МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2011 року N 570

Про організацію нормотворчої діяльності МНС у 2011 році

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади", постанов Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів", від 19 вересня 2007 року N 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" та з метою подальшого удосконалення нормотворчої діяльності в системі МНС, надання їй більш планового і системного характеру, підвищення рівня персональної відповідальності за якість підготовки проектів нормативно-правових актів, забезпечення постійного моніторингу нормотворчої діяльності наказую:

1. Затвердити План нормотворчої діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2011 рік (далі - План), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів Плану на керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, визначених розробниками відповідних актів.

3. Управлінню правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) забезпечити:

безпосередню участь, методичний супровід та надання практичної допомоги центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментам та самостійним структурним підрозділам апарату Міністерства при розробленні ними нормативно-правових актів;

надання звітності до Міністерства юстиції України про стан нормотворчої діяльності у терміни, визначені пунктом 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" та параграфом 78 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950;

за участю Відділу міжнародних відносин (Некипілий В. С.) роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

моніторинг законопроектів сфери повноважень МНС;

інформування Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра про стан нормотворчої діяльності МНС та виконання запланованих заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

Додаток
до наказу МНС
06.06.2011 N 570

ПЛАН
нормотворчої діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2011 рік

N з/п

Орієнтовна назва законопроекту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, нормативного акта МНС

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку

Термін виконання

1

2

3

4

I. Супровід законопроектів у Верховній Раді України

1

"Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру" (реєстр. N 7431 від 11 грудня 2010 року)

Медичне управління, Відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

До прийняття Верховною Радою України

II. Підготовка законопроектів та проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України та їх супровід у Кабінеті Міністрів України

1

Проект Кодексу України про цивільний захист

Робоча група МНС

Вересень 2011 року

2

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2011 року

3

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Державне агентство з управління зоною відчуження

Червень 2011 року

4

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство з управління зоною відчуження

Грудень 2011 року

5

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Держгірпромнагляд

Липень 2011 року

6

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Робоча група МНС

Грудень 2011 року

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"

Державне агентство з управління зоною відчуження

Червень 2011 року

8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики травматизму невиробничого характеру на період до 2015 року"

Медичне управління

У трьохмісячний термін після прийняття проекту Закону України "Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"

9

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 192"

Управління зв'язку та оповіщення

Грудень 2011 року

10

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Робоча група МНС

Листопад 2011 року

11

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150"

Державна інспекція техногенної безпеки

Червень 2011 року

12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 774"

Державна інспекція техногенної безпеки

Червень 2011 року

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування" (внесення відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування")

Державна інспекція техногенної безпеки

Серпень 2011 року

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів"

Державна інспекція техногенної безпеки України

Грудень 2011 року

15

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб"

Державна інспекція техногенної безпеки України

Грудень 2011 року

16

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

17

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва пускового комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідації радіаційних аварій"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

19

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

20

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

22

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

23

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єктів "Укриття" Чорнобильської АЕС"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

24

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

26

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Вересень 2011 року

27

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку господарських послуг, що можуть надаватися органами і підрозділами МНС"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Липень 2011 року

28

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Робоча група МНС

Грудень 2011 року

29

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок задіяння фахівців-психологів центральних органів виконавчої влади до роботи з постраждалим населенням внаслідок надзвичайних ситуацій"

Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Грудень 2011 року

30

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року N 140"

Департамент цивільного захисту

Липень 2011 року

31

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишились з часів Другої світової війни в районі мм. Севастополя та Керчі"

Департамент цивільного захисту

Травень 2011 року

32

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим до 2012 року"

Департамент цивільного захисту

Червень 2011 року

33

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Після прийняття змін до Закону України "Про дорожній рух"

34

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Травень 2011 року

35

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для будівництва (придбання) житла для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов, насамперед сімей із дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, інвалідів I групи, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Червень 2011 року

36

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"

Держгірпромнагляд

Липень 2011 року

37

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956"

Держгірпромнагляд

Червень 2011 року

38

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу нерухомого майна в Харківській області у державну власність"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Липень 2011 року

39

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу нерухомого майна в Автономній Республіці Крим у державну власність"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Червень 2011 року

40

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання відчуження майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Червень 2011 року

41

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання використання пально-мастильних матеріалів" (залишок пально-мастильних матеріалів після паводків 2010 року)

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Вересень 2011 року

42

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання використання пально-мастильних матеріалів" (залишок пально-мастильних матеріалів після надзвичайних ситуацій 2008 року)

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Червень 2011 року

43

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Переліку районів, міст і селищ, населення яких підлягає евакуації в особливий період у разі проведення бойових дій або виникнення надзвичайних ситуацій"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2011 року

44

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2011 року

45

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС"

Державне агентство з управління зоною відчуження

Грудень 2011 року

46

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми створення Єдиної державної системи інформаційно-аналітичного забезпечення реагування на надзвичайні ситуації"

Управління зв'язку та оповіщення

Листопад 2011 року

47

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми створення Єдиної державної системи інформаційно-аналітичного забезпечення реагування на надзвичайні ситуації"

Управління зв'язку та оповіщення

Грудень 2011 року

48

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження планів комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами на навчальний рік"

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

Вересень 2011 року

49

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки"

Держгірпромнагляд

Липень 2011 року

III. Розробка нормативно-правових актів сфери діяльності МНС України

1

Проект спільного наказу МОЗ та МНС "Про внесення змін до спільного наказу МОЗ та МНС від 14.05.2011 N 180/115 "Про затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію рятувальників, осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Положення про центри медико-психологічної реабілітації"

Медичне управління

Грудень 2011 року

2

Проекти спільних наказів МНС з іншими центральними органами виконавчої влади щодо інформаційної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій

Департамент управління рятувальними силами

Травень - Грудень 2011 року (за окремим графіком)

3

Проект наказу МНС "Про внесення змін та доповнень до наказу МНС від 01.12.2009 року N 808 "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України"

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Червень 2011 року

4

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення статусу учасника бойових дій та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій і нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості"

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Жовтень 2011 року

5

Проект наказу МНС "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак - медалей "За сумлінну службу" I, II, III ступеня

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Листопад 2011 року

6

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд"

УкрНДІПБ МНС України

Грудень 2011 року

7

Проект наказу МНС "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання придатності нестандартизованих методик випробувань у сфері пожежної безпеки"

УкрНДІПБ МНС України

Грудень 2011 року

8

Проект наказу МНС "Про затвердження Концепції душпастирської опіки у МНС України"

Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Грудень 2011 року

9

Проект наказу МНС "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення МНС"

Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення

Грудень 2011 року

10

Проект спільного наказу МНС та Мінфіну "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік за КПКВК 321350"

Департамент цивільного захисту

Травень 2011 року

11

Проект спільного наказу МНС та Мінрегіонбуду "Про затвердження Правил (інструкцій) щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2011 року

12

Проект наказу МНС "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки відомостей про стан інженерного захисту населення і територій"

Департамент цивільного захисту

Вересень 2011 року

13

Проект наказу МНС "Про затвердження переліку документів, необхідних для підготовки експертного висновку щодо рівня надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру"

Департамент цивільного захисту

Вересень 2011 року

14

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту"

Департамент цивільного захисту

Червень 2011 року

15

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС України від 06.05.2008 N 343 дск"

Департамент цивільного захисту

Червень 2011 року

16

Проект наказу МНС "Про координаційну групу МНС з питань антитерористичної діяльності"

Департамент цивільного захисту

Липень 2011 року

17

Проект наказу МНС "Про створення комісії МНС з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту на 2011 рік"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2011 року

18

Проект спільного наказу МНС та УДО "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Управління державної охорони України та Міністерства надзвичайних ситуацій України при здійсненні державної охорони органів державної влади України та посадових осіб"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2011 року

19

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції щодо дій органів та підрозділів МНС у заходах державної охорони органів державної влади України та посадових осіб"

Департамент цивільного захисту

Вересень 2011 року

20

Проект наказу МНС "Про присвоєння, підтвердження, зниження та скасування класної кваліфікації особам середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту МНС України"

Департамент цивільного захисту

Листопад 2011 року

21

Проект наказу МНС "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації діяльності хіміко-радіометричних (хіміко-радіологічних) лабораторій Міністерства надзвичайних ситуацій України"

Департамент цивільного захисту

Вересень 2011 року

22

Проект наказу МНС "Про затвердження Методичних рекомендацій "Про організацію приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення евакуйованих у безпечному районі в особливий період"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2011 року

23

Проект наказу МНС "Про затвердження методики розрахунку вартості платних послуг"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Серпень 2011 року

24

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 10.07.2006 року N 431"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Щокварталу

25

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 01.11.2006 року N 699"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Щокварталу

26

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 10.06.2008 року N 447"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Грудень 2011 року

27

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу винагороди за водолазні роботи"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Серпень 2011 року

28

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС, щомісячної додаткової грошової винагороди"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій

Серпень 2011 року

29

Проект наказу МНС "Про затвердження порядку надання органами державного пожежного нагляду технічних умов щодо пожежної безпеки об'єкта містобудування"

Державна інспекція техногенної безпеки

Липень 2011 року

30

Проект наказу МНС "Про затвердження Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

Державна інспекція техногенної безпеки

Липень 2011 року

31

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

Державна інспекція техногенної безпеки

Липень 2011 року

32

Проект наказу МНС "Про затвердження змін до Правил робіт з вогнезахисту"

Державна інспекція техногенної безпеки

Серпень 2011 року

33

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил з пожежного спостерігання"

Державна інспекція техногенної безпеки

Липень 2011 року

34

Проект наказу МНС "Про внесення змін до деяких наказів МНС" (внесення змін до наказу МНС від 06.02.2006 N 59 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду", зареєстрований у Мін'юсті 26.04.2006 за N 480/12354)

Державна інспекція техногенної безпеки

Серпень 2011 року

35

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 27.04.2004 N 187" "Про затвердження Положення про органи дізнання в системі МНС України

Державна інспекція техногенної безпеки

Грудень 2011 року

36

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 21.10.2003 N 397 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 18816 Кодексу України про адміністративні правопорушення"

Державна інспекція техногенної безпеки

Грудень 2011 року

37

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 15.08.2007 N 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях"

Державна інспекція техногенної безпеки

Грудень 2011 року

38

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 15.08.2007 N 558 "Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту"

Державна інспекція техногенної безпеки

Грудень 2011 року

39

Проект наказу МНС "Про затвердження Методики з розрахунку збитків від пожеж"

Державна інспекція техногенної безпеки

Грудень 2011 року

40

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

41

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час заварювання металів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

42

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

43

Проект наказу МНС "Правила охорони праці у ливарному виробництві"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

44

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

45

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

46

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

47

Проект наказу МНС "Порядок проведення експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок та електрообладнання"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

48

Проект наказу МНС "Правила будови і безпечної експлуатації підвісних пасажирських канатних доріг"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

49

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

50

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

51

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

52

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

53

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду

Держгірпромнагляд

Липень 2011 року

54

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виробництва, зберігання водню та роботи з ним"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

55

Проект наказу МНС "Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

56

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

57

Проект наказу МНС "Правила безпеки під час експлуатації нафтогазопереробних об'єктів і виробництв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

58

Проект наказу МНС "Правила безпеки систем газопостачання України"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

59

Проект наказу МНС "Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті"

Держгірпромнагляд

Листопад 2011 року

60

Проект наказу МНС "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

61

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"

Держгірпромнагляд,
ДП "НДІБПГ"

Листопад 2011 року

62

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах"

Держгірпромнагляд,
ДП "НДІБПГ"

Грудень 2011 року

63

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

Держгірпромнагляд,
ДП "НДІБПГ"

Грудень 2011 року

64

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів"

Держгірпромнагляд,
ДП "Науканафто-газ"
НАК "Нафтогаз України"

Серпень 2011 року

65

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" (внесення змін до НПАОП 11.1-1.01-08, затверджених наказом Держгірпромнагляду 06.05.2008 N 95)

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

66

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил охорони праці під час виконання геологорозвідувальних робіт"

Держгірпромнагляд, Чернігівське відділення УкрДГРІ

Грудень 2011 року

67

Проект наказу МНС "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)"

Держгірпромнагляд

Грудень 2011 року

68

Проект наказу МНС "Про затвердження Регламенту Міністерства надзвичайних ситуацій України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

У місячний термін після затвердження типового регламенту центрального органу виконавчої влади

69

Проект наказу МНС "Про затвердження типового регламенту головного управління (управління) МНС в регіоні"

Департамент організаційно-контрольної роботи

У місячний термін після затвердження типового регламенту центрального органу виконавчої влади

70

Проект наказу МНС "Про Положення про Колегію Міністерства надзвичайних ситуацій України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

У місячний термін після затвердження типового регламенту центрального органу виконавчої влади

71

Проект наказу МНС "Про особистий прийом громадян в Міністерстві надзвичайних ситуацій України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Жовтень 2011 року

72

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку проведення перевірок стану виконавської дисципліни в територіальних управліннях МНС, департаментах та інших самостійних структурних підрозділів МНС"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Грудень 2011 року

73

Проект наказу МНС "Про додаткові заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень у системі МНС"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Грудень 2011 року

74

Проект наказу МНС "Про відомчий (галузевий) перелік документів зі строками зберігання"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Жовтень 2011 року

75

Проект наказу МНС "Про Типову (примірну) номенклатуру справ"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Листопад 2011 року

76

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріалів носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Грудень 2011 року

77

Проект наказу МНС "Про Інструкцію з діловодства в системі МНС"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Тримісячний термін після затвердження Типової Інструкції з діловодства центрального органу виконавчої влади

V. Розробка міжнародних актів сфери компетенції МНС України

1

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у разі виникнення надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2011 року

2

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Швейцарської Конфедерації про співробітництво у разі виникнення надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2011 року

3

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2011 року

4

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Хорватської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2011 року

5

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між КМУ та Урядом Монголії про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2011 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали