МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 лютого 2012 року N 141

Про організаційну структуру цивільного захисту (цивільної оборони) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту України" і "Про цивільну оборону України" та з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та готовності до реагування на них як у мирний час, так і в особливий період, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

організаційну структуру цивільного захисту (цивільної оборони) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - ЦЗ (ЦО) Міністерства);

розподіл функціональних обов'язків між членами штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства;

штатно-посадовий список особового складу штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, Урядовим уповноваженим, директорам департаментів, начальникам самостійних структурних підрозділів Міністерства, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, забезпечити безпеку функціонування підпорядкованих структурних підрозділів, захист персоналу, вживати необхідних заходів у кризових ситуаціях мирного часу, в особливий період та в разі виникнення можливих терористичних і диверсійних актів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки України:

від 07.02.2007 N 32 "Про організаційну структуру цивільного захисту (цивільної оборони) Міністерства";

від 03.11.2009 N 1212 "Про нову редакцію додатків до наказу Міністерства від 07.02.2007 N 32".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника ЦЗ (ЦО) - начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства Копилова В. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10.02.2012 N 141

Організаційна структура цивільного захисту (цивільної оборони) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  

 

Перший заступник начальника ЦЗ (ЦО) -
начальник штабу ЦЗ (ЦО)
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10.02.2012 N 141

РОЗПОДІЛ
функціональних обов'язків між членами штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства

Начальник штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства:

є першим заступником начальника ЦЗ (ЦО) Міністерства і за його дорученням має право видавати окремі накази, директиви та розпорядження з питань ЦЗ (ЦО);

здійснює керівництво діяльністю штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на штаб ЦЗ (ЦО) Міністерства завдань та прийняті начальником ЦЗ (ЦО) Міністерства рішення;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства, керівників структурних підрозділів Міністерства з питань ЦЗ (ЦО);

несе відповідальність за розроблення планів Міністерства з питань ЦЗ (ЦО) на мирний та воєнний час, їх своєчасне коригування, виконання всіх покладених на штаб ЦЗ (ЦО) Міністерства заходів, навчання працівників Міністерства та штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства, керівництво діяльністю штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства та організацію злагодженої роботи штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства, оперативних груп, евакуаційної комісії з виконання заходів ЦЗ (ЦО) Міністерства в установлений час;

зобов'язаний постійно знати обстановку, завдання, поставлені керівництвом ЦЗ (ЦО), хід виконання заходів ЦЗ (ЦО) в Міністерстві та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

безпосередньо керує підготовкою даних з ЦЗ (ЦО) для прийняття рішення та повинен бути завжди готовий доповісти про обстановку, а також надати пропозиції з виконання заходів ЦЗ (ЦО) Міністерства як у мирний час, так і в особливий період;

здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану ЦЗ (ЦО) на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує за розпорядженням начальника ЦЗ (ЦО) Міністерства оповіщення і збір працівників Міністерства;

повинен своєчасно вносити зміни та здійснювати коригування особового складу штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства та оперативних груп.

Перший заступник начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства:

виконує обов'язки начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства в разі його відсутності;

вирішує питання матеріального та фінансового забезпечення заходів ЦЗ (ЦО) в Міністерстві.

Заступник начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства:

здійснює методичне керівництво плануванням ЦЗ (ЦО) в Міністерстві, а також документальне оформлення всіх питань щодо ЦЗ (ЦО) на всіх рівнях;

здійснює контроль за підтриманням системи ЦЗ (ЦО) в Міністерстві в постійній готовності до дій;

організовує роботу в Міністерстві з питань ЦЗ (ЦО);

контролює підготовку працівників центрального апарату з ЦЗ (ЦО) у структурних підрозділах Міністерства та підготовку працівників Міністерства в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту;

розробляє проекти наказів, директив, розпоряджень та інших документів Міністерства щодо питань ЦЗ (ЦО);

контролює стан запасних пунктів управління Міністерства, надає допомогу в організації їх готовності до роботи працівників Міністерства в особливий період та в надзвичайних ситуаціях;

розробляє та уточнює плани ЦЗ (ЦО) Міністерства на мирний час та на особливий період;

інструктує відповідальних чергових Міністерства.

Заступник начальника штабу з питань захисту працівників Міністерства та їх евакуації:

безпосередньо здійснює нагляд за утриманням запасних пунктів управління та забезпечує їх необхідним майном, уживає заходів щодо підвищення рівня їх готовності до використання за призначенням;

бере участь у розробленні та коригуванні щороку плану евакуації Міністерства, у комплектуванні особового складу евакуаційних комісій та проведенні з ними занять, тренувань і навчань;

здійснює контроль за розробленням планів розосередження та евакуації підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

організовує та забезпечує автотранспортом вихід оперативних груп Міністерства до його позаміських запасних пунктів управління.

Помічник начальника штабу з організації навчання працівників Міністерства з ЦЗ (ЦО):

здійснює контроль та організацію виконання плану комплектування слухачами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту з числа працівників Міністерства;

здійснює контроль за виконанням та коригуванням схем оповіщення як у робочий, так і в неробочий час самостійними структурними підрозділами Міністерства.

Помічник начальника штабу з оповіщення і зв'язку безпосередньо організовує та забезпечує постійну готовність системи оповіщення та зв'язку в Міністерстві.

Група оцінки обстановки і розроблення пропозицій:

забезпечує збирання, обробку та узагальнення інформації про надзвичайні ситуації (стихійне лихо, аварія, катастрофа, велика пожежа, ядерний вибух, райони застосування хімічної та бактеріологічної зброї) як у мирний час, так і в особливий період та в умовах можливих актів тероризму;

здійснює прогнозування зон, розмірів, характеру руйнувань, пожеж, радіоактивного та хімічного зараження;

виконує розрахунки та готує пропозиції з організації захисту працівників Міністерства та членів їх сімей, роботи автотранспорту Міністерства.

Група контролю:

відповідає за своєчасну організацію забезпечення центрального апарату Міністерства медикаментами, засобами індивідуального захисту, вогнегасниками, засобами радіаційного та хімічного захисту і відповідними приладами;

відповідає за своєчасну організацію забезпечення запасних пунктів управління Міністерства медичними засобами, засобами індивідуального захисту та іншим майном;

забезпечує збір даних про виконання заходів ЦЗ (ЦО) від підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та обмін інформацією про обстановку;

забезпечує цілодобове чергування відповідальних чергових у штабі ЦЗ (ЦО) відповідно до законодавства;

забезпечує комплектування та оснащення робочих місць відповідальних чергових сучасним обладнанням, комп'ютерною технікою та засобами зв'язку;

забезпечує та організовує роботу автотранспорту Міністерства;

узагальнює отримані дані та подає їх до групи оцінки обстановки і розроблення пропозицій.

Група чергування відповідає за своєчасну передачу сигналів та інформації до структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

 

Перший заступник начальника ЦЗ (ЦО) -
начальник штабу ЦЗ (ЦО)
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10.02.2012 N 141

Штатно-посадовий список
особового складу штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства

Перший заступник начальника ЦЗ (ЦО) - начальник штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
КОПИЛОВ Вадим Анатолійович

Перший заступник начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату
ПАВЛЕНКО Володимир Петрович

Заступник начальника штабу ЦЗ (ЦО) Міністерства

- начальник відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки
МАЦИПУРА Василь Іванович

Заступник начальника штабу з питань захисту працівників Міністерства та їх евакуації

- директор адміністративно-господарського департаменту
КРАСОВСЬКИЙ Іван Борисович

Помічник начальника штабу з організації навчання працівників Міністерства з ЦЗ(ЦО)

- заступник начальника відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки
СОРОКІНА Вікторія Геннадіївна

Помічник начальника штабу з оповіщення і зв'язку

- директор департаменту інформаційних технологій
ДОРОНІН Дмитро Володимирович

Група оцінки обстановки і розроблення пропозицій

- директор департаменту економіки оборони та безпеки
БРОВЧЕНКО Юрій Петрович

- заступник начальника відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки
СОРОКІНА Вікторія Геннадіївна

Група контролю

- директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер
КОРНІЄНКО Вікторія Іванівна

- директор адміністративно-господарського департаменту
КРАСОВСЬКИЙ Іван Борисович

- начальник відділу координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій адміністративно-господарського департаменту
ПИСАРЕВА Тетяна Степанівна

- виконувач обов'язків директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби
САЛІЙ Олександра Олексіївна

Група чергування

- відповідальні чергові Міністерства:
АРТЕМ'ЄВ В'ячеслав Леонідови
АРТЕМ'ЮК Наталія Сергіївна
АТАМАНСЬКИЙ Роман Михайлович
ГИЖКО Володимир Парфенійович
ДАНКЕВИЧ Марина Сергіївна
ДМИТРЕНКО Наталія Олександрівна
ПРИПИШНЮК Віталій Миколайович

 

Перший заступник начальника ЦЗ (ЦО) -
начальник штабу ЦЗ (ЦО)
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали