ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.01.2012 р. N 20

Про обласну координаційну раду з питань захисту прав споживачів, затвердження її складу, Положення та Регламенту

Керуючись статтями 13, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Створити обласну координаційну раду з питань захисту прав споживачів (далі - Координаційна рада).

2. Затвердити:

2.1. Склад Координаційної ради (додається).

2.2. Положення про Координаційну раду (додається).

2.3. Регламент Координаційної ради (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2007 N 304 "Про створення обласної координаційної ради з питань захисту прав споживачів та затвердження її складу", від 16.09.2010 N 297 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2007 N 304", від 12.04.2011 N 137 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2007 N 304".

4. Координацію діяльності Координаційної ради покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ємельяненка В. А.

 

Голова
обласної державної адміністрації

О. М. Пеклушенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.01.2012 N 20

СКЛАД
обласної координаційної ради з питань захисту прав споживачів

Ємельяненко
Віктор Андрійович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради

Клепаков
Олександр Олексійович

перший заступник голови Запорізької обласної ради, заступник голови обласної координаційної ради (за згодою)

Сухінін
Дмитро Валентинович

начальник інспекції з питань захисту прав споживачів у Запорізькій області, заступник голови правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів, секретар обласної координаційної ради (за згодою)

 

Члени обласної координаційної ради:

Арабаджинський
Олександр Трохимович

голова правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Белогуров
Геннадій Вікторович

голова Бердянської міської спілки захисту прав споживачів, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Василенко
Леонід Іванович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Мелітопольської міської ради (за згодою)

Дянков
Іван Дмитрович

голова Приморської громадської організації захисту прав споживачів, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Єрмоленко
Галина Петрівна

заступник голови правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Зинухов
Федір Григорович

фізична особа - підприємець Кам'янсько-Дніпровського району, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Калінін
Денис Сергіойвич

заступник голови Василівської районної державної адміністрації (за згодою)

Котелевський
Ігор Вікторович

Токмацький міський голова (за згодою)

Лисенко
Ольга Дем'янівна

заступник голови правління закритого акціонерного товариства "Юність", член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Мурко
Олег Олексійович

директор юридичної фірми "Гриф", член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Ольшанський
Сергій Миколайович

секретар постійної комісії з питань регуляторної політики та підприємництва Запорізької обласної ради, депутат обласної ради (за згодою)

Петров
Микола Миколайович

начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької міської ради (за згодою)

Попова
Ліна Михайлівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз "Укртест", член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Сєрий
Віталій Валерійович

фізична-особа-підприємець, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Скляров
Василь Григорович

головний санітарний лікар Якимівського району, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Слепян
Елла Валеріївна

начальник Головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації

Собакар
Леонід Петрович

заступник начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Запорізькій області, член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Суходоля
Геннадій Вікторович

генеральний директор торгової групи "Лідер", член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів (за згодою)

Чухрай
Олексій Володимирович

голова правління Запорізької районної споживчої спілки, депутат обласної ради (за згодою)

Шевцова
Ольга Іванівна

директор комунального підприємства "Преса", член правління Запорізького обласного комітету у справах захисту прав споживачів, депутат Запорізької міської ради (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.01.2012 N 20

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Координаційну раду з питань захисту прав споживачів

1. Обласна Координаційна рада з питань захисту прав споживачів (далі - Координаційна рада) при обласній державній адміністрації є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з суб'єктами господарської діяльності, об'єднаннями громадян та споживачів.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Координаційна рада проводить свою діяльність на основі взаємодії з Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, обласною радою, обласними громадськими об'єднаннями споживачів, громадськими організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями області.

4. Основними завданнями Координаційної ради є:

4.1. Розроблення пропозицій та рекомендацій щодо:

4.1.1. Визначення шляхів, засобів і форм реалізації стратегічних напрямів державної споживчої політики щодо захисту прав споживачів, реклами, технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження відповідності), акредитації органів з оцінки відповідності, безпеки та якості продукції і довкілля (далі - сфера споживчої політики);

4.1.2. Здійснення правових, економічних, організаційних та соціальних заходів, спрямованих на створення цивілізованих ринкових відносин із забезпеченням пріоритету прав людини у балансі інтересів влади, бізнесу і споживачів; створення конкурентного ринкового середовища і вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблемних питань у сфері споживчої політики;

4.1.3. Удосконалення системи державного регулювання діяльності у сфері споживчої політики з метою досягнення міжнародних стандартів якості життя громадян;

4.1.4. Створення умов для розвитку рекламної діяльності, сприяння формуванню норм і правил поведінки на рекламному ринку;

4.1.5. Підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері споживчої політики;

4.1.6. Фінансування пріоритетних напрямів у сфері споживчої політики та ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на реалізацію державної споживчої політики;

4.1.7. Удосконалення інформаційної та освітньої діяльності у сфері споживчої політики;

4.2. Проведення аналізу ефективності виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування правових, економічних, організаційних та кадрових рішень з питань реалізації державної споживчої політики, підготовка за його результатами відповідних висновків і пропозицій;

4.3. Проведення моніторингу стану споживчого ринку та оприлюднення його результатів;

4.4. Підготовка в установленому порядку пропозицій, висновків і рекомендацій до проектів нормативно-правових актів, державних програм та нормативних документів, що стосуються сфери споживчої політики;

4.5. Участь у встановленому порядку в:

4.5.1. Організації та проведенні інформаційних заходів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції і популяризацію серед споживачів досягнень національних та іноземних товаровиробників, зокрема шляхом проведення конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на висвітлення національної споживчої політики, підтримку споживчого руху, підвищення якості та безпеки продукції тощо;

4.5.2. Сприянні поширенню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду роботи у сфері споживчої політики;

4.6. Сприяння:

4.6.1. Розширенню участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної споживчої політики, розробленню та виконанню програм державної підтримки споживчого руху, спрямованих на створення правових та соціальних умов для ефективної діяльності громадських організацій споживачів;

4.6.2. Організації взаємодії місцевих органів виконавчої влади із замовниками, виробниками і розповсюджувачами рекламної продукції;

4.6.3. Здійсненню місцевими органами виконавчої влади контролю за дотриманням актів законодавства про рекламу, формуванню державних рекламних програм та державного замовлення на рекламну продукцію;

4.6.4. Розробленню та впровадженню інформаційних і експертно-аналітичних систем, що складаються з баз даних про нормативні акти, інші документи, методичні та довідкові матеріали, необхідні для забезпечення належної якості та безпеки продукції, а також права громадян на інформацію;

4.7. Вжиття заходів для:

4.7.1. Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення контролю за дотриманням актів законодавства про рекламу, об'єктивною інформацією;

4.7.2. Проведення незалежної експертизи рекламної продукції стосовно визначення її відповідності вимогам актів законодавства про рекламу;

4.8. Інформування споживачів про недостовірну рекламу, недоброякісну та небезпечну для здоров'я і життя продукцію та сприяння в установленому законодавством порядку контролюючим і правоохоронним органам у вилученні такої продукції з ринків на території області, сприяння притягненню до відповідальності винних осіб;

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

5.1. Вносити в установленому порядку обласній державній адміністрації та іншим місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування розроблені за результатами її роботи пропозиції;

5.2. Розглядати звернення громадян і суб'єктів господарювання, заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

5.3. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.4. Утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, залучати для участі в їх роботі спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

5.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадськими організаціями, окремими громадянами.

7. Координаційну раду очолює голова, який організовує роботу і здійснює керівництво діяльністю координаційної ради, затверджує склад, план роботи, порядок денний засідання та рішення Координаційної ради.

8. Голова та секретар Координаційної ради представляють її у відносинах з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями.

Організація роботи та забезпечення виконання рішень Координаційної ради здійснюються секретарем Координаційної ради, який безпосередньо підпорядковується голові Координаційної ради.

9. Порядок діяльності Координаційної ради визначається регламентом.

10. Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови.

11. Підготовка планів роботи Координаційної ради здійснюється її секретарем з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради.

12. Засідання Координаційної ради проводить голова.

13. Порядок денний чергового засідання Координаційної ради формується секретарем Координаційної ради на основі плану її роботи та затверджується головою Координаційної ради.

14. Аналітичні та довідкові матеріали з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Координаційної ради, готуються секретарем Координаційної ради.

15. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

16. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується секретарем ради та затверджується її головою.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і обов'язкові для розгляду місцевими органами виконавчої влади.

17. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.01.2012 N 20

РЕГЛАМЕНТ
роботи обласної Координаційної ради з питань захисту прав споживачів

1. Обласна Координаційна рада з питань захисту прав споживачів (далі - Координаційна рада) у своїй діяльності керується Положенням про Координаційну раду і дійсним Регламентом.

2. Регламент є актом, який встановлює порядок скликання засідань, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень та оформлення протоколів засідань Координаційної ради.

3. Координаційна рада здійснює свою роботу шляхом проведення чергових засідань не рідше ніж щокварталу.

4. Засідання Координаційної ради скликаються головою Координаційної ради, із зазначенням питань які вносяться на розгляд Координаційної ради, місця та часу проведення засідання.

5. Позачергові засідання Координаційної ради скликаються по мірі необхідності за рішенням голови Координаційної ради.

Рішення про скликання позачергового засідання Координаційної ради доводиться до відома членів Координаційної ради, як правило не пізніше ніж за 4 доби до його проведення.

6. Засідання Координаційної ради повинно бути також скликано за пропозицією не менш, як однієї третини членів Координаційної ради.

7. Питання на розгляд Координаційної ради вносяться, як правило виходячи з перспективного плану роботи Координаційної ради, головою Координаційної ради, членами Координаційної ради.

8. Проект порядку денного формується секретарем Координаційної ради на підставі поданих матеріалів:

заяви про внесення питання на розгляд Координаційної ради з його обґрунтуванням;

проекту рішення Координаційної ради з внесеного питання.

Матеріали подаються секретарю Координаційної ради не пізніше ніж за 2 тижні до запланованого засідання Координаційної ради.

9. За підготовку матеріалів на засідання Координаційної ради та оформлення підсумків засідання несе відповідальність секретар Координаційної ради.

10. Проекти порядку денного, рішень та інші документи надсилаються секретарем членам Координаційної ради не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку чергового засідання.

11. Члени Координаційної ради повідомляються про дату проведення позачергового засідання Координаційної ради не пізніше ніж за 2 робочі дні. Проекти порядку денного, рішень та інші документи надаються Секретарем членам Координаційної ради до початку проведення позачергового засідання.

12. Підготовка питань на засідання Координаційної ради (довідок, інформацій, проектів рішень) здійснюється членами Координаційної ради.

13. Члени Координаційної ради розглянувши проекти порядку денного та рішень з його питань можуть готувати висновки, рекомендації, зауваження чи пропозиції, які направляють секретарю Координаційної ради.

Пропозиції та зауваження до проекту порядку денного, проектів рішень надсилаються членами Координаційної ради до секретаря Координаційної ради не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення чергового засідання.

14. Секретар Координаційної ради узагальнює подані висновки, рекомендації, зауваження чи пропозиції та повідомляє про них розробника для врахування при доповіді на засідання Координаційної ради чи доопрацювання внесеного проекту рішення.

15. Секретар Координаційної ради організовує роботу по забезпеченню ведення засідання та оформлення протоколу.

16. Голосування щодо включення питань до порядку денного засідання Координаційної ради здійснюється в цілому за список питань або окремо по кожному питанню.

17. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за це проголосувала проста більшість від присутніх членів Координаційної ради.

18. Після включення усіх питань до порядку денного, він затверджується в цілому простою більшістю голосів від присутніх членів Координаційної ради.

19. Якщо за наслідками голосування членів Координаційної ради питання до порядку денного засідання не включено, то воно вважається відхиленим.

20. Питання порядку денного засідання Координаційної ради розглядаються в послідовності, в якій були включені до порядку денного засідання Координаційної ради.

21. Більшістю голосів, присутніх членів Координаційної ради може бути прийнято вмотивоване рішення про відкладення розгляду питання затвердженого порядку денного засідання Координаційної ради на наступне засідання.

Відкладене питання порядку денного може бути розглянуто на позачерговому засіданні.

22. Рішення Координаційної ради (крім процедурних питань) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання Координаційної ради.

23. Член Координаційної ради або група членів Координаційної ради можуть письмово (за своїми підписами) подати секретарю Координаційної ради свою окрему думку щодо прийнятого на засіданні рішення. Окрема думка, подана секретарю, включається як додаток до протоколу.

24. Засіданням Координаційної ради керує голова Координаційної ради, або за його дорученням заступник голови Координаційної ради.

25. Головуючий на засіданні Координаційної ради відкриває, закриває та веде засідання Координаційної ради.

26. Кожний член Координаційної ради зобов'язаний особисто приймати участь у засіданнях Координаційної ради.

У разі неможливості взяти участь особисто у засіданні Координаційної ради, член Координаційної ради має право призначити повноважного представника. У разі, якщо згідно з чинним законодавством для підтвердження повноважень необхідно доручення, цей представник підтверджує свої повноваження відповідним дорученням.

Повноважний представник має право вирішального голосу.

Якщо член Координаційної ради, або його повноважний представник були відсутні на двох засіданнях Координаційної ради поспіль без поважних причин, на наступному засіданні розглядається питання про виключення його зі складу ради.

На першому засіданні Координаційної ради у календарному році, заслуховується доповідь секретаря Координаційної ради з аналізом відвідувань засідань Координаційної ради та активності членів під час підготовки та проведення засідань. За підсумками такого розгляду може бути прийнято рішення про виключення такого члена Координаційної ради зі складу Координаційної ради.

27. Якщо відкриття засідання неможливо у зв'язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості членів Координаційної ради, головуючий на засіданні може перенести засідання на наступний робочий день.

28. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання за згодою більшості присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

29. До початку розгляду питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Координаційній раді, які вважає за доцільне.

30. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

31. Обговорення питань порядку денного включає доповідь ініціатора питання, запитання і відповіді, співдоповідь, виступи запрошених та експертів.

Під час виступів головуючий на засіданні Координаційної ради не коментує і не оцінює виступи.

32. Після закінчення обговорення питань головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування і ставить на голосування прийняття за основу внесеного проекту рішення. Якщо з питання, що розглядається, внесено більш ніж один проект рішення, проекти рішень ставляться на голосування в тому порядку, в якому були подані секретарю Координаційної ради.

33. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення членів Координаційної ради щодо них.

34. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані.

35. Якщо окрема думка члена Координаційної ради з розгляду внесеного питання містить пропозиції щодо обговорення питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.

36. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), проводиться голосування пропозицій у порядку їх внесення на розгляд.

Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється простою більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на засіданні.

37. Засідання Координаційної ради протоколюються. Ведення протоколу засідання Координаційної ради організовує секретар Координаційної ради.

38. Протокол засідання Координаційної ради підписує головуючий на засіданні ради або не пізніше трьох робочих днів після дати його проведення.

39. У протоколі засідання Координаційної ради зазначаються:

дата і місце проведення засідання;

кількість членів Координаційної ради, присутніх та відсутніх на засіданні;

порядок денний, прізвище доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

прізвище головуючого на засіданні;

прізвища членів Координаційної ради, які виступали в обговоренні питань порядку денного;

всі внесені на голосування питання і пропозиції;

перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався".

40. До протоколу додаються письмові пропозиції та зауваження присутніх чи відсутніх на засіданні членів Координаційної ради по окремим питанням порядку денного.

41. Копія протоколу засідання Координаційної ради надсилається членам Координаційної ради не пізніше трьох робочих днів після його підписання.

42. Копія протоколу засідання Координаційної ради або виписка з протоколу засідання Координаційної ради надсилається секретарем Координаційної ради на адресу установ і посадових осіб, у компетенції яких знаходиться рішення розглянутих на засіданні Координаційної ради питань.

43. Оригінал протоколу з усіма додатками зберігається у секретаря Координаційної ради. Копії додатків до протоколу засідання Координаційної ради надаються секретарем Координаційної ради членам Координаційної ради на їх вимогу.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали