ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев'ята сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 28.02.2007 р. N 9/17

Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Луганської обласної ради від 25 лютого 2011 року N 3/38 (Рішення N 3/38)

Відповідно до пп. 16, 17 п. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (додається).

2. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Луганській області в установленому порядку подати обласній раді пропозиції і відповідні матеріали щодо пооб'єктного розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2007 рік.

3. Рекомендувати районним, міським, селищним, сільським радам на чергових сесіях розглянути питання про створення місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів та затвердити відповідні положення, керуючись вимогами чинного законодавства.

4. З метою концентрації коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища і їх ефективного використання на вирішення локальних екологічних проблем, запропонувати міським, селищним, сільським радам розглянути та прийняти рішення щодо передачі своїх повноважень відносно використання коштів відповідних місцевих фондів районним радам.

5. Пункт 1 рішення обласної ради від 13.01.2005 N 18/32 "Про Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища" вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології, житлово-комунального господарства та з питань економічного розвитку, бюджету й фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
28.02.2007 N 9/17

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

1. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) створений відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Бюджетного кодексу України і є складовою частиною обласного бюджету.

Фонд створено з метою фінансування природоохоронних заходів і заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів (далі - заходів).

2. Фонд формується за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших коштів, визначених законодавством.

3. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом доходів і видатків та планом використання бюджетних коштів на фінансування видатків, пов'язаних з проведенням заходів, передбачених природоохоронним законодавством України та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями, з напрямами природоохоронної діяльності, які встановлені Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

4. Проект Переліку заходів щодо фінансування з Фонду на плановий рік формується Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (далі - Держуправління) на підставі критеріїв пріоритетності, визначених постійними комісіями обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства, з питань економічного розвитку, бюджету й фінансів, і відповідних запитів. Проект Переліку заходів формується з урахуванням діючих регіональних та місцевих природоохоронних програм. Запити на фінансування природоохоронних заходів із Фонду (далі - Запити) подаються в Держуправління на плановий фінансовий рік до 1 липня року, що передує плановому. Форма Запиту наведена у додатку до цього Положення.

Разом із Запитом подаються кошторис витрат, які пропонується здійснити за рахунок коштів Фонду та графік реалізації заходу. З проектом Переліку заходів Держуправлінням подається до обласної ради інформація щодо усіх отриманих Запитів, а також, при необхідності, самі Запити та екологічні висновки до них.

5. Проект Переліку заходів узгоджується Держуправлінням з облдержадміністрацією та подається в обласну раду до 1 вересня поточного року, опрацьовується фахівцями виконавчого апарату і, в установленому порядку, разом з проектом рішення подається в постійні комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємнитства, екології та житлово-комунального господарства та з питань економічного розвитку, бюджету й фінансів для розгляду. Проект рішення розробляється виконавчим апаратом обласної ради і вноситься на розгляд сесії обласної ради постійною комісією з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства.

6. Пропозиції щодо фінансування напрямків природоохоронної діяльності згідно з тимчасовою класифікацією видатків обласного бюджету подаються Держуправлінням до обласної ради до 1 вересня поточного року, опрацьовуються виконавчим апаратом обласної ради, розглядаються на засіданні постійної комісії з питань промислової політики, підприємнитства, екології та житлово-комунального господарства та подаються до 15 жовтня поточного року до облдержадміністрації як рекомендації для внесення, в установленому порядку, до проекту обласного бюджету на наступний рік.

7. Для покриття непередбачених витрат, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, що не мають постійного характеру та не можуть бути передбачені в проекті Переліку заходів, формуються резервні кошти Фонду в розмірі до 10 % від планових надходжень до Фонду.

Запити на фінансування з резерву Фонду надаються замовниками в установленій формі, розглядаються й подаються у вигляді додаткового Переліку заходів, розглядаються й подаються до обласної ради в порядку, викладеному у п. 5 цього Положення.

8. Головний розпорядник коштів Фонду встановлюється рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний рік за поданням облдержадміністрації. Кошти Фонду формуються на рахунку головного розпорядника в управлінні Державного казначейства у Луганській області у складі спеціального фонду обласного бюджету.

9. Пункт 9 виключено (Рішення N 3/38)

(згідно з рішенням Луганської обласної ради від 25.02.2011 р. N 3/38) (Рішення N 3/38)

10. Повний фінансовий контроль цільового й ефективного використання коштів Фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

11. Замовники природоохоронних заходів, визначені затвердженим Переліком заходів (органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, організації), укладають угоди з розпорядником на здійснення фінансування відповідних заходів.

12. Видатки Фонду та касове виконання обласного бюджету по видатках Фонду здійснюються в межах надходження до нього коштів у встановленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

ЗАПИТ
на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

1 Назва проекту
__
__

2 Повна назва і адреса подавача
__
__

Телефон, факс _

3 Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого буде здійснюватись природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)

Повна назва ___

Адреса _______

Телефон, факс _

Форма власності (державна, приватна, інша)
__

4 Якщо є платником збору за забруднення довкілля, то яка сума визначена до сплати і сплачена за два попередні роки, визначена до сплати у __________ році _____, фактично сплачена __
визначена до сплати у ________ році ___________, фактично сплачена _
надходження від накладання штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства за два попередні роки
у ____ році
у ____ році

5 Характеристика проекту:

5.1 Підстава для виконання проекту
__
__

5.2 Мета ______
__
__

5.3 Головні завдання (короткий зміст проекту)
__
__

5.4 Обгрунтування конкретної екологічної проблеми, яка буде повністю або частково розв'язана
__
__

6 Природоохоронний ефект, пов'язаний зі зменшенням обсягів забруднення або запобіганням забрудненню
__
__

7 Ступінь зв'язку з іншими природоохоронними заходами (на рівні підприємства, міста, області)
__
__
__

8 Фінансування проекту:
загальна вартість ___________
термін реалізації (вказати дати початку та закінчення проекту або його тривалість)
__
фінансування з обласного фонду, усього
__,
у т. ч. у наступному році ____, у т. ч. капітальні видатки
__
інші джерела фінансування (вказати обсяги фінансування), усього
__,
у т. ч. у наступному році
__
вид фінансової допомоги з обласного фонду:
позичка (безпроцентна), вказати термін повернення
__
грант (безповоротна грошова допомога)
__

9 Термін реалізації проекту (вказати дати початку та закінчення проекту або його тривалість)
__

 

М. П.

Керівник

Головний бухгалтер
_________

До запиту додаються:

- кошторис витрат, які будуть фінансуватися з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (зарплата, нарахування, матеріали, обладнання тощо);

- графік реалізації проекту;

- екологічна експертиза;

- погодження місцевої екологічної інспекції.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали