МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.10.2011 р. N 1/9-791

Про наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 р. N 1190

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України доводить до відома наказ від 13 жовтня 2011 року N 1190 "Про деякі питання комісії Міністерства з майнових питань", відповідно до якого утворена комісія з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства (далі - підприємств), та затверджено Положення про Комісію з майнових питань підприємств (далі - Положення).

Відповідно до вимог пункту 11 Положення до розгляду Комісії приймаються документи, визначені законодавством України, зокрема:

• Пунктом 6 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1314:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

- відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

• Пунктом 7 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. N 803:

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

- відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

- висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

- протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

• Пунктом 7 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 р. N 1482:

а) у разі передачі нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємства:

- характеристика об'єкта передачі;

- техніко-економічне обґрунтування, що містить детальні розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких утримуються об'єкти, що передаються, напрями і прогнозовану ефективність їх використання;

- витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

- титули будов та витяг з проектно-кошторисної документації, у якому зазначено ступінь будівельної готовності об'єкта незавершеного будівництва;

б) у разі передачі структурного підрозділу підприємства:

- нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію та довідки з ЄДРПОУ встановленого Державною службою статистики зразка;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

- засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про кредиторську і дебіторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

- бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування.

• Переліком документів, які подаються орендарем для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. N 2975:

- заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника;

- проект договору оренди об'єкта;

- розрахунок плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства;

- висновок про вартість об'єкта оренди;

- копії установчих документів; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- копія довідки з ЄДРПОУ;

- документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 03.03.2004 р. N 20/5;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого);

- погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини;

- копія рішення Державної податкової служби про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- копія листа погодження управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для професійно-технічних навчальних закладів).

Просимо довести вищезазначену інформацію до підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Міністерству.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

П. Куліков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали