ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.09.2011 р. N 589

Про оприлюднення інформаційного листа Держфінпослуг з питань застосування Порядку реєстрації договорів перестрахування

Відповідно до пункту 3 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, та з метою доведення до відома учасників страхового ринку інформації про необхідність дотримання вимог чинного законодавства, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Оприлюднити інформаційний лист Держфінпослуг з питань застосування Порядку реєстрації договорів перестрахування (Розпорядження N 153) (додається).

2. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення розмістити лист, зазначений у пункті 1 цього розпорядження, на офіційній сторінці Держфінпослуг у мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

 

Протокол засідання Комісії
від 15 вересня 2011 р. N 665

 

Додаток
до розпорядження Держфінпослуг
15.09.2011 N 589

Проект інформаційного листа Держфінпослуг з питань застосування Порядку реєстрації договорів перестрахування (Розпорядження N 153)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування" та підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядженням від 28.03.2011 N 153 (Розпорядження N 153) затвердила Порядок реєстрації договорів перестрахування, який зареєстровано Міністерством юстиції України 31.05.2011 за N 642/19380 (далі - Порядок).

На підставі пункту 1 розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 N 152 (Розпорядження N 152), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за N 641/19379, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 N 4123 "Про затвердження Порядку погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.06.2005 за N 694/10974.

Відповідно до частини третьої статті 5 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

За результатами розгляду поданих на реєстрацію договорів перестрахування страховиками (перестраховиками) договорів перестрахування встановлені суттєві недоліки при оформленні документів. Найбільш поширені помилки стосуються оформлення заяв на реєстрацію договорів перестрахування, що є підставою для відмови в реєстрації. Для реєстрації договорів перестрахування Заявник подає до Держфінпослуг разом із заявою про реєстрацію договору перестрахування (далі - Заява) (додаток 1 до цього Порядку (Розпорядження N 153)) копії договорів перестрахування. Заява повинна бути приєднана до однієї з копій договору перестрахування, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника Заявника, та прошита разом із цією копією та всіма змінами (за наявності). Зміст заяви повинен відповідати зразку (Додаток 1 до Порядку (Розпорядження N 153)).

Пунктом 2 Порядку (Розпорядження N 153) визначено вичерпний перелік суб'єктів, які надають договори перестрахування на реєстрацію.

Страховиком (цедентом, перестрахувальником)-резидентом (далі - Заявник) у Держфінпослуг реєструються:

договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами;

договір перестрахування (договори перестрахування), укладений (укладені) з одним і тим самим страховиком (перестраховиком)-резидентом, у разі якщо сума перестрахового (перестрахових) платежу (платежів) за ним (ними) дорівнює (дорівнюють) або перевищує (перевищують) протягом календарного року сумарно 150000 гривень.

Інші договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика (перестраховика) та страховика (цедента, перестрахувальника).

Страхування регулюється главою 67 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України, де визначені окремі види зобов'язань (договірні зобов'язання) та Законом України "Про страхування". Законом України "Про страхування" не визначено поняття "спецакцепт", "сліп", "ковер-нота" та "бордеро".

Відповідно до статті 2 Закону України "Про страхування" перестрахування є галуззю страхової діяльності. Враховуючи викладене, страховики зобов'язані вести облік договорів страхування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів.

Порядком (Розпорядження N 153) встановлено договори перестрахування, які підлягають реєстрації в Держфінпослуг, та вимоги до таких договорів. Договори перестрахування, що підлягають реєстрації, мають відповідати загальним вимогам до договорів, установленим Цивільним кодексом України, та/або вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим законодавством про зовнішньоекономічну діяльність, з урахуванням установлених іншим законодавством особливостей, зокрема щодо:

предмета договору перестрахування;

розміру страхової суми за договором перестрахування;

переліку страхових випадків;

розміру перестрахових платежів і строків їх сплати;

перестрахового тарифу;

умов здійснення перестрахової виплати та причин відмови в перестраховій виплаті.

Стосовно здійснення перестрахування у страховиків-нерезидентів слід керуватись Порядком та вимогами щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 124.

Згідно з пунктом 4 Порядку (Розпорядження N 153) у разі досягнення або перевищення суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 150000 гривень за договором (договорами) перестрахування, укладеним (укладеними) з одним і тим самим страховиком (перестраховиком)-резидентом, протягом десяти робочих днів з дня такого досягнення та/або перевищення Заявник надсилає до Держфінпослуг (разом із Заявою) для реєстрації копії договорів перестрахування (разом з усіма змінами (за наявності) із страховиком (перестраховиком)-резидентом у двох примірниках, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника Заявника.

Відповідно до абзацу третього пункту 4 Порядку (Розпорядження N 153) договори перестрахування, зазначені в абзаці другому цього пункту, підлягають реєстрації у разі досягнення або перевищення протягом календарного року суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 300000 гривень та усіх інших сум, що є кратними 150000 гривень.

Згідно з Додатком 1 до Порядку (Заява про реєстрацію договору перестрахування) (Розпорядження N 153) передбачена обов'язкова подача договору перестрахування на реєстрацію у разі внесення змін до нього.

Договори перестрахування залишаються без реєстрації у разі:

оформлення документів із порушенням вимог цього Порядку (Розпорядження N 153);

відсутності у страховика (перестраховика)-резидента чинної ліцензії на проведення відповідного виду страхування або зупинення чи обмеження ліцензії, виданої страховику (перестраховику)-резиденту на проведення відповідного виду страхування;

невідповідності страховика (перестраховика)-нерезидента вимогам, визначеним статтею 2 Закону України "Про страхування" та пунктом 2 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 124;

невідповідності договорів перестрахування пункту 8 цього Порядку (Розпорядження N 153).

Якщо заявник письмово погодився з підставами, зазначеними в листі Держфінпослуг про залишення без реєстрації договору перестрахування, Держфінпослуг може повернути документи, які подавалися для реєстрації договорів перестрахування (крім одного примірника копії договору страхування), у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів.

Абзацом сьомим пункту 9 Порядку (Розпорядження N 153) передбачено, що після усунення причин, що були підставою для залишення договору перестрахування без реєстрації, заявник може повторно подати договір перестрахування.

 

Член Комісії - директор департаменту
реєстрації, ліцензування та
дозвільних процедур

О. М. Калінін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали