МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 лютого 1992 року N 105/41

Про організацію навчання особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ по наданню першої долікарської допомоги

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 жовтня 2011 року N 589/667) (Наказ N 589/667)

В органах і підрозділах внутрішніх справ проводиться відповідна робота по навчанню особового складу основам надання першої долікарської допомоги потерпілим.

Разом з тим, ефективність занять по медичній підготовці низька. Працівники служб охорони, державної автомобільної інспекції, охорони громадського порядку, пожежної охорони та інших служб погано орієнтовані в питаннях само- і взаємодопомоги, не мають достатніх практичних навиків по наданню медичної допомоги. В зв'язку з цим долікарська допомога потерпілим від дорожньо-транспортних пригод, пожеж, під час стихійного лиха нерідко надається непрофесійно і з запізненням.

Існуюча форма підготовки особового складу підрозділів охорони, державної автомобільної інспекції, охорони громадського порядку, пожежної охорони та інших служб має формальний характер, кількість годин навчання не завжди видержується, тематика занять в більшості своїй довільна. Окремі медичні працівники, які проводять заняття, не мають відповідної для цього кваліфікації.

Пости державної автомобільної інспекції, оперативні, патрульні, пожежні і інші автомобілі не завжди мають набір засобів для надання першої долікарської допомоги.

В багатьох міськрайвідділах, підрозділах охорони, державної автомобільної інспекції, охорони громадського порядку, пожежної охорони не відведені спеціально обладнані місця для проведення занять з медичної підготовки, відсутні необхідні наочні засоби.

З метою покращання медичних знань і навиків по наданню першої долікарської допомоги серед особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ України наказуємо:

1. Начальникам УВС республіки Крим, УВС областей, УВС на транспорті, міськрайвідділів:

1.1. Затвердити тематику занять з особовим складом органів внутрішніх справ по удосконаленню навиків першої долікарської допомоги потерпілим відповідно до розкладу годин по професійній підготовці /додається/. Розклад затверджується начальником органів і підрозділів внутрішніх справ і погоджується з керівниками місцевих органів охорони здоров'я.

1.2. В кожнім міськрайвідділі і підрозділі внутрішніх справ обладнати в учбовому класі спеціальний куток, укомплектований необхідними засобами /плакатами, манекенами, перев'язувальним матеріалом, шинами, носилками і таке інше/.

1.3. В склад комісії по прийняттю заліків залучити заступників начальників органів та підрозділів внутрішніх справ по кадрах, лікарів-викладачів /ортопедів-травматологів, терапевтів/ і безпосередніх начальників.

1.4. Забезпечити регулярний контроль за організацією щорічної медичної підготовки особового складу.

2. Медвідділам - медслужбам УВС республіки Крим і УВС областей систематично комплектувати медичними засобами стаціонарні пости державної автомобільної інспекції, рухомі транспортні засоби.

3. З особовим складом апарату МВС України, УВС областей і УВС на транспорті заняття проводити по вказаній тематиці із залученням медичних працівників Медуправління, медвідділів - медслужб УВС областей з прийняттям заліків в установленому порядку.

Медичному управлінню /Петрашу О. В./ і Господарчому управлінню /Любченку І. А./ МВС України в строк до 1 липня 1992 року виготовити і направити на місця 100 тисяч Пам'яток працівникам органів внутрішніх справ і 1 тисячу плакатів по наданню першої медичної допомоги потерпілим.

5. Завідуючим відділами охорони здоров'я республіки Крим, облвиконкомів, Севастопольського міськвиконкому, начальникам управлінь охорони здоров'я Донецького, Полтавського облвиконкомів, Київського міськвиконкому на договірних засадах:

5.1. Забезпечити взаємодію підвідомчих лікувально-профілактичних закладів із органами і підрозділами внутрішніх справ в проведенні занять по наданню першої долікарської допомоги, сприяти в придбанні наочного приладдя, перев'язувального матеріалу та інших необхідних засобів.

5.2 Залучити до проведення занять висококваліфікованих спеціалістів із числа медичних працівників місцевих органів охорони здоров'я.

Під час занять основну увагу приділяти виробленню у кожного конкретного працівника органів внутрішніх справ практичних навиків по наданню допомоги потерпілим, повністю використовуючи відведені для навчання години.

6. Ректорам медичних інститутів, директорам медучилищ МОЗ України надавати практичну допомогу в проведенні занять підрозділам органів внутрішніх справ.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Медичне управління і Головне управління кадрів МВС України, Головне управління лікувально-профілактичної допомоги і Головне управління учбових закладів, кадрів і науки МОЗ України.

8. Штабу МВС України, Головному управлінню кадрів, Медичному управлінню, Управлінню державної автомобільної інспекції, Управлінню охорони громадянського порядку, Головному управлінню охорони і Головному управлінню пожежної охорони МВС України, Головному управлінню лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України при інспектуванні служб на місцях вивчати стан цієї роботи і вжити заходів по її удосконаленню.

9. Зважати таким, що втратив чинність, наказ МВС УРСР і МОЗ УРСР від 24.04.89 р. N 104/91.

 

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України

В. М. Корнійчук

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

В. Г. Передерій

 

Додаток
до наказу МВС України і МОЗ України
27.02.92 N 105/41

ТЕМАТИКА
занять з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ по наданню першої долікарської допомоги потерпілим

1.

Визначення ознак життя. Оживлення потерпілих. Елементи реанімаційних заходів: відновлення прохідності дихальних шляхів, проведення штучного дихання, непрямого масажу серця.

2 години

2.

Протишокові заходи. Допомога при комах /діабетичній, токсичній і т. д./. Уміння користуватися набором засобів для надання першої долікарської допомоги.

2 години

3.

Види травм. Надання долікарської допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Методи фіксації травмованих кінцівок, способи транспортування потерпілих.

2 години

4.

Види кровотечі та їх зупинка.

2 години

5.

Долікарська допомога при: утомленні, тепловому і сонячному ударах, опіках, відмороженні, ураженнях електрострумом і блискавкою, обмороці.

2 години

6.

Долікарська допомога при алкогольному отруєнні, отруєнні чадним газом.

2 години

 

ВСЬОГО:

12 годин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали