Додаткова копія: Про надання рекомендацій у заяві N 14-01/21-АМ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 березня 2018 року N 3-рк

Про надання рекомендацій у заяві N 14-01/21-АМ

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали заяви N 14-01/21-АМ про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "Віза Україна" (далі - ТОВ "Віза Україна") (м. Київ), публічним акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" (далі - ПАТ КБ "Приватбанк") (м. Київ), комунальним підприємством "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради (далі - КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління") (м. Житомир) законодавства про захист економічної конкуренції та подання про надання рекомендацій від 21.03.2018 N 127- 09/47-п, встановив:

(1) Під час розгляду заяви Харчука О. О. від 15.01.2018 б/н (зареєстрована в Комітеті 16.01.2015 за N 14-01/21-АМ) (далі - Заява) щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції ТОВ "Віза Україна", ПАТ КБ "Приватбанк", КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", що полягає у впровадженні в комунальному транспорті міста Житомира пілотного проекту з надання послуг організації оплати проїзду в комунальному транспорті виключно за допомогою банківських безконтактних карток VISA, при цьому без надання можливості користувачам банківських безконтактних карток інших платіжних систем скористатися зазначеною послугою.

(2) КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" має ідентифікаційний код юридичної особи 03328913. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з офіційного сайту Міністерства юстиції України, основним видом економічної діяльності КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" є пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, код КВЕД 49.31 (Наказ N 457).

(3) КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" діє на підставі Статуту (нової редакції), затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017 N 860. Засновником КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" є територіальна громада міста Житомира в особі Житомирської міської ради.

(4) КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" має статус юридичної особи та здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, а також знак для товарів і послуг.

(5) Відповідно до Статуту основною метою діяльності КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" є:

здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом, автобусами та електробусами, із застосуванням автоматизованої системи оплати проїзду, забезпечення соціально-побутових потреб членів колективу на основі отриманого прибутку (доходу).

(6) Отже, здійснюючи господарську діяльність, у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" є суб'єктом господарювання.

(7) ПАТ КБ "Приватбанк" має ідентифікаційний код юридичної особи 14360570. Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України, основним видом економічної діяльності ПАТ КБ "Приватбанк" є інші види грошового посередництва, код КВЕД 64.19 (Наказ N 457).

(8) ПАТ КБ "Приватбанк" діє на підставі Статуту (нової редакції), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2017 N 1130.

(9) Метою діяльності ПАТ КБ "Приватбанк" є здійснення банківської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах власника. Предметом діяльності ПАТ КБ "Приватбанк" є надання банківських та інших фінансових послуг на підставі ліцензій та дозволів, виданих Національним банком України та/або іншими уповноваженими державними органами, та здійснення іншої діяльності, визначеної законодавством України.

(10) ПАТ КБ "Приватбанк" є членом системи Europay (торгова та сервісна марка MasterCard) з 23.09.96 та користувачем системи Visa з 01.03.96.

(11) Отже, здійснюючи господарську діяльність, у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", ПАТ КБ "Приватбанк" є суб'єктом господарювання.

(12) ТОВ "Віза Україна" має ідентифікаційний код юридичної особи 37615537. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з офіційного сайту Міністерства юстиції України, основним видом економічної діяльності ТОВ "Віза Україна" є інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, код КВЕД 62.09 (Наказ N 457).

(13) ТОВ "Віза Україна" діє на підставі Статуту (нової редакції), затвердженого позачерговими загальними зборами учасників ТОВ "Віза Україна" від 30.09.2013, протокол N 7. Засновниками ТОВ "Віза Україна" є "Віза Інтернешнл Сервіс Асосіейшн" (далі - Visa ISA), неакціонерна корпорація штату Делавар, місцем реєстрації є штат Делавар, Сполучені Штати Америки та "Віза Інтернешнл Холдінгз ЛЛС", товариство з обмеженою відповідальністю штату Делавар, місцем реєстрації є штат Делавар, Сполучені Штати Америки.

(14) Метою діяльності ТОВ "Віза Україна" є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Предметом діяльності ТОВ "Віза Україна" є: діяльність локальної сервісної Компанії з обслуговування продукції під фірмовою маркою Visa; здійснення маркетингової, консультаційної та рекламної діяльності щодо продукції та послуг під брендом Visa, а також здійснення всіх необхідних для такої діяльності дій; надання допоміжних послуг щодо мереж та систем обробки платежів, обслуговування продуктів під брендом Visa; здійснення будь-якої діяльності, яка є необхідною та корисною для досягнення зазначених вище цілей та не суперечить законодавству України/

(15) Отже, здійснюючи господарську діяльність, у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", ТОВ "Віза Україна" є суб'єктом господарювання.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ

(16) У місті Житомирі з листопада 2017 року впроваджено безконтактні технології оплати банківською карткою для проїзду в громадському комунальному транспорті. У той же час, зазначеною послугою мають змогу скористатися лише власники карток платіжної системи Visa.

(17) За результатом розгляду матеріалів Заяви та відповідей на вимоги Комітету КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", ТОВ "Віза Україна", ПАТ КБ "Приватбанк" та представництва компанії "MasterCard в Україні" встановлено наступне.

(18) ТОВ "Віза Україна" та ПАТ КБ "Приватбанк" проводять у місті Житомирі спільну акцію, згідно з умовами якої з 20.11.2017 по 31.01.2018 другий і четвертий проїзд у громадському транспорті міста Житомира з карткою Visa є безкоштовним (далі - Акція). Зазначену акцію продовжено до 31.03.2018 відповідно до наказу ПАТ КБ "Приватбанк" про продовження акції з компанією "Visa". Згідно з наказом PR-2017-8649315 від 02.11.2017 метою Акції є збільшення обсягів продажів квитків у громадському транспорті через термінали, а також збільшення трансакцій оплат проїзду за допомогою терміналу картки VISA у 2,5 разу за період дії Акції.

(19) Крім того, ТОВ "Віза Україна" надало на бланках VISA умови Акції "Отримуй безкоштовні поїздки з Visa!", з яких неможливо встановити, наказом якого підприємства вони затверджені, проте з інформації, наданої ПАТ КБ "Приватбанк", чітко вбачається, що Акція була спільною.

(20) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ "Віза Україна" у відповідь на вимогу Комітету (лист від 02.03.2018 N 38, вх. Комітету N 8-127/207-кі від 05.03.2018), Житомирська міська рада запровадила власним рішенням і за власний рахунок автоматизовану систему оплати транспортних послуг у громадському електричному транспорті "електронний квиток і використовує в ньому два типи валідаторів: портативний Newpos 81110 для кондукторів та стаціонарний Mikroelektronika CVP24. Зазначені валідатори у базовій комплектації не приймають безконтактні платіжні картки і вимагають встановлення додаткового програмного або апаратного забезпечення для впровадження такої функції.

(21) З метою розвитку та розширення безготівкової платіжної системи в громадському електричному транспорті в місті Житомирі представники міста, міських транспортних підприємств і ТОВ "Віза Україна" прийняли спільне рішення про реалізацію пілотного проекту, спрямованого на впровадження оплати транспортних послуг з використанням безконтактних платіжних карток шляхом розробки спеціального програмного забезпечення та встановлення додаткового апаратного обладнання для вищезазначених валідаторів. Усі витрати повністю оплачені компанією "Visa ISA".

(21) ТОВ "Віза Україна" наголошує, що не здійснювало рекламу щодо можливості сплати за проїзд у громадському транспорті міста Житомира з використанням безконтактних платіжних карток, а рекламу здійснювала компанія "Visa ISA".

(22) Відповідно до інформації, отриманої на вимогу Комітету від ТОВ "Віза Україна" (лист від 02.03.2018 N 38, вх. Комітету N 8-127/207-кі від 05.03.2018), Акція проведена ПАТ КБ "Приватбанк" та компанією "Visa ISA", ТОВ "Віза Україна" не бере участі в Акції.

(23) Відповідно до Статуту, компанія "Visa ISA" є основним учасником ТОВ "Віза Україна" та її частка у статутному капіталі ТОВ "Віза Україна" становить 99 відсотків. Органами управління ТОВ "Віза Україна" є збори учасників та директор. Загальні збори учасників є вищим органом ТОВ "Віза Україна". Збори учасників складаються з учасників або призначених ними представників.

(24) ПАТ КБ "Приватбанк" та компанія "Visa ISA" уклали договір щодо маркетингової підтримки, відповідно до якого компанія "Visa ISA" погодилась надати підтримку, включаючи фінансування, ПАТ КБ "Приватбанк", яке є членом платіжної системи Visa та клієнтом компанії "Visa ISA". ПАТ КБ "Приватбанк" у свою чергу погодилось використовувати таке фінансування для оплати транспортних послуг КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", які надавалися власникам безконтактної платіжної картки Visa відповідно до умов Акції. Зокрема, відповідно до умов Акції вартість другої та четвертої поїздки у громадському транспорті міста Житомир не стягувалась із власників безконтактної платіжної картки Visa, а сплачувалась ПАТ КБ "Приватбанк" КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" за рахунок коштів, наданих компанією "Visa ISA".

(25) ПАТ КБ "Приватбанк" і ТОВ "Віза Україна" не отримали доходу від Акції, у той же час КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" повідомило, що дохід від надання послуг з перевезення пасажирів у громадському транспорті міста Житомира з використанням карток Visa, станом на 05.02.2018, становить 71280 грн.

(26) КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" повідомило Комітет (лист від 05.02.2018 N 08/35, вх. Комітету N 8-127/1583 від 08.02.2018), що на підставі звернення ТОВ "Віза Україна" було реалізовано пілотний проект впровадження можливості оплати проїзду за допомогою безконтактної банківської картки у громадському транспорті міста Житомира, який проводився з 05.09.2017, за умови, що за його результатами пізніше оплата проїзду в громадському транспорті міста Житомира буде можлива з використанням не лише картки Visa, а й інших платіжних систем з безконтактним інтерфейсом, що будуть готові технологічно. З 30.01.2018 за результатами пілотного проекту та після завершення доопрацювання і розгортання відповідного програмного забезпечення, що забезпечило необхідну технологічну готовність, у громадському транспорті міста Житомира оплата можлива також із використанням карток MasterCard.

(27) КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" зазначає, що ніяким чином не брало участі у фінансуванні пілотного проекту, а всі витрати на проект взяла на себе компанія "Visa ISA".

(28) За наявною в Комітеті інформацією, Акція супроводжувалась активною рекламною кампанією на офіційних веб-сайтах ПАТ КБ "Приватбанк" і ТОВ "Віза Україна", зовнішньою рекламою в місті Житомирі (плакати та білборди), рекламою у ЗМІ та в соціальних мережах, для прикладу можна навести рекламу з таких джерел:

(29) на ресурсі https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2299777-zitomir-persim-sered-mist-v- ukraini-zaprovadiv-bezkontaktni-kartki-u-nazemnomu-transporti.html зазначено, що Житомир став першим містом в Україні, де в комунальному наземному транспорті приймаються безконтактні картки. А відповідні технології оплати банківською картою для проїзду впроваджує Житомирська міська рада спільно з VISA і "ПриватБанком". Також, зі слів директора Житомирського регіонального управління ПриватБанку В. Хвиля, ПриватБанк є банком - еквайєром, і що ПриватБанк забезпечить можливість оплати картками будь-якого банку на обладнанні міста;

(30) у новинах 5 каналу (https://www.5.ua/regiony/kvytkove-noukhau-u-zhytomyri-vpershe-v-ukraini-mozhna-bude-rozplatytysia-bezkontaktnoiu-kartkoiu-154321.html) йдеться про: "квиткове ноу-хау: в Житомирі вперше в Україні можна розплатитися в транспорті безконтактною карткою... проект реалізовується в рамках "Електронного квитка" Житомирської міської ради і направлений на забезпечення швидкої і зручної оплати проїзду без використання готівки". У новині йдеться про те, що VISA та ПриватБанк розширюють систему оплати проїзду в громадському наземному електротранспорті Житомира, але не зазначається про обмеження для інших платіжних систем;

(31) на офіційному сайті VISA міститься оголошення рекламного характеру про акцію: "З 20 листопада 2017 по 28 лютого 2018 сплачуйте за проїзд у громадському транспорті (тролейбусі чи трамваї) карткою з безконтактною технологією Visa - та отримуйте кожну другу поїздку безкоштовно" - https://www.visa.com.ua/uk UA/pav-with- visa/promotions/tranzit.html;

(32) про те, що Житомир запустив оплату проїзду в тролейбусі банківською карткою йдеться й н LB (https://ukr.lb.ua/news/2017/09/05/375679_zhitomir_zapustiv_oplatu_proizdu.html). На ресурсі міститься інформація, що проект реалізовано місцевою владою, ПриватБанком і платіжною системою VISA;

(33) "У Житомирі проїзд у тролейбусах можна оплатити платіжними картками ПриватБанк та VISA", про це йдеться на ресурсі http://www.l.zt.ua/themes/misto/u-zhitomiri-proyizd-u- troleybusah-mozhna-oplatiti-platizhnimi-kartkami-privatbank-ta- visa.html;

(34) на ресурсі https://economics.unian.ua/transport/2116814-u-jitomiri-zapustili-sistemu- bezgotivkovoji-oplati-projizdu-u-komunalnomu-transporti.html зазначається, що житомиряни першими в країні зможуть оплатити проїзд у тролейбусах і трамваях не лише за допомогою пластикової картки, придбаної у точках реалізації місячних проїзних від КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", але й за рахунок безконтактної оплати платіжними картками "ПриватБанк" та VISA (роздруківка із сайту додається).

(35) На офіційному сайті Житомирської міської ради міститься інформація http://zt-rada.gov.ua/?3398r01=1422 про впровадження безконтактних технологій оплати за проїзд в комунальному транспорті Житомирською міською радою за підтримки VISA і "ПриватБанку" (роздруківка із сайту додається);

(36) http://luckyukraine.in.ua/2017/09/06/luckyukraine-visa-3/ містить інформацію про те, що, починаючи з 5 вересня, пасажири можуть оплачувати проїзд в наземному міському транспорті за допомогою безконтактних банківських карток і NFC-пристроїв. А сам проект реалізовується в рамках "Електронного квитка" Житомирської міської ради і спрямований на забезпечення швидкої і зручної оплати проїзду без використання готівки.

(37) Крім того, Житомирська міська рада поширювала інформацію про те, що проект впровадження можливості оплати проїзду за допомогою безконтактної банківської картки у громадському транспорті міста Житомира реалізовується в рамках "Електронного квитка" Житомирської міської ради і його мета - забезпечення швидкої і зручної оплати проїзду без використання готівки.

(38) Відповідно до пункту 1.27 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

(39) Безконтактні картки - це високотехнологічні карти з інноваційною технологією безконтактних платежів, що дозволяє миттєво оплачувати покупки, лише приклавши платіжну карту до дисплея безконтактного зчитувального пристрою на касі або платіжному терміналі. Достатньо піднести картку до POS-термінала для прийому карт і торкнутися верхньої панелі з характерним значком.

(40) Відповідно до пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

(41) Пунктом 10 Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 N 705 (Положення N 705), встановлюється обов'язок для платіжних організацій забезпечувати однаковий доступ до платіжних систем, в яких використовуються електронні платіжні засоби, постачальникам платіжних послуг і юридичним особам, що надають технічні й технологічні послуги, якщо їх діяльність відповідає законодавству України, задовольняє вимоги платіжної організації щодо участі в платіжній системі та вони відповідно до правил платіжної системи були сертифіковані платіжною організацією на надання певних послуг.

(42) У той же час Комітетом встановлено, що в період з 20.11.2017 по 30.01.2018 скористатися можливістю оплати проїзду за допомогою безконтактної банківської картки у громадському транспорті міста Житомира могли тільки власники карток платіжної системи VISA, у власників карток MasterCard, за інформацією КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", така можливість з'явилась тільки 30.01.2018, а за наявною в Комітеті інформацією, у власників карток платіжної системи "Простір" такої можливості немає.

(43) Відповідно до інформації, отриманої від офіційного представництва MasterCard в Україні (далі - Представництво), про Акцію Представництво дізналось із повідомлень у ЗМІ, а брати участь в Акції до Представництва пропозиція не надходила.

(44) Отже, аналіз матеріалів свідчить, що реалізація пілотного проекту, спрямованого на впровадження оплати транспортних послуг з використанням безконтактних платіжних карток, відбувалась без належного попереднього інформування всіх потенційних учасників пілотного проекту.

(45) Тобто, можливість розрахунків безконтактними банківськими картками у громадському транспорті міста Житомира за умовами Акцій інших, крім VISA, платіжних систем не передбачена.

(46) Отже, КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" у партнерстві з ТОВ "Віза Україна" та ПАТ КБ "Приватбанк" у період дії Акції надавало послугу з використання безконтактних банківських карток у громадському транспорті міста Житомира за умовами Акції лише одній платіжній системі VISA.

(47) Подальше надання зазначеної послуги з використанням однієї платіжної системи може призвести до того, що інші платіжні системи в подальшому будуть поставлені в нерівні умови порівняно з VISA.

(48) Крім того, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" (Закон N 1812-VIII), до Закону України "Про міський електричний транспорт" та Закону України "Про автомобільний транспорт", введено новий вид квитків, а саме: "електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг".

(49) Згідно з частиною восьмою статті 4 Закону України "Про міський електричний транспорт" правила користування міським електричним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

(50) Частиною четвертою статті 8 Закону України "Про міський електричний транспорт" передбачено, що органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

(51) Повноваження з прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду та встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів, віднесено до категорії власних (самоврядних) повноважень міських рад у віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад підпунктами 101 та 102 пункту а) статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

(52) Відповідні повноваження покладені на органи місцевого самоврядування і в сфері автомобільного транспорту відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт".

(53) Тобто, саме рішенням Житомирської міської ради має впроваджуватись безконтактний спосіб оплати за проїзд в громадському транспорті, спрямований на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, а саме програмно-технічного комплексу, призначеного для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронних квитків на виконання вимог чинного законодавства України.

(54) Проте жодним нормативно-правовим актом не закріплено реалізацію пілотного проекту в місті Житомирі з упровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті.

(55) Крім того, у таких відомих інтернет-виданнях, як "ФОКУС" та "Finance.ua", міститься інформація з посиланням на представника компанії "Visa", зі слів якого в Житомирі "транспортний проект реалізували завдяки особистій позиції мера міста, його профільних заступників і команді комунального підприємства з п'яти осіб" (1. https://focus.ua/money/380574/; 2. https://news.fmance.ua/ua/news/- /410790/peredayemo-za-proyizd-chy-mozhna-v-ukrayinskomu-transporti-obijtysya-bez-gotivky).

(8) Враховуючи викладене, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України надає КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", ТОВ "Віза Україна" та ПАТ КБ "Приватбанк" такі рекомендації:

1. Ужити заходів щодо забезпечення можливості здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем.

2. Запровадити систему оплати проїзду за допомогою банківських безконтактних карток та/або інших платіжних карток послуги з організації оплати проїзду в громадському транспорті міста Житомира без надання необґрунтованих переваг для будь-якої платіжної системи порівняно з іншими платіжними системами.

3. Будь-які проекти, акції тощо, які передбачають залучення суб'єктів господарювання, здійснювати в порядку, передбаченому законодавством та на конкурентних засадах.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали