послідовне) сканування переднього номера ТЗ (тягача/вантажівки) та заднього номера напівпричепу (причепу) при в'їзді на територію (виїзді з території), а також фіксацію фронтального вигляду ТЗ у будь-який час доби в момент коли ТЗ знаходиться перед в'їздом на територію (виїздом з території).

При наявності процедури зважування СЗНЗ має забезпечувати одночасне сканування переднього номера ТЗ (тягача) та заднього номера напівпричепу (причепу) при в'їзді на вагову платформу, а також фіксацію фронтального вигляду ТЗ у будь-який час доби.

2. Вимоги до організації інформаційного обміну СЗНЗ із АСМО

2.1. Загальні вимоги до інформаційного обміну СЗНЗ з АСМО

2.1.1. Обмін інформацією СЗНЗ з АСМО для суб'єктів ЗЕД, що:

- мають митні підрозділи, які розташовані на їхньої території, здійснюється з використанням засобів зв'язку та телекомунікацій таких митних підрозділів;

- не мають митних підрозділів, які розташовані на їхньої території, здійснюється з використанням засобів мережі Інтернет.

2.1.2. Першочергова передача даних від суб'єкта ЗЕД до АСМО здійснюється при реєстрації фактів в'їзду ТЗ на територію суб'єкта та виїзду ТЗ з території суб'єкта. У другу чергу здійснюється передача інших даних при наявності проміжних операцій з ТЗ, що виконуються на території суб'єкта у проміжок часу між в'їздом ТЗ на територію та виїздом з території.

2.1.3. Передача даних від суб'єкта ЗЕД до АСМО здійснюється у темпі в'їзду ТЗ на територію та виїзду відразу ж після завершення реєстрації фактів в'їзду/виїзду ТЗ на/з території суб'єкта, а при наявності на території суб'єкта митного підрозділу відразу ж після передачі інформації при прибуття/вибуття ТЗ до підрозділу (посадової особи), що відповідає за контроль доставки вантажів.

2.2. Вимоги до інформаційного обміну СЗНЗ з АСМО при наявності митних підрозділів на території суб'єкта

2.2.1. Обмін даними між автоматизованою системою обліку (далі - АСО) суб'єкта ЗЕД та АСМО є двонаправленим та здійснюється з використанням машинного носія інформації, на якому зафіксовані дані щодо певних видів операції, а також певних даних (наприклад, реєстраційних номерів ТЗ, дати та часу прибуття/вибуття на/з території тощо), а також інших реквізитів, склад яких буде уточнюватися.

Запис даних необхідних для передачі до АСМО виконується працівником суб'єкта ЗЕД на машинний носій інформації з використанням спеціального пристрою запису/зчитування та відповідного програмного забезпечення (далі - ПЗ).

Обмін даними з АСМО здійснюється безпосередньо після зчитування даних з цього носія у базу даних АСМО працівником митного органу, що виконує певну операцію, на своєму робочому місці, яке має бути обладнане аналогічним пристроєм для зчитування (запису) інформації з відповідного типу машинного носія.

Обмін даними з АСО суб'єкта ЗЕД здійснюється безпосередньо після зчитування даних з цього носія у базу даних АСО працівником суб'єкта ЗЕД, що виконує певну операцію, на своєму робочому місці, яке має бути обладнане аналогічним пристроєм для зчитування (запису) інформації з відповідного типу машинного носія.

2.2.2. При наявності проміжних операцій з ТЗ, що виконуються на території суб'єкта у проміжок часу між в'їздом ТЗ на територію та виїздом з території обмін даними здійснюється з використанням машинного носія інформації, на якому зафіксовані певні дані щодо реєстраційних номерів ТЗ, дати та часу виконання цієї операції, а також інших реквізитів, склад яких буде уточнюватися. Обмін даними здійснюється безпосередньо після зчитування (запису) даних з цього носія у базу даних АСМО працівником митного органу, що виконує певну операцію.

3. Вимоги до обладнання та загальносистемного програмного забезпечення СЗНЗ, що необхідно придбати та встановити

3.1. Загальні вимоги до технічних параметрів СЗНЗ*

Вимоги до технічних параметрів системи (в'їзд, виїзд та одні терези):

- кількість відеокамер - 6 штук (за умови окремого в'їзду - камера спереду та позаду ТЗ; окремого виїзду - камера спереду та позаду ТЗ та одних ваг - камера спереду та позаду ТЗ; інакше кількість відеокамер визначається з урахування фактичної кількості перелічених характеристик - в'їздів, виїздів та ваг);

- розподільна здатність цифрового перетворення сигналів аналогових відеокамер - 704 х 576 пікселів;

- розподільна здатність IP-відеокамер - оптимально 800 х 600 пікселів, але не гірше ніж 702 х 576 (стандартне відео зображення);

- час зберігання оперативної відеоінформації - 90 діб;

- час зберігання фотоінформації і бази номерних знаків - 1 рік;

- швидкість запису відеоінформації - 3 кадр/сек. по кожному каналу;

- швидкість відображення відеоінформації - до 25 кадр/сек. по кожному каналу;

- кількість робочих місць оператора - не менше 2;

- умови експлуатації активного обладнання запису, обробки та зберігання відеоінформації (в приміщенні): - температура від +10° до +40° C, вологість до 95 % без конденсації;

- умови експлуатації теле - та відеокамер (просто неба): - температура від -30° до +40° C, вологість до 100 % без конденсації;

- ступінь захисту теле - та відеокамер: IP66.

3.2. Вимоги до загальносистемного (базового) програмного забезпечення СЗНЗ

Базове програмне забезпечення повинно виконувати:

- одночасний вивід на Монітор відеоспостереження зображень, що надходять від декількох відеокамер (розміщення ТЗ на вагах, передній номер, задній номер, показання ваг) на одному дисплеї комп'ютера;

- пріоритетне виведення відеозображень від тривожних або активних відеокамер;

- зміна кількості вікон відеоспостереження та їх розкладки на Моніторі відеоспостереження;

- виведення збільшеного відеозображення, що надходить від обраної відеокамери (Вікна відеоспостереження), що пріоритетно відображається на моніторі відеоспостереження, використання перегортання Вікон відеоспостереження в режимі обраної відеокамери;

- виведення відеозображень і звуку на всі робочі місця з можливістю локального та віддаленого запису до відеоархіву;

- запис відеозображень в таких режимах:

- режим тривалого (постійного) відеозапису;

- режим запису в реальному часі по заданих подіях (наприклад, під'їзд ТЗ до полоси "Стоп" тощо, які визначаються безпосередньо власником системи - суб'єктом ЗЕД, на території якого установлена така система);

- запис по тривозі або за запитом оператора з передісторією (повернення на попередню подію);

- відеозапис передісторії події;

- відображення стоп-кадру по команді Оператора без зупинки запису;

- виведення на Монітор відеоспостереження службової інформації:

- поточного часу;

- поточної дати;

- номера, найменування відеокамери;

- відеозапис за запитом (на вимогу) Оператора;

- відеоспостереження з використанням Web-інтерфейсу;

- формування та ведення аудіо-, фото- та відеоархіву;

- перегляд відеозаписів з можливістю пошуку в архівах за часом, подією, відеокамерою;

- синхронне відтворення відеозаписів з кількох відеокамер;

- хронометрування архівних відеозаписів;

- пошук записів за часовими позначками;

- обробку відеозображення:

- цифрове збільшення;

- контрастування;

- фокусування;

- виконавчими пристроями з використанням таких засобів:

- програмної інтерфейсної панелі стороннього виробника;

- універсальної панелі управління виконавчими пристроями;

- маніпулятора "миша" (далі - Миша);

- маніпулятора "джойстик" (далі - Джойстик);

- перегляд відеоінформації, що надходить з усіх Серверів системи, на всіх робочих місцях з використанням комунікаційного середовища TCP/IP;

- збереження та експорт відеокадрів і відеозаписів;

- використання дєінтерлейсінгу;

- розпізнавання державного реєстраційного номера транспортного засобу;

- пошук відповідності між визначеним державним реєстраційним номером і наявними номерами в певних зовнішніх БД, що можуть підключатися до системи;

- централізована реєстрація та обробка подій, генерація оповіщень і керуючих впливів (дій) відповідно до алгоритмів, що можуть гнучко настроюватися;

- можливість (а не обов'язковість) використання макрокоманд і програмування скриптів для оптимального виконання вимог до Системи;

- можливості масштабування програмного комплексу СЗНЗ.

3.3. Вимоги до теле- та відеокамер розпізнавання*

Теле- та/або відеокамера розпізнавання має відповідати таким вимогам:

- має бути автоматичне регулювання посилення;

- має бути автодіафрагма і автоелектронний затвор з можливісти встановлення фіксованого часу експозиції - не більше 1/500 сек. (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 сек.);

- стандарт відеосигналу - CCIR (PAL) або NTSC;

- розподільна здатність не нижче 500 ТВЛ;

- чутливість не гірше ніж 0.0003 лк;

- при роботі з інфрачервоним (далі - ІЧ) прожектором, камера має бути обладнана спеціальним об'єктивом з ІЧ-корекцією;

- мати функцію компенсації зустрічного засвічення;

- марка камери може бути будь-якою, що задовольняє переліченим у цьому підрозділі вимогам (у тому числі IP-відеокамера);

- рекомендується використовувати чорно-білі відеокамери через більшу в порівнянні з кольоровими відеокамерами розподільної здатності та чутливості. Застосування кольорових ТБ відеокамер також можливо в разі, якщо існує потреба у збереженні кольорових зображень. При використанні кольорових відеокамер відеоспостереження необхідно бути впевненим, що вдасться забезпечити достатнє освітлення;

- необхідно, щоб при роботі відеокамер були відключені такі функції:

- режим накопичення відеоінформації/нічний режим;

- функція автоматичного (постійного) підстроювання різкості зображення;

- детектори руху;

- інформація від відеокамери (її ім'я, дата, час тощо) виводиться на відеозображення;

- регулювання об'єктива має забезпечувати такі розміри та розташування номерного знаку в кадрі, які дозволятимуть досягати оптимального рівня автоматичного зчитування та розпізнавання номерів;

- об'єктив повинен забезпечувати глибину різкості відповідає всім видам реєстрованого автотранспорту.

3.4. Вимоги до точки контролю*

- Освітленість у зоні розпізнавання номерних знаків:

- не менше 50 люкс - для ТВ камер з чутливістю ПЗС матриці 0,05 люкс;

- не менше 20 люкс - для ТВ камер з чутливістю ПЗС матриці 0,0002 люкс;

- 0 люкс - для ТВ камер з ІК підсвічуванням.

3.5. Вимоги до розміщення теле- та відеокамер розпізнавання*

- Висота встановлення відеокамер розпізнавання 2 - 6 м;

- нахил відеокамер розпізнавання по вертикалі близько - 18° вниз;

- нахил відеокамер розпізнавання по горизонталі - 5 - 10° убік.


* - Підрозділи помічені знаком "*" (окрім 3.2) є обов'язковими для використання при виборі та встановленні і частково при експлуатації обладнання; підрозділ 3.2 наведено для інформації та для можливого подальшого використання суб'єктами ЗЕД зазначених можливостей для розвитку та нарощування функціональних можливостей власних інформаційних систем та систем відеоспостереження й загальної безпеки об'єкта.

3.6. Вимоги до використовуваного системного, загальносистемного ПЗ та засобів обчислювальної техніки (робочі станції, сервери тощо)

До системного ПЗ відносяться: операційні системи (далі - ОС), утиліти тощо.

До загальносистемного ПЗ відносяться: драйвери зовнішніх та внутрішніх пристроїв засобів обчислювальної техніки, SDK або Software Development Kit (інструментарій для розробки прикладного ПЗ) зчитування та розпізнавання номерних знаків тощо.

Персональні комп'ютери (далі - ПК), що використовуються в якості робочих станцій, та відповідні ОС мають мати такі характеристики:

- процесор - Intel Pentium Dual Core із мінімальною тактовою частотою 2 ГГц або швидший - 32-розрядний (x  86) або 64-розрядний (x 64);

- операційні система - Windows XP SP3, Windows 7;

- оперативна пам'ять (рекомендована) - 2 ГБ та більше (для 32-розрядної версії) або 4 ГБ та більше (для 64-розрядної версії) із можливістю подальшого нарощення для ОС Windows XP SP3;

- оперативна пам'ять (рекомендована) - 4 ГБ та більше (для 32-розрядної версії) або 8 ГБ та більше (для 64-розрядної версії) із можливістю подальшого нарощення для ОС Windows 7;

- для ОС Windows 7 - 16 ГБ (для 32-розрядної) або 20 ГБ (для 64-розрядної версії) вільного місця на жорсткому диску (без урахування місця для іншого програмного забезпечення та баз даних);

- режим Windows XP для ОС Windows 7 потребує додатково 1 ГБ оперативної пам'яті та 15 ГБ вільного дискового простору;

- для записування DVD- і компакт-дисків потрібні сумісні оптичні пристрої;

- плата відеозагарблення може бути будь-якою, але повинна забезпечувати прийом відеосигналу з телекамер (відеокамер) з характеристиками, зазначеними в підрозділі 3.3 цього додатка.

Вимоги до кількості та характеристик серверів СЗНЗ та відповідних ОС будуть у подальшому уточнюватися,

Суб'єкти ЗЕД до отримання прикладного ПЗ СЗНЗ сумісного з АСМО після встановлення обладнання (відеокамери, ПК, сервери тощо) мають придбати та встановити на ПК та сервери операційні системи (якщо ПК та сервери не мали попередньо встановлених ОС), а також SDK зчитування та розпізнавання номерних знаків та відповідну кількість ліцензій, яка може визначатися кількістю серверів та/або ПК (залежно від того, де буде здійснюватися розпізнавання номерних знаків).

Примітки.

Компанія Microsoft офіційно повідомила, що 8 квітня 2014 підтримка Windows XP SP3 буде повністю припинена.

ПК, оснащені багатоядерними процесорами: ОС Windows 7 розроблено для роботи із сучасними багатоядерними процесорами. Усі 32-розрядні версії Windows 7 підтримують до 32 ядер процесора, а 64-розрядні версії - до 256.

ПК з кількома центральними процесорами: комерційні сервери, робочі станції й інші високотехнологічні ПК може бути оснащено кількома фізичними процесорами. ОС Windows 7 Professional, Enterprise та Ultimate дають змогу працювати із двома фізичними процесорами, гарантуючи максимальну продуктивність. ОС Windows 7 Starter, Home Basic і Home Premium розпізнають лише один процесор.

 

Додаток
до Додаткових технічних вимог до СЗНЗ ...

Витяг з "Конвенции о дорожном движении"

(Вена, 8 ноября 1968 года с поправками от 3 марта 1993 года,
от 28.09.2004; дополнениями к Конвенции см. в Европейском соглашении от 01.05.71 ()
(с изменениями по состоянию на 26.03.2006)

"Приложение 2

Регистрационный номер автомобилей и прицепов, находящихся в международном движении

1. Указанный в статьях 35 и 36 настоящей Конвенции регистрационный номер должен состоять либо из цифр, либо из цифр и букв. Цифры должны быть арабскими, а буквы - заглавными буквами латинского алфавита. Однако допускается употребление других цифр или букв, но в таких случаях регистрационный номер должен быть повторен арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами.

2. Регистрационный номер должен быть составлен и обозначен таким образом, чтобы находящийся на оси неподвижного транспортного средства наблюдатель мог его различать днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 м; однако Договаривающиеся Стороны могут уменьшить это минимальное расстояние для зарегистрированных на их территории мотоциклов и особых категорий автомобилей, регистрационным номерам которых трудно придать такие размеры, чтобы их можно было различать с расстояния 40 м.

3. Если регистрационный номер обозначен на специальной табличке, эта табличка должна быть плоской и закрепленной в вертикальном или почти вертикальном положении перпендикулярно среднему продольному сечению транспортного средства. Если номер обозначается или наносится краской на самом транспортном средстве, поверхность, на которой он обозначается или наносится краской, должна быть плоской и вертикальной или почти плоской и вертикальной и перпендикулярной среднему продольному сечению транспортного средства.

4. С учетом положений пункта 5 статьи 32 табличка или поверхность, на которой обозначен или нанесен краской регистрационный номер, может быть из светоотражающего материала.".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали