ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.01.2012 р. N 22

Про обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна, затвердження її складу та її Регламенту

Керуючись ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Указом Президента України від 21.02.94 N 61/94 "Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності", постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", зі змінами, з метою прийняття управлінських рішень стосовно списання державного майна:

1. Створити обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна (далі - Комісія).

2. Затвердити склад Комісії (додається).

3. Затвердити Регламент Комісії (додається).

4. Звернути увагу керівників господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації, засновником яких виступала Запорізька обласна державна адміністрація і на балансах яких обліковується державне майно; державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації, на необхідність включення до складу комісії з інвентаризації майна, що пропонується до списання, представників облдержадміністрації та інших фахівців, залучених облдержадміністрацією (за згодою).

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2008 N 116 "Про створення обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна, затвердження її складу та її Регламенту" (зі змінами) та від 25.10.2011 N 445 "Про затвердження складу комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна".

6. Координацію за роботою Комісії покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ємельяненка В. А.

 

Голова
обласної державної адміністрації

О. М. Пеклушенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.01.2012 N 22

СКЛАД
комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна

Ємельяненко
Віктор Андрійович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Самусь
Вікторія Володимирівна

заступник начальника Головного управління - начальник управління економічного розвитку Головного управління економіки обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Губарєва
Людмила Іванівна

головний спеціаліст відділу з питань управління державною власністю Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

Барановська
Марина Володимирівна

заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Громова
Валентина Олександрівна

начальник відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в Запорізькій області (за згодою)

Клименко
Ірина Леонідівна

начальник відділу міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області (за згодою)

Медведєва
Олена Миколаївна

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Педь
Геннадій Євгенович

заступник начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.01.2012 N 22

РЕГЛАМЕНТ
обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна

1. Регламент обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна (далі - Комісія) регулює організаційно-процедурні питання діяльності Комісії.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", зі змінами (далі - Порядок), та іншими актами Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, внутрішніми нормативними документами обласної державної адміністрації, цим Регламентом та рішеннями, які приймаються Комісією.

3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Склад Комісії затверджує голова обласної державної адміністрації.

4. До повноважень Комісії належить розгляд питань, пов'язаних із списанням об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи) та матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (далі - майно).

5. Комісія проводить розгляд питань щодо списання майна, яке належить до сфери управління облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

6. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

7. Списання майна здійснюється з ініціативи суб'єкта, на балансі якого обліковується майно (далі - балансоутримувач), чи Комісії.

Підставою для проведення процедури списання майна є прийняте Комісією рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

8. Комісія, у разі потреби та (або) необхідності врахування галузевих особливостей списання майна, може залучати для участі в роботі комісії зі списання майна, що утворюється балансоутримувачем, фахівців відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів тощо (за згодою).

9. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії, включаючи головуючого.

10. Рішення Комісії приймається простим відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем.

11. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається Комісією протягом 30 днів з дати надходження від балансоутримувача разом із зверненням пакету документів у складі, що визначений в пункті 6 Порядку.

Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного будівництва приймається Комісією за умови наявного погодження на списання регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.

У разі потреби Комісія може запитувати від балансоутримувача додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна, вичерпний перелік яких надсилається балансоутримувачу в 10-денний строк з дати надходження звернення.

12. У разі потреби Комісія може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

13. Прийняття Комісією рішення про надання згоди на списання майна є підставою для підготовки відповідного проекту розпорядження голови облдержадміністрації та в подальшому укладення із балансоутримувачем договору про списання майна.

14. У разі відмови Комісії в наданні такої згоди, балансоутримувач повідомляється про це листом.

Підстави для прийняття Комісією рішення про відмову в наданні згоди на списання майна викладені в пункті 7 Порядку.

15. Балансоутримувачі у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування подають Комісії звіт про списання майна за встановленою формою, яка зазначена в додатку 3 Порядку.

У разі наявності зауважень до звіту Комісія повертає його балансоутримувачу для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

16. Процедура списання майна вважається закінченою з дати прийняття Комісією рішення про прийняття звіту про списання майна без зауважень.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали