ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 17.02.2012 р. N 10-36-2492

Суб'єктам оціночної діяльності -
суб'єктам господарювання

Про надання роз'яснень щодо заповнення затверджених наказом ФДМУ від 26.12.2011 N 1895 форм

Щодо форм подання інформації про оцінку об'єктів нерухомості (крім земельних ділянок).

Відповідно до пункту 12 Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1103 (Постанова N 1103), суб'єкти оціночної діяльності подають щомісяця Фонду державного майна (далі - Фонд) інформацію про результати проведення оцінки за формами, визначеними наказом Фонду від 26.12.2011 N 1895 (Наказ N 1895). Інформація про результати визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості надається у разі проведення оцінки об'єктів нерухомості:

з метою оподаткування доходу, отриманого платником податку - фізичною особою від продажу (обміну) такого об'єкта нерухомості, відповідно до статті 172 Податкового кодексу України;

згідно з Тимчасовим порядком визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1103 (Постанова N 1103).

У разі непроведення оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування доходу фізичних осіб від їх продажу (обміну) за звітний період суб'єкт оціночної діяльності, який відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 Тимчасового порядку (Постанова N 1103) має право провадити діяльність з визначення оціночної вартості нерухомості, повідомляє Фонд про непровадження такої діяльності протягом звітного періоду.

Дані про об'єкти оцінки заповнюються відповідно до інформації в звіті про оцінку. Заповненню підлягають усі рядки графи "Дані" встановлених форм, крім тих, що позначені значком "Х".

У разі позитивної відповіді у графі "Дані" зазначається "1", у разі заперечної відповіді або відсутності інформації у суб'єкта оціночної діяльності - "0".

У назві об'єкта житлової нерухомості зазначається кількість житлових кімнат.

Показники "Класифікація за класами" (форма подання інформації про оцінку об'єктів адміністративної нерухомості) визначаються відповідно до таблиці, що додається.

Показник "Рік введення в експлуатацію" зазначається чотиризначним числом.

Показник "Клас (капітальність)" зазначається арабськими цифрами.

У разі оцінки об'єкта нерухомості, що розміщений на декількох поверхах, показники "Поверх в будівлі (для квартири)", "Поверх в будівлі (для приміщень)" зазначаються арабськими цифрами через кому.

Показники "Площа, кв. м", "Висота, м", "Будівельний об'єм, куб. м" зазначаються на підставі матеріалів технічної інвентаризації, складених відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 (далі - Інструкція з технічної інвентаризації). При цьому враховується, що відповідно до додатка Б ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки" та ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі":

житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;

підсобне приміщення - приміщення, призначене для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо;

загальна площа квартири (житлового будинку) - сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом відповідно до додатка В до ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки";

загальна площа магазину (крамниці) - сума площ торговельних, складських, підсобних, технічних, комунікаційних та інших приміщень, виміряних у межах внутрішньої поверхні зовнішніх стін, а також площ розвантажувальних платформ, антресолей і переходів;

торговельна площа магазину (крамниці) - сума площ торговельних залів, приміщень приймання та видавання замовлень, зали кафетерію, площ для торговельних послуг покупцям (додаткового обслуговування покупців, крім приміщень для приймання скляної тари) і проходів, у тому числі основних евакуаційних проходів;

підсобні приміщення магазину (крамниці) - приміщення для зберігання тари, посуду, інвентаря, пакувальних матеріалів, приміщення мийної кімнати та майстерні ремонту інвентаря;

складські приміщення магазину (крамниці) - приміщення для приймання, зберігання та готування товарів для продажу;

службово-побутові приміщення магазину (крамниці) - адміністративні приміщення, приміщення кімнат: відпочинку, гардеробних, душових, санвузлів:

технічні приміщення магазину (крамниці) - приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних, щитових, вентиляційних камер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, трансформаторної підстанції, вузлів керування водопроводом тощо.

У разі оцінки житлового (дачного, садового) будинку разом з допоміжними (господарськими) будівлями та спорудами зазначені показники наводяться виходячи з їх значення стосовно будинку.

У разі оцінки частини об'єкта нерухомості (право спільної часткової власності) у показниках "Площа, кв. м" зазначається площа частини об'єкта нерухомості (земельних поліпшень), пропорційна розміру частки власності.

Показник "Фізичний стан" зазначається як "1" - у разі наявності відповідного фізичного стану в об'єкта оцінки та як "0" - в інших варіантах фізичного стану.

Показники "Місце розміщення" стосуються населеного пункту, в якому розміщений об'єкт оцінки. У разі відсутності у населеному пункті автовокзалу, залізничного вокзалу, аеропорту, морського (річного) порту у відповідних рядках графи "Дані" показника "відстань (км) від:" зазначається "0".

Показник "функціонально-планувальна структура населеного пункту" зазначається з урахуванням того, що відповідно до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", затвердженого наказом Держкоммістобудування від 17.04.92 N 44 (зі змінами): до сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т. ч. навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування;

виробнича територія призначена для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними виробничих об'єктів, у т. ч. комплексів наукових установ з дослідними підприємствами, комунально-складських об'єктів, підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів; санітарно-захисних зон промислових підприємств; об'єктів спецпризначення (для потреб оборони); споруд зовнішнього транспорту і шляхів позаміського й приміського сполучення внутрішньоміської вулично-дорожної і транспортної мережі; ділянок громадських установ і місць загального користування для населення, що працює на підприємствах міста;

до ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського використання та інші угіддя, які формують систему відкритих просторів; заміські зони масового короткочасного і тривалого відпочинку, міжселищні зони відпочинку; курортні зони (у містах і селищах, що мають лікувальні ресурси).

Показники "цокольний поверх", "мансардний поверх", "підвальний поверх", "підземний поверх" зазначаються з урахуванням того, що відповідно до ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди:

поверх мансардний - поверх, у якому приміщення розташовані в об'ємі горища, при цьому площа горизонтальної частини стелі приміщень має бути не менше ніж половина площі підлоги, а висота стін до низу похилої частини стелі - не менше 1,6 м;

поверх надземний - поверх, позначка підлоги приміщень якого не нижче планувальної позначки землі;

поверх технічний - поверх для розміщення інженерного обладнання та прокладання комунікацій; може бути розташований у нижній (у тому числі технічне підпілля), верхній (у тому числі технічне горище) або у середній частині будинку;

поверх підвальний - поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.

поверх підземний - поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі;

поверх цокольний - поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.

Показник "Кошторисна вартість, грн." зазначається, виходячи із величини кошторисної вартості об'єкта оцінки, визначеної у звіті про оцінку на дату оцінки. Показник обов'язковий для заповнення у разі оцінки об'єкта незавершеного будівництва. В інших випадках показник зазначається за умови його визначення у звіті про оцінку.

Показник "Коефіцієнт готовності, %" зазначається як 100 - у разі оцінки об'єкта нерухомості, введеного в експлуатацію, або як інше значення - у разі оцінки об'єкта незавершеного будівництва.

Показники "Характеристика земельної ділянки" стосуються земельної ділянки, на якій розміщені земельні поліпшення, що оцінюються разом із відповідними майновими правами на таку земельну ділянку. При цьому, грунтуючись на визначенні поняття "об'єкт нерухомості", такі показники як "право власності" або "право користування, володіння" заповнюються обов'язково в залежності від майнових прав на земельну ділянку, які оцінювалися разом із земельними поліпшеннями. Показник "площа забудови" заповнюється з матеріалів технічної інвентаризації з урахуванням того, що відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на опорах, а також проїздів під будинками включається до площі забудови. У разі наявності допоміжних (господарських) будівель та споруд, які оцінюються разом з будинком, показник "площа забудови" повинен містити інформацію про площу забудови будинку разом з допоміжними (господарськими) будівлями та спорудами.

У разі оцінки земельних поліпшень разом із земельною ділянкою (домоволодіння) показник "Оціночна вартість: всього об'єкта, грн." зазначається як величина ринкової вартості земельних поліпшень разом із земельною ділянкою; показники "Оціночна вартість 1 кв. м об'єкта, грн." та "Оціночна вартість 1 кв. м об'єкта, дол. США" зазначаються як величина ринкової вартості земельних поліпшень разом із земельною ділянкою з розрахунку 1 кв. м земельних поліпшень у вигляді будинку.

Показник "Мінімальна вартість, грн." зазначається за інформацією про мінімальну вартість 1 кв. метра відповідних земельних поліпшень, наданою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією, яка відповідно до пункту 4 постанови (Постанова N 1103) зобов'язана забезпечити її визначення. У разі тимчасової відсутності інформації у позиції "Мінімальна вартість, грн." зазначається "0".

Показник "Дата оцінки" зазначається арабськими цифрами в такій послідовності: число, місяць, рік, наприклад, 03.01.2012.

Показники "Методичні підходи" зазначаються як величина оціночної вартості об'єкта оцінки, отриманої за результатами застосування відповідного методичного підходу до оцінки.

Якщо оцінку проводили більше ніж один оцінювач, у показниках "Оцінювач" у формах подання інформації про оцінку об'єктів нерухомості зазначається відповідна інформація про всіх оцінювачів через кому. Наприклад, "Іваненко А. І., Петренко Д. М."; "N 1038 від 01.06.2001, МФ N 7595 від 03.07.2010"; "МФ N 6560-ПК від 11.08.2011, МФ N 6561-ПК від 11.08.2011".

У разі оцінки об'єкта нерухомості, окремі частини якого мають різне функціональне призначення, дані про об'єкт нерухомості відповідного призначення заповнюються з розбивкою загальної площі об'єкта нерухомості на частини, що використовуються за одним призначенням. У випадку, коли об'єктом оцінки є декілька об'єктів нерухомості (земельних поліпшень), дані про об'єкт нерухомості заповнюється на кожний об'єкт нерухомості із зазначенням в ній інформації про земельну ділянку площею, що пропорційна площі земельних поліпшень.

Заповнені форми подання інформації про оцінку об'єктів нерухомості надсилаються суб'єктами оціночної діяльності до Фонду простим поштовим відправленням із супровідним листом, в якому зазначається адресат - Фонд державного майна, та його адреса: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, правова підстава для подання такої інформації та кількість аркушів в поштовому відправленні. Правовою підставою є пункт 12 Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1103 (Постанова N 1103). Просте поштове відправлення вважається надісланим вчасно за умови, що на відбитку календарного штемпеля зазначено дату оформлення поштового відправлення відправника - п'яте число наступного за звітним місяця.

Щодо форми письмового повідомлення Фонду суб'єктами оціночної діяльності про наміри провадити діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування.

У разі повідомлення Фонду державного майна суб'єктом оціночної діяльності про наміри провадити діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування в довільній формі до набрання чинності наказом Фонду від 26.12.2011 N 1895 (Наказ N 1895) (далі - наказ) повідомлення у визначеній наказом формі не надсилається, за винятком випадків, коли сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за час від дати отримання Фондом повідомлення в довільній формі до 11.01.2012 (дата набрання чинності наказом) не втратив чинності. У такому випадку суб'єкт оціночної діяльності повідомляє Фонд про наміри провадити діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування в установленій формі у разі отримання нового сертифіката із зазначенням його реквізитів у повідомленні.

 

Заступник Голови Фонду

І. Хотей

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали