ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 січня 1978 р. N 7

Київ

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1977 р. N 981 "Про заходи по дальшому поліпшенню культурного обслуговування сільського населення"

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19 жовтня 1982 року N 501, від 15 липня 1985 року N 269, від 28 грудня 1989 року N 329

Виходячи з рішень XXV з'їзду КПРС по дальшому розвитку соціалістичної культури на селі, зближенню матеріальних і культурно-побутових умов життя міського і сільського населення, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1977 р. N 981 "Про заходи по дальшому поліпшенню культурного обслуговування сільського населення" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, виконкоми обласних, міських і районних Рад народних депутатів, Міністерство культури УРСР, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по кінематографії, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, Укоопспілку і Укрпрофраду розробити і здійснити заходи по поліпшенню культурного обслуговування сільського населення, розвитку і рівномірному розміщенню культурно-освітніх установ на території республіки, підвищенню рівня їх роботи, зміцненню матеріально-технічної бази.

Більш широко використовувати можливості сільських клубів, Будинків культури, бібліотек та інших закладів культури в мобілізації трудівників села на виконання планів економічного і соціального розвитку і виробничих завдань, в організації культурного відпочинку населення, розгортанні соціалістичного змагання, пропаганді передового досвіду і агротехнічних знань.

2. Держплану УРСР, Міністерству культури УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, виконкомам обласних і Севастопольської міської Рад народних депутатів забезпечити в 1978 - 1980 роках розвиток мережі клубних закладів, масових бібліотек і кіноустановок згідно з додатками N 1 - 3.

При розробці проектів планів економічного і соціального розвитку передбачати також розвиток мережі сільських клубних закладів, масових бібліотек і кіноустановок профспілкових організацій і колгоспів з урахуванням їх пропозицій.

3. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів передбачати виділення капітальним вкладень в першу чергу на будівництво закладів культури на селі, на створення сільських культурних комплексів, зміцнення матеріальної бази сільських клубів, масових бібліотек і кіноустановок за рахунок коштів, що виділяються по галузі "Культура".

4. Держплану УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів забезпечити в 1978 - 1980 роках будівництво районних Будинків культури згідно з додатком N 4.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР здійснити в 1978 - 1980 роках будівництво клубів у державних сільськогосподарських підприємствах згідно з додатком N 5.

6. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів вжити заходів до завершення в десятій п'ятирічці раніше розпочатого будівництва об'єктів культурно-освітніх установ у сільській місцевості.

7. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних і Севастопольської міської Рад народних депутатів виділяти на будівництво об'єктів культури на селі та зміцнення їх матеріальної бази відповідні капітальні вкладення і матеріальні ресурси в обсягах, передбачених по п'ятирічному плану на 1978 - 1980 роки.

8. Надати міністерствам і відомствам УРСР та виконкомам обласних Рад народних депутатів право здійснювати будівництво клубів і Будинків культури за типовими проектами місткістю не більше 600 місць, а також пристосування під клуби інших приміщень для підприємств, розташованих у сільській місцевості, за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на будівництво об'єктів виробничого призначення, без зменшення завдань по введенню в дію виробничих потужностей і основних фондів.

9. Для дальшого розвитку ініціативного будівництва клубних приміщень колгоспами Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів передбачати при розробці проектів планів економічного і соціального розвитку виділення відповідних фондів на матеріали і обладнання для будівництва в сільській місцевості клубів, що споруджуються за рахунок коштів колгоспів, міжколгоспних і міжгосподарських об'єднань.

Виконкомам обласних Рад народних депутатів до 1 червня 1978 р. розробити і затвердити перспективні плани будівництва клубних приміщень у населених пунктах, де немає культосвітніх установ.

10. Виконкомам обласних Рад народних депутатів, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці і Укоопспілці вжити заходів до здійснення в 1978 - 1980 роках ремонту і приведення в належний порядок підвідомчих їм сільських клубів, Будинків культури і бібліотек, а також приміщень, де здійснюється показ кінофільмів, оснащення їх необхідним інвентарем, меблями і забезпечення паливом.

Ширше залучати громадськість колгоспів і радгоспів, молодь установ і підприємств, а також школярів до роботи закладів культури на селі.

11. Дозволити виконкомам районних /міських/ Рад народних депутатів приймати за проханням колгоспів в установленому порядку і в межах передбаченої в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР мережі клубних закладів на баланс місцевих Рад народних депутатів Палаци, Будинки культури і клуби, збудовані колгоспами за типовими проектами.

12. Держбуду УРСР:

за погодженням з Міністерством культури УРСР підготувати і подати Держбуду СРСР і Міністерству культури СРСР пропозиції про перегляд будівельних і технологічних норм проектування приміщень сільських клубів і Будинків культури в строки, встановлені Держбудом СРСР; забезпечити в 1978 - 1980 роках розробку типових проектів сільських клубів і Будинків культури, бібліотек та інших закладів культури на селі. Держплану УРСР щороку передбачати для цієї мети виділення Держбуду УРСР лімітів на проектні роботи;

здійснити заходи по удосконаленню забезпечення місцевих органів культури і проектних організацій інформацією яро сучасні типові та економічні індивідуальні проекти приміщень клубів, бібліотек та інших закладів культури на селі;

підготувати в 1978 році до віщання ілюстрований каталог сучасних типових і економічних індивідуальних проектів закладів культури на селі. Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі видати зазначений каталог.

13. Міністерству культури УРСР:

забезпечити методичне керівництво роботою сільських культурно-освітніх установ незалежно від їх відомчої підпорядкованості, вжити заходів до зміцнення їх кваліфікованими кадрами, організувати систематичне підвищення кваліфікації працівників сільських закладів культури;

розробити і здійснити заходи по докорінному поліпшенню культурного обслуговування сільського населення театрами, концертними організаціями, професіональними і самодіяльними художніми колективами, особливо за місцем виробничої діяльності трудівників села - в тракторних бригадах, на польових станах, фермах і ділянках відгінного тваринництва;

разом з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по кінематографії і Укрпрофрадою передбачати більш широкий розвиток і комплексне використання пересувних технічних засобів - автоклубів, автобібліотек, кінопересувок для організації за єдиним планом культурного обслуговування дрібних сільських населених пунктів, де відсутні стаціонарні заклади культури;

поліпшити шефство міських, районних і обласних культурно-освітніх установ над сільськими культурно-освітніми закладами незалежно від їх відомчої підпорядкованості, подаючи їм всебічну допомогу в справі дальшого піднесення рівня культурного обслуговування сільського населення;

в межах затверджених Міністерством культури СРСР норм фінансування видатків на оснащення районних, міських, сільських Будинків культури і клубів культінвентарем, музичними інструментами і технічними засобами розробити з урахуванням особливостей областей і подати на затвердження Ради Міністрів УРСР перелік оснащення культінвентарем, музичними інструментами і технічними засобами Будинків культури і клубів.

14. З метою забезпечення організаційно-методичного керівництва колективами художньої самодіяльності на селі ввести з 1978 року до штатів районних Будинків культури додаткову посаду методиста в межах плану з праці і асигнувань на культурно-освітню роботу, передбачених по плану економічного і соціального розвитку і бюджету на 1978 рік;

Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР і Міністерству культури УРСР при складанні проекту Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і проекту Державного бюджету УРСР на 1979 рік розглянути питання про введення до штатів районних Будинків культури додатково другої посади методиста.

15. Погодитись з пропозицією Міністерства культури УРСР і Укрпрофради про проведення періодично починаючи з 1979 року оглядів творчих досягнень колективів і окремих виконавців сільської художньої самодіяльності в селах, районах з заключними концертами в областях ї творчими звітами переможців оглядів.

16. Обкомам, міськкомам і райкомам Компартії України, виконкомам обласних, міських, районних і сільських Рад народних депутатів вжити заходів до створення протягом 1978 - 1980 років у кожному районному центрі і на територіях сільських Рад музеїв на громадських засадах.

17. З метою поліпшення підготовки кадрів культурно-освітніх працівників для роботи в сільській місцевості:

а) підпункт "а" пункту 17 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 28.12.89 р. N 329)

б) Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Укоопспілці вирішити в установленому порядку питання про факультативне вивчення мистецьких дисциплін студентами вищих і учнями середніх спеціальних учбових закладів з тим, щоб їх випускники могли залучатися до керівництва колективами сільської художньої самодіяльності за місцем призначення;

в) Міністерству культури УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів забезпечити підготовку громадських керівників гуртків художньої самодіяльності на однорічних курсах при середніх учбових закладах культури, музичних школах, обласних Будинках народної творчості згідно з додатком N 6;

г) Міністерству культури УРСР і ЦК ЛКСМУ щороку проводити комсомольські набори в культурно-освітні училища, направляючи на навчання кращих юнаків і дівчат, комсомольських активістів, в першу чергу - випускників сільських шкіл, які мають нахил до культурно-масової роботи.

18. Виконкомам обласних Рад народних депутатів:

здійснити заходи по зміцненню навчально-матеріальної бази культурно-освітніх училищ, протягом 1978 - 1983 років повністю забезпечити учнів цих училищ гуртожитками;

створити в 1978 - 1980 роках належні умови для діяльності обласних Будинків народної творчості як центрів організаційно, методичного керівництва клубною роботою на селі.

19. Встановити, що всім культосвітнім працівникам і кіномеханікам, які проживають і працюють в сільській місцевості, надаються безплатні квартири з опаленням та освітленням.

Виконкомам обласних Рад народних депутатів,міністерствам і відомствам УРСР розробити і здійснити заходи по забезпеченні) вказаних працівників безплатними квартирами з опаленням та освітленням.

Визнати таким, що втратив силу, пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 листопада 1957 р. N 1283 "Про поліпшення роботи культурно-освітніх установ на селі" /ЗП УРСР, 1957 р., N 15, ст. 211/.

(дію пункту 19 поширено на викладачів дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які працюють у сільській місцевості, згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19.10.82 р. N 501)

20. Встановити, що за культосвітніми працівниками і кіномеханіками в сільській місцевості, які перейшли на пенсію, а і також за членами сімей, які проживають з ними, зберігається право на безплатні квартири з опаленням і освітленням, якщо загальний стаж роботи зазначених працівників у сільській місцевості становить не менше 10 років.

(дію пункту 20 поширено на викладачів дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які працюють у сільській місцевості, згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19.10.82 р. N 501)

21. Пункт 21 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 15.07.85 р. N 269)

22. Пункт 22 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 15.07.85 р. N 269)

23. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, виконкомам обласних, районних і сільських Рад народних депутатів:

забезпечити дальше поліпшення кінообслуговування сільського населення, підвищення ролі кіно в комуністичному вихованні трудящих і учнівської молоді. Звернути особливу увагу на організацію широкого показу сільському населенню кращих творів радянського кіномистецтва, активне використання кіно для пропаганди досягнень науки, техніки, економічних знань, передового досвіду в промисловості і сільському господарстві, забезпечення систематичного виконання державних планів кінообслуговування населення, значне підвищення культури обслуговування глядачів;

протягом 1978 - 1980 років відкрити в приміщеннях червоних кутків та кімнат відпочинку на тваринницьких фермах і в тракторних бригадах 500 - 600 вузькоплівкових кіноустановок як філіали сільських кіноустановок з показом один-два рази на тиждень художніх, документальних, науково-популярних і сільськогосподарських фільмів. Забезпечити кінообслуговування населення сіл, де немає стаціонарних кіноустановок, автокінопересувками.

24. Укрсільгосптехніці провадити для місцевих органів Міністерства культури УРСР, Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії і Укрпрофради ремонт вантажних і легкових автомобілів /їх вузлів і агрегатів, а також шасі і двигунів автомобілів/, що використовуються зазначеними Міністерством. Комітетом і Укрпрофрадою під спеціалізований автотранспорт, у відповідності з номенклатурою марок автомобілів, ремонт яких здійснюється Укрсільгосптехнікою.

25. З метою розширення телевізійного мовлення в сільській місцевості зобов'язати Міністерство зв'язку УРСР і Державний комітет Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню до 1 травня 1978 р. підготувати і подати на розгляд Ради Міністрів УРСР пропозиції про застосування в сільській місцевості приймальних телевізійних пристроїв систем космічного зв'язку, дальший розвиток телевізійних ретрансляторів малої потужності і сполучних ліній до них з метою забезпечення повного охоплення сільського населення телебаченням, заміну існуючих морально застарілих телеретрансляторів малої потужності на нові моделі, які забезпечують передачу кольорового телебачення.

26. Довести до відома Держплану УРСР, міністерств і відомсти УРСР, обкомів Компартії України, виконкомів обласних Рад народних депутатів, Української республіканської ради професійних спілок, ЦК ЛКСМ України, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 10 листопада 1977 р. N 981:

1) З метою розширення телевізійного мовлення в сільській місцевості, зміцнення матеріальної бази телебачення дозволили Радам Міністрів союзних республік здійснювати будівництво і встановлення на селі приймальних телевізійних пристроїв систем космічного зв'язку, ретрансляторів малої потужності і сполучних ліній до них за рахунок коштів, що утворюються від перевищення доходів над видатками по бюджетах союзних і автономних республік, країв і областей, понад загальний обсяг передбачених їм державних капітальних вкладень, а також дозволили міністерствам, відомствам, окремим підприємствам, радгоспам і рекомендували колгоспам здійснювати зазначене будівництво за рахунок їх коштів.

Дозволили заінтересованим міністерствам, відомствам, окремим підприємствам, радгоспам і колгоспам об'єднувати державні капітальні вкладення, що виділяються на цю мету, власні кошти і кошти колгоспів, міжколгоспних і міжгосподарських об'єднань.

Міністерству зв'язку СРСР запропоновано приймати на баланс закінчені будівництвом приймальні телевізійні пристрої систем космічного зв'язку, ретранслятори малої потужності і сполучні лінії до них та забезпечити їх технічне обслуговування.

2) Дозволили радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам використовувати кошти, передбачені на культурно-масову роботу, для оплати кіносеансів і концертів, що організуються у польових станах, на фермах і ділянках відгінного тваринництва.

Рекомендували колгоспам, міжколгоспним і міжгосподарським об'єднанням використовувати кошти, передбачені на культурно-масову роботу, для здійснення зазначених заходів.

3) З метою закріплення спеціалістів на роботі в сільських закладах культури:

а) дозволити Держбанку СРСР надавати молодим спеціалістам, які закінчили вищі або спеціальні середні учбові заклади і призначені на роботу в заклади культури і кіномережі сільської місцевості, кредит на господарське обзаведення в розмірі до 1000 карбованців на строк 5 років, з погашенням починаючи з третього року після його одержання;

(дію підпункту "а" підпункту 3 пункту 26 поширено на викладачів дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які працюють у сільській місцевості та на працюючих у сільській місцевості спеціалістів з фізичної культури і спорту, згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19.10.82 р. N 501)

б) поширили на спеціалістів - членів колгоспів, які мають вищу або спеціальну середню освіту і працюють за спеціальністю в закладах культури колгоспів, умови державного пенсійного забезпечення, виплати допомоги і надання інших видів забезпечення по державному соціальному страхуванню, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 20 липня 1964 р. N 622 "Про державне пенсійне забезпечення і соціальне страхування голів, спеціалістів і механізаторів колгоспів" /ЗП СРСР, 1964 р., N 13, ст. 89; 1972 р., N 17, ст. 87/;

(дію підпункту "б" підпункту 3 пункту 26 поширено на викладачів дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які працюють у сільській місцевості та на працюючих у сільській місцевості спеціалістів з фізичної культури і спорту, згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19.10.82 р. N 501)

в) рекомендували колгоспам провадити оплату праці керівників колективів художньої самодіяльності у відповідності з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057, а також встановлювати доплату в окремих випадках за проведення активної культурно-масової роботи на селі клубним працівникам і кіномеханікам у розмірі до 30 процентів їх окладу.

(дію підпункту "в" підпункту 3 пункту 26 поширено на викладачів дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які працюють у сільській місцевості та на працюючих у сільській місцевості спеціалістів з фізичної культури і спорту, згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19.10.82 р. N 501)

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють упевненість в тому, що обкоми Компартії України, виконкоми обласних Рад народних депутатів, всі працівники культури і кіно вживуть необхідних заходів до успішного виконання рішень XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України по дальшому розвитку радянської соціалістичної культури на селі і поліпшенню культурного обслуговування сільського населення, спрямують всю багатогранну культурно-освітню діяльність на селі на гармонійний розвиток людини, на збагачення духовного життя, на виховання високої комуністичної свідомості трудящих.

Все це буде благотворно впливати і на розв'язання політичних, економічних і соціальних завдань, що стоять перед трудівниками сільського господарства.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 28

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по розвитку мережі клубних закладів системи Міністерства культури УРСР в сільській місцевості на 1978 - 1980 роки

/одиниць на кінець року/

 

1978 рік

1979 рік

1960 рік

Всього по УРСР

19346

19377

19400

в тому числі по областях:

 

 

 

Вінницька

1221

1221

1221

Волинська

912

912

912

Ворошиловградська

428

426

427

Дніпропетровська

560

563

566

Донецьке

496

497

500

Житомирська

1245

1245

1245

Закарпатська

626

626

626

Запорізька

440

444

447

Івано-Франківська

719

719

719

Київська

945

945

945

Кіровоградська

621

621

621

Кримська

413

414

415

Львівська

1418

1422

1423

Миколаївська

469

469

469

Одеське.

757

762

761

Полтавська

872

873

873

Ровенська

847

852

856

Сумська

800

803

804

Тернопільська

963

963

963

Харківська

713

713

713

Херсонська

364

366

367

Хмельницька

1289

1289

1289

Черкаська

788

788

788

Чернівецька

412

412

412

Чернігівська

1022

1022

1022

м. Севастополь

10

10

10

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по розвитку мережі масових бібліотек системи Міністерства культури УРСР в сільській місцевості на 1978 - 1980 роки

/одиниць на кінець року/

 

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

18486

18518

18554

в тому числі по областях:

 

 

 

Вінницька

1241

1243

1244

Волинська

715

715

715

Ворошиловградська

386

386

386

Дніпропетровська

586

586

586

Донецьке

486

488

490

Житомирська

1073

1074

1075

Закарпатська

645

645

645

Запорізька

471

473

473

Івано-Франківська

727

727

728

Київська

940

940

940

Кіровоградська

600

604

606

Кримська

497

498

500

Львівська

1358

1366

1374

Миколаївська

430

430

430

Одеське

832

834

840

Полтавська

866

866

866

Ровенська

743

747

752

Сумська

708

711

713

Тернопільська

898

899

905

Харківська

672

672

672

Херсонська

404

405

405

Хмельницька

1123

1124

1124

Черкаська

775

774

773

Чернівецька

449

449

449

Чернігівська

849

850

851

м. Севастополь

12

12

12

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по розвитку мережі кіноустановок системи Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії в сільській місцевості на 1978 - 1980 роки

/одиниць на кінець року/

 

1978 рік

1979 рік

1980 рік

одиниць

тис. місць

одиниць

тис. місць

одиниць

тис. місць

Всього по УРСР

19228

3362,6

19190

3365

1915

3370

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1158

217

1161

218

1157

217

Волинська

879

108,6

881

109,2

879

109

Ворошиловградська

347

67,2

346

67,2

346

67,2

Дніпропетровська

650

126,4

667

127,5

668

127,5

Донецька

528

92,1

551

92,8

552

93

Житомирська

1250

202,3

1245

201

1251

202

Закарпатська

601

71,3

601

71,6

600

71,8

Запорізька

624

117,2

620

116

626

117

Івано-Франківська

713

96/7

711

96,6

708

96,7

Київська

724

136,7

713

135

712

135

Кіровоградська

787

150

770

151

773

150

Кримська

368

86,1

364

85,8

370

85,8

Львівська

1286

182,1

1284

182,0

1287

182,1

Миколаївська

444

88,9

458

90

441

90,4

Одеська

770

181,5

775

188,5

765

189,5

Полтавська

1098

219,9

1144

223

1127

223

Ровенська

747

106,1

752

107,2

741

107,2

Сумська

890

155

885

154

879

154

Тернопільська

909

124,9

911

121,1

909

121,1

Харківська

697

110,3

699

110,3

697

110,3

херсонська

418

82,8

418

79,3

420

79,5

Хмельницька

1121

217,8

1081

217

1100

219

Черкаська

769

191,4

745

191

767

192

Чернівецька

404

69,9

404

70,5

404

70,5

Чернігівська

1035

159

993

158

961

158

м. Севастополь

11

1,4

11

1,4

11

1,4

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію районних Будинків культури на 1978 - 1980 роки

 

1978 - 1980 роки - всього

В тому числі

1978 рік

1979 рік

1980 рік

одиниць

тис. місць

одиниць

тис. місць

одиниць

тис. місць

одиниць

тис. місць

Всього по УРСР

14

9,4

4

2,4

5

3

5

4

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1

0,8

-

-

1

0,8

-

-

Волинська

1

0,6

 

-

1

0,6

-

-

Київська

1

0,8

-

-

-

-

1

0,8

Одеська

1

0,8

-

-

-

-

1

0,8

Львівська

2

1,2

1

0,6

1

0,6

-

-

Полтавська

2

1,2

1

0,6

1

0,6

-

-

Сумська

1

0,8

-

-

-

-

1

0,8

Тернопільська

1

0,8

-

-

-

-

1

008

Черкаська

2

1,4

1

0,6

-

-

1

008

Чернівецька

1

0,4

-

-

1

0,4

-

-

Чернігівська

1

0,6

1

0,6

-

-

-

-

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію клубів в державних сільськогосподарських підприємствах у сільській місцевості на 1978 - 1980 роки

/тис. місць/

 

1978 - 1980 роки - всього

В тому числі

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

40,2

11,5

13,5

15,2

в тому числі по міністерствах і відомствах УРСР:

 

 

 

 

Мінхарчопром

2,3

1,1

0,6

0,6

Головплодвинпром

7,8

2,4

2,8

2,6

Мінсільгосп

1,5

0,4

0,5

0,6

Мінводгосп

2,1

0,6

0,7

0,8

Мінрадгоспів

26,5

7,0

8,9

10,6

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 7

ЗАВДАННЯ
по підготовці на річних курсах громадських керівників гуртків художньої самодіяльності на 1978 - 1980 роки

/чоловік/

 

1978 - 1980 роки - всього

В тому числі

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

13383

4212

4491

4680

в тому числі по областях:

 

 

 

 

Вінницька

1137

370

384

383

Волинська

501

147

167

187

Ворошиловградська

375

121

127

127

Дніпропетровська

264

92

82

90

Донецька

323

99

109

115

Житомирська

1030

284

362

384

Закарпатська

209

52

77

80

Запорізька

404

125

136

143

Івано-Франківська

304

97

103

104

Київська

1302

394

442

466

Кіровоградська

530

156

176

198

Кримська

144

44

45

55

Львівська

772

239

250

283

Миколаївська

51

15

17

19

Одеська

97

28

30

39

Полтавська

635

210

210

215

Ровенська

281

92

94

95

Сумська

860

279

286

295

Тернопільська

20

6

7

7

Харківська

255

83

85

87

Херсонська

326

109

112

105

Хмельницька

793

261

266

266

Черкаська

1653

540

554

559

Чернівецька

256

85

85

86

Чернігівська

861

284

285

292

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали