ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.05.2011 р. N 262

Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності облдержадміністрації, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон) облдержадміністрація є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації облдержадміністрацією, її структурними підрозділами своїх повноважень та виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

2. Облдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

2.1. Інших органів влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

2.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації протягом двох тижнів від дати прийняття розпорядження надати облдержадміністрації перелік документів, що знаходяться у їх володінні (згідно з номенклатурою справ та з урахуванням вимог статей 14 (Закон N 2939-VI), 15 Закону (Закон N 2939-VI)), які містять публічну інформацію.

4. Юридичному управлінню (Погребняк) разом з управлінням діловодства та моніторингу документів (Россоха) та відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації (Гончаров) узагальнити пропозиції, надані структурними підрозділами облдержадміністрації відповідно до п. 3 цього розпорядження, сформувати Перелік публічної інформації, яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та підлягає наданню на запити на публічну інформацію.

5. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації протягом двох тижнів від дати прийняття розпорядження внести пропозиції щодо створення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

6. Визначити:

6.1. Кабінет N 129 спеціальним службовим приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

6.2. Номер телефону 307-39-51, факс 334-27-95 для отримання запитів на інформацію.

6.3. Адресу електронної пошти для отримання запитів на інформацію public@donoda.gov.ua.

7. Сектору господарського забезпечення (Тесленко), відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації вжити заходів щодо облаштування спеціального службового приміщення (в тому числі оргтехнікою) та створити умови для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

8. Затвердити:

8.1. Форму письмового запиту на публічну інформацію (додається).

8.2. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації (додається).

8.3. Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації (додається).

9. Сектору забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації запровадити облік запитів на публічну інформацію (в тому числі отримані в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

10. Управлінню діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації:

10.1. Протягом місяця від дати прийняття розпорядження узагальнити пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо включення інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та підготувати відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації.

10.2. Разом з юридичним управлінням облдержадміністрації протягом місяця від дати прийняття розпорядження розробити та затвердити в установленому порядку:

10.2.1. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

10.2.2. Проект розпорядження голови облдержадміністрації щодо внесення змін до Регламенту роботи Донецької облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.12.2007 N 780 (із змінами) та Інструкції з діловодства в Донецькій облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.10.2007 N 650.

11. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Переверзєв) в термін до 30.05.2011 скласти та забезпечити оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації узагальненого переліку адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації та територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

12. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Таранова):

12.1. Спільно з відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення та сектором забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації протягом тижня від дати прийняття розпорядження внести пропозиції щодо впорядкування веб-сайту облдержадміністрації у відповідності із вимогами Закону (Закон N 2939-VI).

12.2. Розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації форму письмового запиту на публічну інформацію та перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

12.3. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

12.4. Спільно з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення:

- інформації про діяльність облдержадміністрації, прийняті рішення та іншої інформації, визначеної у ч. 1 ст. 15 Закону (Закон N 2939-VI), не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;

- проектів нормативно-правових актів - не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;

- інформації про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим - невідкладно (протягом дня).

13. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити:

13.1. Оперативний і повний розгляд запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них. Визначити осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації, про що повідомити сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації в термін до 30.05.2011.

13.2. Оперативне надання управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації інформації, зазначеної у п. 12.4 цього розпорядження.

13.3. Надання протягом 20 днів від дати прийняття розпорядження до управління діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації пропозицій щодо включення інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, з урахуванням вимог статей 6 (Закон N 2939-VI), 9 Закону (Закон N 2939-VI).

14. Рекомендувати:

14.1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які є розробниками проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації, забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

14.2. Міським головам, головам райдержадміністрацій вжити відповідних заходів щодо виконання вимог Закону (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011).

15. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Адамова Б. І.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
12.05.2011 N 262

Форма письмового запиту на публічну інформацію

Донецька облдержадміністрація

____
(П. І. Б. (або найменування юридичної особи)запитувача)
___
(поштова адреса (місцезнаходження)
___
(контактний телефон)

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації


(загальний опис інформації)

(або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати (підкреслити обрану категорію):

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

дата запиту

підпис

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
12.05.2011 N 262

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації (далі - Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані облдержадміністрацією відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

1.2. Запит на інформацію - це прохання особи до облдержадміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник сектору забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3. Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення системи обліку використовується існуюче програмне забезпечення електронного документообігу.

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, незалежно від форми, приймаються централізовано сектором забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації (далі сектор) та реєструються в електронній системі обліку запитів на публічну інформацію облдержадміністрації (далі - система обліку).

3.3. Запити, які надійшли до облдержадміністрації поштою, управлінням діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації передаються до сектору негайно для реєстрації та подальшого опрацювання. Запити, отримані в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою приймаються та реєструються безпосередньо сектором.

3.4. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до системи обліку. Усні (отримані електронною поштою, факсом, телефоном) запити на інформацію - шляхом занесення їх до спеціальної картки (додаток до Порядку) з подальшим введенням до системи обліку.

3.5. Сектор забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

3.6. Створення та супроводження програмного, технічного і технологічного забезпечення системи обліку, збереження та захист даних, що містяться в ній, здійснюються відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд керівнику сектору, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ облдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. 4.2.У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів облдержадміністрації, особа, відповідальна за надання відповіді на запит, визначається заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації або заступником керівника апарату облдержадміністрації.

4.3. Після розгляду запитів керівником сектору, а в разі необхідності погодження із заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації або заступником керівника апарату облдержадміністрації, спеціалісти сектору фіксують у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації.

4.4. Відповідь на запит надається структурним підрозділом облдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов'язковому порядку надається до сектору.

4.5. Відповіді на запити підлягають обов'язковій реєстрації у секторі.

4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

4.7. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України "Про звернення громадян" в частині, що не суперечить вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI). Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації".

5. Плата за надання інформації

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови облдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Строки розгляду запитів на інформацію

6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов'язковим повідомленням запитувача та сектору.

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Облдержадміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

- не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону (Закон N 2939-VI);

- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI).

7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом (Закон N 2939-VI) строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо облдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації зобов'язаний направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

Додаток
до Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації

Реєстраційно-контрольна
КАРТКА УСНОГО ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Лицьовий бік

Прізвище, ім'я, по батькові запитувача

 

Адреса

 

м.

вул.

буд.

кв.

Телефон

 

Ел. адреса

 

Дата надходження

 

Індекс документа

Короткий зміст

 

 

Резолюція

 

Термін виконання

 

Відповідь надати
/поштою, телефоном, ел. поштою, в усній формі/

 

 

Зворотній бік

Дата передачі на виконання

Кому направлено документ

Розписка про одержання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про виконання

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
12.05.2011 N 262

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації (далі - сектор) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації в апараті облдержадміністрації відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, ДСТУ ISO 9001-2001 "Система управління якістю. Вимоги", цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про сектор затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. До складу сектору входять: звідувач та два головні спеціалісти.

1.5. Посадові обов'язки працівників сектору затверджує заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації.

1.6. Ліквідація та реорганізація сектору здійснюється на підставі розпорядження голови облдержадміністрації.

1.7. Сектор правами юридичної особи не наділений.

1.8. Сектор має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз'яснювальних питань.

2. Основні завдання сектору

2.1 Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації.

2.2. Організація прийому інформаційних запитів, що надходять до облдержадміністрації, як розпорядника інформації, забезпечення їх реєстрації, своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

2.3. Координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів облдержадміністрації, які визначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

3. Основні напрямки та функції сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Забезпечує виконання облдержадміністрацією обов'язків розпорядника інформації, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.2. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на публічну інформацію, що надійшли до облдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.3. Забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

3.4. Надає консультації та роз'яснення запитувачам публічної інформації.

3.5. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.6. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на публічну інформацію за галузевою та іншими ознаками.

3.7. Забезпечує здійснення контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

3.8. Забезпечує направлення запиту на публічну інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.9 Надає практичну та консультаційну допомогу працівникам структурних підрозділів або відповідальним особам з питань запитів на публічну інформацію райдержадміністрацій.

3.10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації.

3.11. Виконує інші функції, покладені на сектор, відповідно до чинного законодавства.

4. Права сектору

4.1 Брати участь у роботі засідань колегій обласної і райдержадміністрацій, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами.

4.2. Проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з питань, що належать до компетенції сектору, структурним підрозділам облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

4.3. Брати участь у семінарах з керуючими справами виконкомів міських рад, керівниками апаратів райдержадміністрацій.

4.4. Приймати участь у роботі Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у навчанні окремих категорій державних службовців; навчанні міських голів, голів райдержадміністрацій, керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконкомів міських рад.

4.5. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, вище перелічені посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору.

4.6. Інформувати голову облдержадміністрації, заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів.

4.7. Завідувач сектору:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками та контролює їх роботу;

- забезпечує виконання покладених на сектор завдань та несе персональну відповідальність за їх виконання.

- організовує роботу працівників сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції керівництву облдержадміністрації стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із чинним законодавством;

- має право вносити пропозиції керівництву облдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду;

- має право отримувати у встановленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків;

- бере участь у нарадах та засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться в облдержадміністрації;

- організовує виконання персоналом сектору вимог розробленої документації по системі управління якістю;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

4.8. Завідувач сектору повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно - правові акти, основи державного управління, порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, ДСТУ ISO 9001-2001 "Система управління якістю. Вимоги".

5. Організація роботи сектору

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації у встановленому порядку.

Головні спеціалісти сектору призначаються та звільняються з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача сектору у встановленому порядку.

5.2. Робота сектору ведеться згідно плану, який складається на підставі плану роботи облдержадміністрації, доручень керівництва, функцій сектору.

5.3. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

5.4. Діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ сектору.

6. Відповідальність сектору

6.1. Працівники сектору несуть відповідальність за виконання покладених на них завдань у відповідності з чинним законодавством.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали