Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 січня 2018 року N 41

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), та з метою встановлення єдиних форм бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя наказую:

1. Затвердити такі, що додаються, форми бюджетної звітності:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;

Інформацію про надані державні гарантії;

Інформацію про надані місцеві гарантії;

Інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформацію про стан місцевих боргів;

Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

Інформацію щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;

Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду;

Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень.

2. Державній казначейській службі України (Слюз Т. Я.):

1) забезпечити організацію роботи зі складання бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2018 року;

2) надавати Міністерству фінансів України у складі квартальної та річної звітності Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень;

3) здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм бюджетної звітності, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратили чинність після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2017 рік, накази Міністерства фінансів України:

від 28 грудня 2011 року N 1774 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (Наказ N 1774);

від 26 червня 2012 року N 772 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774 (Наказ N 772)";

від 17 грудня 2012 року N 1338 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774" (Наказ N 1338);

від 13 листопада 2013 року N 945 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774" (Наказ N 945);

від 14 березня 2014 року N 231 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774" (Наказ N 231);

від 22 травня 2014 року N 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774" (Наказ N 617);

від 24 лютий 2015 року N 231 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 15 червня 2015 року N 559 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774" (Наказ N 559);

від 25 листопада 2015 року N 1090 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 19 лютого 2016 року N 171 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 11 квітня 2016 року N 438 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 24 червня 2016 року N 557 "Про внесення змін до розділу II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість" (Наказ N 557);

від 18 листопада 2016 року N 1003 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 31 січня 2017 року N 20 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774";

від 25 липня 2017 року N 663 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року N 1774".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про виконання Зведеного бюджету України

за _____ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про виконання Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджет-ною класифі-кацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II Видатки

II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верховною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

відкрито асигну-
вань за звітний період (рік)

направ-
лено відкритих асигну-
вань за звітний період (рік)

вико-
нано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

вико-
нано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджетною класифі-кацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування державного бюджету

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджетною класифі-кацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

відкрито асигну-
вань за звітний період (рік)

направ-
лено відкритих асигну-
вань за звітний період (рік)

вико-
нано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

вико-
нано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

вико-
нано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджетною класифі-кацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Наймену-
вання згідно з
бюджет-ною класифі-кацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверд-
жено Верхов-
ною Радою України на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з ураху-
ванням змін

план на звітний рік з ураху-
ванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про бюджетну заборгованість

станом на 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї:

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи*

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.


* Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)*

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.


* При складанні річного звіту графа 10 за кодами класифікації кредитування не заповнюється.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету*

Найменування згідно з бюджетною класифікацією

План на звітний рік

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


* Заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України, а за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, які є захищеними, заповнюється в розрізі всіх кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

КПКВК

КЕКВ або КККБ

Найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням внесених змін

Дата і номер акту Кабінету Міністрів України

Передбачено актами Кабінету Міністрів України

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Направлені асигнування за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок невикористаних направлених асигнувань на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на умовах повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 20__ рік"

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

Видано за актами Кабінету Міністрів України - усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по головним розпорядникам бюджетних коштів:

х

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з класифікацією боргу за типом кредитора

Державний внутрішній борг

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у гривневому еквіваленті за курсом на звітну дату

200000

Внутрішній борг

 

 

210000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів

 

 

211000

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів

 

 

212000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів

 

 

213000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів

 

 

220000

Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими установами

 

 

221000

Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України

 

 

222000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків, фінансових установ

 

 

230000

Заборгованість перед іншими органами управління

 

 

231000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ

 

 

232000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств

 

 

233000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора

 

 

234000

Інша внутрішня заборгованість

 

 

240000

Заборгованість за випущеними цінними паперами

 

 

250000

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

 

 

 

Разом внутрішній борг

 

 

II. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з класифікацією боргу за типом кредитора

Державний зовнішній борг

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у гривневому еквіваленті за курсом на звітну дату

300000

Зовнішній борг

 

 

310000

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій

 

 

320000

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав

 

 

330000

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, інших іноземних фінансових установ

 

 

340000

Заборгованість за випущеними цінними паперами

 

 

350000

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

 

 

 

Разом зовнішній борг

 

 

Усього державний борг за типом кредитора

 

III. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з класифікацією боргу за типом боргового зобов'язання

Державний внутрішній борг

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у гривневому еквіваленті за курсом на звітну дату

400000

Внутрішній борг

 

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

 

 

Разом внутрішній борг

 

 

Усього державний борг за типом боргового зобов'язання

 

IV. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з класифікацією боргу за типом боргового зобов'язання

Державний зовнішній борг

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у гривневому еквіваленті за курсом на звітну дату

500000

Зовнішній борг

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

 

Разом зовнішній борг

 

 

V. Гарантований державою борг

Найменування згідно з класифікацією боргу

Гарантований державою борг

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у гривневому еквіваленті за курсом на звітну дату

1

2

3

I. Внутрішній борг

 

 

II. Зовнішній борг

 

 

Разом гарантований державою борг (I + II)

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

N

Назва суб'єкта господа-
рювання

Код валюти

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами, разом

у тому числі сума простроченої заборгованості перед державою

Надходження коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості у національній валюті

Сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість суб'єктів господарювання у національній валюті

з погашення кредитів (позик) (відшкодування витрат державного бюджету)

з плати за користування кредитами (позиками)

з плати за надання державних гарантій та кредитів (позик)

в інозем-
ній валюті

у націо-
нальній валюті

в інозем-
ній валюті

у націо-
нальній валюті

в інозем-
ній валюті

у націо-
нальній валюті

в інозем-
ній валюті

у націо-
нальній валюті

за кредитами (позиками) за кодом бюджетної класифі-кації ________

з плати (відсотків) за користу-
вання кредитами (позиками) за кодом
бюджетної класифі-кації ________

з плати за надання держав-
них гарантій за кодом
бюджетної класифі-кації ________

сума заборго-
ваності

сплачено до держав-
ного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

Заборгованість суб'єктів господарювання, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

Разом:

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань

за _____ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

_

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

_

Код класифікації кредитування бюджету

_

N

Державна гарантія (дата та номер)

Кредитний договір (угода)/реквізити цінних паперів (дата та номер)

Назва суб'єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ

Код валюти

Сума платежів

в іноземній валюті

гривневий еквівалент

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про надані державні гарантії

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

N

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Державна гарантія (дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

х

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про надані місцеві гарантії

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія (дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

х

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація
про здійснені операції з управління державним боргом

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп

Зміст операції

Код класифікації фінансування бюджету за типом кредитора

Код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Державні внутрішні запозичення

 

 

 

 

 

 

 

Погашення державного внутрішнього боргу

 

 

 

 

 

 

 

Державні зовнішні запозичення

 

 

 

 

 

 

 

Погашення державного зовнішнього боргу

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про стан місцевих боргів

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з класифікацією боргу за типом боргового зобов'язання

Разом

у тому числі:

позики банків та фінансових установ

позики за рахунок ресурсів єдиного казначей-
ського рахунка

позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України

зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

зобов'язання за векселями

зобов'язання за взаємними розрахунками

інші зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внутрішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Найменування згідно з класифікацією боргу

Гарантовані відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борги

у доларовому еквіваленті за курсом на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

х

 

II. Зовнішній борг

 

 

Разом гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг (I + II)

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми*

з них:

назва заходу

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано протягом звітного періоду (року)

1

2

3

 

 

 

Усього:

 

 


* Перелік кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування установ та напрямків видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Базова дотація

Реверсна дотація

Освітня субвенція

Медична субвенція

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджету
 

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Стабілізаційна дотація

Додаткова дотація з державного бюджету на:*

Субвенції з державного бюджету*

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 


* Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)*

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету*

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) на звітний рік з урахуванням змін

Сума залученого кредиту (позики) за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

ххххххх

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 


* Перелік кредиторів та інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредиту (позики) і кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводяться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Назва регіону

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на рік з урахуванням внесених змін

план на звітний період з урахуванням внесених змін

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виконано за звітний період (рік)

1

2

 

3

4

ххххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

ххххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код бюджетної класифікації

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

ххххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України2

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 січня 2018 року N 41

Звіт
про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Код

Найменування

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

План на звітний рік з урахуванням змін

Залишок коштів на початок року (факт)
(
ККФ 602100)

Передача залишку коштів, який склався на початок року протягом звітного періоду

Надходження з початку року на виконання бюджетних програм

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

перераховано

отримано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПКВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код надходження

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова (заступник Голови) Державної
казначейської служби України1

 

(підпис)

 
___________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали