ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.07.2011 р. N 480

Про організацію роботи зі зверненнями громадян і виконавську дисципліну по реалізації в області актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації за підсумками першого півріччя 2011 року

Відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", актів Президента України стосовно роботи з пропозиціями, заявами та скаргами громадян обласною державною адміністрацією вживалися заходи щодо поліпшення стилю і методів роботи з організації всебічного розгляду порушених заявниками питань.

Підсумки першого півріччя 2011 року свідчать про зменшення на 47, або на 1,7 %, загальної кількості звернень на адресу обласної державної адміністрації порівняно з аналогічним періодом 2010 року. На 97, або на 56,1 %, зменшилася кількість звернень громадян до Кабінету Міністрів України та незначною мірою збільшилася кількість звернень громадян, які надійшли з Верховної Ради України (+3, або +10,0 %) та Адміністрації Президента України (+21, або +5,8 %).

Аналіз надходження звернень за звітний період свідчить, що повторні звернення до обласної державної адміністрації відсутні, кількість колективних звернень громадян зменшилася на 5,7 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість масових звернень зменшилася на 60,0 %, неодноразових - на 36,8 %, а також на 42,7 % зменшилася кількість скарг від громадян.

У своїх зверненнях громадяни порушили 2940 питань, що на 171, або на 5,5 %, менше минулорічного показника. У порівнянні з минулорічним показником спостерігається збільшення кількості звернень від громадян з питань землекористування у 9 разів, оформлення субсидій - у 6,6 разу, порушення правил торгівлі - у 3,5 рази, безкоштовного проїзду окремих категорій громадян - у 2,4 разу, підтоплення будинків підземними водами - у 2,3 разу, щодо безкоштовного забезпечення ліками та надання матеріальної допомоги - у 1,9 разу.

Від найменш захищеної категорії громадян надійшло 1074 звернення, що від їх загальної кількості становить 38,6 %. Найбільш проблемними для зазначених категорій заявників виявилися питання пільгового проїзду в транспорті, безкоштовного забезпечення ліками, надання матеріальної допомоги на лікування, оформлення субсидії та перерахунку пенсії.

Згідно з графіком особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, головою обласної державної адміністрації, його першим заступником - керівником апарату та заступниками протягом звітного періоду прийнято 416 осіб.

Усього протягом першого півріччя 2011 року з метою розв'язання своїх проблем до обласної державної адміністрації звернулося 7483 особи.

Протягом звітного періоду перевірено стан організації роботи з розгляду звернень громадян у 17 районних державних адміністраціях; щомісяця проводилися засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та Дні контролю. Забезпечено оперативне реагування на звернення, які цілодобово надходять на "гарячу телефонну лінію". За звітний період надійшло 108 звернень, питання по 46-ти з них вирішено позитивно.

Разом з тим, незважаючи на ряд вжитих організаційних і методичних заходів, спрямованих на вдосконалення роботи із зверненнями громадян, ця ділянка роботи потребує вдосконалення. Так, зросла кількість звернень громадян до Адміністрації Президента України від мешканців Голопристанського (у 1,9 разу) та Цюрупинського (у 1,4 разу) районів, а також удвічі зросла кількість звернень до Верховної Ради України від мешканців м. Херсона. На 17,5 % збільшилася кількість письмових звернень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зокрема, від мешканців м. Каховка (у 2 рази), Каланчацького району (+73,3 %), Цюрупинського району (+44,3 %) та м. Херсона (+35,1 %).

Слід зазначити, що не відбулося зрушень у покращенні виконавської дисципліни по роботі із зверненнями громадян у Херсонському міськвиконкомі. Незважаючи на систематичні нагадування, протягом II кварталу поточного року з порушенням терміну виконання надано відповіді на 22,2 % звернень, або на кожне четверте звернення від загальної кількості надісланих для розгляду.

Необхідно вказати також і на те, що жителями міста Херсона перед обласною державною адміністрацією порушуються питання, вирішення яких у переважній більшості належить виключно до компетенції Херсонської міської ради та її виконавчого комітету. Так, кількість звернень жителів міста становить 44,7 % від загальної кількості звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, з них 14,5 % надіслано до центральних органів влади.

За січень - червень 2011 року до обласної державної адміністрації для розгляду надійшло 5989 документів, що на 7,9 % більше відповідного періоду попереднього року. Кількість завдань, що підлягали контролю виконання, склала понад 11,6 тис., що на 46 % більше ніж у першому півріччі 2010 року.

За звітний період з порушеннями виконавської дисципліни реалізовано 49 документів, або 0,42 %, тоді як протягом січня - червня 2010 року несвоєчасно було виконано 89 завдань (1,12 %). Найбільшу кількість порушень допущено Головними управліннями обласної державної адміністрації: економіки (14), праці та соціального захисту населення (8); управліннями обласної державної адміністрації: промисловості та розвитку інфраструктури (4), у справах преси та інформації (4), а також відділом з питань паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації (5). Вказані п'ять структурних підрозділів загалом допустили 70 % усіх порушень за звітний період.

Серед територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади суттєві недоліки у ході виконання документів обласної державної адміністрації мали місце в роботі Головного управління Держкомзему в області.

У помісячному розрізі загальна кількість порушень розподіляється нерівномірно, тому що у II кварталі недоліків допущено втричі більше ніж у I кварталі, що свідчить про послаблення виконавської дисципліни наприкінці першого півріччя.

Основні причини такого стану справ полягають як у збільшенні навантаження на безпосередніх виконавців щодо кількості документів, так і в послабленні вимогливості за неухильну і своєчасну реалізацію передбачених ними завдань з боку керівників вищевказаних структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Недосконалою є система внутрішнього контролю за виконанням документів в окремих управліннях і відділах обласної державної адміністрації, а також територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, якими, разом з тим, часто допускається неналежне реагування на завчасні попереджувальні нагадування, що надходять від апарату обласної державної адміністрації.

Як наслідок, протягом звітного періоду недостатньо якісно забезпечувалася реалізація в області доручень Президента України від 25 березня 2011 року N 1-1/566, даних за результатами його робочої поїздки до Херсонської області 10 лютого 2011 року, та завдань відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації. Отримано ряд зауважень від центральних органів виконавчої влади щодо неналежного виконання в області вимог Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування".

Не вдалося досягти позитивних зрушень в організації якісного виконання на місцях доручень голови обласної державної адміністрації, наданих з метою оперативного вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону.

Ряд таких доручень перебувають у стадії реалізації значно пізніше відведених строків. Так, остаточно не вирішені питання передачі до спільної власності територіальних громад районів внутрішньогосподарських меліоративних систем, не завершено роботи з розмежування земель державної та комунальної власності, проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів. Повільними темпами реалізуються завдання щодо перереєстрації суб'єктів господарювання за місцем їх фактичної діяльності.

Аналіз повноти та своєчасності надання районними державними адміністраціями і міськвиконкомами інформацій про стан виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації засвідчив, що протягом першого півріччя 2011 року порушення допущені в ході реалізації 13 документів, половина з яких належить Херсонському міськвиконкому.

З метою посилення уваги керівників місцевих органів виконавчої влади до роботи із зверненнями громадян, зміцнення виконавської дисципліни в органах державної влади в області, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13, пунктами 1, 3 статті 25, статтею 38, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Звернути увагу Херсонського міського голови Сальдо В. В. на зниження рівня виконавської дисципліни у ході розгляду звернень громадян та реалізації завдань, визначених розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації.

2. Вказати:

2.1. Головам районних державних адміністрацій:

- Голопристанської - Мореву О. О., Цюрупинської - Андрушкевичу В. М. - на збільшення загальної кількості звернень, які надходять до центральних органів виконавчої влади;

- Каланчацької - Малишенко Г. В., Цюрупинської - Андрушкевичу В. М. - на збільшення кількості письмових звернень до обласної державної адміністрації від мешканців цих районів.

2.2. Начальникам Головних управлінь обласної державної адміністрації: економіки - Реєбер Ю. Г., праці та соціального захисту населення - Шиліній Є. А.; управлінь обласної державної адміністрації: у справах преси та інформації - Штепенку В.В., промисловості та розвитку інфраструктури - Ярошевському В. І. - на необхідність вжиття додаткових заходів щодо посилення персональної відповідальності працівників за своєчасне і якісне виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації.

3. Звернути увагу міських голів: Херсонського - Сальдо В. В. та Каховського - Карасевича О. П. - на збільшення кількості письмових звернень від жителів цих міст до центральних органів влади та обласної державної адміністрації.

4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення проаналізувати звернення громадян, що надійшли протягом першого півріччя 2011 року, з подальшим обговоренням результатів на засіданнях колегій, розширених нарадах, засіданнях виконкомів з прийняттям додаткових рішень, спрямованих на зміцнення виконавської дисципліни при розгляді звернень громадян, посилення персональної відповідальності посадових осіб за стан справ на зазначеній ділянці роботи.

За результатами поінформувати обласну державну адміністрацію до 10 серпня 2011 року.

5. Керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у місячний термін розглянути питання щодо під'єднання до відомчої системи електронного документообігу обласної державної адміністрації з метою запровадження, починаючи з III кварталу 2011 року, обміну електронними документами з використанням електронних цифрових підписів (печаток).

6. Головам районних державних адміністрацій з метою здійснення аналізу стану проведення Днів контролю по роботі із зверненнями громадян щомісяця до 10 числа надсилати електронною поштою до відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації рішення групи контролю.

7. Управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації забезпечити термінове оприлюднення підсумків роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2011 року у друкованих засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали