Додаткова копія: Про надання рекомендацій у справі про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції N 127-26.4/11-17

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 07.11.2017 р. N 25-рк

Про надання рекомендацій у справі про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції N 127-26.4/11-17

Розглянувши матеріали справи N 127-26.4/11-17 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "САВ-Дістрибьюшн" (далі - ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", Відповідач) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками від 01.11.2017 N 127-26.4/11-17/403-спр, Антимонопольний комітет України встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, від 02.02.2007 N 09/23-р розпочато розгляд справи N 127-26.4/11-17 за ознаками вчинення ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" (м. Київ, код ЄДРПОУ 35625082) порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації у рекламі "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" інформації, що вводить в оману (далі - Справа).

2. ЗАЯВНИК

(2) Гр. Шушковська В. В. (далі - Заявник) (м. Полтава) 17 вересня 2016 року, побачивши на сайті http://foxtrot.com.ua рекламу, виявила бажання придбати побутову техніку в торговельній мережі "Фокстрот" (далі - ТМ "Фокстрот техніка для дому") у кредит зі ставкою 0 % на 24 місяці, однак консультант ТМ "Фокстрот техніка для дому" повідомив, що є ще "приховані платежі за послуги банку та тому подібне", тобто умови надання кредиту будуть іншими, ніж зазначені в рекламі.

(3) На думку Заявника, Відповідач повідомляє неправдиві умови акції "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" на придбання товарів у ТМ "Фокстрот".

3. ВІДПОВІДАЧ

(4) ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" діє на підставі Статуту (нової редакції), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" (протокол N 256 від 28.11.2016). Має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом тощо.

(5) Між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" та компанією "Фокстрот Холдінг Оверсіс Лімітед" укладено Ліцензійну угоду N 14/2014 від 10.11.2014, згідно з якою компанія "Фокстрот Холдінг Оверсіс Лімітед" надає невиключне право ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" на використання власних торгових марок, зазначених у додатку 1 до цієї угоди, на території України, зокрема: знак для товарів і послуг "фокстрот" стосовно товарів і послуг 01, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 і 43 класів МКТП за свідоцтвом України N 53793 від 15.09.2005; знак для товарів і послуг "Foxtrot" стосовно товарів і послуг 01, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 і 43 класів МКТП за свідоцтвом України N 53793 від 15.09.2005; знак для товарів і послуг 0 % кредит у Фокстроті стосовно товарів і послуг 35, 36 класів МКТП за свідоцтвом України N 158388 від 10.07.2012.

(6) Основним предметом господарської діяльності ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є реалізація товарів народного споживання власного виробництва та виробництва інших суб'єктів господарювання - резидентів та нерезидентів України, створення власної мережі спеціалізованих магазинів роздрібної торгівлі товарами народного споживання, виробництво товарів, у тому числі на підставі ліцензійних угод з власниками відомих торговельних марок, інвестиційна діяльність, управління активами сторонніх юридичних осіб, рекламна та маркетингова діяльність, науково-дослідницька, культурно-освітня та інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

(7) Враховуючи зазначене, ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(8) До Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надійшла заява гр. Шушковської В. В. від 22.09.2016 б/н, передана Полтавським обласним територіальним відділенням Комітету за підвідомчістю (зареєстрована в Комітеті 04.10.2016 за N 14-01/395-АМ) про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді поширення ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" у рекламі "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" інформації, що вводить в оману.

(9) За результатами розгляду заяви розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 02.02.2007 N 09/23-р розпочато розгляд справи N 127-26.4/11-17 за ознаками вчинення ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(10) До заяви додано зразок реклами з веб-сайту Відповідача http://foxtrot.com.ua "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" (далі - Реклама). У Рекламі текст "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" розміщено великим шрифтом, нижче дрібним шрифтом зазначено деталі, при завантаженні яких відкривається текст, зокрема, такого змісту: "Під справедливим кредитом мається на увазі кредитна програма під назвою "Справедливий" із ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин."

(11) Заявник 17 вересня 2016 року, побачивши на сайті http://foxtrot.com.ua Рекламу, виявив бажання придбати побутову техніку у ТМ "Фокстрот техніка для дому" у кредит зі ставкою 0 % на 24 місяці, однак консультант ТМ "Фокстрот техніка для дому" повідомив, що є ще "приховані платежі за послуги банку та тому подібне", тобто умови надання кредиту будуть іншими, ніж зазначені в Рекламі.

(12) На думку Заявника, Відповідач повідомляє неправдиві умови акції "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" на придбання товарів у ТМ "Фокстрот техніка для дому".

(13) Комітет направив Відповідачу вимогу про надання інформації від 30.11.2016 N 127-26/09-12743, на яку були отримані відповіді від ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", листами від 22.12.2016 N 8-01/12190 та від 10.01.2017 N 8-127/197. Проаналізувавши зазначені відповіді, Комітет прийшов до висновку, що ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" надало неповну інформацію на питання вищезазначеної вимоги, зокрема щодо впровадження Відповідачем кампанії/акції тощо, спрямованої на реалізацію активності рекламної кампанії, яка містить слоган "справедливий кредит".

(14) Відповідач повідомив, що у його володінні знаходиться веб-сайт http://foxtrot.com.ua (далі - Сайт). Інформацію, у тому числі рекламу на Сайті, розміщують як працівники ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", так і його контрагенти на підставі чинних договорів.

(15) За інформацією Відповідача, згідно з договором про надання послуг N 0201-15 від 02.01.2015 товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне агентство "Твіст" (далі - ТОВ "РА "Твіст") (м. Київ) виступало замовником розповсюдження рекламних матеріалів, що містять слоган "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!". При цьому, згідно з додатком N 1 до зазначеного договору, Відповідач надає ТОВ "РА Твіст" послуги щодо розміщення у власних рекламних матеріалах про продаж товарів та послуг інформацію щодо можливості придбання таких товарів та послуг споживачами за рахунок коштів, залучених у кредит у фінансових установах. При цьому Відповідач зазначає, що ТОВ "РА "Твіст", згідно з пунктом 4.2.2 несе повну відповідальність за невідповідність дійсності та чинному законодавству України інформації, використаної виконавцем (Відповідачем) при надані послуг на вимогу замовника.

(16) Разом з тим Відповідач зазначає, що рекламні матеріали з використанням слогана "справедливий кредит" розміщувались з лютого по вересень 2016 року.

(17) Крім того, Відповідач зазначає, що Замовником рекламних матеріалів щодо придбання товарів та послуг у кредит у мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" виступає ТОВ "РА "Твіст", при цьому ТОВ "РА "Твіст" укладає договори з фінансовими установами, за якими воно зобов'язалось розміщувати рекламу таких фінансових установ щодо послуг з надання споживчих кредитів. ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" зазначає, що його співробітники не укладають кредитних договорів зі споживачами. У мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" не запроваджувалась окрема програма "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", але у в мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" є можливість для покупців придбати товари за рахунок коштів, отриманих у кредит від банків та інших фінансових установ. Встановлення, запровадження та визначення умов надання споживачам кредитних коштів, укладання кредитних договорів та прийняття рішень щодо надання чи відмови в наданні кредиту відноситься до компетенції банку або іншої фінансової установи - кредитодавця. Інформація про погоджені між банківською (фінансовою) установою та покупцем умови кредитного договору Відповідачу не надаються. Відповідач, при бажанні покупця придбати товар у кредит, надає покупцю рахунок-фактуру на обрані покупцем товари та після отримання гарантійного листа від банківської установи про надання такому покупцю кредиту, укладає з покупцем договір купівлі-продажу обраних товарів.

(18) Відповідач повідомив, що споживчі кредити (згідно з пунктом 11 статті 1 Закону України "Про споживче кредитування" (Закон N 1734-VIII) споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною про фесійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника) споживачам на придбання товарів у мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" строком на 24 місяці надавало публічне акціонерне товариство "Альфа Банк".

(19) Для з'ясування дійсних обставин Справи Комітетом була направлена Відповідачеві вимога про надання інформації від 02.03.2017 N 127-26/09-2310 та проведені попередні слухання у справі від 22.05.2017, які не відбулись у зв'язку з неявкою Відповідача на слухання, та 26.06.2017, що відбулись.

(20) На вимогу листами N 8-127/3633 від 18.04.2017 та N 8-01/7591 від 01.08.2017 ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" повідомило, що в мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" споживачі мали змогу купувати товари за рахунок власних коштів та коштів, отриманих у кредит від банківських (фінансових) установ (далі - Споживчий кредит).

(21) ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" відповідає за питання, які пов'язані лише з товаром, що придбається за рахунок коштів споживчого кредиту. Для можливості придбання споживачами товарів за рахунок коштів споживчого кредиту між Відповідачем та ДП "Сучасні фінансові рішення" укладено договір від 01.08.2013 про умови організації діяльності з роздрібного продажу товарів широкого вжитку в мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому", з оплатою реалізованих товарів за рахунок залучених кредитних коштів (споживчих кредитів), що видаватимуться банківською установою.

(22) Як зазначає Відповідач, ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" не відповідало за будь-які питання, пов'язані з умовами споживчого кредиту або умовами його надання, визначення умов споживчих кредитів та умов їх надання здійснюють виключно банківські та фінансові установи.

(23) У свою чергу, ДП "Сучасні фінансові рішення" має повноваження, на підставі договорів доручення, діяти від імені банківських (фінансових) установ у відносинах зі споживачами, при зверненні споживачів для отримання споживчого кредиту. До основних видів діяльності відноситься, зокрема: діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій та інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

(24) За інформацією, отриманою від Відповідача, фактичні дії ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" стосовно придбання товарів у кредит, зокрема про який повідомлено в рекламі "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", обмежуються лише питаннями взаємодії продавців мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" з представниками ДП "Сучасні фінансові рішення" щодо надання інформації про товар, який споживач виявив бажання придбати за рахунок коштів споживчого кредиту.

(25) Крім того, Відповідач наголошує, що не бере участі в розробці, затвердженні та застосуванні умов споживчих кредитів та умов їх надання. Такі умови розробляються, затверджуються та застосовуються виключно відповідними банківськими (фінансовими) установами.

(26) За інформацією ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", відповідно до договору N 3012-01 від 30.12.2015 про придбання робіт/послуг з розміщення реклами між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" і ТОВ "РА "Твіст", саме ТОВ "РА "Твіст" зобов'язано здійснювати, зокрема, розробку концепцій рекламних матеріалів для оригінал-макетів, при цьому Відповідач є замовником реклами виключно щодо товарів та умов їх придбання, які реалізуються у ТМ "Фокстрот", та можливості придбання товарів у ТМ "Фокстрот" за рахунок коштів споживчих кредитів, зокрема в рекламі "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!". Проте Відповідач не є замовником реклами в частині умов споживчих кредитів та умов їх надання.

(27) Тобто ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" зазначає, що воно є замовником реклами виключно щодо товарів, які реалізуються в мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому". Оскільки послуги з надання кредиту надають фінансові установи, а не ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", то останнє не є рекламодавцем цих послуг. Замовником розміщення інформації (реклами) про послуги з надання кредиту є ТОВ "РА "Твіст". Таке замовлення ТОВ "РА "Твіст" здійснює на підставі договорів, укладених з фінансовими установами.

(28) Отже, на думку ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", воно не може відповідати за інформацію (рекламу) щодо послуг з надання кредиту.

(29) Крім того, Відповідач у листі N 8-01/7591 від 01.08.2017 повідомляє, що поширення в рекламі на сайті інформації від ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" саме щодо можливості придбання товарів у мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" за рахунок коштів споживчих кредитів не відбувалось у спосіб, який можна кваліфікувати як поширення інформації, що вводить в оману. Інформація "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", на думку Відповідача, однозначно, повно та достовірно вказує споживачу на те, що в мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому" можна придбати товари, у тому числі й за рахунок споживчого кредиту.

(30) ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" у вищезазначеному листі наголошує: реклама щодо умов споживчого кредиту містить такий текст: "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" (перша частина реклами) та посилання на додаткову інформацію: "Під справедливим кредитом мається на увазі кредитна програма під назвою "Справедливий" із ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин" (друга частина реклами).

(31) На думку Відповідача, друга частина зазначеної реклами чітко та достатньою мірою роз'яснює достовірні умови споживчого кредиту та не може бути кваліфікована за змістом як така, що вводить в оману.

(32) Разом з тим Комітетом встановлено, що реклама "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" розміщувалась саме на сайті http://foxtrot.com.ua, який належить Відповідачу, протягом лютого - серпня 2016 року.

(33) На Сайті текст у рекламі "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" розміщено великими літерами, нижче дрібними літерами містилося посилання "Деталі", яке знаходилося нижче основного зображення Реклами та для його завантаження споживачам необхідно зробити один крок. У "Деталях" містився текст такого змісту: "Під справедливим кредитом мається на увазі кредитна програма під назвою "Справедливий" із ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин".

(34) Отже, інформація в рекламі на Сайті є повною та вичерпною, оскільки перша частина реклами: "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", доповнюється другою частиною реклами з наступною деталізацією умов кредиту: "Під справедливим кредитом мається на увазі кредитна програма під назвою "Справедливий" із ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн. за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин".

(35) Після аналізу матеріалів справи встановлено, що жодних інших "прихованих платежів", як про це зазначав Заявник, крім тих, які містяться в деталях Реклами, не існує.

(36) У деталізації умов кредиту в Рекламі чітко зазначені: ставка 0,01 % за кредитом, строки, за яким кредит сплачується за вказаною ставкою, грейс-період, комісія банку після грейс-періоду, плата за обслуговування кредиту, банківські установи, що надають зазначений кредит, та плата за СМС-повідомлення щодо кредиту. Отже, споживач мав можливість ознайомитися з повними умовами кредитування.

(37) У самому твердженні в першій частині реклами "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" під твердженням "0 %" розумний споживач має підстави розуміти будь-які платежі, які можуть сплачуватись за кредитом та вираховуються у відсотках. У відсотках згідно з наявними кредитними програмами вираховуються такі платежі:

(38) 1) авансовий внесок, який визначається у відсотках до ціни товару. Згаданий авансовий внесок становить 0 % згідно із запропонованими кредитними програмами;

(39) 2) щомісячна комісія банку, що стягується у відсотках від суми товару. Згадана комісія становить 2 %, але не стягується протягом грейс-періоду, який становить або 24 місяці (якщо строк кредиту - 24 місяці), або 14 місяців (якщо строк кредиту - 14 місяців). Тобто твердження в рекламі є правильним;

(40) 3) річні відсотки від заборгованості за кредитом. Цей відсоток згідно із запропонованими кредитними програмами становить нуль цілих одну соту (0,01 %). Зважаючи на те, що біля нуля в основному тексті реклами міститься зірочка (посилання), то інформація доповнюється внизу. Такий формат поширення інформації Комітет вважає таким, що містить ознаки порушення.

(41) Комітет проаналізував надану Відповідачем інформацію з метою встановлення наявності чи відсутності відчутного впливу на умови конкуренції на ринку дій суб'єкта господарювання, проаналізував переваги, які будуть отримані внаслідок поширення неточних відомостей про відсоток за зазначеним кредитом.

(42) Отже, при придбанні у кредит товару, ціна якого, наприклад, становить 10000 грн зі ставкою 0,01 % річних від заборгованості, споживач додатково сплачує одну гривню, і сплачує він не Відповідачу, а фінансовій установі, яка надає кредит. Крім того, згідно з інформацією Відповідача, у період поширення вказаної вище інформації (лютий - серпень 2016 року) лише протягом двох місяців 2016 року приріст доходу був більшим, ніж приріст місячного доходу за аналогічний період у 2015 році, коли подібна активність не спостерігалась.

(43) Тобто у цій Справі поширення неточних відомостей у рекламі щодо ставки річних процентів від заборгованості не створює відчутного впливу на умови конкуренції, хоча ознаки порушення, на думку Комітету, наявні.

(44) Крім того, Комітетом розглянуті надані ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" друковані рекламні матеріали Відповідача з використанням твердження "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", а також проаналізована аудіо- та відеореклама вищезазначеної активності, що також розміщувалась в лютому - серпні 2016 року та повідомляється наступне.

(45) У друкованих рекламних матеріалах, зокрема в газеті "Фокстрот" від 07.-27.04.2016, великими літерами розміщено рекламне оголошення "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" (перша частина реклами) з посиланням (*) на деталі кредитування, що знаходяться внизу сторінки та містять такий текст: "мається на увазі кредит зі ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн. щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн. за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин".

(46) У відеороликах з рекламою Відповідача, зокрема, промовляється твердження "Обирайте справедливий кредит на 24 місяці у фокстрот...", у самому відеоролику великими літерами з'являється твердження "Справедливий кредит* у Фокстрот", внизу екрана з'являється текст з умовами кредитування: "Під справедливим кредитом мається на увазі кредитна програма під назвою "Справедливий" із ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн. щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн. за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин".

(47) В аудіороликах з рекламою Відповідача, зокрема, промовляється твердження "Обирайте справедливий кредит на 24 місяці у фокстрот...", про умови кредитування промовляється наступне: "деталі на сайті foxtrot.com.ua".

(48) Отже, друкована реклама Відповідача аналогічна рекламі споживчого кредитування на Сайті, у першій частині "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!" реклами міститься неточне твердження щодо ставки відсотка за кредитом, яке деталізується твердженням у другій частині реклами: "Мається на увазі кредит зі ставкою 0,01 % річних від заборгованості, що пропонується ПАТ "Альфа Банк"...(строк кредиту - від 24 до 36 місяців: авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс період - 24 місяці, комісія банку - щомісячно 2,0 % від суми кредиту після грейс-періоду, плата за період обслуговування кредиту - 20 грн. щомісячно) та АТ "ОТП Банк"... (строк кредиту - 14 місяців,; авансовий внесок від 0 % від ціни товару, грейс-період - 14 місяців, плата за сервіс СМС повідомлення по кредиту - 250 грн. за весь строк кредиту) деталі запитуйте у представників банку, які знаходяться у магазинах ТМ "Фокстрот техніка для дому". Інформація про кредит надається на правах реклами. Банк залишає за собою право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин".

(49) Отже, реклама Відповідача в газеті "Фокстрот" "Копійчужка справедливий кредит 0 % на 24 місяці платити легко!" містить неточні відомості про ставку річних 0 % від заборгованості за кредитом, а насправді ставка становить 0,01 %, а отже, містить ознаки порушення щодо введення в оману споживачів.

(50) Відео та аудіоролики з рекламою Відповідача з твердженнями "Справедливий кредит* у Фокстрот" та "Обирайте справедливий кредит на 24 місяці у фокстрот..." не містить посилань на ставку річних 0 % від заборгованості за кредитом, у той же час відеоролики з рекламою містять текст з детальними умовами кредитування, а в аудіороликах з рекламою міститься посилання на сайт Відповідача для ознайомлення з детальними умовами кредитування. Отже, відео- та аудіореклама споживчого кредитування Відповідача є повною і точною та не містить неправдивих відомостей. Тобто у зазначеній Рекламі Комітет не вбачає порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

(51) Крім того, Комітет наголошує що 15 травня 2017 набрав чинності Закон України "Про споживче кредитування" (Закон N 1734-VIII) (далі - Закон), відповідно до пунктів 2 (Закон N 1734-VIII) та 3 статті 8 (Закон N 1734-VIII) якого для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.

(52) До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов'язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов'язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.

(53) Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов'язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов'язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.

(54) Обчислення реальної річної процентної ставки має базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

(55) Оскільки обставини Справи стосуються часу до набуття чинності Законом України "Про споживче кредитування" (Закон N 1734-VIII), то визначення розміру процентної ставки за кредитом, що вказаний у рекламі "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", не підпадає під дію вищезазначеного Закону, але, починаючи з 17.05.2017, розмір процентної ставки за споживчими кредитними програмами суб'єктів господарювання повинен розраховуватись з урахуванням норм Закону України "Про споживче кредитування". Будь-який суб'єкт господарювання, який є рекламодавцем у розумінні законодавства та несе відповідальність за недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами, має забезпечувати виконання вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України "Про споживче кредитування".

(56) Згідно з договором N 3012-01 від 30.12.2015 про придбання робіт/послуг з розміщення реклами між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" і ТОВ "РА "Твіст", ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є замовником виробництва та розповсюдження реклами в цьому договорі, а ТОВ "РА "Твіст" - виконавцем.

(57) Згідно із зазначеним договором виконавець (ТОВ "РА "Твіст"), зокрема, зобов'язується не вносити без згоди замовника (Відповідача) зміни в узгоджені сторонами медіа-плани та/або адресні програми. Усі зміни, які планує внести виконавець, повинні узгоджуватись із замовником. Крім того, зокрема, у додатку N 122 до договору N 3012-01 від 30.12.2015 ТОВ "РА "Твіст" бере на себе зобов'язання на замовлення та за рахунок ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" виконати: розробку оригінал-макета, виготовлення та розміщення рекламних матеріалів, а саме погоджений між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" і ТОВ "РА "Твіст" оригінал-макет реклами "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!".

(58) Крім того, відповідно до додатка N 79 від 04.01.2016 до зазначеного договору виконавець (ТОВ "РА "Твіст") бере на себе зобов'язання на замовлення та за рахунок замовника (ТОВ "САВ-Дістрибьюшн") виконати такі роботи/послуги, зокрема:

- створення 1 (одного) keyvisual (ідея, дизайн, копірайтинг, координація/нагляд) для однієї промо-кампанії "Справедливий кредит" для ТМ "Фокстрот";

- адаптація 1 (одного) keyvisual під постери А0, А2, А4, включаючи підготовку до друку в рамках проекту з розробки комплексу ПОСМ промо-матеріалів "Справедливий кредит" для ТМ "Фокстрот";

- розробка 1 (одного) комплексу ПОСМ промо-матеріалів (розробка, ідеї, keyvisual, дизайну, повідомлення) у рамках кампанії "Копійчужка" для ТМ "Фокстрот".

(59) Отже, ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є замовником виробництва та розповсюдження реклами в рамках промо-компаній "Справедливий кредит" для ТМ "Фокстрот" та "Копійчужка" для мережі магазинів ТМ "Фокстрот техніка для дому", у рамках яких на Сайті розміщена реклама "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!".

(60) Крім того, Відповідач погоджував остаточний макет реклами "Копійчужка справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!".

(61) Згідно з договором про надання послуг N 0201-15 від 02.01.2015 між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" і ТОВ "РА "Твіст", ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є виконавцем у цьому договорі, а ТОВ "РА "Твіст" - замовником розповсюдження Реклами.

(62) Відповідно до норм зазначеного договору та додатків до нього: замовник - ТОВ "РА "Твіст" надає завдання, а виконавець - ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" надає послуги з розміщення реклами на веб-сайті http://foxtrot.com.ua. Сторони домовились, що ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" надає ТОВ "РА "Твіст" код доступу для розміщення банерів на веб-сайті за адресою http://foxtrot.com.ua, а ТОВ "РА "Твіст" самостійно розміщує рекламні матеріали відповідно до укладених ним договорів з рекламодавцями.

(63) Крім того, сторони погодили, що ТОВ "РА "Твіст" надає завдання, а ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" надає послуги з розміщення у власній рекламі про продаж виконавцем товарів та послуг інформації про можливість придбання таких товарів та послуг споживачами за рахунок коштів, залучених у кредит у фінансових установах. Сторони погодили, що розміщення реклами таких фінансових установ - клієнтів замовника в рекламі виконавця про продаж товарів та послуг буде здійснюватись під час виготовлення такої реклами виконавця замовником на підставі інформації про послуги клієнтів замовника, що була йому надана.

(64) Отже, виходячи з норм договору N 0201-15 між ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" і ТОВ "РА "Твіст" та додатків до нього ТОВ "РА "Твіст" є замовником розповсюдження Реклами, а ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є розповсюджувачем такої Реклами.

(65) Отже, системний аналіз наданих договорів N 0201-15 від 02.01.2015 та N 3012-01 від 30.12.2015 свідчить про те, що ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" є замовником виробництва та розповсюдження Реклами, а ТОВ "РА "Твіст" - замовником розповсюдження Реклами.

(66) Відповідно до статті 1 Закону України "Про рекламу" рекламодавцем є особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

(67) Відповідно до статті 27 Закону України "Про рекламу" рекламодавці несуть відповідальність за недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами.

(68) Відповідно до статті 26 Закону України "Про рекламу" контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень: Антимонопольний комітет України - щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(69) Відповідно до статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинуть на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

(70) Отже, дії ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" з розміщення на веб-сайті http://foxtrot.com.ua та у друкованих виданнях реклами "справедливий кредит 0 %* на 24 місяці платити легко!", що містить неточні відомості про ставку річних процентів від заборгованості за кредитом, що вплинуло або може вплинути на наміри осіб щодо придбання товарів, робіт, послуг ТОВ "САВ-Дістрибьюшн", містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

(71) Враховуючи викладене, з метою усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статтею 27 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Антимонопольний комітет України надає товариству з обмеженою відповідальністю "САВ-Дістрибьюшн" (м. Київ, код ЄДРПОУ 35625082) такі рекомендації:

Ужити заходів для забезпечення додержання норм Закону України "Про споживче кредитування" (Закон N 1734-VIII) та усунення причин виникнення порушення у вигляді поширення інформації про можливість придбання товарів, які реалізуються за рахунок кредиту від певних фінансових установ, та про умови такого кредитування, яке здійснюється у спосіб, що може вводити в оману споживачів.

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у десятиденний строк з дня їх отримання.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, розпочате провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції закривається.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали