МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 320

Про науково-технічну раду при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Утворити науково-технічну раду при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про науково-технічну раду при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Копилов

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13.03.2012 N 320

СКЛАД
науково-технічної ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Президія науково-технічної ради:

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, почесний працівник Державної податкової служби України, почесний митник України, к. е. н., голова науково-технічної ради

МАЙСТРЕНКО
Віталій Степанович

- директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, заслужений машинобудівник України, перший заступник голови науково-технічної ради

ПАВЛЮК
Василь Іванович

- заступник директора департаменту промислової політики - начальник управління розвитку промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, к. е. н., заступник голови науково-технічної ради

ЯРОВИЙ
Сергій Васильович

- головний спеціаліст відділу науково-технічної політики в промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, к. т. н., вчений секретар науково-технічної ради

Члени науково-технічної ради:

АЛЕКСЕЄВ
Сергій Валентинович

- заступник директора департаменту - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку

АЛЬОХІН
Сергій Олексійович

- генеральний конструктор Казенного підприємства "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування", к. т. н. (за згодою)

БЕЛІНСЬКИЙ
Василь Васильович

- генеральний директор державного авіабудівного концерну "Антонов" (за згодою)

ВАКІВ
Микола Михайлович

- генеральний директор Науково-виробничого підприємства "Карат" дочірнього підприємства "ПАТ "Концерн-Електрон", м. Львів, заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н. (за згодою)

ВЕРЕТЕННІКОВ
Олександр Іванович

- виконувач обов'язків генерального конструктора - начальника Казенного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова", лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к. т. н. (за згодою)

ГОНЧАРЕНКО
Ганна Ігорівна

- заступник начальника відділу планування та прогнозування розвитку промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

ГРИНЬОВ
Борис Вікторович

- заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. т. н. (за згодою)

ГУКОВ
Яків Серафимович

- генеральний директор Асоціації виробників і ремонтників сільськогосподарської техніки (Асоціація "Виробник"), м. Київ, академік Національної академії аграрних наук України, Російської академії сільськогосподарських наук, д. т. н. (за згодою)

ДЕРКАЧ
Юрій Васильович

- заступник начальника управління - начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

ДОБРОХАНСЬКА
Наталія Єфремівна

- заступник директора департаменту реформування публічної адміністрації, відповідальний секретар науково-методичної ради Мінекономрозвитку

ДОНЧЕНКО
Анатолій Володимирович

- директор державного підприємства "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", м. Кременчук, заслужений машинобудівник України, почесний залізничник України, к. т. н. (за згодою)

ДУБАС
Олексій Михайлович

- начальник відділу фінансового планування розвитку промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

ДЯЧЕК
Вячеслав Іванович

- начальник управління оборонно-промислового комплексу департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, к. е. н.

ЗОЗУЛЯ
Іван Іванович

- голова правління ВАТ "Інститут гірничо-хімічної промисловості", м. Львів, к. т. н. (за згодою)

ІЛЬЧЕНКО
Михайло Юхимович

- проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" з наукової роботи, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки Україну, тричі лауреат Державних премій УРСР, СРСР і України в галузі науки і техніки, д. т. н. (за згодою)

КОРОСТЕЛЬОВ
Олег Петрович

- генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. т. н. (за згодою)

КРІВЧЕНКО
Юрій Сергійович

- директор державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів", м. Дніпропетровськ, заслужений працівник промисловості України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР у галузі будівництва, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к. т. н. (за згодою)

МАКСИМІВ
Володимир Михайлович

- декан технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України, м. Львів, академік лісівничої академії наук України, д. т. н. (за згодою)

МАНЦУРОВ
Ігор Германович

- директор Науково-дослідного економічного інституту Мінекономрозвитку, д. е. н.

МЕДВЕДЄВ
Юрій Серафимович

- начальник відділу легкої та інших галузей промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

МУСІНА
Людмила Абдрахманівна

- консультант відділу радників департаменту забезпечення роботи Міністра економічного розвитку і торгівлі України, к. е. н.

НАЙДЕК
Володимир Леонтійович

- директор Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. т. н. (за згодою)

НІКОЛАЄНКО
Юрій Єгорович

- заступник декана з наукової роботи теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", д. т. н. (за згодою)

ОМЕЛЬЧЕНКО
Василь Дмитрович

- старший науковий співробітник Київського державного інституту текстильно-галантерейної промисловості, заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к. т. н. (за згодою)

ОСТРОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- начальник відділу розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, к. т. н.

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку, к. е. н.

ШИНКАРЕНКО
Павло Семенович

- заступник директора департаменту - начальник управління розвитку галузей промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к. т. н.

ШТАНЬКО
Людмила Олександрівна

- заступник директора з наукової та економічної роботи державного підприємства "Науково-дослідний гірничорудний інститут", м. Кривий Ріг, к. т. н. (за згодою)

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13.03.2012 N 320

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

1. Науково-технічна рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - НТР Мінекономрозвитку) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, який утворюється для забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу промислового комплексу, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, технологій.

2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Основними завданнями НТР є:

сприяння забезпеченню співпраці галузевих наукових установ з науковими установами Національної академії наук України, Міністерства оборони України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та вищими навчальними закладами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у сфері науково-технічного розвитку промисловості;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері науково-технічного розвитку промисловості, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері науково-технічного розвитку промисловості;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. НТР відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан справ і причини виникнення проблем у процесі реалізації державної науково-технічної політики у сфері промисловості та пропонує шляхи їх вирішення;

2) визначає пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері промисловості;

3) здійснює науково-технічну оцінку актуальності тематики науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і доцільність їх розробок;

4) бере участь в розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) розглядає:

проекти концепцій науково-технічного розвитку галузей промисловості;

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів у сфері науково-технічного забезпечення промисловості;

проекти тематичних планів виконання досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та державного замовлення на розроблення найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості;

проекти тематичних планів наукових розробок у сфері стандартизації в промисловості за визначеними пріоритетними напрямами;

пропозиції до тематичного плану науково-технічних виставок, конференцій та семінарів;

пропозиції до державного замовлення з фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази та випуску відповідної друкованої продукції, зокрема науково-технічних і науково-виробничих журналів;

пропозиції з фінансування заходів щодо утримання і збереження об'єктів, що становлять національне надбання;

пропозиції технічних комітетів стандартизації до проектів планів національної стандартизації;

проблемні питання забезпечення захисту прав інтелектуальної власності під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

інші питання науково-технічного забезпечення розвитку промисловості та організації науково-технічної діяльності в Мінекономрозвитку.

5. НТР має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. НТР під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. НІР складається з президії та членів НТР. До складу президії НТР входять голова, перший заступник голови, заступник голови та вчений секретар. До складу членів НТР входять співробітники Мінекономрозвитку, а також (за згодою) представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, вчені і фахівці Національної академії наук України та вищих навчальних закладів, наукових установ і підприємств у сфері промисловості.

8. Головою НТР є перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, першим заступником голови - директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, заступником голови - заступник директора департаменту промислової політики - начальник управління розвитку промисловості Мінекономрозвитку, вченим секретарем - представник відділу науково-технічної політики в промисловості департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, який має науковий ступінь.

Персональний склад НТР затверджується наказом Мінекономрозвитку.

9. Формою роботи НТР є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання НТР веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови. У разі відсутності на засіданні НТР голови і його першого заступника засідання веде заступник голови.

Засідання НТР вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Організацію підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях НТР забезпечує вчений секретар. Змістовну частину матеріалів (вступне слово, пояснювальну записку, презентаційні матеріали, проект рішення тощо) готує структурний підрозділ Мінекономрозвитку відповідно до компетенції.

10. На своїх засіданнях НТР розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення, прийняті на засіданні НТР, оформляються протоколом. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів НТР. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол підписується головуючим на засіданні та вченим секретарем і надсилається усім членам НТР.

Член НТР, який не підтримує прийняті на засіданні рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу.

11. У разі необхідності рішення НТР може бути реалізовано шляхом видання наказу Мінекономрозвитку, проект якого готує департамент промислової політики Мінекономрозвитку.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності НТР здійснює департамент промислової політики Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали