РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
VII збори XX скликання

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2012 року

Про наслідки господарсько-фінансової діяльності за 2011 рік та завдання щодо подальшого розвитку і реформування споживчої кооперації України

Збори Ради Укоопспілки відмічають, що у 2011 році правління Укоопспілки, Кримспоживспілки, обласних і районних споживспілок спрямовували роботу на підвищення ефективності господарювання, поліпшення торговельного обслуговування, надання різноманітних послуг членам споживчих товариств та іншим споживачам, виробництво товарів, закупівлі сільськогосподарської продукції і сировини, підготовку кадрів, оздоровлення працівників споживчої кооперації, налагодження ділової співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Надаючи особливо важливого значення подальшому розвитку і реформуванню споживчої кооперації України, робоча комісія Укоопспілки з розробки Програми реформування в другому півріччі 2011 року опрацювала та узагальнила всі пропозиції, які надійшли від споживчих товариств, споживспілок, пайовиків, інших громадян, ретельно вивчала зарубіжний досвід, працювала з провідними правовими інституціями держави і продовжує цілеспрямовану роботу в поточному році.

З метою забезпечення нарощування темпів економічного зростання і ефективності господарювання, посилення на цій основі соціального захисту пайовиків, підвищення позитивного іміджу споживчих товариств, споживспілок і Укоопспілки в цілому, завершення у 2012 році роботи з розроблення Програми подальшого розвитку і реформування споживчої кооперації України збори Ради Укоопспілки постановляють:

I. У ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА СФЕРІ ПОСЛУГ

1.1. Завершити у поточному році приведення всієї діючої і переданої в оренду торговельної мережі до конкурентоспроможного стану з оновленням екстер'єрів та інтер'єрів, доукомплектуванням і заміною торговельного обладнання, розширенням асортименту товарів, запровадженням самообслуговування, електронної техніки, сучасного рівня надання послуг та елементів фірмового стилю.

1.2. Продовжити роботу зі створення нових та підвищення ефективності діючих магазинів-маркетів з належним наповненням товарами, програмним забезпеченням облікових і бізнесових операцій, запровадженням мерчандайзингу та положень Концепції і Операційних інструкцій. Розвивати мережу кооперативних аптек.

1.3. Підвищувати якість управління торговельними процесами для прискорення оборотності та нормалізації товарних залишків з активним залученням матеріальної бази власної оптової ланки, широким впровадженням елементів маркетингу і торгової логістики, визначенням ефективності продажу груп товарів за АВС-аналізом.

1.4. Ефективно використовувати наявні потужності та технологічне обладнання ресторанного господарства для нарощування обсягу випуску і розширення асортименту кулінарних та кондитерських виробів з урахуванням попиту споживачів, підвищувати якість та безпечність продукції.

1.5. Забезпечити вирішення у поточному році проблеми закритих магазинів і закладів ресторанного господарства.

1.6. Вважати доцільним залучення всіх споживспілок до Регламенту співпраці з організації оптово-роздрібної торгівлі тютюновими виробами, алкогольними напоями та пивом.

II. У ЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА РИНКАХ

2.1. Розробити і впровадити систему заходів з організації конкурентоспроможного, високотехнологічного і рентабельного виробництва. Діяльність хронічно збиткових і таких, модернізація яких є недоцільною, припинити.

2.2. Встановити, що відновлення та створення мережі сучасних боєнь різної потужності є одним з першочергових завдань правлінь споживчих товариств, споживспілок у поточному році.

2.3. Активізувати участь у виставково-ярмаркових заходах з реалізації харчової і сільськогосподарської продукції в обласних центрах та промислових містах, пропонувати укладення договорів з бюджетними установами.

2.4. Скоротити в 2012 році обсяги незавершеного будівництва шляхом завершення будівельних робіт, перепрофілювання або продажу об'єктів-довгобудів.

2.5. Продовжити співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, домогтися суттєвого зростання обсягів привозу на кооперативні ринки і продажу населенню сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки підприємствами споживчої кооперації.

III. У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ, КАДРОВІЙ РОБОТІ ТА СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Постійно аналізувати господарсько-фінансову діяльність організацій і підприємств та здійснювати конкретні заходи для підвищення ефективності господарювання і забезпечення беззбиткової роботи, впроваджувати жорсткий режим економії матеріальних і фінансових ресурсів, ефективно використовувати матеріально-технічну базу.

3.2. Посилити контроль за використанням матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності.

3.3. Нарощувати власні оборотні кошти, посилити відповідальність посадових осіб за їх нецільове використання, відволікання у прострочену дебіторську заборгованість та надмірні товарні залишки.

3.4. Раціонально використовувати кредитні ресурси. Встановити постійний контроль за своєчасністю погашення банківських кредитів та відсотків за користування ними. Залучення кредитів здійснювати лише на основі обґрунтованих розрахунків.

3.5. Не допускати виникнення простроченої дебіторської заборгованості.

3.6. Підвищити рівень економічної зацікавленості від участі в господарській діяльності членів споживчих товариств шляхом нарахування кооперативних виплат, виплат на паї та створення в споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах спеціальних фондів кооперативних виплат.

3.7. Завершити роботу з оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна та землекористування.

3.8. Ревізійним комісіям споживчих товариств, споживспілок забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства України, нормативних актів Укоопспілки з питань володіння, користування і розпорядження майном.

3.9. Організовувати проведення тренінгів, семінарів та інших форм підвищення кваліфікації керівників і фахівців з урахуванням подальшого розвитку та реформування споживчої кооперації України.

3.10. Підвищувати якість надання освітніх послуг відповідно до світових і загальнодержавних тенденцій в освіті та вимог ринку праці, укладати договори на підготовку фахівців за направленнями організацій і підприємств споживчої кооперації, забезпечувати виконання заходів щодо комплектування контингенту студентів у кооперативних вищих навчальних закладах.

3.11. Здійснювати постійний моніторинг інформації щодо ситуації, яка складається навколо об'єктів власності та персоналу, для своєчасного виявлення і оперативного реагування на можливі загрози.

3.12. Активізувати контакти і поліпшити взаємодію з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування для своєчасного вирішення проблемних питань, що можуть виникати.

3.13. Завершити процес реєстрації баз персональних даних та в подальшому роботу з такими базами здійснювати згідно з чинним законодавством України.

3.14. Продовжити роботу з технічного зміцнення і організації охорони об'єктів торгівлі та ресторанного господарства для протидії пограбуванням і крадіжкам.

IV. У ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ РОБОТИ, ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

4.1. Вжити заходів щодо створення і доукомплектування існуючих правових підрозділів споживчих товариств, споживспілок відповідними фахівцями та забезпечити їх правовою літературою, оргтехнікою і програмними продуктами із законодавчою базою та судовою практикою.

4.2. Забезпечити висвітлення на сайті Укоопспілки та в засобах масової інформації важливих подій в житті споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань), навчальних закладів, інших господарюючих суб'єктів.

4.3. Широко запроваджувати використання комунікаційних технологій (Skype, відеоконференції тощо) у виробничих та управлінських процесах споживчих товариств, споживспілок.

4.4. Для подальшої популяризації кооперативного руху в Україні здійснювати іміджеві заходи та налагодження співпраці з органами місцевої влади і засобами масової інформації.

4.5. Забезпечити впровадження інформаційних технологій та створення корпоративної інформаційної системи в кооперативних організаціях, їх підприємствах (об'єднаннях).

4.6. Адаптувати обліково-звітну документацію споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань) до умов комп'ютеризації.

Збори Ради Укоопспілки закликають членів споживчих товариств, працівників споживчої кооперації широко використовувати і пропагувати переваги кооперативного руху: спільного господарювання, взаємодопомоги, соціальної справедливості, демократизму, вільного господарського функціонування для досягнення головної мети кооперації - поліпшення економічного та соціального стану громадян України.

 

Голова зборів Ради

В. І. Кременчуцький

Секретар зборів Ради

Н. В. Кузьменко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали