ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.06.2011 р. N 391

Про обласний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою вжиття в області невідкладних попереджувальних заходів під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13, пунктами 9, 10 статті 25, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - штаб) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про обласний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (додаток 2).

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення до 30 червня 2011 року створити відповідні місцеві штаби, про що доповісти голові обласної державної адміністрації і повідомити управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 березня 2003 року N 204 "Про оперативний штаб з надзвичайної ситуації".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Котенкова В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
20.06.2011 N 391

СКЛАД
обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Котенков
Василь Михайлович

- заступник голови обласної державної адміністрації, керівник штабу

Кропивницький
Віталій Станіславович

- начальник управління МНС України в області, заступник керівника штабу

Усік
Григорій Миколайович

- заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, заступник керівника штабу

Шулюк
Вадим Володимирович

- перший заступник начальника управління МНС України в області, заступник керівника штабу

 

Члени штабу:

Брагар
Михайло
Семенович

- головний лікар центру екстреної медичної допомоги

Верзилов
Геннадій Васильович

- начальник управління Держгіпромнагляду по області

Гладкий
Вадим Гаврилович

- начальник Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби

Завізіон
Іван Іванович

- начальник ДП "Херсонський річковий порт" АСК "Укррічфлот"

Зангієв
Альберт Георгійович

- голова правління ВАТ "Херсонгаз"

Коваленко
Єгор Євгенович

- начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства

Коломієць
Сергій Дмитрович

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в області

Короленко
Віктор Миколайович

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Мельничук
Степан Іванович

- начальник обласного центру з гідрометеорології

Носик Анатолій
Аврамович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Попович
Петро Олексійович

- начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області

Радецький
Фелікс Анатолійович

- начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

Савченко
Микола Миколайович

- начальник Служби автомобільних доріг в області

Стряпачук
Василь Олексійович

- головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції

Тищенко
Віктор Володимирович

- начальник обласного управління лісового та мисливського господарства

Фірман
Віктор Іванович

- директор Херсонської філії ВАТ "Укртелеком"

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Ярошак
Олег Ярославович

- заступник начальника управління громадської безпеки управління МВС України в області

Ярошевський
Володимир Іванович

- начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 2
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
20.06.2011 N 391

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1. Це Положення визначає засади функціонування обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - НС).

2. Обласний штаб з ліквідації НС утворюється уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайних ситуацій, призначеним згідно із статтею 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби".

До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть участь у ліквідації НС, спеціалісти відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

3. У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від їх рівня взаємодіє із спеціальною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня.

4. Основним завданням штабу з ліквідації НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.

5. Обласний штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього завдань:

визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;

збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;

визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення:

розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію;

визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії;

організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;

здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;

веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;

веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;

здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;

веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання органові, що призначив уповноваженого керівника з ліквідації НС.

6. Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого керівника з ліквідації НС переходять усі аварійно-рятувальні служби та формування, що залучаються до ліквідації НС. Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно до законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації НС, а також громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться в зоні НС.

7. Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:

проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;

зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від форми власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;

залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;

зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

8. Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до відсторонення в установленому порядку уповноваженого керівника від виконання обов'язків та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого уповноваженого керівника з ліквідації НС.

9. Обласний штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом аварійно-рятувальної документації на електронних (паперових) носіях, засобами постійного зв'язку з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які беруть участь у ліквідації НС.

Працівникам штабу з ліквідації НС забезпечується доступ до інформаційних ресурсів Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС.

10. Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:

карта (схема) зони НС;

оперативний журнал з ліквідації НС;

оперативні плани ліквідації НС;

журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС;

журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у разі потреби, залежно від виду НС;

план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС (у разі потреби).

11. Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу в двох примірниках. Уповноважений керівник з ліквідації НС подає органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації НС.

12. За працівниками штабу з ліквідації НС під час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

13. Матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС і його працівників здійснюється відповідно до законодавства.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали