МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 805/388

Про організацію проведення узагальнення результатів бонітування племінних сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл

Відповідно до статті 10 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та Закону України "Про бджільництво" щодо забезпечення оцінки племінних тварин для внесення її до документів офіційного обліку продуктивності, використання при веденні державних книг племінних тварин та Державного племінного реєстру наказуємо:

1. Суб'єктам племінної справи у тваринництві - власникам племінних (генетичних) ресурсів провести аналіз результатів бонітування племінного поголів'я станом на 1 січня 2012 року відповідно до вимог:

Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.2003 N 474, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за N 95/8694;

Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2002 N 154, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.06.2002 за N 516/6804;

Інструкції з бонітування свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 N 396, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1027/7315;

Інструкції з бонітування овець, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 679/8000;

Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення та Інструкції з бонітування кролів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 25.09.2003 N 351, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.10.2008 за 933/8253 та N 933/8254 відповідно;

Інструкції з бонітування сільськогосподарської птиці, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 22.06.2001 N 179, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 846/6037;

Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.09.2000 N 185/83, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Департаменту тваринництва (Гетя А. А.), Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (Усаченко Л. М., за згодою), асоціації птахівничих підприємств "Птахопром України" (Петров Ю. Є., за згодою), Українській галузевій виробничо-науковій асоціації "М'ясне скотарство" (Білозерський О. Л., за згодою), Українській корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (Гнатюк С. А., за згодою), Національній асоціації пасічників України "Укрбджолопром" (Боднарчук Л. І., за згодою), асоціації "Союз птахівників України" (Бакуменко О. Б., за згодою) до 20 січня 2012 року разом з атестованими суб'єктами племінної справи у тваринництві, яким присвоєно статус селекційного центру та/або підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, забезпечити надання фахівцями за списком згідно з додатком 1 практичної допомоги племінним заводам, племінним репродукторам, птахорепродукторам та пасікам (вибірково) у проведенні аналізу результатів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці, бджіл та аналізу ведення племінного обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів.

3. Департаменту тваринництва, Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" провести до 25 лютого 2012 року зведення матеріалів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці, бджіл та їх введення до інформаційної бази даних Державного племінного реєстру.

4. Суб'єктам племінної справи у тваринництві - власникам племінних (генетичних) ресурсів:

4.1. До 1 лютого 2012 року:

погодити у районному відділенні статистики та Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управліннях агропромислового розвитку облдержадміністрацій кількісні та якісні показники продуктивності стад і виробничо-господарської діяльності за 2011 рік станом на 1 січня 2012 року згідно з пунктом 2.7.1 Положення про Державний племінний реєстр, затвердженого спільним наказом Мінагрополітики та УААН від 20.05.2002 N 134/40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2002 за N 488/6776;

затвердити звіти про результати бонітування сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл у Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головних управліннях агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

4.2. Подати погоджені та затверджені матеріали до 20 лютого 2012 року Департаменту тваринництва Мінагрополітики України відповідно до графіка подання матеріалів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл згідно з додатком 2.

5. Керівникам інститутів Національної академії аграрних наук України відрядити фахівців згідно з додатком 1 для проведення узагальнення результатів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл.

6. Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання", асоціації птахівничих підприємств "Птахопром України", Українській галузевій виробничо-науковій асоціації "М'ясне скотарство", Українській корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром", Національній асоціації пасічників України "Укрбджолопром", асоціації "Союз птахівників України" та представникам селекційних центрів провести аналіз результатів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл в розрізі порід і подати зведені дані та аналіз бонітування до Мінагрополітики України в терміни, зазначені у відповідних інструкціях з бонітування.

7. Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" до 1 квітня 2012 року забезпечити видання Державного племінного реєстру за 2011 рік з аналізом матеріалів бонітування племінних сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл на виконання програми селекції у тваринництві.

8. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) передбачити фінансування витрат за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу відповідно до пункту 7 цього наказу.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Сеня О. В. та в. о. віце-президента Національної академії аграрних наук України Сичевського М. П.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

В. о. президента Національної
академії аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
30.12.2011 N 805/388

Список фахівців з питань практичної допомоги у проведенні аналізу результатів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці, бджіл та аналізу ведення племінного обліку

Регіони та області

Заступник Міністра Автономної Республіки Крим, заступники начальників (начальники відділів) головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій

Керівники підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Керівники галузевого або регіонального селекційного центру

Відповідальні керівники та спеціалісти Мінагрополітики України та організацій (об'єднань) при Мінагрополітики України

АР Крим

Зайцев С. П.

Єпанов Ю. В.

Рубан С. Ю.

Кудрявська Н. В.

Вінницька

Германюк А. О.

Тютюнник В. О.

Рубан С. Ю.

Алейніков В. П.

Волинська

Мартинюк К. Д.

Шух В. І.

Шпак Л. В.

Ментю І. Л.

Дніпропетровська

Максимова М. С.

Гребенюк В. М.

Олійник С. О.

Пищолка В. А.

Донецька

Абальмасов В. С.

Курило Л. А.

Александров С. О.

Алейніков В. П.

Житомирська

Бабич Л. Ф.

Кузьмін В. М.

Вишневський Л. В.

Білозерський О. Л.

Закарпатська

Тюпа О. І.

Терпай В. П.

Костенко О. І.

Боднарчук Л. І.

Запорізька

Колесніков А. І.

Гулевська О. П.

Волощук В. М.

Гнатюк С. А.

Івано-Франківська

Валерчук М. В.

Шеремета М. В.

Шпак Л. В.

Ментю І. Л.

Київська

Кривенда О. М.

Курта В. М.

Бащенко М. І.

Усаченко Л. М.

Кіровоградська

Цвілюк О. В.

Шкуринська Н. П.

Савранчук В. В.

Вігура М. В.

Луганська

Колесник І. В.

Стегній С. А.

Рубан С. Ю.

Романова О. В.

Львівська

Янів Н. А.

Микитин І. В.

Федорович Е. І.

Гетя А. А.

Миколаївська

Бакун М. І.

Задорожний В. В.

Вдовиченко Ю. В.

Романчук Г. В.

Одеська

Золотар Л. Г.

Лінецький В. О.

Вдовиченко Ю. В.

Лісовий Ф. Г.

Полтавська

Филоненко І. О.

Іванченко М. І.

Кравченко О. І.

Усаченко Л. М.

Рівненська

Грищук Г. М.

Шесталюк В. Ю.

Гузев І. В.

Гетя А. А.

Сумська

Гребеник Г. М.

Іванніков О. О.

Рубан С. Ю.

Петров Ю. Є.

Тернопільська

Коляса О. Т.

Мостовий Я. М.

Жукорський О. М.

Романова О. В.

Харківська

Кулик О. Г.

Сагун О. І.

Іонов І. А.

Петров Ю. Є.

Херсонська

Ланкіна Н. П.

Пономаренко В. О.

Вдовиченко Ю. В.

Романчук Г. В.

Хмельницька

Бачинський Ю. С.

Вітковський С. Ф.

Жукорський О. М.

Губін О. О.

Черкаська

Чернецький А. Г.

Лаврик М. М.

Гончар О. Ф.

Вігура М. В.

Чернівецька

Огородник О. І.

Шевчик В. М.

Костенко О. І.

Пищолка В. А.

Чернігівська

Крапивний О. В.

Костенко М. І.

Гузев І. В.

Пищолка В. А.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
30.12.2011 N 805/388

Графік
подання матеріалів бонітування сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл до Департаменту тваринництва

Регіон та області

Дата подання матеріалів

Автономна Республіка Крим

13.02.2012

Вінницька

13.02.2012

Волинська

13.02.2012

Дніпропетровська

13.02.2012

Донецька

13.02.2012

Житомирська

14.02.2012

Закарпатська

14.02.2012

Запорізька

14.02.2012

Івано-Франківська

14.02.2012

Київська

14.02.2012

Кіровоградська

15.02.2012

Луганська

15.02.2012

Львівська

15.02.2012

Миколаївська

15.02.2012

Одеська

15.02.2012

Полтавська

15.02.2012

Рівненська

16.02.2012

Сумська

16.02.2012

Тернопільська

16.02.2012

Харківська

16.02.2012

Херсонська

16.02.2012

Хмельницька

17.02.2012

Черкаська

17.02.2012

Чернівецька

17.02.2012

Чернігівська

17.02.2012

Примітка: звіти про результати бонітування племінних сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл подаються окремо за кожним племінним заводом, репродуктором, птахорепродуктором, пасікою за видами тварин та окремо щодо кожної породи (7-мол, 7-м'яс, 7-св, 6-в, 6-всм, 9-крол, 6-зв, 8-пт, 9-пт, акт осінньої ревізії пасіки).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали