РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 1978 р. N 139

Київ

Про організацію республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій, які здійснюють будівництво комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод

Надаючи великого значення прискоренню будівництва і достроковому введенню в дію потужностей та об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод, та з метою дальшого розгортання соціалістичного змагання між колективами будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій республіки за своєчасне та дострокове введення в дію вказаних об'єктів, а також поліпшення якості будівництва, підвищення продуктивності праці, Рада Міністрів Української РСР та Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Організувати республіканське соціалістичне змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій, які здійснюють будівництво комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод.

2. Заснувати для нагородження переможців у соціалістичному змаганні:

колективів будівництва комплексів або об'єктів - перехідний Червоний прапор Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок з першою грошовою премією в сумі 10 тис. карбованців та другу грошову премію - 6 тис. карбованців;

колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих управлінь - перехідний Червоний прапор Міністерства промислового будівництва УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, перехідний Червоний прапор Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів та перехідний Червоний прапор Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів з грошовими преміями по 3 тис. карбованців.

3. Встановити, що підсумки соціалістичного змагання підводяться щоквартально починаючи з I кварталу 1978 року: по комплексах - Радою Міністрів УРСР і Українською республіканською радою професійних спілок; по будівельних, монтажних і спеціалізованих управліннях - Міністерством промислового будівництва УРСР, Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Українським республіканським комітетом профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

4. Затвердити Умови республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій, які здійснюють будівництво комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод /додаються/.

5. Для преміювання колективів - переможців у соціалістичної змаганні за своєчасне та якісне введення в дію об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод, виділити кошти з резервного фонду Ради Міністрів УРСР /100 тис. крб. на рік/.

6. Зобов'язати Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, український республіканській комітет профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів довести до колективів відповідних будівельних організацій Умови соціалістичного змагання, затверджені цією постановою.

7. Затвердити описи перехідних Червоних прапорів Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок, Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів згідно з додатками N 1 і 2.

8. Міністерству легкої промисловості УРСР в місячний строк виготовити на замовлення Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР та Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР засновані цією постановою перехідні Червоні прапори за встановленім зразками згідно а додатками N 1, 2.

9. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та Українському республіканському комітети профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів організувати соціалістичне змагання колективи бригад і дільниць будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за дострокове введення в дію комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн-членів РЕВ та на основі компенсаційних угод,з застосуванням моральних стимулів та виплатою грошових премій колективам - переможцям за рахунок фонду Міністра.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 24

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 28 лютого 1978 р. N 139

УМОВИ
республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій, які здійснюють будівництво комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод

1. З метою залучення широких мас робітників, інженерно-технічних працівників і службовців будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій до активної участі в соціалістичному змаганні і своєчасне і дострокове введення в дію комплексів або об'єктів, і споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсації угод, Рада Міністрів УРСР і Українська республіканська рада професійних спілок встановлюють Умови республіканського соціалістичного змагання.

Переможцями в соціалістичному змаганні вважатимуться колективи тих будов, які доб'ються дострокового або своєчасного введення в дію пускового комплексу або окремих об'єктів, передбачених державним планом, за звітний квартал, а по комплексах і об'єктах, що підлягають введенню в наступні квартали або роки, - виконанню графіків проведення робіт, затверджених у відповідності зі строками їх введення в дію, при відмінній і добрій якості робіт.

При підведенні підсумків соціалістичного змагання враховується виконання завдань з продуктивності праці, по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт, а також стан охорони праці, техніки безпеки і трудової дисципліни.

2. Для нагородження колективів-переможців у соціалістичному змаганні засновано:

- один перехідний Червоний прапор Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок для колективів будівництва комплексів або об'єктів, що споруджуються з участю країн - членів РЕВ та на основі компенсаційних угод, з першою грошовою премією 10 тис. карбованців;

- другу грошову премію 6 тис. карбованців;

- один перехідний Червоний прапор Міністерства промислового будівництва УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів для колективів будівельних і монтажних управлінь, з грошовою премією 3 тис. карбованців;

- один перехідний Червоний прапор Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів для колективів будівельних і монтажних управлінь, з грошовою премією 3 тис. карбованців;

- один перехідний Червовий прапор Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів для колективів монтажних і спеціалізованих управлінь з грошовою премією 3 тис. карбованців.

3. Кошти на преміювання колективів - переможців у соціалістичному змаганні розподіляються між робітниками, інженерно-технічними працівниками, службовцями пропорціонально фонду їх заробітної плати в загальному фонді заробітної плати даної будівельної організації. При цьому мінімальна сума премій одного працюючого не повинна бути менше 10 проц. його місячної тарифної ставки /посадового окладу/.

4. Підсумки соціалістичного змагання колективів будівництва комплексів або об'єктів підводяться Радою Міністрів УРСР і Українською республіканською радою професійних спілок за поданням Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів по наслідках роботи за квартал, не пізніше 30 числа наступного за звітним кварталом місяця, на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності.

Підсумки соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих управлінь підводяться Міністерством промислового будівництва УРСР, Міністерствам будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та Українським республіканським комітетом профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів за поданням трестів і відповідних комітетів профспілки по наслідках роботи за квартал, не пізніше 30 числа наступного за звітним кварталом місяця, на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності.

5. Преміювання робітників, інженерно-технічних працівників і службовців провадиться керівниками будівельних,монтажних і спеціалізованих організацій за згодою відповідних комітетів профспілки; преміювання керівників організацій, їх заступників, головних інженерів, начальників планових відділів і головних бухгалтерів провадиться керівниками вищестоящих органів за згодою відповідних обласних комітетів профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 28 лютого 1978 р. N 139

ОПИС
перехідного Червоного прапора Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок для нагородження колективів будівництва найважливіших пускових комплексів і об'єктів

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище розміром 175 х 135 сантиметрів з червоної матерії /бархату/, обшите з трьох боків золотистою бахромою шириною 9 сентиментів.

Лицьовий бік полотнища прапора:

Посередині - зображення В. І. Леніна. Над зображенням напис: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!". Нижче зображення напис: "Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед, до перемоги комунізму!",

Зворотний бік полотнища прапора:

Зверху на все полотнище напис: "Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок". Нижче напис: "Переможцю у соціалістичному змаганні за дострокове введення в дію найважливіших пускових комплексів і об'єктів".

Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені з золотої тасьми.

Прапор оздоблений шнуром з золотистої тканини з двома китицями /довжина шнура з китицями - 290 сантиметрів/; древко має металевий наконечник.

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 28 лютого 1978 р. N 139

ОПИС
перехідного Червоного прапора Міністерства і Українського республіканського комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів для нагородження колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих управлінь, які здійснюють будівництво найважливіших пускових комплексів і об'єктів

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище розміром 175 х 135 сантиметрів з червоної матерії /бархату/, обшите з трьох боків золотистою бахромою шириною 9 сантиметрів.

Лицьовий бік полотнища прапора:

Посередині - зображення В. І. Леніна. Над зображенням напис: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!". Нижче зображення напис: "Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед, до перемоги комунізму!".

Зворотний бік полотнища прапора:

Зверху на все полотнище напис: "Міністерство /назва відповідного міністерства УРСР/ і Український республіканський комітет профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів". Нижче напис: "Переможцю у соціалістичному змаганні за дострокове введення в дію найважливіших пускових комплексів і об'єктів".

Написи на прапорі вишиті золотими нитками або зроблені з золотою тасьми.

Прапор оздоблений шнуром з золотистої тканини з двома китицями /довжина шнура з китицями - 290 сантиметрів/; древко має металевий наконечник.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали