ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.08.2011 р. N 543

Про обласну робочу групу з вивчення стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та надання практичної, методичної допомоги

З метою комплексного вивчення стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та надання практичної, методичної допомоги, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2002 року N 516 "Про систему організаційних заходів щодо взаємодії між обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування по забезпеченню соціально-економічного розвитку регіону, створенню стабільної суспільно-політичної ситуації", керуючись статтями 6, 13, 16, пунктами 1, 9 частини першої 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну робочу групу з вивчення стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та надання практичної, методичної допомоги у складі згідно з додатком 1.

2. Робочій групі, утвореній цим розпорядженням:

2.1. У період з 5 по 30 вересня 2011 року здійснити комплексне вивчення стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та надання практичної, методичної допомоги з урахуванням переліку питань, визначених у додатку 2.

2.2. До 3 жовтня 2011 року надати організаційному відділу апарату обласної державної адміністрації довідки для подальшого узагальнення та інформування голови обласної державної адміністрації про результати проведеної роботи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
29.08.2011 N 543

СКЛАД
обласної робочої групи з вивчення стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та надання практичної, методичної допомоги

Білий
Вячеслав Семенович

- перший заступник голови обласної державної адміністрації - керівник апарату, керівник робочої групи

Сілюков
Олександр Іванович

- заступник керівника апарату обласної державної адміністрації - начальник організаційного відділу, заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи:

Мирошниченко
В'ячеслав Юрійович

- заступник начальника юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

Ставицький
Валерій Вікторович

- в. о. голови Державної податкової адміністрації в області

Єрьоменко
В'ячеслав Григорович

- начальник Головного управління юстиції в області

Жильникова
Тетяна Броніславівна

- начальник загального відділу апарату обласної державної адміністрації

Клюцевський
Володимир Іванович

- начальник відділу контролю апарату обласної державної адміністрації

Чабаненко
Андрій Андрійович

- головний спеціаліст організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Короленко
Віктор Миколайович

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Корольова
Ірина Володимирівна

- начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Кравець
Олег Миколайович

- начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Кулькіна
Євгенія Петрівна

- заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Лазарєв
Валерій Іванович

- начальник Головного управління Держкомзему в області

Ходін
Григорій Миколайович

- в. о. першого заступника начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Нікольський
Сергій Вікторович

- начальник Головного управління Державного казначейства України в області

Носик
Анатолій Аврамович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Попович
Петро Олексійович

- начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області

Собчук
Сергій Степанович

- в. о. начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

Саламаха
Марина Миколаївна

- начальник відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації

Устиненко
Олег Володимирович

- начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Реєбер
Юлія Гаррієвна

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Кривошея
Анжела Олександрівна

- головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Ярошевський
Володимир Іванович

- начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
29.08.2011 N 543

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
перевірки стилю та методів роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації

1. Організаційні питання

1.1. Перевірка своєчасності приведення регламенту райдержадміністрацій у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України.

Чи дотримуються нових вимог регламенту при підготовці проектів розпоряджень (експертиза, пояснювальна записка, необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози тощо).

Чи мають місце факти винесення на публічне обговорення проектів розпоряджень, що зачіпають інтереси населення області (району) та мають важливе соціально-економічне значення. Наявність плану проведення публічного обговорення.

1.2. Оцінка раціональності розподілу обов'язків між посадовими особами керівного складу райдержадміністрації. Організація кураторства структурних підрозділів райдержадміністрації.

Визначення функцій та повноважень посадових осіб, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Посадові інструкції, їх відповідність завданням підрозділів.

1.3. Наявність поточних (на рік), квартальних та оперативних (на місяць, тиждень) планів роботи, затверджених в установленому порядку (на рівні райдержадміністрації, її структурних підрозділів).

Оцінка повноти та актуальності змісту планів (чи відображені в них найважливіші питання соціально-економічного розвитку району тощо). Оцінка масштабності запланованих заходів (чи не зосереджується увага на дрібних та другорядних питаннях за наявності більш актуальних і важливих проблем).

Чи знаходять відображення у планах заходи, проведення яких передбачено актами та дорученнями Президента України. Оцінити на прикладах 5 - 6 актів Президента України конкретність запланованих на їх виконання заходів.

Яким чином контролюється виконання планів (на кого покладено; чи розглядаються питання за підсумками періоду, що минув; які вживаються заходи при невиконанні планів). Як оцінюється виконання запланованих заходів, чи не застосовується при цьому формальний, "паперовий" підхід. Чи здійснюється аналіз виконання запланованих заходів.

2. Практика підготовки і проведення нарад

2.1. Проаналізувати практику проведення засідань колегій райдержадміністрацій, звернувши увагу на актуальність питань, які виносилися на порядок денний, виваженість, адресність та дієвість рішень, що приймалися за результатами розгляду порушених питань, контролю за виконанням прийнятих рішень, у тому числі:

планування проведення засідань колегій, нарад, визначення їх тематики, прив'язка до моменту;

документальне забезпечення засідань колегій, нарад (порядок денний, аналітичні та інформаційні матеріали, протоколи рішень та правильність їх оформлення (наприклад, підписання головуючим не пізніше ніж у 3-денний термін);

результативність засідань колегій, нарад. Як виконуються прийняті рішення, хто і як їх контролює (вибірково перевірити по протоколах).

2.2. Чи розглядалися на засіданнях колегій, нарадах питання діяльності структурних підрозділів районних державних адміністрацій, здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Проаналізувати заходи, вжиті з метою їх реалізацію.

3. Організація виїзної роботи

3.1. Чи плануються відрядження працівників, у тому числі керівного складу. Періодичність та проблематика відвідування віддалених регіонів (визначити співвідношення поїздок до таких регіонів до загального числа відряджень по працівниках і в цілому по колективу районної державної адміністрації).

3.2. Яким чином визначається мета відрядження. Чи ставляться конкретні завдання. Як визначається тривалість поїздки, чи відповідає вона важливості питання (вибірково перевірити і навести приклади).

3.3. Яким чином складається та ким перевіряється і затверджується звіт про відрядження. Вибірково перевірити декілька звітів, визначити ефективність відрядження (досягнутий результат).

4. Організація контролю за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

4.1. Форми, методи та періодичність перевірок (комплексні перевірки з виїздом на місця, тематичні перевірки, що здійснюються відповідними службами районної державної адміністрації):

- як плануються і готуються перевірки. Яким чином визначається їх мета, завдання, тривалість перевірок та склад перевіряючих;

- які рішення приймаються по результатах перевірки; чи були випадки оприлюднення результатів перевірок.

4.2. Надати матеріали перевірок (комплексних і тематичних). Вибірково перевірити декілька звітів, проаналізувати чи відповідають результати перевірок важливості поставлених питань, чи було вжито конкретних заходів.

4.3. Чи розроблені графіки участі керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, районних служб у засіданнях виконавчих органів місцевих рад.

4.4. Наявність і своєчасність надання до райдержадміністрацій протоколів засідань виконавчих органів місцевих рад. Чи проводиться аналіз даних протоколів працівниками апарату райдержадміністрацій (організаційним, юридичним відділами).

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали