РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

вія 7 серпня 1978 р. N 402

Київ

Про організацію антикорозійної служби в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 14 грудня 1987 року N 409

Рада Міністрів СРСР постановою від 12 липня 1978 р. N 597 "Про організацію антикорозійної служби в країні":

1) Поклала:

а) на Державний комітет СРСР по науці і техніці:

координацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі захисту металів від корозії, в тому числі робіт, які проводяться у співробітництві з зарубіжними країнами;

розробку науково-технічних прогнозів з найважливіших проблем, зв'язаних з захистом металів від корозії;

визначення разом з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік основних напрямів і програм робіт по вирішенню науково-технічних проблем у галузі захисту металів від корозії, а також контроль за їх виконанням;

забезпечення фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі захисту металів від корозії, передбачених у зазначених програмах;

б) на Держплан СРСР розробку ї включення в проекти планів економічного і соціального розвитку СРСР заходів по захисту металів від корозії і забезпечення здійснення цих заходів необхідними ресурсами;

в) на Держбуд СРСР:

розробку основних напрямів і програм робіт по захисту від корозії будівельних конструкцій, а також контроль за їх виконанням;

організацію розробки і затвердження нормативів по заведу від корозії будівельних конструкцій, а також контроль за їх додержанням;

г) на Державний комітет СРСР по стандартах:

планування і координацію робіт по стандартизації засобів і методів протикорозійного захисту;

методичне керівництво діяльністю по стандартизації засобів і методів протикорозійного захисту, яку здійснюють головні і базі організації по стандартизації і метрології.

2) Поклала відповідальність:

на Міністерство хімічної промисловості - за розробку і виробництво хімічних засобів захисту металів від корозії, в тому числі лакофарбових і полімерних матеріалів для протикорозійних покриттів, склопластикових виробів, реагентів для електроосадження металів і підготовки металевої поверхні для нанесення покриттів, інгібіторів корозії на основі продукції, що відноситься до номенклатури Міністерства, а також за проектування і виготовленні дослідних зразків і установочних партій фарбувального устаткуванні апаратури для випробування лакофарбових матеріалів і покриттів, за розробку технічної документації на технологічні лінії, установки і устаткування для нанесення лакофарбових покриттів;

на Міністерство хімічного і нафтового машинобудування - за виробництво комплектних технологічних ліній, установок і устаткування для нанесення лакофарбових покриттів, за розробку і виробництво апаратури для газотермічного напилення, очисних і ізоляційних машин для ремонту газо- і нафтопроводів, емальованої апаратурі а також за розробку нових видів силікатних емалей, склоемалевих і склокристалічних покриттів;

на Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР - за розробку і виробництво інгібіруваних масел і мастил, нафтового бітуму, синтетичних, каучуків і латексів, гумових сумішей, азбестотехнічних матеріалів і виробів, які призначені для протикорозійного захисту, інгібіторів корозії на основі продукції, що відноситься до номенклатури Міністерства;

на Міністерство целюлозно-паперової промисловості - за розробку і виробництво інгібіруваних паперу і картону для консервування і упаковки металевих виробів;

на Міністерство чорної металургії СРСР - за розробку і виробництво стальних корозієстійких конструкційних матеріалів у вигляді прокату, труб і дроту з металевими і неметалевими покриттями, біметалів на основі сталі, мастик на основі кам'яновугільних пеків для ізоляції трубопроводів, дрібнодисперсних залізних порошків;

на Міністерство кольорової металургії СРСР - за виробництво литих магнієвих протекторів, цинкового дроту для металізації труб, мідних і нікелевих анодів для нанесення гальванічних покриттів, конструкційних вуглеграфітових матеріалів і виробів з них;

на Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР - за розробку і виробництво термо- і вологостійкого склополотна, захисних обгорткових плівкових полімердьогтьобітумних матеріалів, сульфатостійкого цементу, кам'яного литва і кераміки;

на Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості - за розробку і виробництво устаткування /в тому числі автоматизованого/ для гальванічних цехів, а також устаткування для шліфувально-полірувальних робіт;

на Міністерство будівельного, шляхового і комунального машинобудування - за розробку і виробництво для потреб будівництва пересувних машин і інструменту для нанесення фарбувальні сумішей;

на Міністерство електротехнічної промисловості - за розробку і виробництво катодних станцій /автоматичних і сітьових/, в тому числі для умов Півночі, і дренажного обладнання, за виробництво запасних частин до нього, кабелів зв'язку і силових кабелів з захисними покриттями шлангового типу, алюмінієвого дроту для металізації труб, а також електротехнічного устаткування для комплектації установок по нанесенню захисних покриттів методами електрофарбування і електроосадження;

на Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління - за розробку і виробництво вимірювальних приладів для випробування лакофарбових матеріалів і покриттів з них, контролю товщини гальванічних покриттів, приладів неруйнівного контролю якості металу, товщиномірів для виміру ізоляційних покриттів трубопроводів і пересувних лабораторій електрохімічне захисту трубопроводів;

на Міністерство авіаційної промисловості - за виробництво алюмінієво-магнієвого і магнієвого прокату у вигляді прутків і стрічок для електрохімічного захисту підземних металевих споруд і комунікацій від корозії;

на Міністерство важкого і транспортного машинобудування - за розробку і виробництво високопродуктивних агрегатів для нанесення металевих і неметалевих покриттів на стальний прокат і труби;

на Міністерство охорони здоров'я СРСР - за визначення токсикологічних характеристик і затвердження гранично допустимої концентрації токсичних речовин у навколишньому середовищі при виробництві і використанні хімічних засобів боротьби з корозією металів.


3) Пункт 3 вступної частини втратив чинність

(згідно з постановою Ради МіністрівУкраїнської РСР від 14.12.87 р. N 409)

4) Створила при Державному комітеті СРСР по науці і техніці Підвідомчу науково-технічну раду по захисту металів від корозії на чолі з заступником Голови Комітету.

Встановила, що рішення Міжвідомчої науково-технічної ради до захисту металів від корозії з питань удосконалення методів і засобів протикорозійного захисту є обов'язковими для всіх міністерств і відомств.

5) Доручила Державному комітету СРСР по науці і техніці:

створити в м. Москві Всесоюзний міжгалузевий науково-дослідний інститут по захисту металів від корозії, поклавши на нього функції головної організації в країні а галузі розробки методів і засобів протикорозійного захисту;

здійснювати разом з Академією наук СРСР науково-методичне керівництво діяльністю Всесоюзного міжгалузевого науково-дослідного інституту по захисту металів від корозії.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1978 р. N 597 "Про організацію антикорозійної служби в країні" і на розвиток постанови Ради Міністрів УРСР від 24 листопада 1977 р. N 583 "Про стан і заходи по посиленню боротьби з корозією металу" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти на промислові, будівельні і транспортні міністерства і відомства УРСР, Міністерство меліорації і водного Господарства УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР Міністерство заготівель УРСР, Міністерство зв'язку УРСР, Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, Міністерство побутового обслуговування населення УРСР Міністерство місцевої промисловості УРСР та Державний комітет УРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства відповідальність за здійснення заходів по захисту і металів від корозії, за впровадження у виробництво прогресивних методів і засобів протикорозійного захисту, а також за проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в цій галузі.

Зобов'язати  зазначені міністерства і відомства УРСР:

а) створити в підвідомчих об'єднаннях, організаціях і на підприємствах, які мають великі втрати від корозії, спеціалізовані підрозділи /майстерні, цехи або дільниці/ по комплексному захисту від корозії устаткування, апаратури, будівельних конструкцій, підземних споруд і комунікацій;

б) проводити аналіз причин, що викликають корозію і вихід із ладу в результаті корозії устаткування, апаратури і комунікацій, а також здійснювати облік втрат від корозії металів;

в) виділити у 2-місячний строк в центральному апараті групу спеціалістів /спеціаліста/ в питаннях захисту металів від корозії в межах штатної чисельності центрального апарату.

Міністерствам і відомствам УРСР у необхідних випадках подавати Раді Міністрів УРСР пропозиції про створення спеціалізованих науково-виробничих об'єднань /на базі діючих науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій і промислових підприємств/ по розробці і виробництву корозієстійких матеріалів, засобів захисту від корозії, устаткування і апаратури для їх нанесення.

2. Президії Академії наук УРСР активізувати роботу Міжвідомчої науково-технічної ради по корозії і протикорозійному захисту металу, створеної відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 листопада 1977 р. N 583, переглянути положення про згадав раду та її склад, включивши до неї вчених, спеціалістів і керівних працівників відповідних міністерств і відомств УРСР. Покласти обов'язки голові вказаної ради на одного з віце-президентів Академії наук УРСР.

Встановити, що рішення Міжвідомчої науково-технічної ради по корозії і протикорозійному захисту металу з питань удосконалення методів ї засобів протикорозійного замету є обов'язковими для всіх міністерств і відомств УРСР.

3. Покласти функції головних в республіці організації з найважливіших питань захисту металів від корозії на інститути Академії наук УРСР і вузи Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, відповідно до основних напрямів їх наукової діяльності, згідно з додатком.

4. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР розглянути питання про організацію в Українській РСР науково-дослідного інституту /підрозділу/ по захисту металів від корозії з покладенням на нього функцій головної організації в республіці в галузі розробки методів і засобів протикорозійного захисту та внести до 1 грудня 1978 р. Раді Міністрів УРСР відповідні пропозиції.

5. Визнати такими, що втратили силу, рішення Уряду УРСР за переліком, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 серпня 1978 р. N 402

ПЕРЕЛІК
інститутів Академії наук УРСР і вузів Мінвузу УРСР, на які покладені функції головних в республіці організацій з найважливіших питань захисту металів від корозії

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР

- Розробка і освоєння нових жаростійких і захисних покриттів на основі металевих і неорганічних матеріалів з комплексом підвищених фізико-механічних хімічних і спеціальних властивостей устаткування для їх нанесення

Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР

- Розробка методів комплексного і спільного захисту від підземної корозії, що викликається блукаючими струмами, магістральних газо- і нафтопроводів, міських підземних комунікацій, а така засобів і обладнання для їх захисту. Створення нових матеріалів підвищеної корозійної стійкості, ефективних замінників металів і освоєння їх промислового виробництва

Фізико-механічний інститут АН, УРСР

- Розробка і впровадження методів захисту від корозії пристроїв і обладнання, що працює під напругою, кабелів зв'язку і сильного струму, створення засобів і пристроїв для їх захисту

Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР

- Розробка і освоєння б промисловості. технологічних процесів виробництва і нанесення різноманітних антикорозійні полімерних покриттів, лакофарбових, плівкових і порошкових полімерних матеріалів

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного

- Створення і впровадження методів мікробіологічного захисту металів від корозії

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського Мінвузу УРСР

- Розробка прогресивних технологічних процесів нанесення гальванічних, хімічних, конверсійних захисно-декоративних корозійно-стійких покриттів

Київський політехнічний інститут Мінвузу УРСР

- Створення і освоєння виробництва нових ефективних інгібіторів і інгібіруваних матеріалів, розробка методів і технологічних процесів по їх застосуванню в нафтовій, газовій, хімічній та інших галузях промисловості,розробка засобів контролю швидкості корозії

Дніпропетровський металургійний інститут Мінвузу УРСР

- Розробка і впровадження високопродуктивних і економічних технологічних процесів виробництва нержавіючих та інших корозійно-стійкий сталей, дослідження і створення процесів і конструкцій апаратів для підготовки поверхні металопрокату перед нанесенням антикорозійних покриттів, створення інгібіторів корозії і розробка методів їх застосування в металургійній промисловості для процесів травлення чорних і кольорових металів

Севастопольський приладобудівний інститут Мінвузу УРСР

- Розробка методів комплексного захисту металу від корозії в машинобудуванні і на транспорті з використанням інгібіторів корозії, електрохімічного захисту, уніфікованих схем фарбування та інших засобів

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 серпня 1978 р. N 402

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР з питань боротьби з корозією металів, що втратили силу

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1959 р. N 458 "Про посилення боротьби з корозією підземних металевих споруд і комунікацій".

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1959 р. N 968 "Про дальші заходи по посиленню боротьби з корозією підземних металевих споруд і комунікацій, що викликається блукаючими струмами".

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 лютого 1960 р. N 138 "Про заходи по посиленню боротьби з корозією в народному господарстві".

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1965 р. N 573 "Про поліпшення організації робіт в народному господарстві по захисту від корозії машин, устаткування, суден, будинків, споруд, підземних комунікацій і металопродукції".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали