МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 1316

Про організацію нормотворчої діяльності МНС у 2012 році

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади", постанов Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів" та з метою подальшого удосконалення нормотворчої діяльності в системі МНС, надання їй більш планового і системного характеру, підвищення рівня персональної відповідальності за якість підготовки проектів нормативно-правових актів, забезпечення постійного моніторингу нормотворчої діяльності наказую:

1. Затвердити План нормотворчої діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів Плану на керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, визначених розробниками відповідних актів.

3. Управлінню правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) забезпечити:

безпосередню участь, методичний супровід та надання практичної допомоги центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментам та самостійним структурним підрозділам апарату Міністерства при розробленні ними нормативно-правових актів;

надання звітності до Міністерства юстиції України про стан нормотворчої діяльності у терміни, визначені пунктом 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" та параграфами 66 - 69 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950;

за участю Відділу міжнародних відносин (Некипілий В. С.) роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

моніторинг законопроектів сфери повноважень МНС;

інформування Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра про стан нормотворчої діяльності МНС та виконання запланованих заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

Додаток
до наказу МНС
15.12.2011 N 1316

ПЛАН
нормотворчої діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2012 рік

N
з/п

Орієнтовна назва законопроекту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, нормативного акта МНС

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку

Термін виконання

1

2

3

4

I. Супровід законопроектів у Верховній Раді України

1

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за ухилення від служби осіб цивільного захисту в особливий період)" (реєстр. N 8684 від 16.06.2011)

Департамент цивільного захисту, відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

До прийняття Верховною Радою України

 

Проект Закону "Про Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки" (реєстр. N 9542 від 06.12.2011)

Департамент цивільного захисту, відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

До прийняття Верховною Радою України

2

"Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр" (реєстр. N 9071 від 23.08.2011)

Держгірпромнагляд, відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

До прийняття Верховною Радою України

3

"Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (реєстр. N 9074 від 23.08.2011)

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112, відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

Прийнято в першому читанні (22.09.2011)

4

"Про внесення змін до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (щодо спрощення системи видачі дозволів) (реєстр. N 9214 від 23.09.2011)

Держгірпромнагляд, відділ взаємодії з ВР України, КМ України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

До прийняття Верховною Радою України

II. Підготовка законопроектів та проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України та їх супровід у Кабінеті Міністрів України

1

Проект Кодексу цивільного захисту України

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

2

Проект Указу Президента України "Про постійного представника України при Всесвітній метеорологічній організації"

Департамент цивільного захисту

Березень 2012 року

3

Проект Указу Президента України "Про внесення змін до деяких Указів Президента України"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

4

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

Держтехногенбезпеки

Листопад 2012 року

5

Проект Закону України "Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

Грудень 2012 року

6

Проект Закону України "Про основні засади промислової безпеки"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

7

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

8

Проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Березень 2012 року

9

Проект Закону України "Про внесення змін до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Вересень 2012 року

10

Проект Закону України "Про внесення змін до загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Вересень 2012 року

11

Проект Закону України "Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Червень 2012 року

 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

12

Проект Закону України "Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Червень 2012 року

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.96 N 1218 "Про затвердження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Червень 2012 року

15

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

16

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів і завдань Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

17

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

18

Проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та на заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

19

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики травматизму невиробничого характеру на період до 2015 року"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

У трьохмісячний термін після прийняття проекту Закону України "Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"

20

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

У тримісячний строк з моменту набрання чинності Закону України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112"

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2262"

Департамент цивільного захисту

Червень 2012 року

23

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

24

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року N 1599"

Департамент управління рятувальними силами

Вересень 2012 року

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року N 264 "Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах"

Департамент управління рятувальними силами

Вересень 2012 року

26

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 192"

Управління зв'язку та оповіщення

Грудень 2012 року

27

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року N 1589"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Грудень 2012 року

28

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов'язаних з їх проведенням"

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

Жовтень 2012 року

30

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України"

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

Серпень 2012 року

31

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розроблення та погодження планів локалізації і ліквідації аварій"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

32

Проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про порядок використання коштів у 2012 року, передбачених у державному бюджеті за КПКВ визначеними Кабінетом Міністрів України та внесення змін до них"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Протягом місяця після набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

33

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Грудень 2012 року

34

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Грудень 2012 року

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

35

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

36

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження планів комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами на навчальний рік"

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Вересень 2012 року

37

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання відчуження майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Травень 2012 року

38

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу у 2012 році деяких бюджетних призначень Міністерству надзвичайних ситуацій"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Грудень 2012 року

39

Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених МНС"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Протягом 2012 року

40

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014 - 2018 роки"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Червень 2012 року

41

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання додаткового внеску України до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

III. Розробка нормативно-правових актів сфери діяльності МНС України

1

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції щодо дій територіальних органів та підрозділів МНС України у заходах державної охорони органів державної влади України та посадових осіб"

Департамент цивільного захисту

Червень 2012 року

2

Проект наказу МНС "Про створення комісії МНС України з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту на 2012 рік"

Департамент цивільного захисту

Вересень 2012 року

3

Проект наказу МНС "Про присвоєння, підтвердження, зниження та скасування класної кваліфікації особам середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту МНС України"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

 

Проект наказу МНС "Про затвердження переліку"

Департамент цивільного захисту

Серпень 2012 року

4

Проект наказу МНС "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

5

Проект наказу МНС "Про інструкцію з оцінки стану готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту"

Департамент цивільного захисту

У шестимісячний строк після видання Указу Президента України

6

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 8 липня 2010 року N 528 "Про впровадження ДСТУ Б А.2.2-7:2010"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

7

Проект наказу МНС "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки відомостей про стан інженерного захисту населення"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

8

Проект наказу МНС "Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

9

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС України від 25 червня 2011 року N 660 дск"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

10

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС України від 8 серпня 2005 року N 125"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

11

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС України від 2 вересня 2008 року N 635"

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

12

Проекти спільних наказів МНС з іншими центральними органами виконавчої влади щодо інформаційної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій

Департамент управління рятувальними силами

Протягом року

13

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 3 грудня 2001 року N 272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України"

Центр організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації ОРС ЦЗ

Жовтень 2012 року

14

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку проведення заходів із сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних служб перед проходженням атестації"

Центр організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації ОРС ЦЗ

Листопад 2012 року

15

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 31.10.2008 N 794 "Про затвердження Тимчасового порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України"

Центр організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації ОРС ЦЗ

Грудень 2012 року

16

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 1 лютого 2010 року N 47 "Про затвердження Примірного статуту аварійно-рятувального загону спеціального призначення головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь"

Департамент управління рятувальними силами

Червень 2012 року

17

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні"

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

Жовтень 2012 року

18

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про службове посвідчення МНС України"

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Січень 2012 року

19

Проект наказу МНС "Про внесення змін і доповнень до Інструкції з організації обліку кадрів у системі МНС"

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Квітень 2012 року

20

Проект наказу МНС "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак МНС"

Департамент кадрів та роботи з особовим складом

Травень 2012 року

21

Проект наказу МНС "Про порядок забезпечення форменим одягом, його обліку, видачі, зберігання та списання"

Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Грудень 2012 року

22

Проект наказу МНС "Про подальше вдосконалення роботи з документами в апараті МНС України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Січень 2012 року

23

Проект наказу МНС "Про затвердження типового регламенту територіального органу МНС України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Лютий 2012 року

24

Проект наказу МНС "Про відомчий (галузевий) перелік документів зі строками зберігання"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Травень 2012 року

25

Проект наказу МНС "Про порядок організації виконання документів в системі МНС України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Жовтень 2012 року

26

Проект наказу МНС "Про додаткові заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень у системі МНС України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Жовтень 2012 року

27

Проект наказу МНС "Про Інструкцію з діловодства в системі МНС України"

Департамент організаційно-контрольної роботи

Тримісячний термін після затвердження Типової інструкції з діловодства в ЦОВВ (Постанова N 1242)

28

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказів МНС від 18.12.2000 N 338 та від 23.02.2008 N 98

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

29

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Держтехногенбезпеки

Листопад 2012 року

30

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо пожежної та техногенної безпеки"

Держтехногенбезпеки

Липень 2012 року

31

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 13.06.2006 N 444"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

32

Проект наказу МНС "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МНС від 22.08.2005 N 161 "Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"

Держтехногенбезпеки

Квітень 2012 року

33

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Правил робіт з вогнезахисту"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

34

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання органами та підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

35

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 27.04.2004 N 187"

Держтехногенбезпеки

Серпень 2012 року

36

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 18.02.2004 N 79"

Держтехногенбезпеки

Серпень 2012 року

37

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 23.07.2003 N 251"

Держтехногенбезпеки

Липень 2012 року

38

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 21.10.2004 N 130"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

39

Проект наказу МНС "Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 15.03.2004 N 119"

Держтехногенбезпеки

Грудень 2012 року

40

Проект наказу МНС "Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з проведення органом державного пожежного нагляду експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

41

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про періодичність технічного обслуговування і терміни експлуатації виробів медичного призначення і медичної техніки в органах і підрозділах МНС України"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

Грудень 2012 року

42

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

Грудень 2012 року

43

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку звільнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту від виконання службових обов'язків у разі тимчасової непрацездатності"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

Грудень 2012 року

44

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про Управління внутрішнього аудиту, безпеки та запобігання проявам корупції"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Лютий 2012 року

45

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції з внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Березень 2012 року

46

Проект наказу МНС "Про затвердження примірного положення про територіальні підрозділи з питань запобігання та протидії корупції МНС"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Лютий 2012 року

47

Проект наказу МНС "Про затвердження примірного положення про територіальні підрозділи з внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Лютий 2012 року

48

Проект наказу МНС "Про протидію протиправному поглинанню та захопленню підприємств"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Липень 2012 року

49

Проект наказу МНС "Порядок проведення перевірки за напрямком запобігання та протидії корупції в органах та підрозділах МНС"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання

Березень 2012 року

50

Проект наказу МНС "Про затвердження Положення про порядок інформування Управління внутрішнього аудиту, безпеки та запобігання проявам корупції"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Травень 2012 року

51

Проект наказу МНС "Про затвердження Кодексу етики працівника підрозділу внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Червень 2012 року

52

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку проходження працівниками підрозділів внутрішнього аудиту підвищення кваліфікації"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Грудень 2012 року

53

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Жовтень 2012 року

54

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку проведення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Листопад 2012 року

55

Проект наказу МНС "Про затвердження типового звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Грудень 2012 року

56

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі"

Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції

Травень 2012 року

57

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 10 липня 2006 року N 431"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Грудень 2012 року

58

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 01.11.2006 N 699"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Грудень 2012 року

59

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 10.06.2008 N 447"

Департамент фінансового забезпечення та інвестицій, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Грудень 2012 року

60

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час виробництва, зберігання водню та роботи з ним"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

61

Проект НПАОП "Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

62

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

63

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

65

Проект НПАОП "Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

66

Проект НПАОП "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

67

Проект НПАОП "Порядок проведення експертного обстеження технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

68

Проект НПАОП "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

69

Проект НПАОП "Правила безпеки під час експлуатації нафтогазопереробних об'єктів і виробництв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

70

Проект НПАОП "Правила безпеки системи газопостачання України"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

71

Проект НПАОП "Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

72

Проект НПАОП "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівниками нафтогазової промисловості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

73

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

74

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

75

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

76

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

77

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час заварювання металів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

78

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

79

Проект наказу МНС "Правила охорони праці у ливарному виробництві"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

80

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час роботи з абразивними інструментом"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

81

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

82

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

83

Проект наказу МНС "Правила будови і безпечної експлуатації підвісних пасажирських канатних доріг"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

84

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

85

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

86

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

87

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

88

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для працівників музеїв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

89

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

90

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для швейного виробництва"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

91

Проект наказу МНС "Правила безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

92

Проект наказу МНС "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам установ охорони здоров'я і соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, учбових наглядових посібників, із заготовки, вирощування та обробки медичних п'явок"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

93

Проект наказу МНС "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих навчальних закладів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

94

Проект наказу МНС "Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

95

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

96

Проект наказу МНС "Правила безпечної експлуатації контактної мережі і пристроїв електропостачання автоблокування залізниць"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

97

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на автомобільному транспорті"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

98

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

99

Проект наказу МНС "Правила безпеки праці під час ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин на заводах"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

100

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на суднах морського флоту"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

101

Проект наказу МНС "Правила охорони праці при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

102

Проект наказу МНС "Правила охорони праці в морських портах"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

103

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

104

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до напливу цистерн для нафтопродуктів і вагонів бункерного типу для нафтобітуму"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

105

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

106

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

107

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час проведення робіт з будівництва мостів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

108

Проект наказу МНС "Правила безпечної експлуатації дорожньо-будівельних машин і механізмів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

109

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на міському електричному транспорті"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

110

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

111

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

112

Проект наказу МНС "Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

113

Проект наказу МНС "Затвердження загальних вимог безпеки працівників при використанні вибухонебезпечного обладнання"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

114

Проект наказу МНС "Затвердження вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

115

Проект наказу МНС про внесення змін до спільного наказу МОЗ та МНС від 30.05.97 N 166/129 "Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

116

Проект наказу МНС "Про затвердження зразка оформлення заяви на отримання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

117

Проект наказу МНС "Про затвердження персонального складу наглядової ради за використанням бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Грудень 2012 року

118

Проект наказу МНС "Про внесення змін до деяких наказів МНС"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

V. Розробка міжнародних актів сфери компетенції МНС України

1

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у разі виникнення надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2012 року

2

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Швейцарської Конфедерації про співробітництво у разі виникнення надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2012 року

3

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2012 року

4

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Державною Радою Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2012 року

5

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Хорватської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків"

Відділ міжнародних відносин

Протягом 2012 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали