РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2011 р. N 289

Про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року N 767 "Деякі питання увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій", до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 квітня 2001 року N 108 "Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 року за N 408/5599:

1. Затвердити:

склад обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - комісія) згідно з додатком;

положення про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Положення), що додається.

2. Організаційне забезпечення діяльності комісій покласти на:

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації.

3. Районним державним адміністраціям, виконкомам рад міст обласного

значення визначити відповідальних осіб за організацію виконання заходів щодо пошуку і впорядкування поховань жертв війни і політичних репресій, увічнення їх пам'яті.

4. Районним державним адміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації про хід виконання розпорядження інформувати облдержадміністрацію до 1 грудня щороку.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації:

від 4 квітня 2005 року N 123 "Про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій";

від 29 лютого 2008 року N 91 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2005 року N 123";

від 3 червня 2009 року N 206 "Про внесення змін до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2005 року N 123 та від 29 лютого 2008 року N 91";

пункт 1.24 розпорядження голови облдержадміністрації від 15 червня 2010 року N 241 "Про внесення змін до окремих розпоряджень голови облдержадміністрації".

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Губанова О. В.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 289

СКЛАД
обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Губанов
Олексій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Пшеюк
Володимир Леонідович

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови комісії

Глодя
Катерина Володимирівна

- начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, заступник голови комісії

Семчук
Олександра Борисівна

- заступник начальника Головного управління - начальник відділу благоустрою, житлової політики та реформування житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Баладир
Олександр Іванович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Борейко
Михайло Семенович

- голова Рівненського обласного осередку Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса (за згодою)

Вєтров
Іван Васильович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Григорук
Микола Іванович

- директор державного архіву області

Колесник
Лариса Петрівна

- голова Рівненського обласного Товариства політв'язнів і репресованих (за згодою)

Здирко
Євген Іванович

- голова Рівненського обласного відділення Всеукраїнської організації ветеранів (за згодою)

Кравчук
Іван Антонович

- голова ради Рівненської обласної організації ветеранів України (за згодою)

Мельник
Ярослав Миколайович

- начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Хмилецький
Олексій Віталійович

- заступник Рівненського міського голови (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 289

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

1. Обласна комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - комісія) утворюється обласною державною адміністрацією для координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території області, спрямованої на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

Усі члени Комісії працюють на громадських засадах.

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Державна комісія), спрямованими на вирішення питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, а також цим Положенням.

3. Комісія:

3.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами та громадянами під час виконання заходів, спрямованих на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.2. Розглядає, узагальнює та передає до обласної державної адміністрації звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.3. Організовує на території області роботу, пов'язану з виконанням рішень Державної комісії, спрямованих на виконання міжнародних договорів України з питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.4. Подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямів та обсягів використання цільових видатків Державного бюджету України в області в установленому порядку.

3.5. Інформує населення через засоби масової інформації про здійснення заходів з увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

4. Комісія має право:

4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

4.2. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.

4.3. Залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території області до участі у вирішенні питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

5. Комісію очолює голова - заступник голови обласної державної адміністрації.

Голова комісії має двох заступників.

Заступниками голови комісії можуть бути керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату.

Голова комісії та його заступники затверджуються головою обласної державної адміністрації.

Секретар комісії затверджується на цю посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням з головою Державної комісії.

6. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються головою комісії не рідше ніж один раз на півріччя.

Засідання комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів комісії, присутніх на засіданні.

Протокол засідання комісії підписується головою комісії або його заступником, який веде засідання, та секретарем комісії.

7. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює один із заступників голови комісії.

8. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для прийняття відповідних актів обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали