ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.08.2010 р. N 704

Про обласну комісію з питань поводження з твердими побутовими відходами

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 7 грудня 2011 року N 764 (Розпорядження N 764)

З метою поліпшення санітарного стану населених пунктів області, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ефективного вирішення питань, пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами та запобіганням негативному впливу їх на навколишнє природне середовище, відповідно до статті 20 Закону України "Про відходи", керуючись статтею 6, пунктом 6 статті 16,пунктом 10 статті 21, пунктом 4 статті 28, пунктами 1, 9 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну комісію з питань поводження з твердими побутовими відходами у складі згідно з додатком.

(пункт 1 втратив чинність в частині складу комісії згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 07.12.2011 р. N 764) (Розпорядження N 764)

2. Затвердити положення про обласну комісію з питань поводження з твердими побутовими відходами, що додається.

3. Районним державним адміністраціям у місячний термін утворити відповідні комісії для реалізації заходів, пов'язаних з розв'язанням проблем поводження з твердими побутовими відходами.

4. Міським головам міст обласного значення забезпечити виконання завдання, вказаного у пункті 3 даного розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Котенкова В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
13.08.2010 N 704

СКЛАД
обласної комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами

Склад втратив чинність(згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 7 грудня 2011 року N 764) (Розпорядження N 764)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
13.08.2010 N 704

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань поводження з твердими побутовими відходами

1. Цим положенням визначається організація, повноваження і порядок діяльності комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами в області (далі - Комісія).

2. Основним завданням Комісії є сприяння реалізації основних принципів і напрямів державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами в області.

3. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та заінтересованих підприємств, організацій області.

4. Комісію очолює її голова.

5. Ведення документації Комісії і зберігання справ здійснює секретар.

6. До компетенції Комісії належить:

- виконання вимог законодавства про відходи;

- організація розроблення системи санітарного очищення області;

- організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організація роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

- організація розроблення місцевих програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;

- вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

- вирішення питань щодо розміщення на території області об'єктів поводження з відходами;

- забезпечення координації роботи суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

- організація контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на території області;

- організація ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

- сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі ресурсно-цінних відходів;

- здійснення інших повноважень відповідно до законів України.

7. Підготовка засідання Комісії забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови - секретарем.

8. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як дві третини її членів.

9. Комісія свої засідання проводить у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10. Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник або один із членів Комісії, обраний для цього згідно з рішенням Комісії. Усі члени Комісії в прийнятті рішення мають рівні права.

11. Комісія має право:

- запрошувати на засідання Комісії осіб, які звернулися за вирішенням відповідних питань, представників підприємств, установ, організацій, а також посадових осіб;

- отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а також від громадян за їх згодою.

12. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії, присутніх на засіданні.

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні.

Член Комісії може особисто або спільно з іншими членами Комісії викласти окрему думку щодо рішення Комісії. Окрема думка додається до справи.

13. У рішенні Комісії повинно бути зазначено: місце і час засідання, питання, вирішення якого було приводом для прийняття рішення, мотиви прийнятого рішення та результати розгляду питання.

14. У п'ятиденний термін рішення комісії має бути доведено до заінтересованих осіб.

15. Комісія щоквартально до 10 числа кожного наступного місяця після звітного періоду інформує голову обласної державної адміністрації про свою роботу.

16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється обласною державною адміністрацією.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали