ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 04.11.2011 р. N 302

Про Обласну цільову програму "Власний дім" на 2012 - 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 2002 року N 640 "Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села", від 19 вересня 2007 року N 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" та листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 червня 2011 року N 16-/2/5035/0/6/-11, з метою реалізації державної політики у галузі будівництва житла на селі та поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках шляхом облаштування їх інженерними мережами, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості шляхом надання пільгових кредитів та залучення різних джерел фінансування, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Обласну цільову програму "Власний дім" на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Затвердити Правила надання пільгових кредитів позичальникам за Обласною цільовою програмою "Власний дім" на 2012 - 2015 роки (додаються).

3. Рекомендувати районним радам затвердити відповідні районні програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки.

4. Інформацію про хід виконання Обласної цільової програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки заслуховувати на сесіях обласної ради щорічно у першому кварталі.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 22 грудня 2005 року N 659 "Про обласну цільову Програму "Власний дім" на 2006 - 2011 роки".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В., постійні комісії обласної ради з питань: бюджету (Брензович В. І.), з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села (Трикур В. Ф.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
04.11.2011 N 302

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2012 - 2015 роки

Загальні положення

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2012 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 19 вересня 2007 року N 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року", від 5 жовтня 1998 року N 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 червня 2011 року N 16-/2/5035/0/6/-11, розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2011 N 360 "Про розроблення цільової обласної програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки", з метою реалізації державної політики у галузі будівництва житла на селі та поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках шляхом облаштування їх інженерними мережами, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення для впровадження цієї Програми різних джерел фінансування.

У цій Програмі враховано досвід, набутий під час впровадження в краї Обласної цільової програми "Власний дім" на 2006 - 2011 роки, відповідних районних програм щодо утворення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва на селі та досвід впровадження регіональних програм в цілому по Україні.

Завдяки впровадженню Обласної цільової програми "Власний дім" на 2006 - 2011 роки" впродовж зазначеного періоду надано пільгових кредитів 3330 позичальникам на суму 31400 тис. гривень, за допомогою кредитування введено в експлуатацію 268 будинків загальною площею 44600 кв. метрів, поліпшено умови проживання 3090 мешканцям села, створено 1900 нових робочих місць на селі.

Мета та завдання програми

Основні показники Обласної цільової програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки приведені відповідно до додатка 1 до Програми.

Ця Програма спрямована на:

реалізацію державної політики України в галузі житлового будівництва;

збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

поліпшення житлово-побутових умов проживання селян шляхом облаштування житлових будинків інженерними мережами;

розвиток інфраструктури села шляхом надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств, підприємницької діяльності та забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива);

залучення різних джерел фінансування на впровадження цієї Програми.

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2012 - 2015 роки - це довгостроковий, організаційно-економічний документ, що визначає шляхи розв'язання однієї з найважливіших суспільних проблем області - забезпечення житлом та підвищення рівня комфортності проживання сільського населення. Позитивне розв'язання проблем індивідуального житлового будівництва та спорудження інженерних мереж на селі матиме позитивний соціальний ефект.

Фінансування Програми

Джерела фінансування Обласної програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки визначені згідно з додатком 2 до Програми, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів у пропорціях, визначених Кабінетом Міністрів України. Для фінансування Програми передбачається 63400,0 тис. грн в, тому числі за рахунок повернення кредитних коштів від кредитозаймачів у сумі 28000,0 тис. гривень, які будуть направлені на подальше фінансування Програми і складають 44,2 відсотки до загальних обсягів фінансування.

Фінансування Обласної цільової програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки в розрізі районів наведено у додатку 3 до Програми. При визначенні фінансування районних програм з державного та обласного бюджетів враховано такі критерії: чисельність сільського населення у районі та участі у фінансуванні Програми із районного бюджету (додаток 4).

Кредитування Програми

Програма передбачає надання пільгових (3 відсотки річних) кредитів індивідуальним забудовникам у обсягах, зазначених відповідно у додатку 5 до Програми. Кредитування позичальників Обласної цільової програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки в розрізі районів подано у додатку 6 до Програми. Розподіл обсягів пільгового кредитування по районах, відображений в додатку 7 до Програми, передбачається здійснювати у відповідності до фінансування Програми з урахуванням бюджетних коштів, виділених районами на цю Програму.

Реалізація Програми

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, створеним відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.99 N 166 "Про обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості", райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування області.

Контроль за впровадженням Програми покладається на обласну координаційну раду з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Очікувані результати

У ході реалізації Програми передбачається будівництво нових та завершення розпочатих будівництвом 500 житлових будинків загальною площею 61000,0 кв. м (додаток 8 до Програми), облаштування інженерними мережами 1900 сільських осель (додаток 9 до Програми), створення 2200 нових робочих місць на селі (додаток 10 до Програми). Вперше, на розвиток інфраструктури села передбачаються Програмою кошти в обсязі 5,0 млн. гривень, у тому числі на розвиток особистих селянських господарств, підприємницької діяльності та забезпечення участі в проектах енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

 

Додаток

ПАСПОРТ
Обласної цільової програми "Власний дім на 2012 - 2015 роки"

Ініціатор розроблення Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2011 N 360 "Про розроблення цільової обласної програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки"

Розробник Програми

Обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості

Співрозробники Програми

-

Відповідальний виконавець Програми

Голова Обласного Фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості Андрусь Микола Іванович

Учасники Програми

Обласні управління облдержадміністрації (фінансове, економіки тощо), районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

Термін реалізації Програми

2012 - 2015 роки

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2012 - 2015 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний, районні та бюджети сільських і селищних рад

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього,
у тому числі:

63,4 млн. гривень

кошти з місцевого бюджету

25,4 млн. гривень

кошти з інших джерел фінансування

38,0 млн. грн. за рахунок державного бюджету

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
04.11.2011 N 302

ПРАВИЛА
надання пільгових кредитів позичальникам за Обласною цільовою програмою "Власний дім" на 2012 - 2015 роки

Правила розроблені відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 5 жовтня 1998 року N 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", зі змінами та доповненнями, та Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 25 квітня 2001 року N 113/198, з метою покращення житлових і побутових умов населення області, подальшого розвитку соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектору, а також активізації індивідуального житлового будівництва за Обласною програмою "Власний дім" на 2012 - 2015 роки.

Правила передбачають умови і порядок надання обласним Фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості пільгових кредитів позичальникам за Програмою "Власний дім" для будівництва, добудови та реконструкції житлових будинків з надвірними господарськими приміщеннями, придбання готового житла або незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови та реконструкції (будинків чи квартир), будівництва інженерних мереж з підключенням їх до існуючих комунікацій та за їх межами, на інженерне обслуговування будівництва та монтажу системи теплозбереження житла (газопостачання, водопостачання, електрозабезпечення, тощо) для опалення житлових будинків чи квартир в сільських населених пунктах і, а також для мешканців міст при умові за умови відключення їх житла від централізованого теплопостачання у зв'язку з незалежними від них обставинами участь в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива), придбання обладнання, сільськогосподарської техніки тощо, для розвитку особистого селянського господарства та підприємницької діяльності, розвитку сфери послуг "зеленого туризму", створення оснащених відповідним обладнанням пунктів прийому та переробки сільськогосподарської продукції, пунктів з метою надання населенню платних побутових послуг (ремонт побутової техніки, автомобілів, годинників, пошиття і ремонт одягу і взуття, фотопослуги, перукарські послуги тощо), облаштування на власних подвір'ях та на інших територіях села - магазинів, кафе, ветеринарних пунктів і аптечних кіосків, зовнішнього освітлення, будівництво доріг, тротуарів тощо, для подальшого покращення соціально - побутових умов проживання мешканців краю.

I. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах мають таке значення:

Обласний Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості - державна, госпрозрахункова, кредитно - фінансова, господарська організація, засновником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація, і створена з метою покращення житлових, соціально - побутових умов сільського населення області, розвитку соціальної інфраструктури і підприємництва в сільській місцевості шляхом надання пільгових позик за Програмою "Власний дім".

кредит - сума коштів, що надаються позичальникам за рахунок кредитних ресурсів Фонду на умовах, визначених кредитним договором для фінансування спорудження (добудови та реконструкції) житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, будівництва (реконструкції) інженерних мереж, придбання незавершеного будівництвом та готового житла, на інвестиційно - інноваційні впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, розвитку особистого селянського господарства, підприємницької діяльності, розвитку сфери послуг "зеленого туризму" та інших побутових послуг населенню;

кредитний договір - договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та позичальником, який визначає умови надання та обсяги кредиту, умови погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом, терміни освоєння кредитних ресурсів, відповідальність сторін та інші взаємовідносини;

позичальник - фізична особа, яка має громадянство України, є мешканцем Закарпатської області і має право на отримання пільгового кредиту відповідно до цих Правил;

продавець - фізична чи юридична особа, яка продає згідно з договором купівлі-продажу завершений або незавершений будівництвом індивідуальний житловий будинок з надвірними підсобними приміщеннями, що належать їй на праві приватної власності;

покупець - фізична особа, яка купує в сільській місцевості (селищах та містах районного підпорядкування) за договором згідно з договором купівлі-продажу з використанням пільгового кредиту завершений або незавершений будівництвом індивідуальний житловий будинок (квартиру) та добудови незавершених житлових будинків (квартир);

кошторис - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, добудови та реконструкції житлових будинків, складений на підставі збірника укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів, аналізів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 23.12.2004 N 2929/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334.

добудова незавершеного будівництвом житла - завершення будівництва (будинку чи квартири) згідно отриманого будівельного паспорта з використанням пільгового кредиту;

реконструкція індивідуальних житлових будинків (квартир), - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, внаслідок яких змінюються архітектурно-планувальні та технічні показники завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків (квартир) та добудови незавершених житлових будинків згідно з затвердженими архітектурними змінами будівельного паспорту;

інженерні мережі - комплекс робіт по з будівництва та монтажу системи теплозабезпечення житла (газопостачання, водопостачання, очисні споруди, електрозабезпечення), для опалення житлових будинків чи квартир у сільських населених пунктах та в містах районного підпорядкування, з підключенням їх до існуючих комунікацій у населених пунктах та за їх межами.

молода сім'я - подружжя або неповна сім'я (мати, батько), в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років;

особисте селянське господарство - господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи, фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції споживають її, а також реалізують її надлишки населенню;

1.2. Для ефективного використання кредитних коштів Фонду, створюється обласна координаційна рада з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі; і її рішення щодо впровадження Програми носять правовий характер.

1.3. Кредитування за цими Правилами є прямими, адресними (цільовими), зворотними і здійснюються у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

1.4. Позичальники кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або змінюють місце проживання), будують індивідуальне житло або беруть участь у будівництві окремих комплексах забудови індивідуальних житлових будинках та багатоквартирних будинках в сільській місцевості, селищах та містах районного підпорядкування і працюють в органах місцевого самоврядування та в структурних підрозділах Головного управління агропромислового комплексу, обласному Фонді інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, райдержадміністраціях, райрадах, науково-дослідних та виробничих організаціях аграрного профілю, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузей агропромислового комплексу незалежно від форми власності, інших господарських формуваннях, що функціонують в місцевості, а також у соціальній сфері; навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, а також суб'єкти підприємницької діяльності, особи, які займаються власним сільськогосподарським виробництвом, у тому числі інваліди, пенсіонери, багатодітні та інші соціально незахищені верстви населення.

1.5. Право на одержання пільгового кредиту надається позичальнику тільки один раз на кожен з напрямків кредитування за умови повного розрахунку за раніше отриманий кредит.

1.6. Фондом може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.

II. Умови надання кредиту

2.1. Пільговий кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям або неповним сім'ям до 30 років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

2.2. Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку з надвірними господарськими приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків і граничного розміру кредиту: на будівництво нового житлового будинку у розмірі 100,0 (сто) тис. гривень; на добудову, реконструкцію та придбання житла (будинків або квартир) у обсязі 50,0 (п'ятдесят) тис. гривень, а також на подальшу реконструкцію житла, придбаного за кредитні ресурси Фонду, у сумі до 50,0 (п'ятдесят) тис. гривень.

2.3. Розміри кредитів, які визначаються Фондом і надаються позичальникам:

- на будівництво інженерних мереж з підключенням їх до існуючих комунікацій та за їх межами, придбання обладнання та монтаж систем теплозабезпечення, освітлення, водопостачання, очисних споруд, тощо у сумі до 30,0 (тридцять) тис. гривень строком до 8 (восьми) років з внесенням за користування кредитом плати у розмірі 3 (трьох) відсотків річних;

- для розвитку підприємницької діяльності і розвитку сфери послуг "зеленого туризму", створення пунктів збору, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, соціально-побутових послуг населенню у сумі до 50,0 (п'ятдесят) тис. гривень строком до 5 (п'яти) років з внесенням за користування кредитом плати у розмірі 5 (п'ятьох) відсотків річних;

- для розвитку особистого селянського господарства: придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, а також молодняка великої рогатої худоби, насіння, мінеральних добрив, тощо у сумі до 30,0 (тридцять) тис. гривень строком до 5 (п'яти) років з внесенням за користування кредитом плати у розмірі 5 (п'ятьох) відсотків річних;

- для здійснення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень строком до 10 (десяти) років з внесенням за користування кредитом плати у розмірі 7 (семи) відсотків річних.

Джерелами фінансування напрямків кредитування за Програмою для розвитку підприємницької діяльності, розвитку особистого селянського господарства та забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, що передбачають використання альтернативних видів палива є: по 50 % коштів спеціальних фондів державного та обласного бюджетів, а також цільове фінансування на ці напрямки кредитування з інших джерел.

2.4. Позичальники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом на підставі клопотань органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

2.5. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне проживання у сільську місцевість (селища та міста районного підпорядкування), а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

2.6. Плата за користування кредитними коштами обчислюється з моменту перерахування Фондом грошових коштів на рахунок позичальника.

2.7. Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва та інших змін за період будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та вносяться зміни до кредитної угоди в установленому порядку.

2.8. Пріоритет надається робітникам агропромислового комплексу та окремим категоріям громадян, визначеним обласною координаційною радою з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

III. Порядок оформлення і надання кредиту

3.1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

3.2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає до Фонду такі документи:

3.2.1. Для отримання кредиту на будівництво, добудову та реконструкцію житлового будинку з надвірними господарськими приміщеннями та добудову незавершеного будівництвом житлового будинку:

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрацій та міськвиконкомів;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім'ї (форма N 3);

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше неповнолітніх);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідка з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку, видану бюро технічної інвентаризації або сільською радою про наявність (або відсутність) приватного житла;

- витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки під забудову або державний акт на право власності на землю;

- дозвіл органу місцевого самоврядування на право виконання будівельних робіт;

- будівельний паспорт або проект (ксерокопію);

- акт обстеження ступеня готовності житлового будинку (у разі добудови);

- проектно-кошторисну документацію на будівництво, добудову або реконструкцію житлового будинку, погоджену з районним архітектором, вартість виготовлення якої може входити до суми кредиту.

3.2.2. Для отримання кредиту на придбання готового житла, незавершеного будівництвом житла з подальшою добудовою (будинків чи квартир) з надвірними господарськими приміщеннями:

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації, міськвиконкому про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім'ї (форма N 3);

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше неповнолітніх);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку, видану бюро технічної інвентаризації або сільською радою про наявність (або відсутність) приватного житла;

- акт обстеження ступеня готовності житлового будинку (у разі добудови);

- заява продавця на ім'я голови Фонду про згоду продати житло, що належить йому на праві приватної власності, з зазначенням погоджених з позичальником, що є покупцем, ціни та інших істотних умов договору купівлі - продажу;

- паспорт продавця для перевірки особи (ксерокопію);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- копію технічного (будівельного) паспорта;

- акт обстеження житлового, що продається за участю представника Фонду, позичальника, представника органу місцевого самоврядування;

- у разі добудови незавершеного будівництвом придбаного будинку - будівельний паспорт або проект (ксерокопія) та кошторис на добудову житла.

3.2.3. Для отримання кредиту на будівництво інженерних мереж та монтаж систем теплозабезпечення житла (газифікація, водопостачання, очисних споруд, енергозабезпечення та тощо), зовнішнього освітлення, будівництво доріг та тротуарів позичальниками - фізичними особами:

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації, міськвиконкому про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім'ї (форма N 3);

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше неповнолітніх);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх 12 місяців, тощо);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- договір поруки (поручительство, завірене нотаріальною конторою або органами місцевого самоврядування);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- паспорт поручителя для перевірки особи (ксерокопію);

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу одержаного впродовж попередніх 12 місяців;

- схему на будівництво інженерних мереж, затверджену головою сільської ради (при наданні у разі надання суми кредиту до 15,0 тис. гривень включно);

- проектно-кошторисну документацію на будівництво інженерних мереж (при наданні у разі надання суми кредиту понад 15,0 тис. гривень);

3.2.4. Для отримання кредиту на розвиток підприємницької діяльності сфери послуг "зеленого туризму", створення пунктів збору, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, з надання соціально-побутових послуг населенню тощо:

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації, міськвиконкому про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- правовстановлюючі документи юридичної особи або приватного підприємця (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку зі статистики, довідку про взяття на облік платника податку, тощо);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (баланс підприємства);

- техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації, завірене райдержадміністрацією;

- страхування позики на термін дії кредитної угоди.

3.2.5. Для отримання кредиту на розвиток особистого селянського господарства: придбання обладнання, сільськогосподарської техніки та молодняка великої рогатої худоби, насіння, міндобрив та тощо:

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації, міськвиконкому про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім'ї (форма N 3);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку органу місцевого самоврядування про наявність земельної ділянки (паю), її розмір або договір про оренду землі

- техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації завірене райдержадміністрацією:

- проектну документацію на будівництво споруд;

- страхування позики на термін дії кредитної угоди.

3.2.6. Для отримання кредиту на забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива);

- заява на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації, міськвиконкому про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- статут юридичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- довідка із єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідку про взяття на облік платників податку;

- довідку із банківської установи про наявність діючого рахунку;

- баланс юридичної особи, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства (копія, завірена управлінням статистики);

- техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації, завірене райдержадміністрацією:

- страхування позики на термін дії кредитної угоди.

3.3. Рішення про надання або про відмову у наданні позичальнику кредиту приймає Правління Фонду на підставі поданих відповідно до п. 3.2 документів, у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви позичальника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту Правління Фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення Правління Фонду є підставою для укладення з позичальником кредитної угоди, яке оформляється протоколом засідання Правління Фонду з урахуванням пропозицій комісій, створених при райдержадміністраціях з цих питань.

3.4. Кредитна угода укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід'ємною частиною кредитної угоди.

3.5. Зобов'язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватися такими способами:

- договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

- договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту;

- договором про іпотеку земельної ділянки у разі, коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності;

- договором застави іншого майна та майнових прав.

3.6. Кредитна угода на будівництво (добудову) житла укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.

За згодою сторін кредитної угоди, графік будівництва може бути змінений. Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитної угоди.

3.7. Видача кредиту здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки позичальників згідно відповідно до протоколів засідань Правління Фонду.

3.8. Термін використання кредиту обумовлюється кредитною угодою і не повинен перевищувати двох років від дня одержання першої його частини.

3.9. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із законодавством.

IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися кредитними угодами

4.1. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником не пізніше двох місяців після завершення кредитування Фондом визначеної суми кредиту по кредитній угоді згідно у відповідності з розрахунком, доведеним Фондом до позичальника.

4.2. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та внесення плати за користування ним.

4.3. У разі порушення умов кредитної угоди, у тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених кредитною угодою. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

4.4. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитною угодою оформляється відповідним актом сторін кредитної угоди.

4.5. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди Фонд, відповідно до чинного законодавства, здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

5.1. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, та нецільове використання кредитних коштів, до нього застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.

5.2. Позичальники повинні надавати представникам Фонду безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків та інших напрямків призначення наданого кредиту, а також перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту (рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо). Перевірка освоєння та цільового використання кредиту проводиться за участі представників органів місцевого самоврядування вибірковим методом і оформляється актом.

VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі, їх розподіл та часткова компенсація витрат Фонду по обслуговуванню кредитів

6.1. Узагальнені дані щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для пільгового кредитування житлового будівництва на селі Обласної цільової програми "Власний дім" на 2012 - 2015 роки" затверджується рішенням сесії обласної ради.

6.2. Кошти з державного бюджету, передбачені цією Програмою на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів (Мінрегіонбуд України) на реєстраційні рахунки, відкриті Фонду в Головному управлінні Державного казначейства України в Закарпатській області як одержувачу коштів державного бюджету.

6.3. Кошти з обласного бюджету, передбачені цією Програмою на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок обласного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів (управління агропромислового комплексу облдержавдміністрації) на реєстраційні рахунки, відкриті Фонду в Головному управлінні Державного казначейства України в Закарпатській області як одержувачу коштів обласного бюджету.

6.4. Кошти з районних, селищних та сільських бюджетів, передбачених цією Програмою на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок бюджетів районів, селищ та сіл, перераховуються безпосередньо на реєстраційні рахунки, відкриті Фонду в Головному управлінні Державного казначейства України в Закарпатській області як одержувачу коштів.

6.5. Кошти з інших джерел фінансування, направлені на кредитування за різними напрямками цієї Програми, перераховуються на реєстраційні рахунки, відкриті Фонду в Головному управлінні Державного казначейства України в Закарпатській області.

6.6. Розподіл коштів державного та обласного бюджетів між районами області, передбачених цією Програмою, здійснюється за такими критеріями: чисельність сільського населення у районі та суми фінансування з районного бюджету.

6.7. Витрати Фонду для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністрацією кошторисів за рахунок коштів, одержаних Фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок фінансування місцевих бюджетів (обласного, районних, міських, селищних та сільських бюджетів), крім асигнувань коштів по державному бюджету.

6.8. З метою визначення обсягів кредитних ресурсів, умов їх повернення та ефективного їх використання за різними напрямками кредитування, укладаються договори про співпрацю між Фондом та облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, районними радами, міськими, селищними та сільськими радами.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали