МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2011 року N 1774

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положень про Міністерство фінансів України та Державну казначейську службу України, затверджених Указами Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011) та від 13.04.2011 N 460 (Указ N 460/2011) відповідно, та з метою встановлення єдиних форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя наказую:

1. Затвердити такі, що додаються, місячні, квартальні та річні форми звітності:

фінансової:

Форму N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України";

Форму N 2дб "Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України";

Форму N 3дб "Звіт про рух грошових коштів";

бюджетної:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;

Інформацію про надані державні гарантії;

Інформацію про надані місцеві гарантії;

Інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформацію про стан місцевих боргів;

Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

Інформацію про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань;

Інформацію щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

2. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.):

2.1. Забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2012 року;

2.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2011 рік накази Державного казначейства України:

від 29.10.2010 N 400 "Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя";

від 10.02.2011 N 27 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400" (Наказ N 27);

від 02.03.2011 N 50 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400" (Наказ N 50);

від 10.05.2011 N 119 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400" (Наказ N 119);

від 29.06.2011 N 168 "Про внесення змін до наказів Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400 та від 10.02.2011 N 28" в частині внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України

станом на 1 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

форма N 1дб

Найменування груп

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)

до річного заключення рахунків

після річного заключення рахунків*

1

2

3

4

5

Актив

 

 

 

 

Активи

 

 

 

 

Кошти в НБУ до запитання

010

 

 

 

Інші рахунки Казначейства в НБУ

020

 

 

 

Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")

030

 

 

 

Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках

040

 

 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

050

 

 

 

Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку

060

 

 

 

Інші депозити державного бюджету

070

 

 

 

Цінні папери в активі державного бюджету

080

 

 

 

Кредити, надані з державного бюджету

090

 

 

 

Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

100

 

 

 

Позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

110

 

 

 

Кошти державного бюджету в дорозі

120

 

 

 

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

130

 

 

 

Інші активи державного бюджету

140

 

 

 

Зобов'язання інших органів Казначейства

150

 

 

 

Інші зобов'язання органів Казначейства

160

 

 

 

Разом - активи

170

 

 

 

Розрахунки

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду

180

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду

190

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

200

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету

210

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

220

 

 

 

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

230

 

 

 

Разом - розрахунки

240

 

 

 

Баланс

250

 

 

 

Пасив

 

 

 

 

Зобов'язання

 

 

 

 

Зобов'язання за векселями державного бюджету

260

 

 

 

Облігації внутрішньої державної позики

270

 

 

 

Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами

280

 

 

 

Облігації зовнішньої державної позики

290

 

 

 

Внутрішнє фінансування державного бюджету

300

 

 

 

Зовнішнє фінансування державного бюджету

310

 

 

 

Депозити отримані державним бюджетом

320

 

 

 

Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками

330

 

 

 

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства

340

 

 

 

Інші зобов'язання органів Казначейства

350

 

 

 

Разом - зобов'язання

360

 

 

 

Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

 

 

 

 

Кошти загального фонду державного бюджету

370

 

 

 

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

380

 

 

 

Реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами загального фонду державного бюджету

390

 

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами спеціального фонду державного бюджету

400

 

 

 

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках

410

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду

420

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

430

 

 

 

Разом - кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

440

 

 

 

Розрахунки

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду

450

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду

460

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

470

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету

480

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

490

 

 

 

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

500

 

 

 

Разом - розрахунки

510

 

 

 

Баланс

520

 

 

 

Результат виконання державного бюджету

 

 

 

 

Результат виконання державного бюджету

530

 

 

 


* Заповнюється при складанні річної звітності.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом кредитора

Державний внутрішній борг

200000

Внутрішній борг

 

210000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів

 

211000

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів

 

212000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів

 

213000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів

 

220000

Заборгованість перед банківськими установами

 

221000

Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України

 

222000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків

 

230000

Заборгованість перед іншими органами управління

 

231000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ

 

232000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств

 

233000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектору

 

234000

Інша внутрішня заборгованість

 

240000

Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій

 

250000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

Разом внутрішній борг

 

II. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом кредитора

Державний зовнішній борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

300000

Зовнішній борг

 

 

310000

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій

 

 

320000

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав

 

 

330000

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків

 

 

340000

Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників

 

 

350000

Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій

 

 

360000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

Разом зовнішній борг

 

 

Усього державний борг за типом кредитора

 

III. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Державний внутрішній борг

400000

Внутрішній борг

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

450000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

Разом внутрішній борг

 

IV. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Державний зовнішній борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

500000

Зовнішній борг

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

550000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

Разом зовнішній борг

 

 

Усього державний борг за типом боргового зобов'язання

 

Гарантований державою борг

Класифікація боргу

Гарантований державою борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

х

 

II. Зовнішній борг

 

 

Разом гарантований державою борг (I + II)

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

N

Назва суб'єкта господа-
рювання

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року)

Курсова різниця по простроченій заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господа-
рювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, яка виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року)

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на початок звітного року

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату виникнення

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату зарахування до держбюджету

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату списання

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на кінець звітного періоду (року)

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

Заборгованість суб'єктів господарювання, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

Усього:

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт
про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету __

Код класифікації кредитування бюджету __

N

Державна гарантія (дата та номер)

Кредитний договір (угода) / реквізити цінних паперів (дата та номер)

Назва суб'єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ

Код валюти

Сума платежів

в іноземній валюті

гривневий еквівалент

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про надані державні гарантії

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

N

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Державна гарантія (дата та номер)

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

Додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про надані місцеві гарантії

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

N

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія (дата та номер)

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті

Додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація
про здійснені операції з управління державним боргом

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Зміст операції

Код класифікації фінансування бюджету за типом кредитора

Код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Державні внутрішні запозичення

 

 

 

 

 

 

 

Погашення державного внутрішнього боргу

 

 

 

 

 

 

 

Державні зовнішні запозичення

 

 

 

 

 

 

 

Погашення державного зовнішнього боргу

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про стан місцевих боргів

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Разом

у тому числі:

позики банків та фінансових установ

позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка

позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України

зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

зобов'язання за векселями

зобов'язання за взаємними розрахунками

інші зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внутрішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

450000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній борг місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

 

 

 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

550000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

N

Назва суб'єкта господарювання

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, на початок звітного року

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, що виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, погашена за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, списана протягом звітного періоду (року)

Сума простроченої заборгованості перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою та/або під місцеві гарантії, на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України

за 20__ рік

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 2дб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Операційний доход

 

 

 

Податкові надходження

010

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

 

 

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

030

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги

040

 

 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

050

 

 

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

060

 

 

Інші податки та збори

070

 

 

Неподаткові надходження

080

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

090

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100

 

 

Інші неподаткові надходження

110

 

 

Власні надходження бюджетних установ

120

 

 

Доходи від операцій з капіталом

130

 

 

Надходження від продажу основного капіталу

140

 

 

Надходження від реалізації державних запасів товарів

150

 

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

 

 

Офіційні трансферти

170

 

 

Від органів державного управління

180

 

 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

 

 

Цільові фонди

200

 

 

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

210

 

 

Операційний доход - усього

220

 

 

Операційні видатки та кредитування

 

 

 

Загальнодержавні функції

230

 

 

Оборона

240

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

250

 

 

Економічна діяльність

260

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

270

 

 

Житлово-комунальне господарство

280

 

 

Охорона здоров'я

290

 

 

Духовний та фізичний розвиток

300

 

 

Освіта

310

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

320

 

 

Операційні видатки та кредитування - усього

330

 

 

Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 330)

340

 

 

Фінансування

 

 

 

Фінансування за борговими операціями

350

 

 

Запозичення

360

 

 

Внутрішні запозичення, з них:

370

 

 

- довгострокові зобов'язання

380

 

 

- середньострокові зобов'язання

390

 

 

- короткострокові зобов'язання та векселі

400

 

 

- інші зобов'язання

410

 

 

Зовнішні запозичення, з них:

420

 

 

- довгострокові зобов'язання

430

 

 

- середньострокові зобов'язання

440

 

 

- короткострокові зобов'язання та векселі

450

 

 

- інші зобов'язання

460

 

 

Погашення

470

 

 

Внутрішні зобов'язання, з них:

480

 

 

- довгострокові зобов'язання

490

 

 

- середньострокові зобов'язання

500

 

 

- короткострокові зобов'язання та векселі

510

 

 

- інші зобов'язання

520

 

 

Зовнішні зобов'язання, з них:

530

 

 

- довгострокові зобов'язання

540

 

 

- середньострокові зобов'язання

550

 

 

- короткострокові зобов'язання та векселі

560

 

 

- інші зобов'язання

570

 

 

Надходження від приватизації державного майна

580

 

 

Фінансування за активними операціями

590

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

600

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів

610

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

620

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

630

 

 

Фінансування - усього

640

 

 

Міністр фінансів України


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

Голова Державної казначейської служби України


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Адміністративно-територіальні одиниці

Код бюджетної програми*

з них:

назва заходу

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано протягом звітного періоду (року)

1

2

3

 

 

 

Усього:

 

 


* Перелік кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводиться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету та найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано за звітний період (рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти

Дотація вирівнювання з державного бюджету

Кошти, що передаються до державного бюджету

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

норматив щоденного відрахування (у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)

виконано

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Додаткова дотація з державного бюджету на:*

Субвенції з державного бюджету*

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 


* Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація
про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань

за _____ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Розрахунковий обсяг субвенції

Нормативи щомісячних відрахувань від доходів, які є джерелом надання цієї субвенції (%)

Виконано

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), що реалізується за рахунок кредиту (позики)*

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету*

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) на звітний рік з урахуванням змін

Сума залученого кредиту (позики) за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

ххххххх

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 


* Перелік кредиторів та інвестиційних програм (проектів), що реалізуються за рахунок кредиту (позики) і кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводяться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про рух грошових коштів

за 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 3дб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

за звітний період (рік)

за попередній рік*

за звітний період (рік)

за попередній рік*

1

2

3

4

5

6

I. Операційна діяльність

 

 

 

 

 

Операційні доходи

 

 

 

 

 

Податкові надходження

010

 

 

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

 

 

 

 

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

030

 

 

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги

040

 

 

 

 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

050

 

 

 

 

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

060

 

 

 

 

Інші податки та збори

070

 

 

 

 

Неподаткові надходження

080

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

090

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

110

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

120

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

130

 

 

 

 

Надходження від продажу основного капіталу

140

 

 

 

 

Надходження від реалізації державних запасів товарів

150

 

 

 

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

 

 

 

 

Офіційні трансферти

170

 

 

 

 

Від органів державного управління

180

 

 

 

 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

 

 

 

 

Цільові фонди

200

 

 

 

 

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

210

 

 

 

 

Операційні доходи - усього

220

 

 

 

 

Операційні видатки та кредитування

 

 

 

 

 

Поточні видатки

230

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

240

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

250

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

260

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

270

 

 

 

 

Видатки на відрядження

280

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

290

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

300

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

310

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

320

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

330

 

 

 

 

Кредитування

340

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

350

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

360

 

 

 

 

Повернення внутрішніх кредитів

370

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

380

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

390

 

 

 

 

Повернення зовнішніх кредитів

400

 

 

 

 

Операційні видатки та кредитування - усього

410

 

 

 

 

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 410)

420

 

 

 

 

II. Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

Інвестиційні доходи

430

 

 

 

 

Інвестиційні видатки

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

440

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

450

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

460

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

470

 

 

 

 

Капітальний ремонт

480

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

490

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

500

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

510

 

 

 

 

Капітальні трансферти

520

 

 

 

 

Інвестиційні видатки - усього

530

 

 

 

 

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (430 - 530)

540

 

 

 

 

III. Нерозподілені видатки

550

 

 

 

 

III. Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (420 + 540 - 550)

560

 

 

 

 

IV. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

Запозичення

570

 

 

 

 

Внутрішні запозичення

580

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

590

 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

600

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

610

 

 

 

 

Інші зобов'язання

620

 

 

 

 

Зовнішні запозичення

630

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

640

 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

650

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

660

 

 

 

 

Інші зобов'язання

670

 

 

 

 

Погашення

680

 

 

 

 

Внутрішні зобов'язання

690

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

700

 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

710

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

720

 

 

 

 

Інші зобов'язання

730

 

 

 

 

Зовнішні зобов'язання

740

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

750

 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання

760

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі

770

 

 

 

 

Інші зобов'язання

780

 

 

 

 

Надходження від приватизації державного майна

790

 

 

 

 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

800

 

 

 

 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

810

 

 

 

 

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

820

 

 

 

 

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету

830

 

 

 

 

Фінансування за активними операціями

840

 

 

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

850

 

 

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

860

 

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

870

 

 

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів

880

 

 

 

 

На початок періоду

890

 

 

 

 

На кінець періоду

900

 

 

 

 

Інші розрахунки

910

 

 

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

920

 

 

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

930

 

 

 

 

На початок періоду

940

 

 

 

 

На кінець періоду

950

 

 

 

 

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (570 - 680 + 790 + 840)

960

 

 

 

 

Загальний чистий потік від загальної діяльності (420 + 540-550 + 960)

970

 

 

 

 


* Заповнюється при складанні річної звітності.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт
про виконання Зведеного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код
бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт
про виконання Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II Видатки

II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки зафункціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування державного бюджету

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код
бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код
бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт
про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

за 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою АРК та місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про бюджетну заборгованість

станом на 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї:

усього

з них кредиторська заборгованість

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи*

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, з виведенням підрахункових сум по них.


* Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього*

з них кредиторська заборгованість

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

ххххx

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.


* При складанні річного звіту графа 8 за кодами класифікації кредитування не заповнюється.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету*

Показники

План на звітний рік

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


* Заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України, а за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, які є захищеними, заповнюється в розрізі всіх кодів економічної класифікації видатків.

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2011 N 1774

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України

за 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

КПК

КЕКВ або КККБ

Найменування відомчої класифікації видатків державного бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням внесених змін

Дата і номер акта Кабінету Міністрів України

Передбачено актами Кабінету Міністрів України

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Направлені асигнування за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок невикористаних направлених асигнувань на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на умовах повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 20__ рік"

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

Видано за актами Кабінету Міністрів України - усього

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

х

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України1


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.

2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали