КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 921

Про організацію роботи щодо формування місцевих бюджетів Київської області на 2012 рік

З метою забезпечення збалансування усіх місцевих бюджетів області на 2011 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 13.05.2011 N 3358-VI "Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік" (Постанова N 3358-VI) та доручення Кабінету Міністрів України від 12.08.2011 N 39587/0/1-11 стосовно виконання Графіка підготовки проекту Державного бюджету України на 2012 рік:

1. Затвердити план заходів з організації роботи щодо формування обласного та місцевих бюджетів Київської області на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання плану заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання плану заходів покласти на головне фінансове управління облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 921

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації роботи щодо формування обласного та місцевих бюджетів Київської області на 2012 рік

N з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI підготувати попередній прогноз показників економічного і соціального розвитку регіону на 2012 і наступні три роки з детальним обґрунтуванням цих показників та довести його до відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

Серпень - вересень 2011 року

2.

Спільно з Міністерством фінансів України провести перевірку бази доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на основі нової редакції Бюджетного кодексу України

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

У термін, визначений Міністерством фінансів України

3.

Підготувати обґрунтовані розрахунки прогнозних показників на 2012 рік з надходження до місцевих бюджетів коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та плати за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення та подати їх Міністерству фінансів України

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

У термін, визначений Міністерством фінансів України

4.

Підготувати та подати Міністерству фінансів України обґрунтовані розрахунки прогнозних показників на 2012 рік щодо надходження плати за землю

Головне фінансове управління облдержадміністрації

У термін, визначений Міністерством фінансів України

5.

Здійснити та надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розрахунки очікуваних показників на 2011 рік та прогнозних на 2012 рік щодо фонду оплати праці, середньосписочної чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати по області та в розрізі міст обласного значення і районів

Головне управління економіки облдержадміністрації

У термін, визначений Міністерством фінансів України

6.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України визначити перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди

Головне управління економіки облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 15 листопада 2011 року

7.

Підготувати та подати Міністерству фінансів України пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами і доповненнями)

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Структурні підрозділи облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

Під час опрацювання проектів місцевих бюджетів на 2012 рік

8.

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України розробити та довести до структурних підрозділів облдержадміністрації, головних розпорядників бюджетних коштів. інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного та відповідного місцевого бюджету на 2011 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

До 20 вересня 2011 року

9.

Опрацювання з Міністерством фінансів України питань показників відповідно до яких здійснюються розрахунки показників видаткової частини місцевих бюджетів області у тому числі субвенції з державного бюджету

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Структурні підрозділи облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

Під час опрацювання показників за видатками, доведеними МФУ на 2012 рік

10.

Забезпечити підготовку зауважень та пропозицій (у разі необхідності) до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", а також взяти безпосередню участь в розгляді зазначеного питання у Міністерстві фінансів України

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Структурні підрозділи облдержадміністрації (у разі необхідності)
Райдержадміністрації (у разі необхідності)
Міськвиконкоми (міст обласного значення) (у разі необхідності)

До прийняття Закону України про Державний бюджет на 2012 рік у другому читанні

11.

Забезпечити інвентаризацію програм, затверджених місцевими радами, та визначити їх пріоритетність щодо включення до проектів відповідних місцевих бюджетів на 2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 1 жовтня 2011 року

12.

Після прийняття проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" у другому читанні, згідно з вимогами статті 75 Бюджетного кодексу України, довести до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних місцевих бюджетів) і текстові статті

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Після отримання відповідних показників від Міністерства фінансів України

13.

Підготувати бюджетні запити з обґрунтуваннями та пояснювальними записками, з переліком централізованих заходів та регіональних програм, фінансування яких буде здійснюватися з обласного та місцевих бюджетів, з урахуванням доведених розрахункових обсягів видатків за функціональною класифікацією бюджету.

Головні розпорядники коштів відповідних місцевих бюджетів

До 1 листопада 2011 року

14.

При підготовці бюджетних запитів врахувати потребу в коштах виходячи із жорсткого режиму економного споживання енергоносіїв (економія не менше, ніж на 10 відсотків), скорочення видатків на транспортні послуги, зв'язок, представницькі витрати, відрядження, тощо, недопущення росту чисельності працівників підпорядкованих бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2011 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації - головні розпорядники коштів обласного бюджету
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 1 листопада 2011 року

15.

Опрацювати бюджетні запити, подані головними розпорядниками бюджетних коштів, та підготувати пропозиції щодо включення видатків до проекту обласного бюджету на 2011 рік.

Головне фінансове управління облдержадміністрації

До 15 листопада 2011 року

16.

Узагальнити та підготувати для розгляду головою облдержадміністрації пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо врахування у складі видатків обласного бюджету коштів на реалізацію заходів, програм та утримання установ, які не враховувались при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік.

Головне фінансове управління облдержадміністрації

До 15 листопада 2011 року

17.

Не допустити включення до проектів обласного і місцевих бюджетів видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами

Головне фінансове управління облдержадміністрації
Структурні підрозділи облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Міськвиконкоми (міст обласного значення)

При формуванні проектів обласного та місцевих бюджетів на 2012 рік

21.

Підготувати проект рішення Київської обласної ради про обласний бюджет Київської області на 2012 рік для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Згідно з планом проведення засідань колегій облдержадміністрації

22.

Подати проект рішення "Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік" та пояснювальну записку до нього на розгляд Київської обласної ради

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Згідно з планом проведення сесій обласної ради

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали