Додаткова копія: Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 січня 2018 року N 12

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), та з метою встановлення єдиних форм бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити форми бюджетної звітності, що додаються:

Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма N 2ммб);

Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма N 2кмб(мб));

Звіт про бюджетну заборгованість (форма N 7мб);

Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів;

Звіт про використання коштів з резервного фонду;

Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

Інформація про стан місцевих боргів;

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Інформація про надані місцеві гарантії.

2. Державній казначейській службі України:

2.1. Забезпечити організацію роботи зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2018 року;

2.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів за 2017 рік, наказ Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року N 60 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів" (Наказ N 60) (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

_______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма N 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків****

1

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх2

хххх3

ххххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх2

хххх3

ххххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх5

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх5

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх6

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх6

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України

**** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

I. Доходи

1.1 Доходи загального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

II. Видатки

2.1 Видатки загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
 казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2 Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.Б. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.1.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.2.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.2.3.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

III. Кредитування

3.1 Кредитування загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

6 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

3.2 Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

6 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

3.2.Б. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх6

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

6 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

IV. Фінансування

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

8 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

8 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
 органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

4.2.Б. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Найменування

Код бюджетної класифікації

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

усього

у тому числі за видами бюджетів:

АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів

міських (міст республіканського (АРК), обласного значення)

районних

міських (міст районного значення)

селищних

сільських

об'єднаних територіальних громад

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


** без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

8 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

_______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма N 2ммб

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків****

1

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх2

хххх3

ххххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх2

хххх3

ххххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх5

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх5

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх6

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

хххххх6

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України

**** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

I. Доходи

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період

усього

в тому числі:

інші надходження

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

в тому числі:

інші надходження

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

2.Б. Видатки за коштами на рахунках в банках

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)**

усього

в тому числі:

інші надходження

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх5

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

 

 

 

х

х

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

5 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

III. Кредитування

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів*

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххх 2

хххх3

ххххххх4

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

4 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

6 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

IV. Фінансування бюджету

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків***

усього

у тому числі за коштами на рахунках в установах банків***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

х

 

 

х

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

х

 

 

х

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

х

 

 

х

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Заповнюється на підставі наданої розпорядниками бюджетних коштів і місцевими фінансовими органами інформації та звітних даних розпорядників бюджетних коштів за місцем обслуговування

7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

8 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Звіт
про бюджетну заборгованість

по _______
(фонд бюджету)

станом на 20__ р.

__
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма N 7мб

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)**

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків бюджету

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

хххх1

хххх2

ххххххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи*

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам


* заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень

1 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

3 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)*

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)**

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх1

хххх2

ххххххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету


* при складанні річного звіту графа 12 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюються

1 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

3 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів

за 20__ р.

___________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна та річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)*

Найменування видатків

Код економічної класифікації видатків бюджету**

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

ХХХХХХХ

Державне управління

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

1000

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

2000

 

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

4000

 

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240***

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

5000

 

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7000

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7100

 

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7200

 

Газове господарство

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7300

 

Будівництво та регіональний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7400

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7500

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7600

 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

7700

 

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8000

 

Інша діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8100

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8200

 

Громадський порядок та безпека

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8300

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8400

 

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

8600

 

Обслуговування місцевого боргу

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

Разом видатків****

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

9000

 

Міжбюджетні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету****

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

9000

 

Міжбюджетні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 


* заповнюються при застосуванні програмно-цільового методу на рівні місцевого бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) в розрізі кодів економічної класифікації за захищеними видатками

** заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду, затвердженого Бюджетним кодексом України

*** заповнюється у разі проведених касових видатків з оплати послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури

**** у місячному звіті не заповнюється.

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Звіт про використання коштів з резервного фонду

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

Економічна класифікація видатків та класифікація кредитування*

Найменування видатків

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради

Виділено коштів за звітний період (рік)

Недовиділено асигнувань до плану

усього

у тому числі перераховано на рахунки в установи банків

1

2

3

4

5

6

7

8

8700

ххххххх2

9000

Резервний фонд на початок звітного року

 

х

х

х

8700

 

9000

Збільшення/зменшення резервного фонду, (+/-)

 

х

х

х

 

 

 

Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

хххх1

 

хххх3

 

 

 

 

 

8700

 

9000

Резервний фонд на кінець звітного періоду

 

х

х

х

Примітка: у місячних звітах заповнюється за узагальнюючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)


* у місячних звітах заповнюється без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

1 заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 (Наказ N 793)

2 заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)

3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Звіт
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

за _ 20__ р.

_____
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування

Код класифікації доходів бюджету

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

перераховано

отримано

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом про Державний бюджет України


1 заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
 органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Інформація про стан місцевих боргів

станом на 20____ р


(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Разом

у тому числі:

позики банків та фінансових установ

позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка

позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України

зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

зобов'язання за векселями

зобов'язання за взаємними розрахунками

інші зобов'язання*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внутрішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 


* Розшифровка графи 10 наводиться в Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
 місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Інформація
про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на ___________ 20__ р.


(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Класифікація боргу

Гарантовані відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борги

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

Х

 

II. Зовнішній борг

 

 

Разом гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг (I + II)*

Х

 

Примітка: складається на підставі інформації, наданої Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
 місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 січня 2018 року N 12

Інформація про надані місцеві гарантії

за _____ 20__ р.

___
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія (дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

Додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

х

 

 

Усього*:

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається на підставі інформації, наданої Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів.


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України.

Керівник органу Державної
казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської служби України


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали