АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 лютого 2011 року N 112

Про організацію роботи в підпорядкованих органах Державної прикордонної служби України

З метою впорядкування роботи в підпорядкованих органах управління Державної прикордонної служби України та контролю за їх результатами наказую:

1. Основними формами безпосереднього контролю за станом оперативно-службової діяльності органів управління у Державній прикордонній службі України визначити:

Інспекторська перевірка - проводити терміном до 12 діб з метою перевірки виконання регіональним управлінням законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, директив, наказів, розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань охорони державного кордону, оперативно-службової діяльності, визначення здатності керівного складу виконувати покладені на них завдання.

Старшого групи для проведення інспекторської перевірки призначаю особисто.

Комплексна перевірка - проводити терміном до 10 діб з метою вивчення стану справ за напрямами діяльності Департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби, надання практичної допомоги та перевірки стану усунення недоліків, виявлених в ході інспекторської перевірки.

Групи для проведення комплексної перевірки очолювати заступникам Голови Державної прикордонної служби України, директорам Департаментів, першому заступнику директора Департаменту охорони Державного кордону.

Ревізія - проводити терміном до 30 робочих днів з метою визначення законності, правильності та доцільності фінансово-господарської діяльності органу Державної прикордонної служби України.

Групу для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності органу Державної прикордонної служби України очолювати начальнику контрольно-ревізійного управління його заступнику, або начальнику відділу.

Цільова (спеціальна) перевірка - проводити групою терміном до 7 діб з метою вивчення питань оперативно-службової діяльності, прийняттю заходів з усунення виявлених в ході роботи недоліків у підпорядкованих органах Державної прикордонної служби України.

Групи для проведення цільової (спеціальної) перевірки очолювати керівникам структурних підрозділів відповідного органу управління Адміністрації Держприкордонслужби України, його заступнику або начальнику відділу від якого планується перевірка.

Раптова перевірка - проводити терміном до 5 діб з метою контролю своєчасного, точного і повного виконання поставлених завдань органу Державної прикордонної служби України за напрямом діяльності структурного підрозділу Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Групи для проведення раптової перевірки очолювати начальнику відділу або заступнику начальника структурного підрозділу Адміністрації Державної прикордонної служби України від якого планується перевірка.

Індивідуальні виїзди - проводити в окремих випадках при наявності коштів, терміном до 5 діб за моїм рішенням та рішенням першого заступника Голови Державної прикордонної служби України з метою контролю та надання практичної допомоги у виконанні завдань за напрямом діяльності структурного підрозділу Адміністрації Державної прикордонної служби.

2. Директорам департаментів, начальникам структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України:

під час планування роботи у підпорядкованих органах управління, з метою досягнення більшої ефективності роботи й вирішення максимального кола питань протягом одного виїзду, за напрямом діяльності, до складу груп включати представників від усіх структурних підрозділів Департаменту;

до 20 числа кожного місяця подавати в управління планування оперативно-службової діяльності та оперативного контролю Департаменту охорони державного кордону, для складання календарного плану роботи Адміністрації Державної прикордонної служби України, узагальнені за Департамент службові записки з пропозиціями щодо роботи у регіональних управліннях, проведення навчально-методичних зборів на базі органів охорони кордону, заходів міжнародного співробітництва та їх фінансовим обґрунтуванням на наступний календарний місяць.

Опрацьовуючи пропозиції, у службових записках визначати термін та мету виїзду, поіменний склад групи та конкретний орган управління, в якому планується робота.

Позапланові виїзди проводити в окремих випадках при наявності коштів тільки за моїм рішенням та рішенням першого заступника Голови Державної прикордонної служби України.

3. Підготовку та роботу груп у підпорядкованих органах та підрозділах Державної прикордонної служби України проводити відповідно до Методичного посібника щодо практичної роботи керівного складу Державної прикордонної служби України в підпорядкованих органах та підрозділах охорони кордону, схваленого розпорядженням від 07.08.2009 N 349.

4. Відпрацювання звітних документів за результатами роботи в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України, доведення їх до виконавців та контроль за ходом усунення недоліків, виявлених під час роботи групи, організовує старший групи.

Результати роботи в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України відпрацьовувати у трьох примірниках (за виключенням ревізії) у формі:

акту та плану усунення виявлених недоліків за підсумками інспекторської перевірки, ревізії, які відпрацьовувати у двотижневий строк, погоджувати з керівниками заінтересованих структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та подавати мені на затвердження;

звіту та плану усунення виявлених недоліків за підсумками комплексної, цільової (спеціальної), раптової перевірки, індивідуального виїзду, які відпрацьовувати протягом п'яти робочих діб після повернення з відрядження, погоджувати з керівниками заінтересованих структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та подавати на розгляд посадовій особі, яка затвердила план завдання.

Перший примірник затвердженого акту, звіту, разом з планом щодо усунення виявлених недоліків, після розгляду керівництвом знаходиться у посадової особи, яка очолювала роботу групи в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України і здійснює контроль за ходом усунення недоліків, виявлених під час роботи в органі Державної прикордонної служби, робить в ньому відповідні відмітки про виконання. Після виконання усіх визначених у плані заходів особисто списує у відповідну справу.

Другий і третій примірник затвердженого акту, звіту, разом з планом щодо усунення виявлених недоліків надсилається об'єкту, який перевірявся, та його вищестоящому органу управління.

Роботу по безпосередньому контролю за станом оперативно-службової діяльності у підпорядкованих органах Державної прикордонної служби України вважати закінченою після усунення останнього недоліку та отримання відповідного донесення від начальника органу, що перевірявся.

5. Управлінню контролю та документального забезпечення організувати контроль за відпрацюванням звітних документів по результатам роботи в органах Державної прикордонної служби України, виконанням заходів, визначених у планах усунення виявлених недоліків в ході роботи в органах Державної прикордонної служби України. Про результати контролю доповідати щомісяця на нарадах керівництва та офіцерів структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби.

6. Про результати роботи у підпорядкованих органах Державної прикордонної служби України старшому групи доповідати на службовій нараді з керівниками та офіцерами структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби у найближчу п'ятницю після повернення з відрядження.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

8. Наказ довести до особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали