МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 1314

Про організацію регуляторної діяльності МНС у 2012 році

Відповідно до статті 7 Закону України від 11 вересня 2003 року N 1160 "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", з метою подальшого удосконалення регуляторної діяльності в системі МНС, надання їй більш планового і системного характеру, підвищення персональної відповідальності за якість підготовки проектів регуляторних актів наказую:

1. Затвердити План розроблення у 2012 році регуляторних актів сфери діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - План), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів Плану на керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, визначених розробниками відповідного акта.

3. Управлінню правового забезпечення (Повщюзник Р. Р.) забезпечити:

безпосередню участь, методичний супровід та надання практичної допомоги центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментам і самостійним структурним підрозділам апарату Міністерства при розробленні ними регуляторних актів;

моніторинг проектів регуляторних актів сфери повноважень МНС;

інформування Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра про стан регуляторної діяльності МНС та виконання запланованих заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

Додаток 

ПЛАН
розробки регуляторних актів сфери діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2012 рік

N

Орієнтовна назва законопроекту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, нормативного акта МНС

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення

Термін виконання

1

2

3

4

1

Проект Кодексу України про цивільний захист

Департамент цивільного захисту

Грудень 2012 року

2

Проект Закону України "Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"

Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження системи 112

Грудень 2012 року

 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

3

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

4

Проект Закону України "Про основні засади промислової безпеки"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 192"

Управління зв'язку та оповіщення

Грудень 2012 року

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розроблення та погодження планів локалізації і ліквідації аварій"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної і техногенної безпеки та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

Управління правового забезпечення

Листопад 2012 року

9

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 3 грудня 2001 року N 272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України"

Центр організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації ОРС ЦЗ

Жовтень 2012 року

10

Проект наказу МНС "Про затвердження Порядку проведення заходів із сертифікації водолазних підрозділів аварійно-рятувальних служб перед проходженням атестації"

Центр організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації ОРС ЦЗ

Листопад 2012 року

11

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні"

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

Жовтень 2012 року

12

Проект наказу МНС "Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з проведення органом державного пожежного нагляду експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

13

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказів МНС від 18.12.2000 N 338 та від 23.02.2008 N 98"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

14

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення"

Держтехногенбезпеки

Листопад 2012 року

15

Проект наказу МНС "Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо пожежної та техногенної безпеки"

Держтехногенбезпеки

Липень 2012 року

16

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 13.06.2006 N 444"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

17

Проект наказу МНС "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МНС від 22.08.2005 N 161 "Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації"

Держтехногенбезпеки

Квітень 2012 року

18

Проект наказу МНС "Про внесення змін до Правил робіт з вогнезахисту"

Держтехногенбезпеки

Березень 2012 року

19

Проект наказу МНС "Про затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання органами та підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

20

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 27.04.2004 N 187"

Держтехногенбезпеки

Серпень 2012 року

21

Проект наказу МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 23.07.2003 N 251"

Держтехногенбезпеки

Липень 2012 року

22

Проект наказ МНС "Про внесення змін до наказу МНС від 21.10.2004 N 130"

Держтехногенбезпеки

Червень 2012 року

23

Проект наказ МНС "Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 15.03.2004 N 119"

Держтехногенбезпеки

Грудень 2012 року

24

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час виробництва, зберігання водню та роботи з ним"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

25

Проект НПАОП "Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

26

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

27

Проект НПАОП "Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

28

Проект НПАОП "Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

29

Проект НПАОП "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

30

Проект НПАОП "Порядок проведення експертного обстеження технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

31

Проект НПАОП "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

32

Проект НПАОП "Правила безпеки під час експлуатації нафтогазопереробних об'єктів і виробництв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

33

Проект НПАОП "Правила безпеки системи газопостачання України"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

34

Проект НПАОП "Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

35

Проект НПАОП "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівниками нафтогазової промисловості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

36

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

37

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

38

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

39

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

40

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час заварювання металів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

41

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

42

Проект наказу МНС "Правила охорони праці у ливарному виробництві"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

43

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час роботи з абразивними інструментом"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

44

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

45

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

46

Проект наказу МНС "Правила будови і безпечної експлуатації підвісних пасажирських канатних доріг"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

47

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

48

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

49

Проект наказу МНС "Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

50

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

51

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для працівників музеїв"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

52

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

53

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для швейного виробництва"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

54

Проект наказу МНС "Правила безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

55

Проект наказу МНС "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам установ охорони здоров'я і соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, учбових наглядових посібників, із заготовки, вирощування та обробки медичних п'явок"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

56

Проект наказу МНС "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих навчальних закладів"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

57

Проект наказу МНС "Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

58

Проект наказу МНС "Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

59

Проект наказу МНС "Правила безпечної експлуатації контактної мережі і пристроїв електропостачання автоблокування залізниць"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

60

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на автомобільному транспорті"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

61

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

62

Проект наказу МНС "Правила безпеки праці під час ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин на заводах"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

63

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на суднах морського флоту"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

64

Проект наказу МНС "Правила охорони праці при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

65

Проект наказу МНС "Правила охорони праці в морських портах"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

66

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

67

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до напливу цистерн для нафтопродуктів і вагонів бункерного типу для нафтобітуму"

Держгірпромнагляд

Червень 2012 року

68

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

69

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

70

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час проведення робіт з будівництва мостів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

71

Проект наказу МНС "Правила безпечної експлуатації дорожньо-будівельних машин і механізмів"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

72

Проект наказу МНС "Правила охорони праці на міському електричному транспорті"

Держгірпромнагляд

Вересень 2012 року

73

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

74

Проект наказу МНС "Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

75

Проект наказу МНС "Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом"

Держгірпромнагляд

Березень 2012 року

76

Проект наказу МНС "Затвердження загальних вимог безпеки працівників при використанні вибухонебезпечного обладнання"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

77

Проект наказу МНС "Затвердження вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання"

Держгірпромнагляд

Грудень 2012 року

78

Проект наказу МНС "Про внесення змін до деяких наказів МНС"

Робоча група МНС

Листопад 2012 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали