ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2012 р. N 110

Про оцінювання роботи органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 N 779-р "Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів", наказом Міністерства економіки України від 17.07.2006 N 245 "Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах і відповідної форми звіту", який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за N 913/12787, з метою забезпечення постійного проведення відповідних оцінок та аналізу впливу облдержадміністрації на інвестиційний клімат у Запорізькій області:

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям подавати щопівроку, до 5 лютого та 5 серпня, до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації інформацію про:

реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями;

висвітлення у засобах масової інформації заходів з поліпшення інвестиційного клімату;

участь підприємств, установ та організацій у регіональних і міжнародних форумах, виставках, ярмарках.

2. Головному управлінню статистики у Запорізькій області подавати щопівроку, до 5 лютого та 5 серпня, до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації інформацію щодо показників економічного та соціального розвитку області за звітний рік та півріччя згідно з додатком.

3. Райдержадміністраціям подавати щопівроку, до 2 лютого та 2 серпня, управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації результати моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів за формою, що додається.

4. Запропонувати Запорізькій торгово-промисловій палаті подавати щопівроку, до 5 лютого та 5 серпня, до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації інформацію про проведення регіональних і міжнародних форумів, виставок, ярмарок та їх ефективність.

5. Запропонувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення здійснити заходи, передбачені у пунктах 1 та 3 цього розпорядження.

6. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації забезпечити:

6.1. подання щопівроку, до 12 лютого та 12 серпня, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України узагальненої інформації про результати оцінювання роботи щодо залучення інвестицій;

6.2. подання щороку, до 20 лютого, голові облдержадміністрації узагальненої інформації про хід виконання цього розпорядження.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.07.2008 N 280 "Про оцінювання роботи органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату в регіоні".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гончарука П. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

Додаток
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
13.03.2012 N 110


ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників економічного та соціального розвитку області
за______ півріччя 20____року

N
з/п

Показник

Одиниця виміру

___

півріччя звітного періоду

Відповідний період попереднього року

Відхилення показника

Примітка

 

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Економічні показники

1.1.

Валовий регіональний продукт на одну особу

грн.

 

 

 

 

 

1.2.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами

млн. грн.

 

 

 

 

 

1.3.

Обсяг сільськогосподарської продукції (у порівняних цінах)

млн. грн.

 

 

 

 

 

1.4.

Частка інноваційно активних підприємств

%

 

 

 

 

 

1.5.

Валова сільськогосподарська продукція на 100 га сільськогосподарських угідь

тис. грн.

 

 

 

 

 

1.6.

Площа сільськогосподарських угідь на одне фермерське господарство

га

 

 

 

 

 

1.7.

Роздрібний товарообіг у середньому за місяць (включаючи ресторанне господарство) на одну особу

грн.

 

 

 

 

 

1.8.

Обсяг реалізованих нефінансових послуг усім категоріям споживачів з розрахунку на одну особу

грн.

 

 

 

 

 

1.9.

Освоєно інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.

 

 

 

 

 

1.10.

Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів

тис. грн.

 

 

 

 

 

1.11.

Питома вага збиткових підприємств у відсотках до кількості підприємств

%

 

 

 

 

 

1.12.

Обсяг будівельних робіт

тис. грн.

 

 

 

 

 

1.13.

Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості

у % до початку року

 

 

 

 

 

1.14.

Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості

у % до початку року

 

 

 

 

 

2. Розвиток інфраструктури

2.1.

Загальний обсяг вантажних перевезень

млн. тон.

 

 

 

 

 

2.2.

Загальний обсяг пасажирських перевезень

млн. чол.

 

 

 

 

 

2.3.

Забезпеченість населення домашніми телефонними апаратами на 100 сімей

шт.

 

 

 

 

 

2.4.

Загальний обсяг інноваційних витрат на технологічні інновації

тис. грн.

 

 

 

 

 

2.5.

Подано заявок на винаходи юридичним особам

шт.

 

 

 

 

 

2.6.

Кількість користувачів мережі Інтернет (контрактних)

тис. чол.

 

 

 

 

 

3. Людські ресурси

3.1.

Введення в експлуатацію житла забудовниками всіх форм власності

тис. кв. м

 

 

 

 

 

3.2.

Наявний дохід на одну особу

грн.

 

 

 

 

 

3.3.

Заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного працівника

грн.

 

 

 

 

 

3.4.

Рівень економічної активності населення (вік 15-70 років)

%

 

 

 

 

 

3.5.

Середньомісячна заробітна плата з розрахунку на штатного працівника

грн.

 

 

 

 

 

3.6.

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці

%

 

 

 

 

 

3.7.

Рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в Державній службі зайнятості

%

 

 

 

 

 

3.8.

Випуск вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

осіб

 

 

 

 

 

3.9.

Випуск вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації

осіб

 

 

 

 

 

3.10.

Тираж обласних, міських, районних та низових газет

тис. прим.

 

 

 

 

 

4. Підприємництво

4.1.

Середньорічна кількість зайнятих працівників малих підприємств до кількості зайнятих працівників у цілому на підприємствах - суб'єктах підприємницької діяльності

%

 

 

 

 

 

4.2.

Частка реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у % до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) у регіоні в цілому.

%

 

 

 

 

 


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

Додаток 


Форма


ЗВІТ
____
(орган виконавчої влади)
про результати моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів
за______півріччя 20____року

N
з/п

Перелік показників

Кількість звернень у звітному періоді

Зміст звернень

Зміст роботи із зверненнями

1

2

3

4

5

1.

Надання роз'яснень положень нормативно-правових актів, усього, у тому числі з питань:
оподаткування;
власності;
сертифікації та ліцензування;
реєстрації;
повноважень центральних (місцевих) органів виконавчої влади;
з інших питань

 

 

 

2.

Розгляд скарг, усього, у тому числі щодо роботи:
центральних (місцевих) органів виконавчої влади;
органів місцевого самоврядування;
органів контролю;
податкових органів;
суб'єктів з підприємницької діяльності з інших питань

 

 

 

3.

Розгляд пропозицій, усього, у тому числі щодо:
поліпшення роботи центральних (місцевих) органів виконавчої влади;
удосконалення нормативно-правових актів;
реалізації соціальних проектів, у тому числі разом з центральними (місцевими) органами виконавчої влади;
розвитку інвестиційної, виробничої та соціальної інфраструктури;
стимулювання інвестиційної діяльності з боку центральних (місцевих) органів виконавчої влади;
з інших питань.

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали