ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2012

м. Київ

N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2012 р. за N 190/20503

Про організацію реалізації прав на доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740)

НАКАЗУЮ:

1. Визначити відповідальним структурним підрозділом за організацію доступу до публічної інформації, якою володіє ДКА України, управління організаційного забезпечення космічної діяльності.

2. Затвердити Порядок оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) (додається).

3. Затвердити форми для подання інформаційних запитів (додаються).

4. Затвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються).

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів ДКА України організувати роботу щодо:

надання відповідей на інформаційні запити на публічну інформацію;

надання пропозицій про включення видів та типів документів до реєстру документів публічної інформації.

6. Начальнику управління організаційного забезпечення космічної діяльності:

організувати роботу щодо створення системи обліку публічної інформації, якою володіє ДКА України, реєстру документів публічної інформації, постійного процесу їх оновлення;

подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України цей наказ.

7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру забезпечити фінансування заходів, направлених на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

8. Завідувачу режимно-секретного сектору організувати роботу щодо створення та затвердження переліку службової інформації, якою володіє ДКА України.

9. Наказ довести до заступників Голови та керівників самостійних структурних підрозділів ДКА України.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова ДКА України

Ю. С. Алексєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
23.01.2012 N 20

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2012 р. за N 190/20503

ПОРЯДОК
оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Державному космічному агентству України в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає управління організаційного забезпечення космічної діяльності або яка розміщується на веб-сайті Державного космічного агентства України (www.nkau.gov.ua)

5. Запит на інформацію може бути подано:

на поштову адресу: вул. Московська, 8, м. Київ, 01010 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

за телефоном: 281-62-12;

факсом: 281-62-09;

електронною поштою: kolos@nkau.gov.ua; press@nkau.gov.ua.

6. Запит на інформацію також може бути подано через канцелярію Державного космічного агентства України у будні з 9.00 до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 15.30 (кабінет N 740).

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє працівник Управління організаційного забезпечення космічної діяльності із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Начальник управління
організаційного забезпечення
космічної діяльності

Г. С. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
23.01.2012 N 20

Форма для подання інформаційного запиту
від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Державне космічне агентство України (ДКА України)
Кому: Начальнику управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Прізвище, ім'я та по
батькові, поштова адреса,
адреса електронної пошти,
номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, що запитується

 

або

Загальний опис інформації,
що запитується

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано
_

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
23.01.2012 N 20

Форма для подання інформаційного запиту
від юридичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Державне космічне агентство України (ДКА України)
Кому: Начальнику управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Найменування, поштова
адреса, адреса електронної
пошти, номер телефону
запитувача (юридичної
особи)

 

Вид, назва, реквізити чи
зміст документа, що
запитується

 

або

Загальний опис інформації,
що запитується

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Зареєстровано
_

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
23.01.2012 N 20

Форма для подання інформаційного запиту
від об'єднань громадян без статусу юридичної особи
в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Державне космічне агентство України (ДКА України)
Кому: Начальнику управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Найменування, поштова
адреса, адреса електронної
пошти, номер телефону
запитувача (об'єднання
громадян без статусу
юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації,
що запитується

/Загальний опис інформації/

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Зареєстровано
_

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного агентства України
23.01.2012 N 20

Форма для електронного інформаційного запиту

Начальнику управління
організаційного забезпечення космічної діяльності ДКА України

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

   

фізична особа

   

юридична особа чи об'єднання громадян без
статусу юридичної особи

Прізвище, ім'я та по
батькові

 

Поштова адреса,
адреса електронної
пошти, номер
телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, що запитується

 

 

 

або

Загальний опис інформації,
що запитується

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту:

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть
кнопку

очистити


 

 

Щоб передати запит, натисніть кнопку

відправити


 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали