ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.11.2010 р. N 642

Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Керуючись Типовим положенням про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 N 927, постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 N 174 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою координації діяльності у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру:

1. Затвердити Положення про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія), що додається.

2. Затвердити новий загальний склад Комісії (додається).

3. Призначити головою Комісії першого заступника голови облдержадміністрації Дергунова С. Г., першим заступником голови Комісії - начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації Глушка С. Ф., заступником голови Комісії - начальника Головного управління МНС України в Донецькій області Ільченка М. В.

4. Міським головам, головам райдержадміністрацій привести положення про міські, районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у відповідність до цього Положення.

 

Голова облдержадміністрації 

А. М. Близнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької облдержадміністрації
12.11.2010 N 642 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється облдержадміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію.

3.2. Організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня.

3.3. Участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

3.4. Планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2. Розглядає питання щодо:

4.2.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2.2. Припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації.

4.2.3. Створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення.

4.3. Подає голові облдержадміністрації пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.4. Вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів.

4.5. Сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

4.6. Організовує складання переліку потенційно небезпечних об'єктів та переліку споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій.

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Забезпечує координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня.

5.2. Вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.

5.3. Забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

5.4. Організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

5.5. Розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації.

5.6. Організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня.

6.2. Забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6.3. Взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації.

6.4. Організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

6.5. Розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації.

6.6. Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання МНС зазначених матеріалів.

6.7. Вивчає обставини, що склалися, та подає голові облдержадміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

7.1. Заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Донецької області, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації.

7.2. Одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції.

7.3. Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

7.4. Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Донецької області (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Посадовий склад комісії затверджується головою облдержадміністрації.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Донецької області.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови комісії.

9. Голова Комісії:

9.1. Веде засідання Комісії.

9.2. Подає пропозиції керівникові територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

9.3. Звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

9.4. Затверджує функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

10. Робочим органом (секретаріатом) Комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації.

11. Організація роботи Комісії:

11.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи на рік, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу. У плані роботи комісії визначається зміст питань, термін проведення засідань, відповідальні за підготовку матеріалів, доповідачі та співдоповідачі. Формування плану роботи Комісії здійснюється на підставі плану роботи Державної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на поточний рік та пропозицій членів Комісії, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих комісій з питань ТЕБ та НС. План роботи Комісії на наступний рік складається Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, підписується першим заступником голови Комісії і затверджується головою Комісії.

11.2. Додаткові питання до засідань Комісії можуть бути включені до порядку денного засідання Комісії не пізніше ніж за 30 днів до чергового засідання за рішенням голови Комісії, або особи, яка виконує його обов'язки.

11.3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, як співвиконавці відповідного питання, за 20 днів до терміну, визначеного планом роботи Комісії, вносять головному виконавцю, зазначеному в плані роботи Комісії, довідку з висвітленням питання, проект протокольного рішення Комісії і кандидатуру співдоповідача.

11.4. Головний виконавець за 15 днів до терміну, визначеного планом роботи Комісії, надає на розгляд Комісії через її секретаріат наступні матеріали (у тому числі на магнітному носії):

- доповідь (аналіз стану порушених питань, проблемні питання, що виникають з цього, можливі шляхи їх вирішення та джерела фінансування) з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій з кожного питання порядку денного;

- констатуючу частину та проект рішення Комісії з кожного питання порядку денного засідання Комісії з зазначенням термінів і виконавців по кожному рішенню Комісії;

- список запрошених осіб з зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, займаних посад, узгоджені з ними;

- пропозиції до списку виступаючих з кожного питання порядку денного, узгоджені з ними;

- інші додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

11.5. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, відповідальні за підготовку питань на засідання Комісії, узгоджують та координують роботу виконавців, залучених до розроблення необхідних матеріалів до питань порядку денного.

11.6. Керівники підприємств, організацій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які здійснюють підготовку матеріалів до засідань Комісії, несуть персональну відповідальність за їх своєчасність, зміст та якість підготовки.

12. Порядок проведення засідання Комісії:

12.1. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

12.2. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

12.3. Члени Комісії беруть участь у засіданнях Комісії особисто. До участі у роботі Комісії можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності питань, що вирішуються (за погодженням з їх керівниками).

12.4. Особи, запрошені на засідання Комісії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутні під час розгляду інших питань з дозволу голови Комісії.

12.5. Члени Комісії та особи, запрошені для розгляду питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань Комісії, вносять пропозиції, надають необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією голови та членів Комісії.

12.6. Після засідання Комісії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання Комісії під час обговорення питань порядку денного, погоджують з керівниками зацікавлених організацій, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, членами Комісії, іншими особами і подають їх до секретаріату Комісії.

12.7. Посадові особи, на яких покладено контроль виконання протокольних рішень Комісії, інформують про виконання (хід виконання) попередніх засідань Комісії на черговому засіданні та надають інформацію до секретаріату Комісії.

12.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

12.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12.10. Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем Комісії, та затверджуються головою облдержадміністрації.

12.11. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12.12. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

12.13. Організація роботи Комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

13. Забезпечення членів Комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на облдержадміністрацію.

14. Комісія має бланк із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації 

Б. І. Адамов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької облдержадміністрації
12.11.2010 N 642 

Загальний склад
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Перший заступник голови облдержадміністрації - голова Комісії

Начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації - перший заступник голови Комісії

Начальник Головного управління МНС України в Донецькій області - заступник голови Комісії
Члени комісії:
Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області

Начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Головний державний санітарний лікар Донецької області

Начальник управління вугільної промисловості облдержадміністрації

Начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Заступник начальника Головного управління МВС України в Донецькій області

Заступник обласного військового комісара

Перший заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Начальник Головного управління капітального будівництва облдержадміністрації

Начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області

Начальник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства

Начальник Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Начальник управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації

Начальник Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України

Заступник голови правління Донецької облспоживспілки (за згодою)

Директор Донецького наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України (за згодою)

Перший заступник голови Донецької обласної ради профспілок (за згодою)

Заступник голови Донецької обласної організації Товариства Червоного Хреста (за згодою)

Перший заступник начальника управління СБУ в Донецькій області

Директор Донецької філії ВАТ "Укртелеком"

Начальник управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Донецькій області

Начальник управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України

Відповідальний секретар Комісії

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації 

Б. І. Адамов 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали