МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 січня 2012 року N 60

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011), Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 460 (Указ N 460/2011), та з метою встановлення єдиних форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити форми фінансової звітності, що додаються:

Звіт про фінансовий стан (баланс) (форма N 1мб);

Звіт про результати виконання місцевих бюджетів (форма N 2мб);

Звіт про рух грошових коштів (форма N 3мб).

2. Затвердити форми бюджетної звітності, що додаються:

Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма N 2ммб);

Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма N 2кмб(мб));

Звіт про бюджетну заборгованість (форма N 7мб);

Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів;

Звіт про використання коштів з резервного фонду;

Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

Інформація про стан місцевих боргів;

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Інформація про надані місцеві гарантії.

3. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.):

3.1. Забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2012 року;

3.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу у Міністерстві фінансів України покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І., контроль за виконанням цього наказу у Державній казначейській службі України покласти на Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

В. Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про фінансовий стан (баланс)

станом на 20__ року

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 1мб

Найменування груп

Код рядка

N груп

Залишок на початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

6

Актив

 

 

 

 

 

Активи

 

 

 

 

 

Інші рахунки Казначейства в НБУ

020

112

 

 

 

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках

030

123

 

 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

040

124

 

 

 

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

050

133

 

 

 

Інші депозити місцевого бюджету

060

134

 

 

 

Цінні папери в активі місцевого бюджету

070

142

 

 

 

Кредити, надані з місцевого бюджету

080

152

 

 

 

Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

090

153

 

 

 

Кошти місцевого бюджету в дорозі

100

164

 

 

 

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками

110

165

 

 

 

Інші активи місцевого бюджету

120

166

 

 

 

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

130

171

 

 

 

Разом активи:

140

 

 

 

 

Розрахунки

 

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з державним бюджетом

150

421

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами

160

422

 

 

 

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами

170

423

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету

180

432

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету

190

443

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів

200

444

 

 

 

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

210

446

 

 

 

Разом розрахунки:

220

 

 

 

 

Баланс

230

 

 

 

 

Пасив

 

 

 

 

 

Зобов'язання

 

 

 

 

 

Зобов'язання за векселями місцевого бюджету

240

214

 

 

 

Облігації місцевого бюджету

250

215

 

 

 

Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами

260

216

 

 

 

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету

270

223

 

 

 

Зовнішнє фінансування місцевого бюджету

280

224

 

 

 

Депозити, отримані місцевим бюджетом

290

232

 

 

 

Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками

300

242

 

 

 

Разом зобов'язання:

310

 

 

 

 

Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

 

 

 

 

 

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

320

314

 

 

 

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

330

315

 

 

 

Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету

340

353; 354

 

 

 

Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території

350

353; 354

 

 

 

Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету

360

353; 354

 

 

 

Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території

370

353; 354

 

 

 

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках

380

355

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

390

362

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

400

362

 

 

 

Разом кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів:

410

 

 

 

 

Розрахунки

 

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з державним бюджетом

420

421

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами

430

422

 

 

 

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами

440

423

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету

450

432

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету

460

443

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів

470

444

 

 

 

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

480

446

 

 

 

Разом розрахунки:

490

 

 

 

 

Баланс

500

 

 

 

 

Результат виконання бюджету

 

 

 

 

 

Результат виконання місцевого бюджету

510

512

 

 

 


* у річному звіті наводяться суми залишків, які склались до річного заключення рахунків

** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу Державної казначейської служби України

________
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

________
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів

за 20___ рік

______
(назва бюджету)

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 2мб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Операційний дохід

 

 

 

 

Податкові надходження

10

 

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

20

 

 

 

Податки на власність

30

 

 

 

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

40

 

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги

50

 

 

 

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

60

 

 

 

Місцеві податки і збори

70

 

 

 

Інші податки та збори

80

 

 

 

Неподаткові надходження

90

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

100

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

110

 

 

 

Інші неподаткові надходження

120

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

130

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

140

 

 

 

Надходження від продажу основного капіталу

150

 

 

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

 

 

 

Офіційні трансферти

170

 

 

 

Від органів державного управління

180

 

 

 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

 

 

 

Цільові фонди

200

 

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

210

 

 

 

Операційний дохід - усього

220

 

 

 

Операційні видатки та кредитування

 

 

 

 

Державне управління

230

 

 

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

240

 

 

 

Освіта

250

 

 

 

Охорона здоров'я

260

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

270

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

280

 

 

 

Культура і мистецтво

290

 

 

 

Засоби масової інформації

300

 

 

 

Фізична культура і спорт

310

 

 

 

Будівництво

320

 

 

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

330

 

 

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

340

 

 

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

350

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

360

 

 

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

370

 

 

 

Обслуговування боргу

380

 

 

 

Цільові фонди

390

 

 

 

Видатки, не віднесені до основних груп

400

 

 

 

Операційні видатки та кредитування - усього

410

 

 

 

Дефіцит(-) / профіцит(+) (220 - 410)

420

 

 

 

Фінансування

 

 

 

 

Фінансування за борговими операціями

430

 

 

 

Запозичення

440

 

 

 

Внутрішні запозичення

450

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

460

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

470

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

480

 

 

 

Інші зобов'язання

490

 

 

 

Зовнішні запозичення

500

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

510

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

520

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

530

 

 

 

Інші зобов'язання

540

 

 

 

Погашення

550

 

 

 

Внутрішні зобов'язання

560

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

570

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

580

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

590

 

 

 

Інші зобов'язання

600

 

 

 

Зовнішні зобов'язання

610

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

620

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

630

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

640

 

 

 

Інші зобов'язання

650

 

 

 

Фінансування за активними операціями

660

 

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

670

 

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

680

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

690

 

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів

700

 

 

 

На початок періоду

710

 

 

 

На кінець періоду

720

 

 

 

Інші розрахунки

730

 

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

740

 

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

750

 

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

760

 

 

 

На початок періоду

770

 

 

 

На кінець періоду

780

 

 

 

Фінансування - усього

790

 

 

 

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про рух грошових коштів

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 3мб

Код бюджетної класифікації

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

за звітний період (рік)

за попередній звітний рік*

за звітний період (рік)

за попередній звітний рік*

1

2

3

4

5

6

7

 

I. Операційна діяльність

 

 

 

 

 

 

Операційні доходи

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

010

 

 

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

 

 

 

 

12000000

Податки на власність

030

 

 

 

 

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

040

 

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

050

 

 

 

 

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

060

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки і збори

070

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

080

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

090

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

100

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

110

 

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

120

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

130

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

140

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

150

 

 

 

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти

170

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

180

 

 

 

 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

 

 

 

 

 

Цільові фонди

200

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

210

 

 

 

 

 

1. Операційні доходи - усього:

220

 

 

 

 

 

Операційні видатки та кредитування

 

 

 

 

 

1000

Поточні видатки

230

 

 

 

 

1100

Видатки на товари і послуги

240

 

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

250

 

 

 

 

1120

Нарахування на заробітну плату

260

 

 

 

 

1130

Придбання товарів і послуг

270

 

 

 

 

1140

Видатки на відрядження

280

 

 

 

 

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

290

 

 

 

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

300

 

 

 

 

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

310

 

 

 

 

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

320

 

 

 

 

1300

Субсидії і поточні трансферти

330

 

 

 

 

4000

Кредитування

340

 

 

 

 

4100

Внутрішнє кредитування

350

 

 

 

 

4110

Надання внутрішніх кредитів

360

 

 

 

 

4120

Повернення внутрішніх кредитів

370

 

 

 

 

4200

Зовнішнє кредитування

380

 

 

 

 

4210

Надання зовнішніх кредитів

390

 

 

 

 

4220

Повернення зовнішніх кредитів

400

 

 

 

 

 

Операційні видатки та кредитування - усього:

410

 

 

 

 

 

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 410)

420

 

 

 

 

 

II. Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

 

Інвестиційні доходи

430

 

 

 

 

 

Інвестиційні видатки

 

 

 

 

 

2000

Капітальні видатки

440

 

 

 

 

2100

Придбання основного капіталу

450

 

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

460

 

 

 

 

2120

Капітальне будівництво (придбання)

470

 

 

 

 

2130

Капітальний ремонт

480

 

 

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

490

 

 

 

 

2200

Створення державних запасів і резервів

500

 

 

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

510

 

 

 

 

2400

Капітальні трансферти

520

 

 

 

 

 

Інвестиційні видатки - усього:

530

 

 

 

 

 

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (430 - 530)

540

 

 

 

 

3000

III. Нерозподілені видатки

550

 

 

 

 

 

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (420 + 540 - 550)

560

 

 

 

 

 

IV. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

400000

Фінансування за борговими операціями

570

 

 

 

 

401000

Запозичення

580

 

 

 

 

401100

Внутрішні запозичення

590

 

 

 

 

401101

Довгострокові зобов'язання

600

 

 

 

 

401102

Середньострокові зобов'язання

610

 

 

 

 

401103

Короткострокові зобов'язання та векселі

620

 

 

 

 

401104

Інші зобов'язання

630

 

 

 

 

401200

Зовнішні запозичення

640

 

 

 

 

401201

Довгострокові зобов'язання

650

 

 

 

 

401202

Середньострокові зобов'язання

660

 

 

 

 

401203

Короткострокові зобов'язання та векселі

670

 

 

 

 

401204

Інші зобов'язання

680

 

 

 

 

402000

Погашення

690

 

 

 

 

402100

Внутрішні зобов'язання

700

 

 

 

 

402101

Довгострокові зобов'язання

710

 

 

 

 

402102

Середньострокові зобов'язання

720

 

 

 

 

402103

Короткострокові зобов'язання та векселі

730

 

 

 

 

402104

Інші зобов'язання

740

 

 

 

 

402200

Зовнішні зобов'язання

750

 

 

 

 

402201

Довгострокові зобов'язання

760

 

 

 

 

402202

Середньострокові зобов'язання

770

 

 

 

 

402203

Короткострокові зобов'язання та векселі

780

 

 

 

 

402204

Інші зобов'язання

790

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями**

800

 

 

 

 

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

810

 

 

 

 

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

820

 

 

 

 

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

830

 

 

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів**

840

 

 

 

 

602100

На початок періоду

850

 

 

 

 

602200

На кінець періоду

860

 

 

 

 

602300

Інші розрахунки**

870

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

880

 

 

 

 

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

890

 

 

 

 

604000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

900

 

 

 

 

604100

На початок періоду

910

 

 

 

 

604200

На кінець періоду

920

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність - усього**:

930

 

 

 

 

 

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (580 - 690 + 800)**

940

 

 

 

 

 

Загальний чистий потік від загальної діяльності (420 + 540 - 550 + 940)**

950

 

 

 

 


* при складанні квартального звіту не заповнюється

** заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

I. Доходи

Періодичність: місячна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 2 ммб

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період

усього

в тому числі:

інші надходження

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету*

економічної класифікації видатків бюджету

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

в тому числі:

інші надходження

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххххх2

 

хххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

III. Кредитування

Кодибюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів*

класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

5 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

IV. Фінансування бюджету

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

х

 

х

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх6

 

 

 

 

 

 

 

хххххх6

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

х

 

х

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

 

хххххх7

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

х

 

х

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

6 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженоїнаказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма N 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

хххххх4

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

хххххх4

 

х

 

 

х

 

 

х

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

хххххх5

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

хххххх5

 

х

 

 

х

 

 

х

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

I. Доходи

1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

II. Видатки

2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1133

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1134

М'який інвентар та обмундиру-
вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1135

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

III. Кредитування

3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

7 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

класифікації кредитування бюджету

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

7 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

IV. Фінансування

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації

Спеціальний фонд

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т. ч. внутріміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дефіцит (-) / профіцит (+)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 


* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про бюджетну заборгованість

по _______
(фонд бюджету)

станом на 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма N 7мб

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

усього

з них кредиторська заборгованість

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

хххххх1

хххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи*

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

 

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарних кодах


* заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень

1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з них кредиторська заборгованість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

хххххх1

хххх2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх3

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету


* при складанні річного звіту графа 9 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюються

1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

Найменування видатків**

Код економічної класифікації видатків бюджету**

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

хххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* у місячному звіті не заповнюється

* у річному звіті заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

** заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про використання коштів з резервного фонду

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Тимчасова класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Економічна класифікація видатків та класифікація кредитування*

Найменування видатків

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями місцевих рад

Виділено коштів за звітний період (рік)

Недовиділено асигнувань до плану

1

2

3

4

5

6

250102

3000

Резервний фонд на початок звітного року

 

х

х

250102

3000

Збільшення/зменшення резервного фонду на підставі прийнятих рішень місцевих рад (+/-)

 

х

х

 

 

Видатки, передбачені рішенням місцевих рад за рахунок коштів резервного фонду, усього

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

хххххх1

хххх2

 

 

 

 

250102

3000

Резервний фонд на кінець звітного періоду

 

х

х

Примітка: у місячних звітах заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11


* у місячних звітах заповнюється без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

2 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування

Код класифікації доходів бюджету

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

на рахунках місцевих бюджетів

на рахунках бюджетних установ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

хххххххх1

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом про Державний бюджет України


1 заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Інформація про стан місцевих боргів

станом на 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Разом

у тому числі:

позики банків та фінансових установ

позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку

позиками, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України

зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

зобов'язання за векселями

зобов'язання за взаємними розрахунками

інші зобов'язання*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внутрішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

450000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

550000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 


* Розшифровка графи 10 наводиться в Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, на початок звітного року

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, що виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, погашена за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, списана протягом звітного періоду (року)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Усього*:

 

 

 

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.01.2012 N 60

Інформація про надані місцеві гарантії

за 20__ рік

______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія (дата та номер)

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

Додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

x

x

x

 

 

Усього*:

x

x

x

 

 


* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України

Керівник органу Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали