РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2011 р. N 286

Про обласну координаційну раду з питань наукової діяльності

Керуючись статтями 22, 28, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення реалізації в області програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) і програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 3 грудня 2010 року N 537 (Розпорядження N 537) та затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року N 63:

1. Утворити обласну координаційну раду з питань наукової діяльності (далі - координаційна рада) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну координаційну раду з питань наукової діяльності, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 286

СКЛАД
обласної координаційної ради з питань наукової діяльності

Юхименко
Анатолій Олексійович

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова координаційної ради

Губанов
Олексій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради

Тимошенко
Ігор Олександрович

- начальник Головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, секретар координаційної ради

Члени координаційної ради:

Бабич
Євген Михайлович

- завідувач кафедри інженерних конструкцій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор (за згодою)

Вєтров
Іван Васильович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Гіроль
Микола Миколайович

- проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор (за згодою)

Гуменюк
Віталій Якович

- завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Зінь
Едуард Анатолійович

- завідувач кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Клименко
Микола Олександрович

- завідувач кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

Кралюк
Петро Михайлович

- перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету "Острозька академія", доктор філософських наук, професор (за згодою)

Левицька
Світлана Олексіївна

- завідувач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці Національного університету "Острозька академія", голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури та духовності обласної ради, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Лозін
Андрій Афонійович

- директор МПП НВФ "Продекологія" (за згодою)

Лустюк
Микола Григорович

- директор Рівненської філії приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", депутат обласної ради, доктор технічних наук, професор (за згодою)

Маланчук
Зіновій Романович

- завідувач кафедри родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування, голова правління філії технологічного парку "Машинобудівні технології "Полісся", доктор технічних наук, професор (за згодою)

Малафіїк
Іван Васильович

- завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

Польовий
Володимир Мефодійович

- директор Рівненського інституту агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

Рокочинський
Анатолій Миколайович

- завідувач кафедри гідромеліорації Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор (за згодою)

Сабадишин
Ростислав Олексійович

- директор Рівненського державного базового медичного коледжу, доктор медичних наук, професор (за згодою)

Тадєєв
Петро Олександрович

- перший проректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету, доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)

Трофимчук
Олександр Миколайович

- голова регіонального відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, кандидат сільськогосподарських наук

Хлапук
Микола Миколайович

- завідувач кафедри гідротехнічних споруд Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 286

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну координаційну раду з питань наукової діяльності

1. Обласна координаційна рада з питань наукової діяльності (далі - координаційна рада) є дорадчо-консультативним органом при обласній державній адміністрації, що сприяє реалізації державної політики у сфері наукової діяльності, науково-технічного та інноваційного розвитку.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями координаційної ради є підготовка пропозицій та проектів відповідних нормативно-розпорядчих документів щодо:

координації роботи місцевих органів влади, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності щодо реалізації в області державної політики у сфері наукової діяльності, науково-технічного та інноваційного розвитку;

створення ефективної регіональної системи взаємодії місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, освітніх закладів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ, вчених, винахідників та раціоналізаторів, фінансових установ, сервісних організацій, інших причетних суб'єктів господарської діяльності з метою реалізації пріоритетів соціально-економічного та інноваційного розвитку області, забезпечення належних умов життєдіяльності жителів регіону та охорони довкілля, підвищення ефективності використання місцевого наукового потенціалу для реалізації зазначених пріоритетів;

вдосконалення регіональної нормативно-правової бази у сфері наукової діяльності, науково-технічного та інноваційного розвитку;

впровадження сучасних форм виробничої кооперації між розробниками, виробниками та реалізаторами інноваційної продукції;

розвитку інфраструктури та вдосконалення форм підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області.

4. Координаційна рада забезпечує публічне обговорення проектів регіональних програм науково-технічного та інноваційного розвитку, інших розпорядчих документів з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також здійснює аналіз їх виконання та готує відповідні пропозиції облдержадміністрації.

5. Координаційна рада надає висновки щодо відповідності наукових розробок та інноваційних проектів пріоритетам інноваційної діяльності області.

6. Відповідно до покладених завдань рада має право:

утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових та освітніх установ, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції координаційної ради;

подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції координаційної ради.

7. Координаційну раду очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації. Голова координаційної ради має одного заступника.

8. Персональний склад координаційної ради затверджується головою обласної державної адміністрації.

Голова, його заступник та члени координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Основною формою роботи координаційної ради є її засідання. Засідання координаційної ради проводяться відповідно до плану, який затверджується головою координаційної ради.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів координаційної ради.

Засіданням координаційної ради керує її голова або за дорученням голови - його заступник.

10. Рішення координаційної ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів координаційної ради, присутніх на її засіданні, і оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

11. Рішення координаційної ради, прийняті у межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

12. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

13. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності координаційної ради вирішуються її головою.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали