ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

04.10.2011 р.

N Н/9991/53/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючого - судді Леонтович К. Г., суддів - Калашнікової О. В., Цуркана М. І., Харченка В. В., Черпіцької Л. Т., секретаря - Нагорного М. В. (за участю представників: ПМБП "Промстроймонтаж" - Довгих А. С., Кабінету Міністрів України - Сальника С. В., ПАТ "Стівідорна компанія "Авліта" - Шмагіної Ю. С., Майстренко І. Є.), розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду заяву приватного монтажно-будівельного підприємства "Промстроймонтаж" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду України від 3 листопада 2010 року (Постанова N К-17240/08) у справі за позовом закритого акціонерного товариства "Стівідорна компанія "Авліта" до Кабінету Міністрів України, третя особа Севастопольська міська державна адміністрація, про скасування розпорядження, встановила:

У березні 2008 р. закрите акціонерне товариство "Стівідорна компанія "Авліта" звернулося в суд з позовом до Кабінету Міністрів України, третя особа Севастопольська міська державна адміністрація щодо скасування розпорядження N 365-р від 27.02.2008 р. "Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 488".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що розпорядженням від 26 червня 2007 року N 488-р Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Севастопольської міської державної адміністрації щодо надання позивачу земельної ділянки водного фонду площею 0,8987 га в межах, встановлених в розпорядженні, для реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд. На виконання цього розпорядження 27 листопада 2007 року між позивачем та Севастопольською міською державною адміністрацією був укладений договір оренди землі. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 лютого 2008 року N 365-р було скасоване розпорядження від 26 червня 2007 року N 488-р, а Севастопольській міській державній адміністрації було доручено забезпечити розірвання укладеного з позивачем договору оренди. Позивач просив скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року N 365-р, яке прийняте з порушенням законодавчих норм та порушує його права.

Постановою господарського суду міста Севастополя від 17 червня 2008 року (Постанова N 5020-1/011-6/001), залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2008 року, позов закритого акціонерного товариства "Стівідорна компанія "Авліта" задоволений. Визнане протиправним та сковане розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 N 365-р "Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 N 488".

Задовольняючи позовні вимоги суди першої та апеляційної інстанції послалися на ті обставини, що при прийнятті спірного розпорядження відповідач порушив регламент, а саме, проект вказаного розпорядження не пройшов правову експертизу в Міністерстві юстиції.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 3 листопада 2010 року (Постанова N К-17240/08) постанова суду першої інстанцій та ухвала суду апеляційної інстанції скасовані, ухвалене нове рішення, в задоволенні позову відмовлено.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та відмовляючи в задоволенні позову касаційний суд зазначив, що суд першої інстанції оцінював докази та приймав рішення по суті справи, керуючись нормативно-правовими актами, які втратили чинність на момент винесення спірного розпорядження КМУ від 27.02.2008 р. N 365-р, суд апеляційної інстанції не зробив жодного висновку щодо правомірності посилання суду першої інстанції на нормативно-правові акти, які не були чинними на момент виникнення правовідносин сторін, порушення процедури прийняття розпорядження щодо не проведення правової експертизи в Мін'юсті не тягне його незаконності.

Не погоджуючись з постановою Вищого адміністративного суду України приватне монтажно-будівельне підприємство "Промстроймонтаж" звернулося із заявою про перегляд постанови суду касаційної інстанції за нововиявленими обставинами, посилаючись на порушення його прав як генпідрядчика по договору генпідряду на виконання будівельних робіт з реконструкції і продовження причалу N 20 у бухті Доковій, вартість договору становить 70 млн. грн., значна частина робіт по якому проведена на суму 58858500 грн., оскільки на підставі постанови Вищого адміністративного суду ЗАТ "Стівідорна компанія "Авліта" повідомило про припинення договору генпідряду. Приватне монтажно-будівельне підприємство "Промстроймонтаж" посилається як на нововиявлені обставини, які існували на час ухвалення рішення судом касаційної інстанції але не були відомі касаційному суду - це існування договору генпідряду і одержання всіх дозвільних документів на проведення будівельних робіт, а саме: узгодження Міністерства транспорту і зв'язку, Севастопольським морським торгівельним портом на проведення реконструкції причалу з його продовженням, позитивного комплексного експертного висновку, дозволу на виконання робіт, розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації від 29.01.2009 р. "Про затвердження акту державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту посилення причалу N 20, акт державної приймальної комісії від 28.01.2009 р. про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом посилення причалу N 20, часткове розташування вказаного причалу на земельній ділянці, наданій на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України N 488-р від 26.06.2007 р., вартість виконаних робіт будівництва посилення причалу 58858500 грн. (вартість будівельних робіт 70000000 грн.). Приватне монтажно-будівельне підприємство "Промстроймонтаж" просить скасувати постанову Вищого адміністративного суду України, касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції залишити без змін.

У поясненнях до заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами ЗАТ "Стівідорна компанія "Авліта" (перейменоване у приватне акціонерне товариство) просить задовольнити вказану заяву.

Перевіривши обґрунтованість доводів, викладених в заяві про перегляд за нововиявленими обставинами, проаналізувавши правильність застосування касаційним судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КАС України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставинами, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, які суттєво впливають на об'єктивність та законність прийнятого судом рішення.

Нововиявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 245 КАС України за своєю юридичною суттю є фактичні дані, що в установленому порядку спростовують факти, які були покладені в основу судового рішення. Наведені заявником підстави мають необхідні ознаками нововиявлених обставин та спростовують факти, покладені в основу постанови суду касаційної інстанції, маючи відповідне юридичне значення. Враховуючи викладене суд касаційної інстанції вважає, що заява про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду України від 03.11.2010 р. обґрунтована та підлягає задоволенню.

Відповідно ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який наділений рядом повноважень, викладених у ст. 116 Конституції України.

Пункт 3 ст. 113 Конституції України визначає, що Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Згідно статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що Кабінет Міністрів України розпорядженням N 488-р від 26.06.2007 р. вилучив з користування державного підприємства "Севастопольський морський торгівельний порт" ділянку акваторії Севастопольської бухти, обмежену береговою смугою причалів NN 18 - 20 та погодився з пропозицією Севастопольської міськдержадміністрації щодо надання ЗАТ "Стівідорна компанія "Авліта" земельної ділянки водного фонду площею 0,8987 га в оренду для реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд і укладення з нею відповідного договору оренди. Вказане розпорядження прийняте відповідачем відповідно наданих повноважень і порушень процедури та порядку при його прийнятті судами не встановлено. На підставі вказаного розпорядження Севастопольська міськдержадміністрація уклала відповідний договір оренди з виділенням земельної ділянки в натурі, законність якого, на час розгляду даного спору, підтверджена рішенням господарського суду, яке набуло законної сили. Виходячи з договору оренди землі позивач уклав договір генпідряду із приватним монтажно-будівельним підприємством "Промстроймонтаж", яке провело значні будівельні роботи із прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом посилення причалу N 20. Розпорядженням відповідача N 365-р від 27.02.2008 р. скасоване розпорядження Кабінету Міністрів України N 488-р від 26.06.2007 р., в якому визначено Севастопольській міськдержадміністрації забезпечити розірвання, укладеного згідно зазначеного розпорядження договору оренди земельної ділянки водного фонду, фактично вказаним розпорядженням було припинене право землекористування згідно договору оренди, стороною якого відповідач не являється. Підстави скасування розпорядження N 488-р від 26.06.2007 р. не зазначені. Відповідно до пояснювальної записки міністра Кабінету Міністрів України до проекту розпорядження N 365-р від 27.02.2008 р. невідповідність розпорядження N 488-р від 26.06.2007 р. закону, повернення Севастопольському морському торгівельному порту ділянки акваторії бухти, забезпечення безпеки судноплавства. Разом з тим, судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що при прийнятті розпорядження Кабінету Міністрів України N 488-р від 26.06.2007 р. відповідачем були проведені погодження з відповідними міністерствами, комітетами та дотримані процедура і порядок його прийняття. Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що при ухваленні спірного розпорядження N 365-р від 27.02.2008 р. відповідачем порушений регламент, при цьому, апеляційний суд послався на Тимчасовий регламент (регламент), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950, а саме, відсутність правової експертизи проекту розпорядження та висновку Міністерства юстиції. Вказаний регламент діяв на час спірних правовідносин, однак, касаційний суд безпідставно послався на посилання суду першої інстанції, що останній при ухваленні рішення керувався нормативно-правовими актами, які втратили чинність на момент винесення спірного розпорядження КМУ від 27.02.2008 р. N 365-р, водночас підтвердив, що на час прийняття оскаржуваного розпорядження діяв регламент, затверджений постановою КМ України N 950 від 18.07.2007 р., на який фактично і посилався апеляційний суд, вказаний регламент передбачає порядок і процедуру прийняття актів Кабінетом Міністрів України, в тому числі і проведення правової експертизи проекту акту та отримання висновку Міністерства юстиції. Касаційний суд підтвердив наявність порушення процедури прийняття відповідачем оскаржуваного розпорядження щодо не проведення правової експертизи в Мін'юсті, однак прийшов до висновків, що вказані порушення не тягнуть незаконності розпорядження. З наведеними висновками касаційної інстанції не можна погодитися, оскільки порушення процедури та порядку прийняття розпорядження, як наслідок, вказує на його протиправність, а встановлення процедури щодо проходження правової експертизи являється однією з умов процедури для визначення відповідності законодавчим нормам прийнятого відповідачем розпорядження.

Виходячи з вищенаведеного колегія суддів приходить до висновків, що обставини, на які посилається приватне монтажно-будівельне підприємство "Промстроймонтаж" як на нововиявлені, являються такими відповідно до статті 245 КАС України, тому заява про скасування рішення Вищого адміністративного суду України за новоявленими обставинами підлягає задоволенню.

Колегія суддів вважає, що суди першої та апеляційної інстанції вірно встановили фактичні обставини справи та ухвалили законні рішення, які відповідають нормам матеріального та процесуального права, а суд касаційної інстанції, без урахування наведених нововиявлених обставин, які мають суттєве значення для правильного вирішення спору, помилково скасував законні і обґрунтовані постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції.

Згідно ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Колегія суддів прийшла до висновків, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

З урахуванням викладеного судами першої та апеляційної інстанції винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх скасування не вбачається.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 220, 221, 224, 230, 231, 245, 253 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Заяву приватного монтажно-будівельного підприємства "Промстроймонтаж" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду України від 3 листопада 2010  року (Постанова N К-17240/08) задовольнити.

Постанову Вищого адміністративного суду України від 3 листопада 2010 року (Постанова N К-17240/08) скасувати.

Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без задоволення.

Постанову господарського суду міста Севастополя від 17 червня 2008 року (Постанова N 5020-1/011-6/001) та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2008 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, крім як з підстав, в порядку та у строки, визначені ст. ст. 235 - 238 КАС України.

 

Суддя

К. Г. Леонтович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали