ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2011

м. Київ

N 148

Про організацію особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації використання громадянами права на особистий прийом у Державній судовій адміністрації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України та розмістити його на офіційному веб-порталі "Судова влада".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 13 січня 2010 N 4 "Про організацію прийому громадян у Державній судовій адміністрації України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Р. Кирилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
07.10.2011 N 148

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України).

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень з'їзду суддів України, Ради суддів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до ДСА України, відповідно до чинного законодавства.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян Головою ДСА України, першим заступником Голови та заступником Голови здійснюється лише за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів ДСА України, згідно із графіком, що затверджується Державною судовою адміністрацією України.

Запис громадян на прийом до Голови ДСА України проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому заступником та першим заступником Голови ДСА України.

Прийом громадян іншими посадовими особами ДСА України здійснюється у визначені дні та години згідно з графіком, що затверджується ДСА України.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.2. Прийом громадян сектором роботи зі зверненнями громадян юридичного управління ДСА України (далі - сектор) проводиться у вівторок та четвер з 10 до 17 години за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5. Вхід до приймальні громадян вільний, без оформлення перепусток.

2.3. Попередній запис на прийом до керівників ДСА України здійснюється сектором за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5 у прийомні дні. Попередній запис здійснюється з обов'язковим поданням (не пізніше ніж за 10 днів до дня прийому) письмового викладення суті звернення та обґрунтування. З метою з'ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких належить вирішення даного питання, спеціалісти сектору проводять попередню бесіду із заявниками. При цьому вони встановлюють, до яких посадових осіб чи органів звертався заявник та яке було прийняте рішення.

2.4. Списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва ДСА України, сектор подає для вивчення та опрацювання (підготовки матеріалів, документів щодо звернення громадянина) до структурних підрозділів ДСА України відповідно до їх компетенції за 7 днів до прийому.

Про результати підготовки матеріалів щодо звернення громадянина структурні підрозділи ДСА України не пізніше ніж за 3 дні надають службову записку до сектору. За 2 дні до особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, складаються сектором та подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

2.5. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.6. Якщо вирішити порушені в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами ДСА України.

2.7. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції ДСА України, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.8. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів ДСА України або одержувати від них потрібну інформацію.

2.9. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на копії цього аркуша проставляється штамп "Прийнято на особистому прийомі".

2.10. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється сектором.

2.11. Облік громадян, яких приймають посадові особи самостійно, та контроль за дотриманням термінів виконання рішень посадових осіб здійснюється працівником, що відповідає за ведення діловодства у структурному підрозділі ДСА України.

2.12. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до сектору для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

2.13. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису (з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ДСА України та визначеного графіком часу.

2.14. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов'язки.

2.15. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.1.6. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.17. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.18. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому Головою, першим заступником Голови, заступником Голови, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її повноваження.

2.19. Посадові особи ДСА України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

2.20. Посадові особи ДСА України несуть передбачену законодавством України відповідальність за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали