ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.11.2011 р. N 646

Про організацію розробки проекту Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

З метою закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма), керуючись статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення", статтею 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну міжвідомчу робочу групу з розробки проекту Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки (далі - Робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити:

2.1. План заходів з розробки проекту Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки (далі Програма), що додається.

2.2. Графік розгляду та узгодження проектів місцевих програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки (додається).

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації та територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

3.1. Забезпечити виконання плану заходів з розробки проекту Програми у передбачені цим розпорядженням строки.

3.2. Надати Робочій групі (Донецький обласний центр зайнятості, м. Донецьк-121, вул. Маршака, 2) матеріали, передбачені планом заходів із розробки проектів обласної Програми, у термін до 28.11.2011.

4. Рекомендувати міським головам та головам райдержадміністрацій протягом листопада 2011 року:

4.1. Утворити аналогічні робочі групи.

4.2. Забезпечити розробку проектів місцевих програм зайнятості, їх узгодження з робочою групою (згідно з затвердженим графіком) та їх затвердження.

4.3. Надати Донецькому обласному центру зайнятості (Козенко) місцеві програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки у місячний термін після їх затвердження.

5. Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на Донецький обласний центр зайнятості, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Фоменка О. О.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
17.11.2011 N 646


СКЛАД
обласної міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

Фоменко
Олександр Олександрович

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, керівник робочої групи

Козенко
Тамара Миколаївна

директор Донецького обласного центру зайнятості, заступник керівника робочої групи

Рибалко
Валентина Миколаївна

заступник директора Донецького обласного центру зайнятості, заступник керівника робочої групи

Маліновська
Ольга Вікторівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Турілін
Сергій Олександрович

начальник відділу статистики, моніторингу та прогнозування Донецького обласного центру зайнятості, секретар робочої групи

Члени Робочої групи:

Аверкіна
Віра Василівна

завідувач сектору розвитку професійно-технічної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

Березовський
Геннадій Васильович

голова правління Донецької обласної організації роботодавців середніх та малих підприємств

Гончаров
Сергій Миколайович

заступник директора Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Гуртова
Марія Григорівна

начальник Територіальної державної інспекції праці у Донецькій області - головний державний інспектор праці у Донецькій області

Дзюмак
Володимир Петрович

заступник директора Донецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Жилинська
Валентина Михайлівна

старший інспектор відділу інформаційних технологій та статистики Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області

Кузьменко
Ігор Анатолійович

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Мартиненко
Любов Іванівна

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Седоренкова
Лідія Федірівна

головний правовий інспектор праці відділу правової роботи Донецької обласної ради профспілок

Федорова
Ольга Євгенівна

начальник управління соціально-економічного розвитку, фінансового забезпечення та інноваційної діяльності Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Чурікова
Галина Павлівна

тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Щетиніна
Ганна Володимирівна

директор Ресурсного центру Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

В. В. Фомін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
17.11.2011 N 646


ПЛАН
заходів з розробки проекту програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розгляд та узгодження проектів місцевих програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

II - III декада листопада 2011 року (згідно з графіком)

Робоча група, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

2.

Розробка проекту Програми за Макетом (додається)

до 30 листопада 2011 року

 

 

- розділи I, II, VII

 

Донецький обласний центр зайнятості

 

- розділи II, III

 

Головне управління економіки

 

- розділ IV, VI

 

Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 

- розділ V

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки, Головне управління економіки

 

- розділ VIII

 

Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

 

- розділ IX

 

Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління економіки, Головне управління агропромислового розвитку, управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління статистики у Донецькій області, регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, Донецьке обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів, Донецька обласна рада профспілок, регіональний фонд підтримки підприємництва у Донецькій області, Донецька обласна ліга ділових та професійних жінок

3.

Розгляд проекту Програми на засіданні робочої групи та Донецького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості

1 грудня 2011 року

Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

4.

Направлення проекту Програми в Міністерство соціальної політики України

5 грудня 2012 року

Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

5.

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про затвердження та організацію виконання програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

I квартал 2013 року

Донецький обласний центр зайнятості


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

В. В. Фомін


 

Додаток
до Плану заходів з розробки проекту Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки


МАКЕТ
територіальної (регіональної) програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

(при розробленні територіальної (регіональної) програми зайнятості населення використання наведеного у макеті переліку показників є обов'язковим)

ПРОГРАМА
зайнятості населення ___________
на 2012 - 2013 роки

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення
______ на 2010 - 2011 роки

(наводиться аналітична інформація про соціально-економічний розвиток регіону (в узагальненому вигляді), стан зайнятості та безробіття в регіоні, виконання завдань та заходів щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку праці; обсяг інформації - до 2 сторінок)

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

(наводиться інформація про перспективи соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці у 2012 - 2013 роках; обсяг інформації - у межах 2 - 3 сторінок)

III. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очікувані дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

 

х

 

 

 

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

 

 

 

 

 

 

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

 

 

 

 

 

 

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

 

х

 

 

 

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

 

х

 

 

 

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

 

 

 

 

 

 


IV. Основні показники ринку праці

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очікувані дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з неї зайнятого населення працездатного віку

 

 

 

 

 

 

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:
віком 15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15 - 70 років, визначена за методологією Міжнародної організації праці (у середньому за період), тис. осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з неї безробітного населення працездатного віку

 

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у % до чисельності економічно активного населення:
віком 15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 


V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць - усього

х

 

х

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- професійно-технічних навчальних закладів

х

 

х

 

 

 

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб - усього

х

 

х

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

 

х

 

 

 

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), тис. осіб

 

 

 

 

 

 

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

 

 

 

 

 

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

 

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

 

х

 

 

 

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

 

х

 

 

 

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

 

х

 

 

 


VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць")

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очікувані дані)

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому в регіоні

1. Створено робочих місць, осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до загальної кількості створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до загальної кількості створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
__________
__________

 

 

 

 

 

 

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:
__________
__________

 

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць - усього:

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

 

 

 

 

 

 

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
__________
__________

 

 

 

 

 

 * Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512.

VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очікувані дані)

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

 

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

 

 

 

 

 

 

1.2. Звернеться протягом періоду

 

 

 

 

 

 

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

 

 

 

 

 

 

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

 

 

 

 

 

 

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

 


VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік (очікувані дані)

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів*

 

 

 

 

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

 

 

 

 

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

 

 

 

 

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

4.2. За направленням державної служби зайнятості

 

 

 

 

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

 

 

 

 * Визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мінюсті 13 лютого 2007 року за N 117/13384).

IX. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

Найменування заходу

Виконавці
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами
(приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами регіону у відповідність із потребами економіки регіону; удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг)

 

 

 

 

 

 

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв'язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм зайнятості тощо)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

 

 

 

 

 

 

4. Підвищення професійної якості працівників
(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві, підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

 

 

 

 

 

 

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
(квотування та бронювання робочих місць, установлення для підприємств, установ і організацій нормативу робочих місць, надання дотації роботодавцям тощо з метою працевлаштування зазначеної категорії населення)

 

 

 

 

 

 

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво
(створення умов для мобільності робочої сили; діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)

 

 

 

 

 

 

7. Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
17.11.2011 N 646


ГРАФІК
розгляду та узгодження проектів місцевих програм зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

N з/п

Назва міст та районів

Дата розгляду

1.

м. Краматорськ

28.11.2011

2.

Мар'їнський район

3.

Володарський район

4.

Олександрівський район

5.

Новоазовський район

6.

Великоновосілківський район

7.

м. Авдіївка

8.

Старобешівський район

9.

Першотравневий район

10.

Волноваський район

29.11.2011

11.

м. Селидове

12.

м. Дзержинськ

13.

м. Вугледар

14.

м. Димитрове

15.

м. Красноармійськ

16.

Красноармійський район

17.

Тельманівський район

18.

м. Новогродівка

19.

м. Сніжне

30.11.2011

20.

м. Торез

21.

м. Шахтарськ

22.

Шахтарський район

23.

м. Кіровське

24.

м. Жданівка

25.

м. Єнакієве

26.

м. Артемівськ

27.

Артемівський район

28.

м. Костянтинівка

01.12.2011

29.

Костянтинівський район

30.

Амвросіївський район

31.

м. Докучаєвськ

32.

м. Слов'янськ

33.

Слов'янський район

34.

м. Харцизьк

35.

м. Дружківка

36.

м. Красний Лиман

 

резерв

37.

м. Горлівка

02.12.2011

38.

м. Макіївка

39.

м. Донецьк

40.

м. Маріуполь

41.

м. Дебальцеве

42.

м. Ясинувата

43.

Ясинуватський район

44.

м. Добропілля

45.

Добропільський район

 

резерв


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали