ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.10.2011 р. N 520

Про оголошення та проведення конкурсу про надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, керуючись розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.04.2009 N 163 "Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди", статтею 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у зв'язку з наявністю вільних ставків на території області:

1. Оголосити та провести конкурс щодо надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди.

2. Затвердити:

2.1. Умови проведення конкурсу щодо надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди та критерії оцінки конкурсних пропозицій (додаються).

2.2. Перелік водних об'єктів загальнодержавного значення, які надаються у тимчасове користування на умовах оренди за конкурсом (додається).

3. Обласній комісії щодо розгляду питань з надання водних об'єктів для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у оздоровчих цілях (Берестовий) забезпечити організацію і проведення конкурсу щодо надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди.

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Донецьке обласне виробниче управління меліорації і водного господарства (Панков).

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
03.10.2011 N 520

Умови проведення конкурсу щодо надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди та критерії оцінки конкурсних пропозицій

1. Для розгляду питання про надання водних об'єктів у тимчасове користування на умовах оренди претендентом (юридичною особою, фізичною особою - підприємцем) до Комісії подаються наступні документи:

1.1. Заява (клопотання).

1.2. Обґрунтування необхідності відведення водного об'єкту.

1.3. Позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування водного об'єкту з його орієнтовними розмірами (викопіювання з плану землекористування з нанесенням водного об'єкту, підписане органами Держкомзему, паспорт водного об'єкту).

1.4. Письмова згода землекористувача (землевласника) на оренду водного об'єкту та власника або балансоутримувача гідротехнічних споруд на спільне використання та технічне обслуговування.

1.5. Копії установчих документів для юридичних осіб та свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру) фізичної особи-підприємця, завірені нотаріально.

1.6. Акт перевірки державної санітарно-епідеміологічної служби та протокол лабораторного дослідження вод.

1.7. Довідка гідрогеолого-меліоративної служби про гідрогеологічний стан території в зоні впливу водного об'єкту на підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь на початок терміну дії договору оренди; хімічний склад води у ставках, які використовуються для риборозведення.

1.8. Погодження водокористувача (при здійсненні зрошення з водного об'єкту) та, за необхідності, розрахунок водогосподарського балансу, отриманого в порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Учасник у встановлений цим розпорядженням термін подає до Комісії в запечатаному конверті конкурсну пропозицію, яка повинна містити:

2.1. Місцезнаходження водного об'єкту, його площу та об'єм при нормальному підпірному рівні.

2.2. Відомості про учасника (найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності).

2.3. Запропонований учасником розмір орендної плати за водний об'єкт.

2.4. Додаткові зобов'язання щодо використання водного об'єкту.

2.5. Термін і мета оренди водного об'єкту.

2.6. Обов'язкові пропозиції (здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, створення нових робочих місць, надання інших пропозицій, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади).

3. Термін дії оренди водного об'єкту - не більше 10 років.

4. Стартова орендна плата за використання 1 га водного дзеркала на рік, при нормальному підпірному рівні, визначена для кожного водного об'єкту і наведена в переліку водних об'єктів загальнодержавного значення, які надаються у тимчасове користування на умовах оренди за конкурсом.

5. Критерії, які будуть застосовані Комісією при оцінці конкурсних пропозицій:

5.1. Запропонований учасником розмір орендної плати за водний об'єкт.

5.2. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища.

5.3. Створення нових робочих місць.

5.4. Надання інших пропозицій, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади.

6. Конкурсні пропозиції надаються Комісії в запечатаному конверті, на якому учасник зазначає свою назву, місцезнаходження та найменування об'єкту конкурсу з поміткою "Заява на участь у конкурсі" та "Не розпечатувати до 21.10.2011 до 1400 години".

7. Пропозиція, надана учасником на участь у конкурсі, не розпечатується до дати та часу проведення конкурсу.

8. Засідання Комісії з проведення конкурсу відбудеться 21.10.2011 о 1400 годині в приміщенні Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства (м. Донецьк-48, пр. Визволення Донбасу, 8-б, тел. 311-29-30).

Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій 18.10.2011 до 1400 години.

Порядок прийняття конкурсних пропозицій, умови проведення конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій та розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2009 N 163 "Про Тимчасовий порядок щодо підготовки правових актів з надання водних об'єктів загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди" розміщенні в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.donoda.gov.ua).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
03.10.2011 N 520

Перелік
водних об'єктів загальнодержавного значення, які надаються у тимчасове користування на умовах оренди за конкурсом

1. Сенянське водосховище, розташоване на балці Сінна, басейн річки Казенний Торець, площею водного дзеркала 32,0 га, ємністю 1,23 млн. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Новоекономічної селищної ради Красноармійського району. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 39,73 грн. за 1 га на рік.

2. Ставок, розташований на балці без назви, басейн річки Грузька, площею водного дзеркала 4,3 га, ємністю 81,7 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Дружківської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

3. Ставок, розташований на балці без назви, басейн річки Грузька, площею водного дзеркала 0,45 га, ємністю 6,96 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Макіївської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

4. Ставок, розташований на балці без назви, права притока балки Гурти, басейн річки Лугань, площею водного дзеркала 0,71 га, ємністю 6,8 тис. м3 га при нормальному підпірному рівні, на території Горлівської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

5. Ставок, розташований на річці Булавін, басейн річки Кринка, площею водного дзеркала 6,5 га, ємністю 162,0 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Вуглегірської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

6. Ставок, розташований на балці Сороча, права притока річки Булавін, басейн річки Кринка, площею водного дзеркала 1,8 га, ємністю 30,0 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Вуглегірської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

7. Ставок, розташований на балці Сороча, права притока річки Булавін, басейн річки Кринка, площею водного дзеркала 1,4 га, ємністю 18,2 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Вуглегірської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

8. Петрівське водосховище, розташоване на балці Суха, басейн річки Кривий Торець, площею водного дзеркала 53,0 га, ємністю 1,71 млн. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Катеринівської сільської ради Костянтинівського району. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 39,73 грн. за 1 га на рік.

9. Ставок, розташований на балці Суха Калиновка, права притока річки Калинова, басейн річки Грузька, площею водного дзеркала 9,8 га, ємністю 302,62 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Макіївської міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

10. Ставок, розташований на балці Рутченковська, басейн річки Кальміус, площею водного дзеркала 21,72 га, ємністю 680,0 тис. м3 при нормальному підпірному рівні, на території Донецької міської ради. Стартова орендна плата за використання водного дзеркала - 375,0 грн. за 1 га на рік.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали