МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 жовтня 2011 року N 75

Про організацію роботи щодо координації взаємодії Міністерства з органами законодавчої та виконавчої влади

З метою забезпечення координації взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади з питань супроводження проектів законодавчих актів та опрацювання інших нормативно-правових актів наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про супроводження посадовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

Порядок опрацювання структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату забезпечити представлення та супроводження в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів, розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити:

додержання вимог зазначених Положення та Порядку працівниками відповідних структурних підрозділів;

супроводження в комітетах Верховної Ради України законопроектів, які належать до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

інформування відділу координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) про результати розгляду та супроводження законопроектів у комітетах Верховної Ради України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.10.2011 N 75

ПОЛОЖЕННЯ
про супроводження посадовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України

1. Загальні положення

1.1. Організаційне забезпечення та координація взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) з Верховною Радою України здійснюються відділом координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ).

1.2. Порядок супроводження, передбачений цим Положенням, є обов'язковим для всіх працівників Мінекономрозвитку.

2. Організація взаємного зв'язку та інформування щодо супроводження проектів законодавчих актів, розробником яких є Мінекономрозвитку

2.1. Інформування керівництва Мінекономрозвитку щодо супроводження законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України здійснює відділ відповідно до орієнтовного графіка засідань комітетів Верховної Ради України та розкладу засідань Верховної Ради України.

2.2. Щоп'ятниці відділ отримує у Верховній Раді України графік засідань комітетів на наступний тиждень та до 16 години подає керівництву на затвердження графік участі посадових осіб Мінекономрозвитку в засіданнях комітетів Верховної Ради України.

2.3. У засіданнях Комітету з питань економічної політики та Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Верховної Ради України беруть участь перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

2.4. В інших комітетах Верховної Ради України законопроекти можуть супроводжуватися першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, керівниками структурних підрозділів та заступниками керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку, відповідальними за їх супроводження.

2.5. Щодня відділ уточнює зміни у порядку денному роботи комітетів Верховної Ради України на поточному тижні та негайно інформує керівництво Мінекономрозвитку та керівників структурних підрозділів про зміни щодо часу та місця проведення засідань.

2.6. У разі необхідності за зверненням керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку відділ замовляє у Верховній Раді України одноразові перепустки для осіб, які супроводжують законопроекти в комітетах Верховної Ради України.

2.7. Керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку повинні оперативно інформувати відділ про результати розгляду та супроводження законопроектів у комітетах Верховної Ради України.

3. Супроводження проектів законодавчих актів

3.1. Посадова особа Мінекономрозвитку, яка представляє (супроводжує) законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України, повинна мати при собі:

3.1.1. Тези доповіді про законопроект, який представляється (супроводжується), згідно з додатком.

3.1.2. Перелік можливих питань із запропонованими відповідями.

3.1.3. Примірник тексту законопроекту з відповідними матеріалами.

3.1.4. Висновок комітету Верховної Ради України, який визначений головним із підготовки і попереднього розгляду законопроекту (у разі його наявності).

3.1.5. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (у разі його наявності).

3.1.6. Додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали до законопроекту, підготовлені відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку.

3.2. Посадова особа Мінекономрозвитку, яка представляє (супроводжує) законопроект при розгляді його на засіданні комітету (комісії) Верховної Ради України, повинна мати при собі:

3.2.1. Тези доповіді щодо законопроекту, який представляється (супроводжується).

3.2.2. Примірник тексту законопроекту з відповідними матеріалами.

3.2.3. Висновок головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (у разі його наявності).

3.2.4. Додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали до законопроекту, підготовлені відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку.

3.3. Підготовку документів, зазначених у підпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.4 цього Положення, забезпечує структурний підрозділ Мінекономрозвитку, який відповідає за супроводження відповідного законопроекту у Верховній Раді України.

3.4. Забезпечення посадових осіб Мінекономрозвитку, які супроводжують законопроект у Верховній Раді України, документами, зазначеними у підпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, здійснює відділ.

3.5. Документи, зазначені у пункті 3.3 цього Положення, подаються структурними підрозділами Мінекономрозвитку до відділу за підписом керівника самостійного структурного підрозділу.

3.6. Підготовлений пакет документів подається відділом посадовій особі, яка представляє (супроводжує) законопроект у Верховній Раді України.

3.7. Посадова особа Мінекономрозвитку під час представлення та супроводження законопроекту:

3.7.1. Доповідає про законопроект на засіданні комітету Верховної Ради України, дає пояснення щодо окремих його норм, відповідає на запитання, подає в разі необхідності членам комітету додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали.

3.7.2. Доповідає про законопроект на пленарному засіданні під час його розгляду в першому читанні, відповідає на запитання, виступає із заключним словом.

3.7.3. За результатами розгляду законопроекту в першому читанні бере участь у його підготовці комітетом Верховної Ради України до другого читання або повторного першого читання.

3.7.4. У разі існування зауважень щодо пропозицій і правок до законопроекту, який готується до другого читання, аргументує свою позицію під час розгляду законопроекту комітетом та на пленарному засіданні Верховної Ради України в другому читанні, наполягає в разі необхідності на їх обговоренні.

4. Участь у розгляді законопроектів, унесених до Верховної Ради України народними депутатами України

4.1. Відділ здійснює моніторинг законопроектів, унесених до Верховної Ради України народними депутатами України, та координує підготовку самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку висновку стосовно таких законопроектів.

4.2. Керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку опрацьовують законопроекти і готують висновок з обов'язковим визначенням чіткої принципової позиції та подають відділу для подальшої передачі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Висновок повинен бути завізований керівництвом Мінекономрозвитку.

4.3. Посадові особи висловлюють позицію Кабінету Міністрів України щодо законопроектів, унесених до Верховної Ради України народними депутатами України, під час розгляду законопроекту комітетом та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Директор департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

І. Ф. Череповська

 

Додаток
до пункту 3.1.1 Положення

ДОПОВІДЬ
про проект Закону України
(повна назва законопроекту, реєстраційний номер)

1. Суть законопроекту. Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання), на розв'язання яких спрямований законопроект, та результати, яких планується досягти.

2. Фінансово-економічне обґрунтування. Надати фінансово-економічне обґрунтування законопроекту, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат. їх обсяг та джерела покриття. Пояснити, яка ситуація є на сьогодні і як вона зміниться з прийняттям цього законопроекту, як це вплине на економіку та бюджет, навести узагальнені статистичні дані, які б переконували в необхідності прийняття акта.

3. У разі наявності міжнародного досвіду порівняти з іншими країнами.

4. Пропозиції щодо прийняття за основу законопроекту та їх мотивація.

5. Аналіз висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. У разі коли в експертному висновку є зауваження та пропозиції, надається позиція Мінекономрозвитку щодо кожного з них.

6. Інформація про альтернативні законопроекти (у разі наявності).

(Посада керівника самостійного структурного підрозділу)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Примітка.

Доповідь повинна бути на двох сторінках.

У разі коли є посилання на абревіатури чи специфічні терміни, обов'язково надавати розшифрування.

Під час розгляду законопроекту у другому читанні повинна бути аргументована позиція Міністерства щодо підтримки чи непідтримки позиції комітету Верховної Ради України щодо врахування чи відхилення пропозицій та правок суб'єктів законодавчої ініціативи до законопроекту.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.10.2011 N 75

ПОРЯДОК
опрацювання структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України

Цей Порядок визначає механізм розгляду структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та пропозицій до протокольного рішення Кабінету Міністрів України (далі - матеріали), які повинні розглядатися на засіданні Кабінету Міністрів України.

1. Після одержання в Секретаріаті Кабінету Міністрів України матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) здійснює розгляд одержаних матеріалів та протягом години з моменту одержання забезпечує їх передавання головним виконавцям для опрацювання.

2. Доповіді та довідкові матеріали з питань порядку денного засідання Кабінету Міністрів України щодо проектів, головним розробником яких є Мінекономрозвитку, готуються за формою згідно з додатком 1. У разі наявності розбіжностей із заінтересованими органами виконавчої влади додається інформація про вжиті заходи щодо їх урегулювання та погодження проекту. До матеріалів у разі потреби додаються відповідні розрахунки, обґрунтування, пояснення щодо необхідності прийняття акта та наслідків його реалізації в довільній формі.

3. До інших питань порядку денного засідання Кабінету Міністрів України довідки готуються за формою згідно з додатком 2. До матеріалів у разі потреби додаються попередні зауваження Мінекономрозвитку до проекту, інформаційно-аналітичні матеріали та оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта.

4. Довідки (матеріали) щодо пропозицій до протокольного рішення Кабінету Міністрів України з питання організації виконання прийнятого Закону України готуються за формою згідно з додатком 3.

5. Доповіді з питань порядку денного засідання Кабінету Міністрів України щодо проектів, головним розробником яких є Мінекономрозвитку, невідкладно подаються структурними підрозділами Міністерства до відділу за підписом керівника самостійного структурного підрозділу.

Довідкові та аналітичні матеріали, підготовлені до засідання Кабінету Міністрів України, подаються структурними підрозділами Міністерства до відділу в стислі терміни за підписом керівника самостійного структурного підрозділу (у разі відсутності зауважень Мінекономрозвитку до проекту довідка може бути надана за підписом керівника структурного підрозділу (начальника управління чи відділу).

6. Відділ координує роботу структурних підрозділів Мінекономрозвитку з метою якісної підготовки і вчасного подання відповідно до встановленого порядку матеріалів до засідання Кабінету Міністрів України та здійснює попередній їх розгляд.

Матеріали, підготовлені неналежним чином, повертаються відділом виконавцям для негайного доопрацювання.

7. Підготовлений до засідання Кабінету Міністрів України пакет документів подається відділом керівництву Мінекономрозвитку в установленому порядку для участі в засіданні Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

І. Ф. Череповська

 

Додаток 1
до пункту 2 Порядку

ДОПОВІДЬ

про проект ___
(повна назва нормативно-правового акта)

До засідання Кабінету Міністрів України
___ 20__ року
(дата проведення засідання)

1. Питання N _____ (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) проекту (три - чотири ключових повідомлення), на розв'язання яких спрямований проект акта, та результати, яких планується досягти.

2. Економічні обґрунтування. Дається оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта. Повідомляється, яка ситуація є на сьогодні і як вона зміниться з прийняттям цього акта, як це вплине на економіку та бюджет, наводяться узагальнені статистичні дані, які б переконували в необхідності прийняття акта.

3. Оцінка регуляторного впливу. Зазначається, чи має проект акта регуляторний характер, та оцінюється його регуляторний вплив, а також дається обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

4. Погодження. У разі коли позиції органів виконавчої влади не збігаються, зазначаються суть розбіжностей, можливі наслідки врахування чи неврахування зауважень і пропозицій та вжиті заходи щодо їх урегулювання. Розбіжності наводяться у вигляді порівняльної таблиці з обґрунтуванням позиції Мінекономрозвитку, яка додається. Висловлюється підсумкова позиція щодо результатів урегулювання розбіжностей.

Аналіз експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5. Пропозиції: схвалити, прийняти, відхилити, доопрацювати (схвалити, прийняти з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень тощо).

Наприклад, пропонуємо підтримати позицію Мінекономрозвитку щодо відхилення зауважень Мінпраці та внести законопроект (повна назва) на розгляд Кабінету Міністрів України.

(Посада керівника самостійного структурного підрозділу)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Примітка.

Доповідь повинна бути на одну-дві сторінки.

У разі коли є посилання на абревіатури чи специфічні терміни, обов'язково надавати розшифрування.

У разі коли є посилання на статті нормативно-правових актів, обов'язково наводити текст статей, до яких уносяться зміни.

 

Додаток 2
до пункту 3 Порядку

ДОВІДКА

до проекту ___
(повна назва нормативно-правового акта)

До засідання Кабінету Міністрів України
___ 20__ року
(дата проведення засідання)

1. Питання N _____ (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) проекту (три-чотири ключових повідомлення), на розв'язання яких спрямований проект акта, та результати, яких планується досягти.

2. Погодження. Подається інформація щодо погодження проекту Мінекономрозвитку (без зауважень; із зауваженнями, які враховано; із зауваженнями, які враховано частково; із зауваженнями, які не враховано).

У разі коли зауваження Міністерства враховано частково або не враховано, викладається їх стислий зміст та аргументи на їх користь у таблиці:

Стислий виклад зауважень

Аргументи головного розробника щодо відхилення зауважень Мінекономрозвитку

Аргументація
Мінекономрозвитку щодо необхідності врахування зауважень (або підтримки рішення головного розробника)

У разі коли в експертному висновку Секретаріату Кабінету Міністрів України є зауваження в частині, що стосується компетенції Мінекономрозвитку, надається аргументація Міністерства щодо необхідності врахування зауважень (або підтримки рішення головного розробника).

3. Економічні обґрунтування. Дається оцінка (прогноз) економічних наслідків при впровадженні запропонованого нормативно-правового акта.

4. Пропозиції: схвалити, прийняти, відхилити, доопрацювати (схвалити, прийняти з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень тощо).

Наприклад, Мінекономрозвитку не може погодитися з прийняттям проекту (повна назва) у запропонованій редакції, оскільки /Пропонуємо під час засідання висловити такі зауваження до проекту: /Погоджуємося з рішенням головного розробника щодо відхилення зауважень Мінекономрозвитку/ тощо.

(Посада керівника структурного підрозділу)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до пункту 4 Порядку

ДОВІДКА
щодо пропозицій до протокольного рішення Кабінету Міністрів України
з питання організації виконання Закону України від N _____

До засідання Кабінету Міністрів України
___ 20__ року
(дата проведення засідання)

1. Питання N _____ (згідно з порядком денним засідання)

Стисло та чітко викладається суть та головні проблеми (питання) прийнятого Закону.

2. Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на Мінекономрозвитку

Наводиться стисло інформація про зміст заходу з виконання відповідних завдань та строк їх виконання.

У разі коли Мінекономрозвитку визначено відповідальним за виконання завдання, яке не належить до компетенції Міністерства, наводиться аргументація та міністерство, яке необхідно визначити головним виконавцем зазначеного завдання.

3. Пропозиції: схвалити чи прийняти з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень тощо.

(Посада керівника структурного підрозділу)

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали