КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.08.2011 р. N 820

Про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з урахуванням листа Міністерства соціальної політики України від 20.04.2011 N 340/0/15-11/13:

1. Затвердити склад обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність та пункти 2, 5 та додаток 1 до розпорядження виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації від 23.09.2009 N 832 "Про утворення обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т. Л.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 820

СКЛАД
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Подашевська
Тетяна Леонтіївна

- заступник голови облдержадміністрації, керівник обласної робочої групи

Петренко
Анатолій Андрійович

- виконуючий обов'язки голови Державної податкової адміністрації в Київській області, заступник керівника обласної робочої групи

Якобінчук
Василь Іванович

- директор обласного центру зайнятості, директор виконавчої дирекції фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в Київській області, заступник керівника обласної робочої групи

Мацько
Сергій Вікторович

- начальник управління праці та зайнятості населення Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар обласної робочої групи

Члени обласної робочої групи:

Воронін
Віктор Геннадійович

- голова Київської обласної організації роботодавців, промисловців і підприємців (за згодою)

Карамушка
Лариса Іллівна

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Колєсніков
Ігор Володимирович

- директор виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Кононенко
Валентин Федорович

- голова Київської обласної ради професійних спілок (за згодою)

Мартинюк
Леонід Олександрович

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Сапко
Костянтин Васильович

- начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (за згодою)

Свінцицький
Генріх Іванович

- заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Фатхудінов
Василь Гайнулович

- начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області (за згодою)

Шаботинський
Валентин Володимирович

- начальник територіальної державної інспекції праці у Київській області

Шевчук
Олександр Анатолійович

- начальник управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Київській області (за згодою).

 

Заступник керівника
апарату адміністрації

Р. М. Гусєв

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 820

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

1. Загальні положення

1.1. Обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі - обласна робоча група) - є консультативно-дорадчим органом, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації з представників головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних організацій, об'єднань роботодавців і профспілок (далі - структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань).

1.2. У своїй роботі обласна робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим положенням.

2. Основними завданнями обласної робочої групи є

2.1 Проведення організаційних і практичних заходів щодо захисту прав громадян, пов'язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

2.2. Сприяння діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

3. Відповідно до покладених завдань обласна робоча група

3.1. Інформує населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату не офіційно.

3.2. Надає організаційно-методичну допомогу та проводить наради з представниками відповідних робочих груп райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) з питань щодо розроблення організаційних і практичних заходів для захисту прав громадян, пов'язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

3.3. Проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення.

3.4. Здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятості населення.

3.5. Розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу (перевірок), проведеного Державною податковою адміністрацією в Київській області, Головним управлінням пенсійного фонду України в Київській області та територіальною інспекцією праці у Київській області.

4. Обласна робоча група має право

4.1. Залучати у встановленому порядку працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, пов'язаних із розробленням організаційних і практичних заходів щодо захисту прав громадян, пов'язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

4.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань матеріали, що стосуються легалізації трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

5. Організація роботи обласної робочої групи

5.1. Обласну робочу групу очолює її керівник, який за посадою є відповідним заступником голови Київської облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату Київської обласної державної адміністрації.

Керівник обласної робочої групи має двох заступників.

До складу обласної робочої групи входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, Державної податкової адміністрації в Київській області, територіальної державної інспекції праці у Київській області та Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування області, а також, за згодою - представників організацій роботодавців, профспілок та інших громадських організацій.

Персональний склад обласної робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Керівник обласної робочої групи скликає засідання та головує на них, здійснює керівництво діяльністю, розподіляє обов'язки між членами робочої групи, а також координує її діяльність з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.2. Основною формою роботи обласної робочої групи є засідання, які проводяться згідно з календарним планом, затвердженим керівником обласної робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні обласної робочої групи забезпечує її секретар.

5.3. Головує на засіданнях обласної робочої групи її керівник, а у разі його відсутності - один із заступників керівника.

5.4. Для участі у засіданнях обласної робочої групи можуть бути запрошені представники райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань, керівники підприємств, засобів масової інформації області.

5.5. Обласна робоча група у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує і контролює їх виконання. Засідання обласної робочої групи є правоможним, коли на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення обласної робочої групи вважається прийнятим якщо його підтримало більшість членів обласної робочої групи, присутніх на засіданні. За підсумками засідання оформляється протокол, який підписує керівник обласної робочої групи, а у разі його відсутності - один із заступників. Рішення обласної робочої групи мають рекомендаційний характер.

Член обласної робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти свою думку у письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

5.6. Керівник та члени обласної робочої групи працюють на громадських засадах.

5.7. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної робочої групи в установленому порядку здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації і обласний центр зайнятості.

 

Заступник керівника
апарату адміністрації

Р. М. Гусєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали