РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.06.2011 р. N 269

Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році

На виконання статей 22, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Закону України від 4 вересня 2008 року N 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", із внесеними змінами, обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2009 - 2013 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 9 січня 2009 року N 5 та затвердженої рішенням обласної ради від 23 січня 2009 року N 1084, з метою забезпечення оздоровлення і повноцінного відпочинку дітей області у літній період 2011 року, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування:

1. Затвердити завдання щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року згідно з додатком.

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення:

при затвердженні місцевих бюджетів передбачити кошти для придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, вихованців дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, шкіл-інтернатів, притулків для дітей, центрів соціальної реабілітації, дітей з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює;

при вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей врахувати соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується;

охопити оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування області, згідно з додатком;

посилити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, виділених для оздоровлення дітей;

забезпечити ефективне функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів, не допускати їх перепрофілювання, зменшення кількості дитячих санаторіїв місцевого підпорядкування;

передбачити у місцевих бюджетах кошти на організацію харчування дітей у таборах відпочинку на базі загальноосвітніх шкіл та на організацію транспортного забезпечення дітей, які будуть направлятися в заклади оздоровлення та відпочинку;

забезпечити послугами з оздоровлення та відпочинку в районах та містах не менше 55 відсотків дітей шкільного віку;

не допускати відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку без дозволу санітарно-епідеміологічної служби;

посилити персональну відповідальність керівників і працівників закладів оздоровлення та відпочинку за охорону життя і здоров'я дітей, дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів, купання дітей у водоймах;

вжити заходів щодо підвищення ефективності послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, не допускати скорочення термінів перебування дітей у цих закладах, визначених відповідними санітарними правилами і нормами;

забезпечити всіх дітей, які направляються в заклади оздоровлення та відпочинку, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією;

провести цільові рейди для виявлення безпритульних дітей і влаштування їх у соціальні заклади для дітей, вжити заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку таких дітей.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:

організувати проведення профілактичних заходів у пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням та в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області;

забезпечити належне медичне обслуговування дітей та надання невідкладної допомоги дітям, які перебувають в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області.

Державному закладу "Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція":

вжити заходів щодо безоплатного проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності;

провести перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області до проведення оздоровчого сезону;

посилити державний санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд за станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і якістю питної води, продуктів харчування.

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

організувати проведення практики студентів педагогічних вищих навчальних закладів, які навчаються за бюджетні кошти, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відповідної підготовки їх до проходження такої практики;

створити на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів табори відпочинку з денним перебуванням, табори праці та відпочинку, профільні табори для відпочинку учнів;

охопити дітей дошкільного віку літнім відпочинком та оздоровленням за рахунок переведення дошкільних навчальних закладів на оздоровчий режим роботи;

сприяти направленню педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів на роботу у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей області.

5. Управлінням культури і туризму, освіти і науки, відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення:

вжити заходів щодо надання пільг з оплати відвідування дитячих розважальних закладів;

проводити тематичні культурно-виховні заходи (конкурси, вікторини, театральні, концертні дійства) з виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму, популяризації європейських демократичних цінностей та відродження національних традицій, сприяти розвитку здібностей у дітей;

забезпечити проведення виховної роботи українською мовою з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку роботу тематичних гуртків, секцій, клубів з творчого розвитку дітей;

залучати в установленому порядку дитячі та молодіжні організації до участі в патріотично-виховній, культурно-просвітницькій, спортивній, краєзнавчій і туристській роботі з дітьми;

посилити контроль за організацією виховного процесу в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

6. Управлінню МВС України в Рівненській області, управлінню МНС України в Рівненській області, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення відповідно до повноважень:

забезпечити дотримання громадського порядку та встановити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки у місцях оздоровлення та відпочинку дітей;

посилити контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу;

забезпечити належну охорону місць оздоровлення та відпочинку дітей.

7. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно із ЗАТ "Ей-І-ЕС "Рівнеенерго" вжити заходів щодо безперебійної подачі електроенергії в місця відпочинку дітей.

8. Виконавчій дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в частині організації харчування, лікування та культурного обслуговування дітей у літній період 2011 року, в межах коштів, визначених бюджетом обласного відділення Фонду.

9. Відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, Головному управлінню з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії організувати всебічне висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії та організувати показ у літній період пізнавальних і розважальних телепередач для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв і традицій, історії України.

10. Виконавцям подавати відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та на електронну адресу Рівненського обласного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради: ocoo_fzs_gm@ukr.net. оперативні дані про хід проведення оздоровлення та відпочинку дітей області за встановленою формою (таблиці 1 - 6) до 15 червня, 15 липня, 15 серпня, 15 вересня, 15 жовтня 2011 року, інформацію про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей області - до 10 листопада 2011 року.

11. Відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання розпорядження до 20 листопада 2011 року.

12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Губанова О. В.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
01.06.2011 N 269

Завдання щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року

Район (місто)

Кількість дітей шкільного віку (7 - 16 років) за даними держстатзвітності

Кількість дітей області, яку потрібно охопити оздоровленням та відпочинком (55 %)

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування області

Березнівський

10110

5560

71

Володимирецький

10213

5617

70

Гощанський

4289

2359

48

Демидівський

1970

1083

18

Дубенський

5510

3030

44

Дубровицький

6991

3845

62

Зарічненський

5127

2820

16

Здолбунівський

6477

3562

73

Корецький

4510

2481

46

Костопільський

7900

4345

70

Млинівський

5161

2839

50

Острозький

3695

2032

34

Радивилівський

4948

2721

34

Рівненський

10710

5891

96

Рокитнівський

9665

5316

66

Сарненський

15970

8784

111

м. Дубно

3898

2144

30

м. Кузнецовськ

5784

3181

38

м. Острог

1530

842

17

м. Рівне

23099

12704

148

Разом:

147557

81156

1142

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 

Таблиця 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані щодо фінансового забезпечення оздоровчої кампанії 2011 року
станом на 15 2011 року

Район/місто

Місцевий бюджет
(тис. грн.)

Залучені кошти
(тис. грн.)

Всього

на підготовку оздоровчої кампанії

на проведення оздоровчої кампанії

1

2

3

4

5

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

 

Таблиця 2

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані щодо оздоровлення дітей у пришкільних таборах
станом на 15 2011 року

N
пор.

Район, місто

Загальна кількість дітей шкільного віку за даними державної статистичної звітності
(від 7 до 16 років)

Кількість таборів відпочинку на базі загальноосвітніх шкіл

Кількість дітей, яких було охоплено відпочинком в таборах на базі загальноосвітніх шкіл

Кількість дітей, яких було охоплено оздоровленням

Всього
(графи 5 - 6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

Начальник відділу (управління) освіти
райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

 

Таблиця 3

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані щодо чисельності дітей пільгових категорій, які забезпечуються оздоровчими послугами влітку 2011 року
станом на 15 2011 року

Район (місто)

Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування

Діти - інваліди

Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей

Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

Безпритульні та бездоглядні діти

Талановиті та обдаровані діти

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

Всього

Оздоров-
лено у 2011 році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

 

Таблиця 4

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що надають послуги з оздоровлення та відпочинку влітку 2011 року
станом на 15 2011 року

Район (місто)

Кількість закладів, які розпочали роботу влітку 2011 року

з них:

Кількість дитячих закладів оздоровлення, які відновили свою роботу або були введені в експлуатацію

дитячі заклади оздоровлення (перебування не менше 21 дня)

дитячі заклади відпочинку (перебування не менше 14 днів)

позаміські

санаторного типу

дитячі центри

з денним перебуванням

праці і відпочинку (цілодобові)

наметові містечка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

 

Таблиця 5

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані щодо оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ______ району (міста)
станом на 15 2011 року

N
пор.

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце проживання

Де і коли були оздоровлені

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

Начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

__

 

Таблиця 6

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови ______ райдержадміністрації (міського голови)

Оперативні дані щодо оздоровлення дітей-інвалідів
________ району (міста)
станом на 15 2011 року

N
пор.

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце проживання

Де і коли були оздоровлені

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Начальник структурного підрозділу у справах
сім'ї та молоді райдержадміністрації
(виконавчого комітету міської ради)

_

Начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації (виконавчого комітету міської ради)

__

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали