ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 6/66

Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", керуючись пп. 19, 20 ч. 1 ст. 43, ст. 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1. Визначити орендодавцями:

- цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області - Луганську обласну раду;

- нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, заклад та іншого окремого індивідуально визначеного майна - відповідні підприємства, установи, організації, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.

2. Уповноважити першого заступника голови обласної ради Харіна Євгена Миколайовича на підписання договорів оренди майна, орендодавцем якого є Луганська обласна рада.

3. Голові обласної ради оформити довіреність на підписання договорів оренди, в яких орендодавцем є Луганська обласна рада, на першого заступника голови обласної ради Харіна Євгена Миколайовича.

4. Доручити голові обласної ради:

4.1. На підставі інформації балансоутримувачів відповідного майна щорічно формувати переліки цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, яке може бути передано в оренду, та вносити до них зміни, забезпечувати оприлюднення зазначених переліків у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

4.2. Утворювати та затверджувати склад, вносити зміни до складу постійно діючої комісії з орендних відносин та конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності й виконавців робіт із землеустрою.

4.3. Погоджувати на підставі позитивних висновків (рекомендацій) постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів питання щодо надання згоди орендареві на здійснення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованого майна із зазначенням того, що орендар не має права вимагати компенсування коштів, витрачених на здійснення таких поліпшень.

4.4. Надавати балансоутримувачам нерухомого майна, що передається в оренду, повноваження бути замовниками оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке оформлюється листом.

5. Доручити постійній комісії з орендних відносин (у разі, коли орендодавцем майна виступає Луганська обласна рада):

- погодження умов договору оренди майна;

- здійснення необхідних заходів щодо вивчення попиту на об'єкт оренди;

- прийняття рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди та його оприлюднення згідно з діючим законодавством;

- проведення конкурсу на право оренди у разі надходження двох і більше заяв.

6. У разі надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, заклад, орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з органом, визначеним Луганською обласною радою, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець звертається до обласної ради для проведення подальшої процедури передачі в оренду майна на конкурсних засадах згідно з порядком, затвердженим рішенням Луганської обласної ради.

7. Покласти на управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради виконання організаційних заходів щодо проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради та конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт з землеустрою, з додержанням вимог чинного законодавства України та рішень обласної ради з цих питань.

8. Покласти на заступника керівника секретаріату - начальника управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради - повноваження щодо:

8.1. Погодження договорів оренди нерухомого майна, додаткових договорів до них, розрахунків орендної плати у випадках оренди нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, заклад.

8.2. Погодження договорів суборенди нерухомого майна, додаткових договорів до них, розрахунків суборендної плати.

8.3. Затвердження оцінки майна шляхом скріплення підписом та гербовою печаткою обласної ради висновку про вартість майна, що передається в оренду, на підставі результатів рецензування звітів про оцінку майна.

9. Підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області при передачі в оренду, (найм, позичку) будівель та інших капітальних споруд (їх окремих частин), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та знаходяться на балансі цих підприємств, установ та організацій, розрахунок плати за користування земельними ділянками, визначеної ст. 797 Цивільного кодексу України, на якій розташовані вказані в цьому пункті об'єкти, здійснювати в порядку, передбаченому для розрахунку плати за користування земельною ділянкою, яка знаходиться у постійному користуванні.

10. Пункти 3, 4, 5, 6, 7 рішення Луганської обласної ради від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" вважати такими, що втратили чинність.

11. Виконавчому апарату Луганської обласної ради:

11.1. Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення, за результатами якого надавати голові Луганської обласної ради для підпису відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного впливу;

11.2. Здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного рішення, в тому числі щодо виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

12. В десятиденний термін з моменту прийняття даного рішення забезпечити його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

13. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали